hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Wijzigen van de scanfunctie-instellingen

In dit document wordt uitgelegd hoe u de documentinstellingen voor elke scantaak aanpast, zoals resolutie, dubbelzijdig, formaat van het origineel, type van het origineel, kleurmodus, donker/licht en meer. De instellingen die u wijzigt, blijven bewaard gedurende een bepaalde periode, maar na die periode worden de opties gereset naar standaardwaarden.
De scanfunctie-instellingen wijzigen
Volg deze stappen om de menuopties te wijzigen.
  opmerking:
Sommige menu's worden niet weergegeven op het beeldscherm, afhankelijk van de opties of het model.
 1. Druk op het menu Scan (Scannen) op het beeldscherm.
  Afbeelding : Scherm Ready to Copy (Gereed om te kopiëren)
 2. Plaats de originelen met de bedrukte zijde omhoog in de RADF of plaats één origineel met de bedrukte naar beneden op de glasplaat van de scanner en sluit de RADF.
 3. Druk op het tabblad Basic (Basis), Advanced (Geavanceerd), Image (Afbeelding) of Output (Uitvoer) op het beeldscherm om scaninstellingen aan te passen inclusief verkleinen/vergroten, donker/licht, type origineel en meer.
 4. Druk op de juiste optie om de scaninstellingen te definiëren, zoals beschreven in de tabel.
Item
Omschrijving
Formaat origineel
Hiermee stelt u het afbeeldingsformaat in.
Oorspronkelijke afdrukstand
 • Upright Images (Afbeeldingen rechtop): Selecteer deze instelling voor een origineel document met de bovenkant naar de achterkant van de printer.
 • Sideways Images (Afbeeldingen horizontaal): Selecteer deze instelling voor een origineel document dat in de RADF is geplaatst met de bovenkant van het originele document naar de linkerkant van de printer of een origineel document dat op de glasplaat is geplaatst met de bovenkant van het originele document naar de rechterkant van de printer.
Type origineel
De oorspronkelijke instelling wordt gebruikt om de scankwaliteit te verbeteren door het documenttype te selecteren voor de huidige scantaak.
 • Text (Tekst): Gebruik deze optie voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.
 • Tekst/Foto: Gebruik deze optie voor originelen met tekst en foto's.
 • Foto: Gebruik deze optie als de originelen foto's zijn.
Resolutie
U kunt de documentresolutie aanpassen.
Druk op de resolutie en kies de waarden. Hoe hoger de waarde die u selecteert, hoe duidelijker het resultaat, maar het scannen kan langer duren.
Kleurenmodus
U kunt de kleuropties van de scanuitvoer selecteren.
 • Kleur: Een afbeelding wordt in kleur weergegeven: 24 bits per pixel, 8 bits voor elke RGB, wordt gebruikt voor 1 pixel.
 • Grijs: Een afbeelding wordt in grijstinten weergegeven: 8 bits per pixel.
 • Mono (Zwart-wit): Een afbeelding wordt in zwart-wit weergegeven. 1 bit per pixel.
Dubbelzijdig
 • Enkelzijdig: Voor originelen die aan één zijde worden gescand.
 • Dubbelzijdig, boek: Voor originelen die aan beide zijden worden gescand.
 • Dubbelzijdig, kalender: Voor originelen die aan beide zijden worden gescand, maar waarvan de achterkant 180 graden is gedraaid.
  opmerking:
Als een origineel op de scannerglasplaat is geplaatst, wordt een venster weergegeven op de printer waarin wordt gevraagd om nog een pagina te plaatsen. Plaats nog een origineel en druk op Yes (Ja). Als u klaar bent, selecteert u No (Nee) voor deze optie.
Donkerte
Past het helderheidsniveau om te scannen aan.
Filing Policy (Vulbeleid)
Deze optie is beschikbaar wanneer het USB-geheugen in de USB-geheugenpoort op uw printer is geplaatst.
U kunt het beleid voor het genereren van bestandsnamen kiezen voordat u met de scantaak uit via het USB-geheugenapparaat verdergaat. Als het USB-geheugenapparaat al dezelfde naam heeft ingevoerd, kunt u de naam wijzigen of overschrijven.
 • Change Name (Naam wijzigen): Als het USB-geheugenapparaat al dezelfde naam heeft wanneer u een nieuwe bestandsnaam invoert, wordt het bestand opgeslagen als de naam van een ander bestand, die automatisch wordt gegenereerd.
 • Annuleren: Verzend het gescande bestand niet als een bestand met dezelfde naam die al op de server staat.
 • Overwrite (Overschrijven): Het verzonden bestand overschrijft het bestaande bestand.
Bestandsindeling
 • JPEG: Hiermee scant u originelen naar een JPEG-indeling.
 • PDF: Hiermee scant u originelen naar een PDF-indeling. U kunt het bestand openen met Adobe Acrobat Reader.
  • Page Settings (Pagina-instellingen): Bepaalt of de gescande originelen in een of meerdere bestanden worden opgeslagen.
