solution Contentsolution Content

HP notebooks - Uw notebook beschermen en verzorgen

HP notebooks zijn ontworpen voor draagbaar gebruik op locaties zoals kantoren, scholen, thuis, vergaderruimten en vliegvelden. Zorgvuldig gebruik en transport van uw notebook zorgen voor optimale prestaties en lange levensduur.

Attentie:

Om de kans op een oververhitte computer of letsel als gevolg van warmte te verkleinen, mag u de computer niet direct op uw schoot plaatsen en mag u de ventilatieopeningen van de computer niet blokkeren. Gebruik de computer alleen op een harde, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat andere voorwerpen, zoals een nabije printer, of een zachte ondergrond, zoals kussens, tapijten of kleding, de luchtstroom niet belemmeren. Zorg er ook voor dat de netspanningsadapter geen contact maakt met de huid of met een zachte ondergrond als deze in gebruik is. De computer en de netspanningsadapter voldoen aan de voor de gebruiker toegankelijke oppervlaktetemperatuurlimieten die zijn vastgelegd in de internationale norm voor de veiligheid van informatietechnologieapparatuur (IEC 60950).