hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP DeskJet 2600 printers - Knipperende lampjes

Zoek het patroon van de knipperende lampjes op en volg daarna de stappen om het probleem op te lossen.

Bekijk het volgende met betrekking tot de knoppen en lampjes op het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel van de printer met nummers

Nummer

Omschrijving

1.

Aan/uit-knop/-lampje

2.

Display van het bedieningspaneel

3.

Lampje Inktwaarschuwing

4.

Knop Annuleren

5.

Knop/lampje Hervatten

6.

Knop/lampje Draadloos

7.

Informatieknop

8.

Knop Start kopiëren, Kleur

9.

Knop Start kopiëren, Zwart

Scherm van het bedieningspaneel van de printer met nummers

Nummer

Omschrijving

1.

Pictogram Aantal kopieën

2.

Pictogram Papierfout

3.

Pictogram Fout

4.

Pictogram Wi-Fi Direct

5.

Pictogrammen Inktniveau

6.

Pictogrammen Draadloos, Draadloos Waarschuwing en Signaal Indicator

Het lampje voor draadloze communicatie knippert en de pictogrammen voor draadloze communicatie branden of knipperen

Dit probleem treedt op wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld, maar de printer geen verbinding kan maken met het netwerk.

Knipperend lampje van draadloos netwerk en pictogrammen van draadloos netwerk

Voer de volgende taken uit in de aangegeven volgorde. Probeer na elke taak de printer te gebruiken om te zien of het probleem is opgelost.

Wacht tot de printer een verbinding tot stand brengt

Het lampje Draadloos knippert wanneer de printer verbinding probeert te maken met de draadloze router of het toegangspunt. Wacht enkele minuten en controleer vervolgens het lampje opnieuw.

Problemen met de draadloze printerverbinding oplossen

Spoor netwerkproblemen op en controleer de installatievereisten als de printer niet wordt gevonden tijdens de installatie van de software of als draadloze afdruktaken mislukken.

 • Slechte netwerkverbinding: Plaats de printer en de computer of het mobiele apparaat dichter bij de draadloze router en controleer vervolgens of de signaalkwaliteit is verbeterd. Probeer een website te openen om te controleren of de internetverbinding goed werkt. Bij een trage of haperende Wi-Fi-verbinding start u de router opnieuw op door het netsnoer los te koppelen. Wacht vervolgens 15 seconden voordat u het snoer opnieuw aansluit.

 • Printer is uitgeschakeld of in slaapstand: Raak het menu op het bedieningspaneel aan of druk op de Aan/uit-knop. De printer komt nu uit de slaapstand en is weer gereed voor gebruik. Soms wordt op de printer de status 'offline' weergegeven terwijl de printer eigenlijk gereed is.

 • Controleer de verbindingsstatus van de printer: Controleer of de draadloze communicatie is ingeschakeld en of de printer is verbonden met hetzelfde netwerk als uw computer of mobiele apparaat. Als uw printer een lampje heeft naast het pictogram of de knop Draadloos, controleer dan of dit lampje brandt. Als het lampje niet brandt of knippert, is de verbinding met het netwerk verbroken.

 • De printer opnieuw verbinden met het netwerk:

  • Printers met een aanraakscherm: Open de Wizard voor draadloze installatie vanuit het menu Draadloos, Instellingen of Netwerk installeren. Selecteer uw netwerknaam en voer het wachtwoord in om de verbinding te voltooien.

  • Printers zonder aanraakscherm: Houd op de printer de knop Draadloos ingedrukt tot het lampje knippert. Houd binnen twee minuten de knop WPS ingedrukt op de router. Het lampje voor draadloze communicatie op de printer stopt met knipperen wanneer de verbinding is voltooid.

 • Apparaten opnieuw opstarten: Eventuele fouten kunnen worden opgelost door de printer of het mobiele apparaat opnieuw op te starten.

 • Een Testrapport voor draadloos netwerk afdrukken: Zoek op de website van HP Klantenondersteuning naar uw printermodel en zoek op 'Zelftestpagina' om het document te vinden over het afdrukken en evalueren van het rapport.

 • Bluetooth inschakelen tijdens printerinstallatie (alleen Android, iOS): De HP Smart-app gebruikt Bluetooth om de printer te zoeken en de draadloze verbinding met het netwerk te installeren.

De printer verbinden met uw netwerk

Reset de draadloze instellingen op de printer en maak vervolgens verbinding met het lokale Wi-Fi-netwerk.

Ga naar Verbinding maken met een draadloze HP-printer voor meer informatie.

Het pictogram Fout, het pictogram Papierfout en het lampje Hervatten branden

Deze fout kan zich voordoen wanneer de invoerlade gene papier bevat.

Het pictogram fout, het pictogram papierfout en het lampje hervatten branden
 1. Til de invoerlade omhoog.

