hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - Informatie over het scherm Scannen en verzenden

Dit gedeelte beschrijft alle functies voor scannen en faxen. Wanneer gebruikers Send (Verzenden) in het beginscherm of Apps aanraken, verschijnt het scherm Send (Verzenden). Dit scherm heeft twee tabbladen en veel opties. Alle opties staan per functie gegroepeerd zodat gebruikers de taak gemakkelijk kunnen configureren. Om naar het beginscherm te gaan, raakt u de knop Home (Start) aan.
opmerking:
Raak Help in het beginscherm of Quick Menu (Snelmenu) aan en klik vervolgens op een optie voor meer informatie.

Tabblad Send (Verzenden)

Afbeelding : Display

Opdrachttoetsen

Knop
Naam
Omschrijving
Quick Menu (Snelmenu)
Hiermee opent u het snelmenu.
Adresboek
Open het opgeslagen adresboek.
Faxen
Een fax verzenden.
My Program (Mijn programma)
Voeg een app toe aan My Program List (Mijn programmalijst).
Sub menu (Submenu) (actieoverloop)
Hiermee opent u het submenu.
+Me
Wanneer gebruikers zijn aangemeld, wordt de geconfigureerde bestemming in hun profiel My Page (Mijn pagina) weergegeven. Gebruikers kunnen de bestemming instellen in het menu Send to Destination (Verzenden naar bestemming) van de app My Page (Mijn pagina); raadpleeg My Page (Mijn pagina). Beheerders kunnen de standaardbestemming ook instellen via Sub menu (Submenu) (actieoverloop) > Send Settings (Instellingen voor verzenden) > +Me Setting (+Me instellen).
opmerking:
Gebruikers moeten zich aanmelden om hun +Me-bestemming te gebruiken. Als ze zich niet aanmelden, verzendt de printer een kopie naar de +Me-bestemming die door de beheerder is gespecificeerd.

Virtuele vaste toets

 • Virtuele vaste toetsen bevinden zich aan de rechterkant van het scherm.
 • Als een app voor het eerst wordt gestart, worden de virtuele vaste toetsen weergegeven.
 • Als het scherm wordt aangeraakt, worden de virtuele vaste toetsen altijd weergegeven.
 • Als (> of <) wordt aangeraakt, worden de virtuele vaste toetsen verborgen en weergegeven.
Knop
Naam
Omschrijving
Resetten
Reset een app naar de standaardconfiguratie.
Op de haak
Wanneer gebruikers op deze knop drukken, klinkt er een kiestoon. Voer een faxnummer in. Het is vergelijkbaar met een gesprek via de luidspreker.
Stop
Stopt een taak op elk gewenst moment. Er verschijnt een pop-upvenster om de taken die gebruikers kunnen stoppen, weer te geven.
Start
Star een taak.

Preview (Voorbeeld)

Knop
Naam
Omschrijving
Geschiedenis instellen
Geeft de lijst gewijzigde opties weer.
Voorbeeld van status
Geeft een voorbeeld van de taak weer.
Voorbeeld om af te spelen
Scans voor de taak.
: Deze knop verschijnt om te bewerken tijdens het scannen. Pas de voorbeeldafbeelding aan met scanbewerkingen als draaien en spiegelen.
Start
Start een taak.

De helderheid aanpassen

Gebruikers kunnen het helderheidsniveau van een kopie aanpassen als dat voor het leesgemak noodzakelijk is wanneer het origineel vage markeringen of donkere afbeeldingen bevat. Pas het helderheidsniveau aan met de schuifknop. Met deze functie kunnen gebruikers donkere afbeeldingen lichter of lichtere afbeeldingen donkerder afdrukken.
: Raak Darkness (Donker/licht) aan om de schuifregelaar weer te geven.
Afbeelding : Schuifregelaar

De kleurmodus selecteren

Gebruik een van de volgende opties om voor de scan te gebruiken.
 • Mono (Zwart-wit): Gebruik zwart-wit (1-bit per pixel).
 • Grijs: Gebruik grijstinten (8-bits per pixel).
 • Kleur: Gebruik kleur (24-bits per pixel; elk RGB-kanaal heeft 8 bits).

