hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung-laserprinters - Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken

Inzicht in speciale printerfuncties

Gebruikers kunnen geavanceerde afdrukfuncties gebruiken bij gebruik van de printer. Om de printerfuncties die worden aangeboden door de printerdriver te gebruiken, klikt u op Properties (Eigenschappen) of Preferences (Voorkeuren) in het venster Print (Afdrukken) van de toepassing om de afdrukinstellingen te wijzigen. De naam van de printer, die wordt weergegeven in het venster met printereigenschappen, is afhankelijk van de printer die wordt gebruikt.
opmerking:
 • Sommige menu's worden niet op het beeldscherm weergegeven, afhankelijk van de opties of modellen. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op uw printer.
 • Selecteer het Help-menu of klik op de -knop in het venster of druk op F1 op het toetsenbord en klik op een optie voor meer informatie hierover, zie Help gebruiken.

Meerdere pagina's per zijde

Hiermee selecteert u het aantal pagina's dat op één vel papier moet worden afgedrukt. Om meer dan één pagina per vel af te drukken, wordt het formaat van de pagina's verkleind en ze worden gerangschikt in de aangegeven volgorde. Maximaal 16 pagina's kunnen worden afgedrukt op één vel papier.
Afbeelding : Pagina's per vel

Afdrukken van posters

Drukt een document van één pagina af op 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) of 16 (Poster 4x4) vellen papier, de vellen worden later aan elkaar geplakt voor een document op posterformaat.
Afbeelding : Poster
Selecteer de waarde Poster Overlay (Overlapping van de poster). Specificeer Poster Overlap (Overlapping van de poster) in millimeters of inches door op het keuzerondje in de rechterbovenhoek van het tabblad Basic te klikken, zodat de vellen gemakkelijker aan elkaar kunnen worden geplakt.
Afbeelding : Postervellen

Afdrukken van brochures

Drukt het document af op beide zijden van een vel papier en rangschikt de pagina's zodat het papier doormidden kan worden gevouwen om een brochure te maken.
Afbeelding : Brochure
 • Om een brochure te maken, moet u afdrukken op printerpapier van formaat Letter, Legal, A4, US Folio of Oficio.
 • De optie Booklet Printing (Afdrukken van brochures) is niet beschikbaar voor alle papierformaten. Selecteer de optie voor het beschikbare Paper Size (Papierformaat) in het tabblad Paper (Papier) om te zien welke papierformaten beschikbaar zijn.
 • Als een niet-beschikbaar papierformaat wordt geselecteerd, kan de optie automatisch worden geannuleerd. Selecteer alleen beschikbaar papier; zonder het - of -symbool.
opmerking:
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de XPS-driver gebruikt.

Papieropties

Dit wijzigt de bestandsgrootte van een document om het groter of kleiner op de afgedrukte pagina af te drukken door het percentage in te voeren waarmee het document moet worden vergroot of verkleind.
Afbeelding : Afbeelding aanpassen

Een watermerk bewerken

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).
 2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer Edit (Bewerken) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk). Het venster Edit Watermarks (Watermerken bewerken) wordt weergegeven.
 3. Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in de lijst Current Watermarks (Huidige watermerken) en wijzig het bericht en de opties van het watermerk.
 4. Klik op Update (Bijwerken) om de wijzigingen op te slaan.
 5. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Een watermerk verwijderen

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).
 2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer Edit (Bewerken) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk). Het venster Edit Watermarks (Watermerken bewerken) wordt weergegeven.
 3. Selecteer het watermerk dat u wilt verwijderen in de lijst Current Watermarks (Huidige watermerken) en klik op Delete (Verwijderen).
 4. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Overlay

Deze optie is alleen beschikbaar via de PCL/SPL-printerdriver, zie Software.
Een overlay is tekst en/of afbeeldingen die zijn opgeslagen op de harde schijf (HDD) van de computer als een speciale bestandsindeling die kan worden afgedrukt op een willekeurig document. Overlays worden vaak gebruikt ter vervanging van voorbedrukt briefpapier. In plaats van voorbedrukt papier met briefhoofd te gebruiken, kunnen gebruikers een overlay maken met dezelfde informatie als op het papier met briefhoofd. Om een brief af te drukken met het briefhoofd van het bedrijf, hoeven gebruikers geen voorbedrukt briefpapier in de lade te plaatsen, ze hoeven alleen de briefhoofdoverlay op het document af te drukken. Om een pagina-overlay te gebruiken, moeten gebruikers een nieuwe pagina-overlay maken met een logo of afbeelding.
Afbeelding : Overlay
 • De grootte van het overlaydocument moet hetzelfde zijn als het document dat wordt afgedrukt met de overlay. Geen overlay maken met een watermerk.
 • De resolutie van het overlaydocument moet hetzelfde zijn als die van het document dat wordt afgedrukt met de overlay.
opmerking:
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de XPS-driver gebruikt.

