hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Problemen met bekabelde toetsenbord oplossen

Als een toetsenbord met kabel niet reageert of niet werkt zoals verwacht, controleert u de verbinding, installeert u updates en controleert u de instellingen om het probleem op te lossen.

Controleren of er verbindingsproblemen zijn met het bekabelde toetsenbord

Als het toetsenbord niet werkt, kan dit worden veroorzaakt door een probleem met de verbinding.

 1. Schakel de computer uit.

 2. Koppel de toetsenbordkabel los.

 3. Zet de computer aan.

 4. Sluit het toetsenbord weer aan op de computer.

  • Als het toetsenbord een USB-aansluiting heeft, gebruik dan een poort direct op de computer in plaats van een USB-hub. Kies een andere poort als het toetsenbord niet reageert in de eerste poort die u hebt geprobeerd.

  • Als het toetsenbord een PS/2-aansluiting heeft (te herkennen aan een ronde connector aan het uiteinde van de kabel), zorg er dan voor dat het toetsenbord op de poort voor het toetsenbord is aangesloten en niet op de poort van muis. De kleur van de kabelstekker en de kleur van de ontvangende connector op de computer moeten overeenkomen.

Het toetsenbord aansluiten op een andere computer

Als het toetsenbord niet werkt zoals verwacht, sluit u het toetsenbord aan op een andere computer.

 1. Schakel de computer uit.

 2. Koppel de toetsenbordkabel los.

 3. Zorg dat u een tweede computer hebt om het toetsenbord te testen.

 4. Sluit het toetsenbord direct aan op de tweede computer.

 5. Gebruik het toetsenbord op de tweede computer.

  • Als het probleem niet optreedt: Dit kan verband houden met de software.

  • Als het probleem aanhoudt: Het toetsenbord kan defect zijn.

Het toetsenbord testen met het diagnostische hulpprogramma

Als uw toetsenbord niet werkt zoals verwacht, gebruikt u het hulpprogramma HP PC Hardware Diagnostics voor Windows om problemen op te lossen.

 1. Zoek in Windows naar de app HP PC Hardware Diagnostics voor Windows. Klik met de rechtermuisknop op de app en selecteer Als administrator uitvoeren.

  Als de app niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u de nieuwste versie downloaden van de website van HP PC Hardware Diagnostics voor Windows.

 2. Selecteer in het hoofdmenu Onderdelentests.

  Onderdelentests selecteren in het hoofdmenu
 3. Selecteer Invoerapparaten, selecteer de toetsenbordtest en klik vervolgens op Eenmaal uitvoeren.

 4. Volg de instructies om de werking van het toetsenbord te testen.

  Nadat de test is voltooid, worden de resultaten op het scherm getoond.

  • Geslaagd: Het toetsenbord werkt naar behoren en zoals verwacht.

  • Fout (met een ID-nummer): Er is een hardwarefout opgetreden bij het toetsenbord Noteer de status van de batterij en het ID-nummer van de fout. Bewaar de notitie over de status van de batterij en het ID-nummer, zodat u deze beschikbaar hebt indien u contact moet opnemen met HP Klantenondersteuning.

Windows Update uitvoeren

Werk uw Windows 11- of Windows 10-computer bij met Windows Update.

 1. Zoek in Windows naar en open Controleren op updates.

  Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd.

 2. Als de updates zijn geïnstalleerd, start u uw computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.

Specifieke problemen met het toetsenbord oplossen

Problemen met het toetsenbord oplossen, zoals langzaam typen, herhaalde tekens, verkeerde taal of vastzittende toetsen.

Trage reactie van toetsen of herhaalde tekens

Controleer de instellingen voor Filtertoetsen als het typen langzaam gaat of wanneer er meerdere tekens verschijnen wanneer een toets wordt ingedrukt.

 1. Zoek in Windows naar Configuratiescherm en open dit.

 2. Selecteer Toegankelijkheidscentrumen selecteer Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken.

 3. Wis het selectievakje naast Filtertoetsen inschakelen en klik vervolgens op OK.

  Selectie Filtertoetsen inschakelen ongedaan maken

Met een druk op een enkele toets verschijnen meerdere tekens

Stel de herhaalvertraging van de toets in als twee of meer tekens verschijnen wanneer u één keer op een toets drukt.

 1. Zoek in Windows naar Configuratiescherm en open dit.

 2. Selecteer Toetsenbord en selecteer het tabblad Snelheid.

 3. Beweeg de schuifregelaar onder Herhaalvertragingnaar Langen klik vervolgens op OK.

  De instellingen voor de toetsenbordsnelheid wijzigen

Het numerieke toetsenblok werkt niet zoals verwacht

Controleer of Num Lock is ingeschakeld en controleer in de instellingen van Windows of het toetsenbord als muis mag worden gebruikt.

 1. Controleer of de Num Lock-toets is in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de manier waarop u het apparaat wilt gebruiken. Deze toets bevindt zich gewoonlijk in de buurt van of op het numerieke toetsenblok.

  Als het probleem blijft bestaan, gaat u door naar de volgende stappen.

 2. Zoek in Windows naar Configuratiescherm en open dit.

 3. Selecteer Toegankelijkheidscentrumen selecteer Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken.

 4. Wis het selectievakje naast Muistoetsen inschakelen en klik vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan.

  Selectie Muistoetsen inschakelen ongedaan maken

De taal en de indeling van het toetsenbord zijn anders dan verwacht

Wijzig de toetsenbordtaal en -indeling zodat deze overeenkomen met de weergavetaal in Windows.