   • Multi Page (Meerdere pagina's): Slaat originelen in één bestand op. Als u wilt dat verschillende originelen als één bestand worden gescand, drukt u op Multi Page (Meerdere pagina's).
   • Page Separation (Paginascheiding): Scheidt de gescande originelen in meerdere bestanden die zijn inbegrepen in het opgegeven aantal pagina's. Deze functie is alleen beschikbaar als de optie Multi Page (Meerdere pagina's) is ingeschakeld.
  • Searchable (Zoekbaar): De printer detecteert tekst in de gescande afbeelding en maakt een zoekbaar PDF-bestand voor het zoeken van tekst. Druk op deze knop en selecteer een taal die wordt gebruikt in de gescande afbeelding. Druk op OK.
  • Compact (Comprimeren): Om originelen te comprimeren om een bestand van een klein formaat te maken, drukt u op Compact (Comprimeren). Deze compressiemethode is anders dan de normale PDF-indeling. Sommige onderdelen van de gegevens kunnen verloren gaan tijdens compressie.
  • Add Digital Signature (Digitale handtekening toevoegen): U kunt een digitale handtekening op het PDF-bestand met een certificaat plaatsen.
     opmerking:
   Alleen een beheerder kan het digitale certificaat op Digital Signature in PDF (Digitale handtekening in PDF) beheren via SyncThru™-webservice.
  • PDF-codering: Codeert PDF-bestanden.
 • TIFF: Scant de originelen in TIFF (Tagged Image File Format).
  • Page Settings (Pagina-instellingen): Bepaalt of de gescande originelen in een of meerdere bestanden worden opgeslagen.
   • Multi Page (Meerdere pagina's): Slaat originelen in één bestand op. Als u wilt dat verschillende originelen als één bestand worden gescand, drukt u op Multi Page (Meerdere pagina's).
   • Page Separation (Paginascheiding): Scheidt de gescande originelen in meerdere bestanden die zijn inbegrepen in het opgegeven aantal pagina's. Deze functie is alleen beschikbaar als de optie Multi Page (Meerdere pagina's) is ingeschakeld.
 • XPS: Scant de originelen in XPS (XML Paper Specification).
  • Page Settings (Pagina-instellingen): Bepaalt of de gescande originelen in een of meerdere bestanden worden opgeslagen.
   • Multi Page (Meerdere pagina's): Slaat originelen in één bestand op. Als u wilt dat verschillende originelen als één bestand worden gescand, drukt u op Multi Page (Meerdere pagina's).
   • Page Separation (Paginascheiding): Scheidt de gescande originelen in meerdere bestanden die zijn inbegrepen in het opgegeven aantal pagina's. Deze functie is alleen beschikbaar als de optie Multi Page (Meerdere pagina's) is ingeschakeld.
Achtergrond aanpassen
Pas de achtergrond tot op zekere hoogte aan door dichtheid of helderheid te aan te passen. U kunt de donkere achtergrond van gekleurd papier of een krant dat/die moet worden gescand, lichter maken of verwijderen.
  opmerking:
Wanneer u deze optie gebruikt, wordt Erase Backside Image (Afbeelding achterzijde wissen) in het tabblad Image (Afbeelding) uitgeschakeld.
 • Uit: Schakelt deze functie uit.
 • Automatisch: Past achtergrond automatisch aan.
 • Enhance (Verbeteren): Maakt de achtergrond donkerder. Gebruik de pijltjes naar links/rechts om de waarden te wisselen.
 • Erase (Wissen): Maakt de achtergrond lichter. Gebruik de pijltjes naar links/rechts om de waarden te wisselen.
Erase Backside Image (Achterzijde afbeelding wissen)
Deze functie voorkomt het scannen van de afbeelding aan de andere kant als deze doorschijnt door het origineel.
 • Uit: Schakelt deze optie uit.
 • Erase (Wissen): Maakt de achtergrond lichter. Gebruik de pijltjes naar links/rechts om de waarden te wisselen.
Kwaliteit
U kunt deze optie gebruiken om een document van hoge kwaliteit te maken. Hoe hoger de geselecteerde kwaliteit, hoe groter het bestandsformaat.
 • Best (Optimaal): Maakt een afbeelding van hoge kwaliteit, maar het bestandsformaat wordt groter.
 • Normaal: Zowel de kwaliteit van de afbeelding als het bestandsformaat zijn tussen Best (Optimaal) en Draft (Concept).
 • Draft (Concept): Maakt een afbeelding van lage kwaliteit, maar het bestandsformaat wordt kleiner.
Scan to Edge (Tot rand scannen)
Scant het document helemaal tot aan de rand van het papier.
Build Job (Taak creëren)
Nadat het scannen is voltooid, verschijnt het venster Can More Pages (Meer pagina's scannen) om u te vragen of u nog een pagina wilt scannen. Als u Yes (Ja) selecteert, kunt u nog een pagina in de huidige taak scannen. Als u No (Nee) selecteert, wordt het scanproces voltooid en wordt de rest van de taak uitgevoerd.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...