Type origineel selecteren

Gebruik de oorspronkelijke type-instelling om de kopieerkwaliteit te verbeteren door het juiste documenttype te selecteren voor een kopieertaak.
 • Text (Tekst): Als het origineel voornamelijk tekst en maar zeer weinig of geen afbeeldingen bevat.
 • Tekst/Foto: Gebruik deze optie als het origineel een mix van tekst en afbeeldingen is.
 • Foto: Gebruik deze optie als het origineel voornamelijk of uitsluitend afbeeldingen bevat.

Sub menu (Submenu) (actieoverloop)

 • Add to My Program (Aan mijn programma toevoegen): Een app toevoegen aan de lijst met programma's. Met deze functie kunnen gebruikers de standaardinstellingen en bestemmingen instellen die zijn vereist voor elk programma. Ze kunnen ook standaardopties instellen zoals Auto Launch (Automatisch starten) en een snelkoppeling naar Home (Sart) toevoegen.
 • Search (Zoeken): Zoek naar de gewenste optie.
 • Build Job (Taak creëren): Deze optie kan worden in- of uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt nadat het scannen is voltooid het venster Scan More (Meer scannen) waarin u wordt gevraagd om nog een pagina te scannen. Als gebruikers Yes (Ja) selecteren, kunnen ze nog een pagina in de huidige taak scannen. Als gebruikers No (Nee) selecteren, wordt het scanproces is voltooid en wordt de rest van de taak uitgevoerd.
 • Attach File Only (Alleen bestand toevoegen): Hiermee kunnen gebruikers een bestand aan het bericht toevoegen. Gebruikers kunnen deze optie gebruiken om snel een of meerdere bestanden te verzenden vanaf de harde schijf (BOX) van de printer naar een SMB, FTP, E-mail, Box of USB.
 • Save as Default (Als standaard opslaan): Hiermee kunnen gebruikers de huidige instellingen voor scannen en verzenden als standaardinstellingen voor scannen en verzenden opslaan. Na het opslaan van de standaardinstellingen voor scannen en verzenden, worden deze instellingen voor alle toekomstige verzendtaken gebruikt. Raak deze optie aan in het menu Action Overflow (Actieoverloop) om de huidige instellingen op te slaan als de standaardinstellingen voor scannen en verzenden.
 • Restore Default (Standaardwaarden herstellen): Hiermee kunnen gebruikers de instellingen voor scannen en verzenden herstellen naar de standaardinstellingen voor scannen en verzenden van de printer. Deze optie wijzigt de huidige instellingen voor scannen en verzenden naar de oorspronkelijke instellingen die zijn geconfigureerd in de fabriek. Raak deze optie aan in het menu Action Overflow (Actieoverloop) om de standaardinstellingen voor scannen en verzenden te herstellen.
 • Send Settings (Instellingen voor verzenden): Hiermee kunnen gebruikers snel een document scannen en dat naar een bestemming sturen. Het gescande document wordt verzonden als afbeeldingsbestand. Raak deze optie aan in het menu Sub menu (Action overflow) (Submenu (actieoverloop)) om een bestand te scannen en als bijlage aan het huidige bericht toe te voegen.
  • Filing Policy (Vulbeleid): De instelling Filing Policy (Vulbeleid) specificeert u hoe de printer omgaat met naamconflicten bij het opslaan van bestanden.
  • Print Confirmation Report (Afdrukbevestigingsrapport): Gebruikers kunnen deze functie gebruiken om een bevestiging te krijgen of de functie scannen en verzenden naar de bestemming met succes is uitgevoerd of niet.
   opmerking:
   Als het rapport tekens of lettertypen bevat die de printer niet ondersteunt, wordt mogelijk Unknown (Onbekend) weergegeven in het rapport in plaats van de tekens/lettertypen.
  • +Me Setting (+Me-instelling): Hiermee kunnen gebruikers om de standaardbestemming voor de verzendtaak selecteren. Als gebruikers zijn aangemeld, kunnen ze een willekeurige bestemming voor verzenden selecteren als standaardbestemming voor verzenden. Hetzelfde wordt weergegeven in de widgets Scan & Send (Scannen en verzenden).
  • Verzenden naar PC: Scant en verzendt gescande uitvoer naar een computer.
 • Address Book Settings (Adresboekinstellingen): Dit adresboek bevat contacten die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen het adresboek gebruiken om de contactpersonen beschikbaar te maken voor iedereen die de printer gebruikt.
  • Google Address Book (Google-adresboek): Dit adresboek bevat de contactpersonen in de lijst met contactpersonen van Google. Gebruikers moeten zich aanmelden bij hun Google-account voor toegang tot hun Google Address Book (Google-adresboek).
 • UI Configuration (UI-configuratie): Hiermee kunnen gebruikers de opties selecteren die worden weergegeven in het menu Scan & Send (Scannen en verzenden). Raak het plus- of min-teken aan op de menupictogrammen om menu's toe te voegen of te verwijderen. Gebruikers kunnen een menupictogram ook vasthouden om dat naar een andere positie te verplaatsen of Clear All (Alles wissen) aanraken om alle menu's te verwijderen.

