hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung-printers - De functies van Smart Printer Diagnostic System (SPDS) gebruiken

Dit document bevat informatie over het gebruik van de functies van Smart Printer Diagnostic System (SPDS).

Overzicht

Het eerste scherm van de toepassing SPDS geeft informatie over de printer, het hoofdmenu en de ladebalk weer.
 • Printerinformatie: Biedt informatie over de printer, waaronder het serienummer, de firmware-versie, het IP-adres en informatie over benodigdheden.
 • Hoofdmenu: Biedt informatie over de functies en het materiaal.
 • Menu/ladebalk: Toont de functie van SPDS.
  opmerking:
  De garantieclaim kan via deze balk worden geopend.
  Afbeelding : Eerste scherm van SPDS
 1. Printergegevens
 2. Hoofdmenu
 3. Menu/ladebalk
Afbeelding : Garantieclaim

Hoofdmenu

Fout

Hier vindt u details die te maken hebben met de fout voor serviceactiviteit.
  Afbeelding : Foutscherm
 1. Apparaatfout
 2. Actiegids
 • Apparaatfout: Hiermee zoekt u foutsymptomen en oplossingen en vindt u workflowbeschrijvingen, grafieken en een videoclip om het probleem te verhelpen.
  • Huidige fout(en) weergeven
   Hiermee controleert u automatisch de printerfout wanneer het apparaat is aangesloten.
   Afbeelding : Huidige fout(en) weergeven
  • Naar foutcodes zoeken
   Hiermee zoekt u naar specifieke foutcodes en geeft u de symptomen en de oplossing voor de fout weer.
   Afbeelding : Naar foutcodes zoeken
 • Actiegids: Hiermee zoekt u naar en downloadt u technische materialen.
  • Technische handleiding
   Wanneer er een fout optreedt (ongeacht de foutcode), biedt de 'Technische handleiding' nuttig advies aan de hand van eenvoudig te volgen grafieken en videoclips.
  • Demontagehandleiding
   Hierin vindt u eenvoudig te volgen videoclips voor montage en demontage van de printer en onderdelen.
   Om de videoclip te bekijken, selecteert u het printermodel, het printeronderdeel met problemen en vervolgens de videoclip.
   Afbeelding : Demontagehandleiding
   Afbeelding : Videoclip demontage
  • Servicehandleiding
   Hiermee downloadt u servicehandleidingen in .pdf- of .html-indeling.
   Afbeelding : Servicehandleiding
   Afbeelding : Versies van servicehandleidingen in .html- of .pdf-indeling
  • Uitgelichte weergave
   Hier vindt u details die te maken hebben met de vorm en code van het onderdeel.
   Afbeelding : Uitgelichte weergave - Lijst van onderdelen
   Afbeelding : Uitgelichte weergave
   Afbeelding : Afbeelding Uitgelichte weergave

Diagnose

Diagnose is de servicefunctie die de mogelijkheid biedt om het probleem te identificeren en herstelacties aan te bevelen.
Afbeelding : Diagnosefuncties

Motordiagnose

In geval van een printerfout kan de motordiagnose helpen de oorzaak van het afdrukprobleem met de motor te vinden aan de hand van methoden om defecte onderdelen of omstandigheden te controleren en testen.
opmerking:
Het is aanbevolen om de diagnosefuncties te gebruiken aan de hand van het advies een HQ Samsung-productprofessional.
 • Werking van motoren, sensoren, koppelingen en andere onderdelen.
 • Omstandigheden gerelateerd aan de beeldkwaliteit en het afdruksysteem.
Afbeelding : Diagnose: Motor
Om motordiagnose te gebruiken, raadpleegt u de volgende printerbewerkingen en past u deze aan:
 • Toestand
 • Sensor
 • Onderdeel
  Afbeelding : Printerbewerkingen: Diagnostische modus
 1. Toestand
 2. Sensor
 3. Onderdeel

