hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Color LaserJet Pro M254 printers - Problemen met slechte afdrukkwaliteit oplossen

Dit document is van toepassing op HP Color LaserJet Pro M254dn, M254dw en M254nw printers.
De kwaliteit van een afgedrukt document voldoet niet aan de verwachtingen. De procedures in dit document zouden moeten helpen bij problemen met de afdrukkwaliteit, zoals een uitgeveegde, vage, donkere of wazige afdrukkwaliteit en losse, gedeeltelijk ontbrekende of verspreide toner.

Stap 1: Legitieme HP tonercartridges gebruiken

HP raadt u aan legitieme inktbenodigdheden van HP te gebruiken. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van cartridges van andere fabrikanten of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen. Als u geen legitieme HP cartridges gebruikt, kunnen problemen wellicht niet worden verholpen met de stappen in dit document. Ga naar hp.com/go/anticounterfeit als u de echtheid van uw cartridges wilt controleren.
Ga naar HP SureSupply om de compatibiliteit van de inkt- of tonercartridge te controleren, of om vervangende cartridges en andere benodigdheden aan te schaffen.
  1. Ga naar HP SureSupply.
  2. Selecteer desgevraagd uw land/regio.
    Afbeelding : Land/regio selecteren
    Uw land/regio selecteren
  3. Volg de instructies op het scherm om nieuwe benodigdheden te bestellen of te controleren of de cartridges compatibel zijn met uw printer.
U kunt ook legitieme HP cartridges en benodigdheden kopen in andere winkels.
Druk een andere pagina af. Ga naar de volgende stap als het probleem niet is opgelost na het gebruik van originele HP inktcartridges.

Stap 2: Het papier controleren

De kwaliteit en soort papier kunnen de afdruktaak beïnvloeden. Gebruik deze richtlijnen om er zeker van te zijn of het papier geschikt is. Als dat niet het geval is, plaatst u het juiste papiertype.
  • Gebruik papier dat is bestemd voor HP LaserJet printers. Gebruik geen papier dat alleen voor inkjetprinters is ontwikkeld.
  • Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak. Gladder papier kan leiden tot een betere afdrukkwaliteit.
Druk nog een pagina af wanneer u het juiste papier in de lade hebt geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 3: De tonerniveaus controleren

Controleer de geschatte tonerniveaus op het bedieningspaneel van de printer.
opmerking:
Het resterende tonerniveau en het percentage van de tonercartridge bieden uitsluitend schattingen voor planningsdoeleinden. Overweeg een vervangende tonerncartridge aan te schaffen wanneer het tonerniveau bijna leeg is. U hoeft de inktcartridges niet te vervangen voordat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
  • HP Color LaserJet Pro M254dw: Tik op het bedieningspaneel van de printer op de optie Benodigdheden.
    In het scherm Status benodigdheden worden de geschatte resterende tonerniveaus weergegeven.
    Afbeelding : Geschatte inktniveaus op het bedieningspaneel van een aanraakscherm.
    Geschatte inktniveaus
  • HP Color LaserJet Pro M254dn en M254nw: Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop OK.
    Het bedieningspaneel toont de geschatte resterende tonerniveaus.
    Afbeelding : Geschatte inktniveaus op een 2-regelig lcd-bedieningspaneel.
    Geschatte inktniveaus
  • Als de tonercartridge niet leeg is, gaat u verder met de stap om de EconoMode-instelling te controleren.
  • Als de tonercartridge bijna leeg is, gaat u verder met de volgende stap om de tonercartridge te vervangen.

Stap 4: Vervang de lege of bijna lege tonercartridge

Vervang de tonercartridge als deze leeg of bijna leeg is.
opmerking:
De afbeeldingen in een aantal stappen kunnen enigszins verschillen van uw printer, maar de stappen blijven dezelfde.
  1. Open de voorklep.
    Afbeelding : De voorklep openen
    Afbeelding: De voorklep openen
  2. Pak de blauwe hendel op de tonercartridgelade vast en trek de lade uit de printer.
    Afbeelding : De tonercartridgelade naar buiten trekken
    Afbeelding: Trek de cartridgelade naar buiten
  3. Pak de hendel op de tonercartridge vast en trek de tonercartridge vervolgens recht naar buiten om deze te verwijderen.
    Afbeelding : De tonercartridge verwijderen
    Afbeelding: Een tonercartridge verwijderen
  4. Haal de nieuwe tonercartridgeverpakking uit de doos en trek aan het ontgrendellipje op de verpakking.
    Afbeelding : Trek aan het ontgrendellipje op de verpakking
    Afbeelding: Trek aan het ontgrendellipje
  5. Verwijder de tonercartridge.
      let op:
    Raak de afbeeldingsdrum aan de onderkant van de tonercartridge niet aan. Vingerafdrukken op de fotogevoelige rol kunnen problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken.
    Afbeelding : De afbeeldingsdrum niet aanraken
    Afbeelding: De afbeeldingsdrum niet aanraken
    Afbeelding : De tonercartridge uit de verpakking halen
    Afbeelding: Neem de tonercartridge uit de verpakking
  6. Pak de tonercartridge aan beide kanten vast en beweeg deze voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.
    Afbeelding : De tonercartridge voorzichtig heen en weer bewegen
    Afbeelding: De tonercartridge voorzichtig heen en weer bewegen
  7. Plaats de nieuwe tonercartridge in de cartridgelade. Controleer of de kleur op de cartridge overeenkomt met de kleur op de cartridgelade.
    Afbeelding : De tonercartridge in de printer plaatsen
    Afbeelding: De tonercartridge plaatsen.
  8. Plaats de tonercartridgelade in de printer.
    Afbeelding : Duw de tonercartridgelade in de printer
    Afbeelding: Duw de tonercartridgelade in de printer
  9. Sluit de voorklep.
    Afbeelding : De tonercartridgelade sluiten
    Afbeelding: Sluit de cartridgelade
Druk een andere pagina af. Ga naar de volgende stap als het probleem niet is opgelost na het vervangen van de tonercartridge.