Job progress (Taakvoortgang)

Dit menu verschijnt wanneer de printer een taak verwerkt.
 • Detail (Details): Raak deze knop aan om de status, het type en de tijd van de taak weer te geven.
 • Preview Area (Voorbeeldgebied): Hiermee kunnen gebruikers een voorbeeld weergeven van het document dat wordt gekopieerd. De afbeelding in het voorbeeldgebied geeft de huidige verzendinstellingen weer, zoals de afdrukrichting en de grootte van de afdruk.
 • Send Feedback (Feedback verzenden): Hiermee kunnen gebruikers feedback verzenden over de huidige verzendtaak. Het ontvangen van een verzendtaak via e-mail kunnen gebruikers instellen via de app My page (Mijn pagina). Raadpleeg Informatie over het menu My pages (Mijn pagina's).
  opmerking:
  Om deze functie te gebruiken, moeten gebruikers zich mogelijk aanmelden als beheerder. Raadpleeg Aanmelden.

Instellingsopties

Gebruikers kunnen gedetailleerde opties instellen in het tabblad Send (Verzenden) en More (Meer).
 • Gebruikers kunnen de gebruikersinterface van elk tabblad aanpassen met behulp van de volgende UI-configuratieoptie: Send (Verzenden) > Sub menu (Submenu) (Actieoverloop) > UI Configuration (UI-configuratie.
 • Sommige menu's zijn uitgeschakeld. Deze zijn in dat geval niet beschikbaar voor de printer.
 • Sommige menu's worden niet op het beeldscherm weergegeven, afhankelijk van de opties of modellen. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op de printer.
 • Raak Help in het beginscherm of Quick Menu (Snelmenu) aan en klik vervolgens op een optie voor meer informatie.

Bestemming toevoegen

Raak aan om het e-mailadres of faxnummer van een ontvanger toe te voegen. Als gebruikers naar SMB, FTP, Box, PC of USB willen verzenden, kunnen ze op de respectievelijke knoppen klikken.

Origineel

Deze instelling wordt gebruikt om de scankwaliteit te verbeteren door het documenttype te selecteren voor de huidige scantaak.
 • One-Sided (Enkelzijdig): Voor originelen die aan één zijde zijn bedrukt.
 • Two-Sided Book (Dubbelzijdig boek): Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt.
 • Two-Sided Calendar (Dubbelzijdige kalender): Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt, maar waarvan de achterkant 180 graden is gedraaid.
  opmerking:
  Plaats de originelen op de DADF om Two-Sided Book (Dubbelzijdig boek) en Two-Sided Calendar Dubbelzijdig agenda) te gebruiken. Als de printer het origineel op de DADF niet kan detecteren, verandert deze automatisch naar One-Sided (Enkelzijdig).