Opmerking:

Voor zakelijke gebruikers kunnen de taalinstellingen worden geregeld door een beheerder. Neem voor hulp contact op met uw systeembeheerder.

 1. Zoek in Windows naar Taalinstellingen en open deze functie.

 2. Bevestig of wijzig de weergavetaal in Windows.

  De weergavetaal in Windows wijzigen
 3. Zoek in Windows naar Invoerinstellingen en open deze functie.

 4. Selecteer Geavanceerde toetsenbordinstellingen.

 5. Selecteer de taal in het vervolgkeuzemenu onder Standaard invoermethode negeren.

  Een taal selecteren voor gebruik met het toetsenbord
 6. Zoek in Windows naar Taalinstellingen en open deze functie.

 7. Selecteer uw taal en klik op Opties.

  Selectie van de knop Opties voor de geselecteerde taal
 8. Klik onder Toetsenbordenop Een toetsenbord toevoegen en selecteer een toetsenbordindeling die overeenkomt met het geselecteerde toetsenbord en de weergavetaal.

  De toetsenbordindeling wijzigen zodat deze overeenkomt met de weergavetaal
 9. Druk op de Windows-toets en de Spatiebalk om te schakelen tussen toetsenbordindelingen.

  Opmerking:

  Als u schakelt tussen toetsenborden, wordt alleen de invoertaal gewijzigd.

Een toetsenbordtoets hangt vast

Verwijder een vastzittende toets en reinig het gebied eronder en eromheen.

Opmerking:

Als het toetsenbord niet werkt zoals verwacht en nog onder de garantie valt, neemt u contact op met HP om te controleren of het toetsenbord kan worden vervangen. Als de toets vastzit omdat er vloeistof of een andere substantie in het toetsenbord terecht is gekomen, is het schoonmaken van het toetsenbord mogelijk de enige optie.

 1. Koppel het toetsenbord los van de computer. Als het toetsenbord werkt op batterijen, verwijdert u deze.

 2. Plaats een bot mes (of een soortgelijk voorwerp) onder de toets en wrik deze voorzichtig los.

  Opmerking:

  De toetsen op dunne toetsenborden zijn moeilijker te verwijderen. Vervang het toetsenbord als u de toets niet kunt verwijderen.

  Een vastzittende toets verwijderen
 3. Gebruik een wattenstaafje met alcohol om het gebied onder de toets en de sleuf in het toetsenbord te reinigen.

 4. Verwijder stof of vuil uit de sleuf van de toets.

 5. Plaats de toets terug door deze op zijn plek te duwen tot hij vastklikt. Langere toetsen kunnen een klein metalen staafje hebben dat ook moet worden geïnstalleerd.

De computer maakt piepgeluiden tijdens het typen

Controleer de instelling Wisseltoetsen of Plaktoetsen in Windows als de computer soms piept tijdens het typen.

Toetsen kunnen een piepgeluid voortbrengen wanneer de Lock-toetsen zijn ingedrukt. De plaktoetsen kunnen een piepgeluid voortbrengen wanneer de toetsen Ctrl, Alt, Shift en Lock worden ingedrukt.

 1. Zoek in Windows naar de toetsenbordinstellingen voor Toegankelijkheid en open dit.

 2. Controleer of Plaktoetsen gebruiken is ingesteld op Uit.

  De instellingen voor Plaktoetsen uitschakelen

Uw computer herstellen met Microsoft Systeemherstel

Gebruik Microsoft Systeemherstel om de computer terug te zetten naar een eerdere status toen de computer normaal werkte.

Als u een zakelijke computer hebt zonder de optie om de computer te herstellen, neemt u contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf of met een lokale IT-service.

Uw computer herstellen wanneer Windows normaal wordt opgestart

Zet uw computer terug naar een eerder punt.

 1. Sla alle geopende bestanden op en sluit alle geopende programma's.

 2. Zoek in Windows naar Een herstelpunt maken en open deze optie.

 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel.

  Selectie van de optie Systeemherstel in het venster Systeemeigenschappen
 4. Klik in het venster Systeemherstel op Volgende.

 5. Selecteer het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.

  Een herstelpunt selecteren
 6. Controleer uw keuze en klik op Voltooien.

 7. Lees de waarschuwing over het niet onderbreken van Systeemherstel en klik vervolgens op Ja.

  Let op!:

  Wacht tot Systeemherstel zonder onderbreking is voltooid, om beschadigingvan de harde schijf of extra schade aan de computer te voorkomen.

  Bevestiging dat Systeemherstel niet mag worden onderbroken
  Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start de computer opnieuw op.

Neem contact op met HP Klantenondersteuning

Als de vorige stappen het probleem niet hebben opgelost, neemt u contact op met HP Klantenondersteuning voor verdere assistentie.

 1. Ga naar HP Klantenondersteuning - Contact.

 2. Voer zo het serienummer van uw apparaat in om de garantiestatus te bekijken en om zo nodig uw locatie te wijzigen.

 3. Selecteer een ondersteuningsoptie. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u verwezen naar een lokaal servicecentrum in uw regio.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...