Diagnose Afbeelding afdrukken

Wanneer de printer abnormale afbeeldingen afdrukt, kan de functie Diagnose Afbeelding afdrukken helpen met het vinden van de oorzaak van dergelijke problemen.
Afbeelding : Diagnose Afdrukkwaliteit: Banden
 1. Probleem selecteren
 2. Testpagina afdrukken
 3. Afgedrukte afbeelding controleren
 4. Servicegids

Netwerkcontrole

Wanneer er geen netwerkverbinding kan worden gemaakt, kan Netwerkcontrole de netwerkstatus vaststellen.
Afbeelding : Netwerkcontrole
 1. Test starten
 2. Netwerkstatus controleren
 3. Gedetailleerde gevallen selecteren
 4. Servicegids

Faxdiagnose

Met de functie Faxdiagnose kunt u oorzaken voor faxfouten vinden. Daarnaast kunt u de functionaliteit voor het verzenden en ontvangen van faxen controleren en het programma Smart Fax Diagnostic System (SFDS) gebruiken om testen uit te voeren.
Afbeelding : Faxdiagnose: Verbinding
 1. Test starten
 2. Faxstatus controleren
 3. Probleemoplossingsgids

Smart Fax Diagnostic System

Smart Fax Diagnostic System (SFDS) is een handige functie voor het uitvoeren van testen voor het verzenden en ontvangen van faxen en is beschikbaar in bepaalde landen/regio's.
Voor informatie over het gebruik van deze functie en de gebruikershandleiding te raadplegen, klikt u op .
opmerking:
SFDS is nu beschikbaar in Zuid-Korea en de Verenigde Staten.
Afbeelding : Smart Fax Diagnostics System
 1. Test starten
 2. Faxdiagnose (verzenden)
 3. Pagina SFDS-gebruikershandleiding
 4. SFDS-videohandleiding gebruiken

Test

SPDS biedt geoptimaliseerde testpatronen om de staat van de printer en beeldkwaliteit te analyseren.
Afbeelding : Testfuncties
 • Afdrukpatroon
  Hiermee worden geoptimaliseerde patronen afgedrukt om de staat van de printer en beeldafwijkingen te controleren.
  Afbeelding : Afdrukpatroon
  1. * Het menu 'Aantal af te drukken pagina's' is alleen beschikbaar voor afdrukken op lege vellen.
  2. Lijst met patronen (voor K7600LX)
  3. Hiermee controleert u de staat van de printer en de afbeelding
 • Arceringstest
  Met de arceringstest wordt de staat van de scaneenheid of scanbewerking en de scankwaliteit van een gescande afwijkende afbeelding geanalyseerd. Een arceringstest moet worden uitgevoerd bij het vervangen van het moederbord of scaneenheid.
  opmerking:
  Als de arceringstest mislukt, controleert u de lens van de scanner. U moet mogelijk de scaneenheid vervangen.
  Afbeelding : Arceringstest
  1. Correcte afbeelding
  2. Afwijkende afbeelding
  3. Arceringstestresultaten

Informatie

Voor informatie en gedetailleerde printerconfiguratie biedt SPDS details middels afgedrukte rapporten.
Afbeelding : Informatiescherm
 • Configuratie: Biedt informatie over de volgende onderwerpen
  • Informatie over voorkeuren
  • Datum van de eerste installatie
  • Firmware-informatie
   Afbeelding : Informatie over de configuratie
   1. Informatie over voorkeuren
   2. Installatiedatum
   3. Firmware-informatie
 • Informatie: Biedt informatie over de volgende onderwerpen:
  • Informatie over benodigdheden
  • Netwerk
  • Faxrapport (afdrukken)
  • Foutrapport (afdrukken)
  • Technische modus
  • Firmware downloaden
  • Controleren op gebruik originele toner
  Afbeelding : Informatiemenu's
Werk de printerfirmware op uw slimme apparaat bij
 1. Download de firmware naar uw pc.
  1. Ga naar HP Support.
  2. Typ of zoek uw printermodel.
  3. Selecteer de juiste firmware voor uw printer en download vervolgens het firmwarebestand naar uw pc.
   Afbeelding : Firmware downloaden naar PC
 2. Kopieer het firmwarebestand naar het slimme apparaat.
  opmerking:
  Om de functie 'Firmware downloaden' te gebruiken, moet het firmwarebestand in een specifieke map staan: SPDS/FW.
 3. Voer 'Firmware downloaden' uit en selecteer vervolgens de bij te werken firmware.
    let op:
  Schakel het slimme apparaat of de printer niet uit wanneer de update wordt uitgevoerd.
  Afbeelding : Firmware naar uw slimme apparaat downloaden