Scanopties

Stel de bestandsopties in van de gescande uitvoer.
 • Bestandsnaam: Voer een bestandsnaam in voor het opslaan van de scanbestandsnaam bij bestemming.
 • File Format (Bestandsindeling): Selecteer een bestandsindeling voor de gescande uitvoer.
 • Resolutie: Stel de documentresolutie in. Hoe hoger deze waarde, hoe duidelijker het resultaat, maar het scannen kan langer duren.
 • Quality (Kwaliteit): Met deze optie kunt u een document van hoge kwaliteit maken. Hoe hoger de geselecteerde kwaliteit, hoe groter het bestandsformaat.
 • OCR-taal: Selecteer bij het maken van gescande uitvoer voor OCR-software de juiste taal.

Faxopties

Als gebruikers originelen van slechte kwaliteit of met foto's verzenden, kunnen ze de resolutie aanpassen om een fax van hogere kwaliteit te maken.
 • Resolutie
  • Standaard: Meestal aanbevolen voor originele documenten met tekst. Deze optie zal de verzendtijd verminderen.
  • Fijn: Aanbevolen voor originele documenten met kleine tekens, dunne lijnen of tekst van een matrixprinter.
  • Super Fine (Superfijn): Aanbevolen voor originele documenten met fijne details. Deze optie is alleen beschikbaar als de ontvangende printer ook de resolutie Super Fine (Superfijn) ondersteunt.
  • Ultra-Fine (Ultrafijn): Aanbevolen voor originele documenten met zeer fijne details. Deze optie is alleen beschikbaar als de ontvangende printer ook de resolutie Ultra-Fine (Ultrafijn) ondersteunt.

Boek scannen

: Gebruik deze functie om een boek te scannen. Als het boek dik is, tilt u de DADF op totdat de scharnieren zijn opgepikt door de stopper en sluit u de DADF vervolgens. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm (1,18 inches), kopieert u eerst met de DADF open.
 • Uit: Schakelt deze functie uit.
 • Left Page (Linkerpagina): Alleen de linkerpagina van het boek wordt gescand.
 • Right Page (Rechterpagina): Alleen de rechterpagina van het boek wordt gescand.
 • Both Pages (From Left) (Beide pagina's (vanaf links)): Beide pagina's worden vanaf de linkerpagina gescand.
 • Both Pages (From Right) (Beide pagina's (vanaf rechts)): Beide pagina's worden vanaf de rechterpagina gescand.
 • Book Center & Edge Erase (Boekmidden en -randen wissen): Gebruikers kunnen donkere gebieden instellen om schaduw te wissen die door bindingen of boekranden vanaf het midden en vanaf de zijkant van kopieën wordt veroorzaakt.

Geavanceerd faxen (alleen door faxgebruiker)

: Stel de verzendopties voor faxen in, zoals Quick Start Fax (Snel faxen) en Delay Send (Verzenden uitstellen).
 • Uit: Schakelt deze functie uit.
 • Quick Start Fax (Snel faxen): De printer begint de fax te verzenden nadat de eerste pagina is gescand. Originelen met veel pagina's kunnen op deze manier worden verzonden zonder dat het geheugen van de printer volraakt.
 • Delay Send (Verzenden uitstellen): Stelt de printer in om een fax op een gepland tijdstip te verzenden. Definieer de Job Name (Taaknaam) en de Start Time (Starttijd).
  opmerking:
  Gebruikers kunnen een fax uitstellen voor een bepaalde tijd vanaf 1 minuut tot 24 uur na het scannen.

E-mailinstellingen

: Hiermee stelt u e-mailinformatie in, zoals From (Van), Subject (Onderwerp) en Message (Bericht).