  De uitvoerlade optillen
 2. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links.

  De breedtegeleider voor het papier naar links schuiven
 3. Plaats een stapel normaal, wit papier in de invoerlade.

  Papier in de printer plaatsen
 4. Schuif de papierbreedtegeleider naar rechts tot deze tegen de rand van het papier ligt.

  De breedtegeleider voor het papier naar rechts schuiven
 5. Laat de uitvoerlade zakken en trek dan het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten.

  De uitvoerlade laten zakken en het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten trekken

Een of beide lege pictogrammen voor Inktniveau knipperen, het lampje Inktwaarschuwing brandt en het lampje Hervatten en het pictogram Fout knipperen

Dit probleem treedt op wanneer minimaal één inktcartridge niet compatibel is of het inktniveau laag is.

Lichtpatroon voor lage inktniveaus of incompatibele cartridges

Controleer of de inktcartridges compatibel zijn met uw printer en of er voldoende inkt in de cartridges zit. Ga naar Inktcartridgefouten voor meer informatie.

Een of beide pictogrammen voor lege inktcartridge knipperen, het pictogram Fout knippert en het lampje Inktwaarschuwing brandt of knippert

Minimaal één inktcartridge is niet compatibel of het inktniveau is laag.

Een pictogram Inktniveau en het pictogram Fout knipperen en het lampje Inktwaarschuwing brandt

Een pictogram Inktniveau en het pictogram Fout knipperen en het lampje Inktwaarschuwing brandt

Beide pictogrammen voor Inktniveau, het pictogram Fout en het lampje Inktwaarschuwing knipperen

Beide pictogrammen voor Inktniveau, het pictogram Fout en het lampje Inktwaarschuwing knipperen

Controleer of de inktcartridges compatibel zijn met uw printer en of er voldoende inkt in de cartridges zit. Ga naar Inktcartridgefouten voor meer informatie.

Lampje 'E2' of 'E1' en het Hervatten-lampje knippert

Een E1- of E2-fout geeft aan dat de instelling voor het papierformaat niet overeenkomt met het papierformaat dat is geplaatst.

De fout E1 wordt weergegeven en het lampje Hervatten knippert
De fout E2 wordt weergegeven en het lampje Hervatten knippert

Gebruik het juiste papierformaat

Verwijder al het papier uit de invoerlade en plaats papier met het juiste papierformaat.

 1. Verwijder eventueel papier uit de invoerlade.

  Verwijder de stapel papier uit de invoerlade
 2. Schuif de breedtegeleider voor het papier zo ver mogelijk naar links.

  De breedtegeleider voor het papier naar links schuiven
 3. Plaats een stapel papier van het juiste papierformaat in de invoerlade.

  Papier in de printer plaatsen
 4. Schuif de papierbreedtegeleider naar rechts tot deze tegen de rand van het papier ligt.

  De breedtegeleider voor het papier naar rechts schuiven
 5. Laat de uitvoerlade zakken en trek dan het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten.

  De uitvoerlade laten zakken en het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten trekken

Wijzig het papierformaat in de afdrukinstellingen

Wijzig het papierformaat in het Windows- of Mac-besturingssysteem.

Controleer de instellingen voor het papierformaat en de papierbron (Windows)

Controleer de instellingen voor het papierformaat en de papierbron voor uw afdruktaak in Windows.

 1. Klik in het programma waarmee u afdrukt op Bestand en vervolgens op Afdrukken.

 2. Controleer of uw printer is geselecteerd en open het dialoogvenster Eigenschappen.

  Afhankelijk van het programma kan het de knop Eigenschappen, Opties, Printerinstellingen, Printer of Voorkeuren zijn.

  • Voor de meeste HP printers klikt u op het tabblad Papier/kwaliteit en gaat u verder met de volgende stappen.

  • Voor HP Laser printers klikt u op het tabblad Papier en op het vervolgkeuzemenu Origineel formaat en controleert u of het papierformaat overeenkomt met het type papier dat in de printer is geplaatst. Klik op het vervolgkeuzemenu Uitvoerformaat, selecteer Zelfde formaat als origineel en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op Papierbron en controleer of de juiste papierlade is geselecteerd.

 4. Klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Papierformaat.

 5. Controleer of de instelling van het papierformaat past bij de papiersoort die in de printer is geladen.

  Opmerking:

  Als het exacte papierformaat ontbreekt in de lijst, selecteert u het formaat dat het dichtst bij het papier komt dat in de lade is geplaatst.

 6. Klik op OK.

Controleer de instellingen voor het papierformaat en de papierbron (Mac)

Controleer de instellingen voor het papierformaat en de papierbron voor uw afdruktaak in macOS.