Stap 5: De EconoMode-instellingen controleren

EconoMode is een afdrukinstelling waarbij minder toner wordt gebruikt. Afdrukken in EconoMode kan de afdrukkwaliteit echter wel verminderen. Als de hele pagina te donker of te licht is, kan de EconoMode-instelling zijn ingeschakeld.
opmerking:
HP adviseert om de EconoMode niet doorlopend te gebruiken. Als u de EconoMode doorlopend gebruikt, gaat de toner mogelijk langer mee dan de mechanische onderdelen van de tonercartridge.
Druk een andere pagina af. Ga verder met de volgende stap als het probleem niet is opgelost door de instelling EconoMode uit te schakelen.

Stap 6: De afdrukinstellingen controleren

Soms kunnen de afdrukinstellingen invloed hebben op de afdrukkwaliteit. Controleer de afdrukinstellingen om te kijken of deze geschikt zijn voor uw afdruktaak.
Druk een andere pagina af. Ga naar de volgende stap als het probleem niet is opgelost na het wijzigen van de afdrukinstellingen.
Druk een andere pagina af. Ga naar de volgende stap als het probleem niet is opgelost na het afdrukken van een reinigingspagina.

Stap 8: De tonercartridges controleren

Controleer de belichtingstrommels van de tonercartridge en de geheugenchips op schade.
  1. Open de voorklep.
    Afbeelding : De voorklep openen
    Afbeelding: De voorklep openen
  2. Pak de blauwe hendel op de tonercartridgelade vast en trek de lade uit de printer.
    Afbeelding : De tonercartridgelade naar buiten trekken
    Afbeelding: Trek de cartridgelade naar buiten
  3. Pak de hendel op de tonercartridge vast en trek de tonercartridge vervolgens recht naar buiten om deze te verwijderen.
    Afbeelding : De tonercartridge verwijderen
    Afbeelding: Een tonercartridge verwijderen
  4. Controleer de geheugenchip op beschadigingen.
    Afbeelding : Locatie van de geheugenchip
    Locatie van de geheugenchip
    • Als de geheugenchip is beschadigd, raadpleegt u de voorgaande stappen in dit document om de tonercartridge te vervangen.
    • Als de geheugenchip niet is beschadigd, gaat u door met deze stappen.
  5. Controleer het oppervlak van de belichtingstrommel.
      let op:
    Raak de afbeeldingsdrum niet aan. Vingerafdrukken op de fotogevoelige rol kunnen problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken.
    Afbeelding : Locatie van de belichtingstrommel
    Locatie van de belichtingstrommel
    • Als u krassen, vingerafdrukken of andere schade aan de belichtingstrommel ziet, raadpleegt u de voorgaande stappen in dit document om de tonercartridge te vervangen.
    • Als de belichtingstrommel niet is beschadigd, gaat u door met deze stappen.
  6. Plaats de nieuwe tonercartridge in de cartridgelade. Controleer of de kleur op de cartridge overeenkomt met de kleur op de cartridgelade.
    Afbeelding : De tonercartridge in de printer plaatsen
    Afbeelding: De tonercartridge plaatsen
  7. Herhaal deze stappen voor de andere tonercartridges.
  8. Plaats de tonercartridgelade in de printer.
    Afbeelding : De tonercartridgelade in de printer duwen
    Afbeelding: Duw de tonercartridgelade in de printer
  9. Sluit de voorklep.
    Afbeelding : De tonercartridgelade sluiten
    Afbeelding: Sluit de cartridgelade
Druk een andere pagina af. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 9: Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
opmerking:
Bewaar een voorbeeldafdruk waarop het probleem zichtbaar is. Als de printer, fotogevoelige rol of tonercartridges worden vervangen binnen de garantieperiode, dan zal de ondersteuningsagent om een afdrukvoorbeeld vragen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...