Type origineel

: Gebruik deze optie om de kopieerkwaliteit te verbeteren door het juiste documenttype voor de huidige taak te selecteren.
 • Text (Tekst): Gebruik deze instelling als het origineel voornamelijk tekst en maar zeer weinig of geen afbeeldingen bevat.
 • Tekst/Foto: Gebruik deze optie als het origineel een mix van tekst en afbeeldingen is.
 • Foto: Gebruik deze optie als het origineel voornamelijk of uitsluitend afbeeldingen bevat.

Formaat origineel

: Gebruik deze optie om het werkelijke papierformaat van de originelen in te stellen.
 • Automatisch: Detecteert automatisch het formaat van het origineel; raadpleeg Papierformaten automatisch gedetecteerd.
 • Mixed Size (Gemengde formaten): Detecteert automatisch het formaat van het origineel als het origineel gebruik maakt van verschillende papiersoorten.
 • Custom Size (Aangepast formaat): Als gebruikers een aangepaste waarde voor een speciaal papierformaat moet instellen, kunnen ze de pijltjes gebruiken om het vereiste papierformaat in te stellen.

Oorspronkelijke afdrukstand

: Gebruik deze optie om de afdrukstand van het origineel in te stellen.
 • Upright Images (Afbeeldingen rechtop): Het origineel is in de liggende stand. De afbeeldingen of tekst in het origineel staan parallel aan de lange kant van de pagina.
 • Sideways Images (Afbeeldingen horizontaal): Het origineel is in de staande stand. De afbeeldingen of tekst in het origineel staan haaks ten opzichte van de lange kant van de pagina.

Kleurenmodus

: Gebruik een van deze opties om het origineel in kleur, grijstinten of zwart-wit te scannen.
 • Mono (Zwart-wit): Geeft een afbeelding weer in zwart-wit.
 • Grijs: Geeft een afbeelding weer in grijstinten.
 • Kleur: Geeft een afbeelding weer in kleur.
  opmerking:
  De bestandsindeling JPEG kan niet worden geselecteerd bij de optie File Format (Bestandsindeling) als Mono (Zwart-wit) is geselecteerd als Color Mode (Kleurmodus).

Afbeelding aanpassen

: Met deze optie kunnen gebruikers handmatig Darkness (Donker/licht), Scharpness (Scherpte) en Contrast van de afbeelding aanpassen.
 • Donkerheid: Hiermee kunnen gebruikers de donker/licht van het gescande uitvoerbestand aanpassen. Deze functie is handig bij het scannen van vervaagde originelen of originelen met weinig contrast.
 • Scherpte: Hiermee kunnen gebruikers de randen van tekst aanpassen, zodat deze gemakkelijker te lezen is. Gebruikers kunnen deze functie ook gebruiken om de details van afbeeldingen te verbeteren.
 • Contrast: Hiermee kunnen gebruikers het contrast aanpassen om de gescande uitvoer duidelijker of gladder te maken. Gebruikers kunnen deze functie gebruiken om de kwaliteit van een afbeelding te verbeteren of de leesbaarheid van tekst te vergroten.

Aanpassing van de achtergrond

: Met deze optie kunnen gebruikers originelen met op de achtergrond, zoals kranten of catalogi, compenseren. Gebruikers kunnen de opties in dit menu gebruiken om de kopieën gemakkelijker leesbaar te maken.
 • Background Density (Dichtheid van de achtergrond): Hiermee kunnen gebruikers de dichtheid van de achtergrond in de gescande afbeelding aanpassen. Deze functie is handig bij het scannen van originelen die door ouderdom geel zijn geworden of van originelen met een donkere achtergrond.
 • Backside Image (Achterkant van de afbeelding): Hiermee kunnen gebruikers alle tekst of afbeeldingen die vanaf de andere zijde van het origineel zichtbaar zijn, wissen. Gebruikers kunnen deze functie gebruiken om te controleren of de gescande uitvoer duidelijk leesbaar is.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...