 1. Klik in het programma waarmee u afdrukt op Bestand en vervolgens op Afdrukken.

 2. Controleer of uw printer is geselecteerd en klik vervolgens op Details weergeven.

 3. Selecteer Papiertype/kwaliteit of Media en kwaliteit.

 4. Klik op Invoeren vanuit of Bron en bevestig dat de juiste papierlade is geselecteerd.

 5. Controleer de ingestelde papierformaten.

  • Als de optie Papierformaat wordt weergegeven, klikt u erop.

  • Als de optie Papierformaat niet wordt weergegeven, klikt u op Annuleren, klikt u nogmaals op Bestand en selecteert u Pagina-instelling.

 6. Controleer of de instelling van het papierformaat past bij de papiersoort die in de printer is geladen.

  Opmerking:

  Als het exacte papierformaat ontbreekt in de lijst, selecteert u het formaat dat het dichtst bij het papier komt dat in de lade is geplaatst.

 7. Klik op OK.

Lampjes 'E3', Hervatten en Inktwaarschuwing knipperen

Een E3-fout geeft aan dat de printerwagen is vastgelopen.

Lampjes E3, Hervatten en Inktwaarschuwing knipperen

Eventuele papierstoringen of obstakels vinden en oplossen of de printer resetten. Ga naar Een 'E3'-fout wordt weergegeven (probleem met de printerwagen) voor een uitgebreide probleemoplossing.

'E4' en het lampje Hervatten knipperen

Een E4-fout geeft een papierstoring aan.

E4 en het lampje Hervatten knipperen

Vinden en verwijderen van vastgelopen papier uit de printer en reset de printer als de printer geen vastgelopen papier heeft. Voor meer informatie over het oplossen van dit probleem gaat u naar De fout 'E4' wordt weergegeven (papierstoring).

'E5' en alle lampjes op het bedieningspaneel knipperen

De fout E5 treedt op wanneer de scanner niet werkt en u wilt kopiëren via het bedieningspaneel van de printer.

Opmerking:

Als deze fout wordt weergegeven, kunt u nog steeds afdrukken.

E5 knippert op het scherm van het bedieningspaneel van de printer

De printer resetten

Reset de printer voor het herstellen van problemen met de printer.

 1. Koppel het netsnoer los van de printer zonder de printer uit te zetten.

 2. Haal het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Wacht 60 seconden.

 4. Sluit het netsnoer opnieuw aan op een stopcontact en de printer.

  Opmerking:

  HP raadt aan om de printer rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.

 5. Schakel de printer in om de reset te voltooien.

Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als het probleem zich blijft voordoen nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid.

Ga naar Neem contact op met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u doorgeleid naar een lokaal servicecenter in uw regio.

Ga naar HP productgarantie statuscontrole om de garantiestatus te bevestigen. Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

De foutmelding 'E6' wordt weergegeven

Er treedt een E6-fout op als de printer zich in een fouttoestand bevindt.

E6 knippert op het bedieningspaneel van de printer

De printer resetten

Reset de printer voor het herstellen van problemen met de printer.

 1. Koppel het netsnoer los van de printer zonder de printer uit te zetten.

 2. Haal het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Wacht 60 seconden.

 4. Sluit het netsnoer opnieuw aan op een stopcontact en de printer.

  Opmerking:

  HP raadt aan om de printer rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.

 5. Schakel de printer in om de reset te voltooien.

Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als het probleem zich blijft voordoen nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid.

Ga naar Neem contact op met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u doorgeleid naar een lokaal servicecenter in uw regio.

Ga naar HP productgarantie statuscontrole om de garantiestatus te bevestigen. Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

Alle lampjes zijn uit en de printer reageert niet

Dit probleem treedt op wanneer de printer is uitgeschakeld of er een probleem is met de voedingsbron.

Controleer of de printer van stroom is voorzien

Controleer het netsnoer en het stopcontact om er zeker van te zijn dat de printer stroom ontvangt.

Voer de volgende taken uit in de aangegeven volgorde. Probeer na elke taak de printer te gebruiken om te zien of het probleem is opgelost.

 1. Zorg dat het netsnoer stevig is aangesloten op de printer en een stopcontact of stekkerblok.

 2. Haal het netsnoer uit stekkerblokken, piekbeveiligers of verlengsnoeren en sluit het rechtstreeks op een wandstopcontact aan.

 3. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit een ander apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het stopcontact werkt.

 4. Als u een ander netsnoer hebt dat compatibel is met uw model, sluit u het netsnoer aan op de printer en het stopcontact om er zeker van te zijn dat het snoer goed werkt.

Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als het probleem zich blijft voordoen nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid.

Ga naar Neem contact op met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u doorgeleid naar een lokaal servicecenter in uw regio.

Ga naar HP productgarantie statuscontrole om de garantiestatus te bevestigen. Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...