Service

Meld u aan bij de functie Service aan de hand van uw administrator-id en wachtwoord. Maak een back-up van de volgende gegevens:
 • Printerinstellingen
 • Netwerkinstellingen
 • Adresboek en
 • Gebruikersprofiel
Service biedt de volgende functies:
 • Klonen
  Als u het moederbord vervangt, kunt u uw vorige opties naar het nieuwe moederbord kopiëren.
  Nadat u zich bij de functie Service hebt aangemeld, selecteert u de Configuratiegegevens exporteren en vervolgens Naar het nieuwe moederbord importeren.
  Afbeelding : Cloning (Klonen): Configuratiegegevens exporteren en importeren
  Afbeelding : Moederbord vervangen
 • Foutopsporingslogboek verzenden
  Hiermee wordt het systeemfoutopsporingslogboek naar HQ verzonden.
   Afbeelding : Scherm Foutopsporingslogboek verzenden
  1. Zoekdatum logboek
  2. Opslaan
  3. SPDS Server
  1. Selecteer een logboekdatum onder Zoekdatum logboek en klik op zoeken.
   opmerking:
   Het logboek moet gegevens bevatten over wanneer het probleem is opgetreden.
  2. Klik op Opslaan om het foutopsporingslogboekbestand op te slaan op het slimme apparaat, het logboek naar een computer te kopiëren en vervolgens een ticket op BTSP in te dienen.
  3. Klik op SPDS-server om het foutopsporingslogboekbestand op de SPDS-server op te slaan en vervolgens een ticket op BTSP in te dienen met de beschrijving 'Foutopsporingslogboek opgeslagen'.
   opmerking:
   Alleen een administrator van HQ of een dochteronderneming kan deze functie gebruiken. De opgeslagen gegevens kunnen worden gedownload van de website van SPDS.
 • Apparaatinstellingen
  Apparaatinstellingen bevat de volgende functies:
  • IP-adresinstellingen
   Hiermee stelt u het IP-adres van de printer in.
   Afbeelding : Service: IP-adresinstellingen
  • Tellerinitialisatie
   Selecteer in het menu ServiceTellerinitialisatie, Eenheid en vervolgens Initialisatie.
   opmerking:
   Nadat de onderhoudsonderdelen zijn vervangen, moet u de teller starten.
   Afbeelding : Service: Tellerinitialisatie
  • Voettekst
   De voettekst is over het algemeen alleen handig voor HQ-leden.
   opmerking:
   De real-time systeemstatus wordt afgedrukt aan het eind van de afdrukken.
   Afbeelding : Service: Voettekst
  • Instelling serienummer
   opmerking:
   Dit menu is alleen geautoriseerd voor leden van HQ en dochterondernemingen, ongeacht of het moederbord is vervangen. Om deze functie te gebruiken, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger.
   1. Nadat het moederbord zonder MSOK is vervangen, voert u het serienummer van het vorige moederbord handmatig in bij het nieuwe moederbord.
   2. Sluit de SPDS aan nadat u het moederbord hebt vervangen. Het dialoogvenster Instelling serienummer wordt op de eerste pagina weergegeven.
   Afbeelding : Instelling serienummer

Opmerking

Het menu Opmerking bevat een garantieclaim.
Nadat de serviceactiviteit is voltooid, kunt u vereiste gegevens eenvoudig invoeren voor een garantieclaim. De opgeslagen gegevens worden verzonden naar GSPN, zodat u de claim eenvoudig kunt invullen met de resterende gegevens op uw pc.
Afbeelding : Garantieclaim: GSPN

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...