Een nieuwe pagina-overlay maken

 1. Om het document als een overlay op te slaan, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).
 2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer Edit (Bewerken) in de vervolgkeuzelijst Text (Tekst). Het venster Edit Overlay (Overlay bewerken) wordt weergegeven.
 3. Klik in het venster Edit Overlay (Overlay bewerken) op Create (Maken).
 4. Voer in het venster Save As (Opslaan als) een naam in van maximaal acht tekens in het invoervak File Name (Bestandsnaam). Selecteer indien nodig het bestemmingspad. De standaardinstelling is C:\Formover.
 5. Klik op Save (Opslaan). De naam wordt in de Overlay List weergegeven.
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten. Het bestand wordt niet afgedrukt. In plaats daarvan wordt deze op de harde schijf van de computer opgeslagen.
opmerking:
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de XPS-driver gebruikt.

Een pagina-overlay gebruiken

 1. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
 2. Selecteer de gewenste overlay in de vervolgekeuzelijst Text (Tekst).
 3. Als het overlaybestand niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst Text (Tekst), selecteert u Edit... (Bewerken...) in de lijst en klikt u op de Load (Laden). Selecteer het juiste overlaybestand dat u wilt gebruiken.
  1. Als het overlaybestand dat de gebruiker wil gebruiken in een externe bron aanwezig is, kan het bestand worden geladen in het venster Open
  2. Klik na het selecteren van het bestand op Openen. Het bestand verschijnt in het vak Overlay List (Overlay-lijst) en kan worden afgedrukt. Selecteer de overlay in het vak Overlay List (Overlay-lijst).
 4. Indien nodig, vinkt u het selectievakje Confirm Page Overlay When Printing (Paginaoverlay bevestigen tijdens het afdrukken). Als dit selectievakje is aangevinkt, verschijnt er een berichtvenster iedere keer dat een document wordt verzonden om te worden afgedrukt, dat u vraagt om te bevestigen dat een overlay moet worden afgedrukt op het document.
  1. Als dit vakje niet is aangevinkt en er een overlay is geselecteerd, dan wordt de overlay automatisch op het document afgedrukt.
 5. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.
opmerking:
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de XPS-driver gebruikt.

Een pagina-overlay verwijderen

 1. Klik in het venster Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken) op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
 2. Selecteer Edit (Bewerken) in de vervolgkeuzelijst Text (Tekst).
 3. Selecteer de overlay die u wilt verwijderen in het vak Overlay List (Overlay-lijst).
 4. Klik op Delete (Verwijderen).
 5. Wanneer een bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op Yes (Ja).
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten. Pagina-overlays die niet meer gebruikt worden, kunnen worden verwijderd.
opmerking:
Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de XPS-driver gebruikt.

Taakcodering (modellen SL-M2070, M2071 en SCX-4621)

Versleutelt de afdrukgegevens eerst en stuurt deze daarna door naar de printer. Deze functie beschermt de afdrukinformatie, ook al worden de gegevens op een netwerk weggekaapt.
opmerking:
De functie Job Encryption (Taakcodering) is alleen ingeschakeld wanneer het apparaat voor massaopslag (HDD) is geïnstalleerd. Het apparaat voor massaopslag (HDD) wordt gebruikt om de af te drukken gegevens te decoderen, zie verschillende functionaliteiten.

Taakboekhouding (SL-M3820, M4020)

Met deze optie kunnen gebruikers afdrukken met de aan hen gegeven machtigingen.
 • User permission (Gebruikersmachtigingen): Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen alleen gebruikers met gebruikersmachtiging een afdruktaak starten.
 • Group permission (Groepsmachtiging): Wanneer u deze optie aanvinkt, kunnen alleen groepen met groepsmachtiging een afdruktaak starten.
opmerking:
 • Selecteer het Help-menu of klik op de knop in het venster of druk op F1 op het toetsenbord en klik op een optie voor meer informatie hierover, zie Help gebruiken.
 • Beheerders kunnen taakboekhouding activeren en machtigingen configureren in het bedieningspaneel of SyncThru™ Web Admin Service.
opmerking:
Niet ondersteund voor M382xD.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...