hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los problemen met Windows 10-updates op

  Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problemen met de stroomtoevoer

Lees de volgende informatie over het oplossen van problemen met de stroomtoevoer.

Controleren of de scanner voorzien is van stroom

Het netsnoer wordt aangesloten op de scanner en een stopcontact.
 • Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de scanner en het stopcontact of een overspanningsbeveiliging.
 • Als het netsnoer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, controleert u of deze is aangesloten op het stopcontact en is ingeschakeld.
 • Controleer of de scanner goed op de netvoeding is aangesloten.

De scanner gaat niet aan

Als de scanner niet wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt, controleert u het volgende:

De scanner is gepauzeerd of afgesloten

Voer de volgende stappen uit als de scanner niet meer scant. Start na elke stap een scan om te controleren of de scanner werkt. Als het probleem aanhoudt, gaat u verder met de volgende stap.
 1. Misschien zit er een kabel los. Controleer of de USB-kabel en de netvoeding juist zijn aangesloten.
  Gebruik de kabel die bij de scanner wordt geleverd. Een USB-kabel van een ander type is mogelijk niet compatibel met de scanner.
 2. Controleer of de scanner goed op de netvoeding is aangesloten.
  1. Kijk of het voedingslampje op het bedieningspaneel brandt.
  2. Als het voedingslampje niet brandt, controleert u of er spanning staat op het stopcontact of de overspanningsbeveiliging waarop het netsnoer is aangesloten.
  3. Als er spanning staat op het stopcontact of de overspanningsbeveiliging, maar het voedingslampje nog steeds niet brandt, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, wacht u 30 seconden en sluit u het weer aan.
  4. Als het probleem niet is verholpen, is de netvoeding mogelijk defect. Ga naar de startpagina voor productondersteuning voor assistentie:
 3. Start uw computer opnieuw op.
 4. Windows: Open het configuratiescherm op de computer en verwijder de volgende toepassingen met behulp van Programma's en onderdelen:
  • HP Scanjet-basisapparaatsoftware
  • HP ScanJet ISIS-driver
  • HP ScanJet-plug-in
  • HP Scan
 5. Sluit de USB-kabel en het netsnoer opnieuw op de scanner aan en druk vervolgens op de aan/uit-knop om de scanner aan te zetten. Installeer de HP Scanjet-software en -drivers opnieuw.

De scanner schakelt steeds uit

Als de scanner blijft uitschakelen, voert u de volgende stappen, afhankelijk van uw besturingssysteem.
De scanner gaat standaard in de sluimerstand voorafgaand aan 15 minuten inactiviteit en wordt na 2 uur inactiviteit automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.
Windows: voer de volgende stappen uit om de standaardinstellingen te wijzigen:
 1. Open de HP Scanner Tools Utility.
 2. Klik op het tabblad Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens de gewenste instellingen voor Sleep Mode (Sluimerstand) en Auto-Off settings (Automatisch uitschakelen).
  • Om in te stellen na hoeveel tijd de scanner in sluimerstand komt, selecteert u 15 minuten of 1 uur in de vervolgkeuzelijst De scanner in slaapstand na .
  • Om in te stellen na hoeveel tijd de scanner automatisch moet worden uitgeschakeld, selecteert u de gewenste waarde (1 uur, 2 uur, 4 uur of 8 uur) in de vervolgkeuzelijst De scanner uitschakelen na.
 3. Klik op Apply (Toepassen).
macOS: Gebruik HP Utility om deze standaardwaarden te wijzigen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...