hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MFP Printers - Eenvoudig faxen

opmerking:
 • De faxfunctie wordt niet ondersteund voor de volgende printers:
  • Alleen C48xFN/C48xFW-serie.
  • M207x-serie
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • SCX-465x/4021S/465xN/4321NS/4621NS-serie
 • Voor speciale faxfuncties raadpleegt u 'Faxfuncties' in de gebruikershandleiding van uw printer.
opmerking:
 • U kunt dit apparaat (/printer) niet gebruiken als fax via de internettelefoon. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.
 • Wij adviseren u traditionele analoge telefoondiensten te gebruiken (PSTN: Public Switched Telephone Network, openbaar telefoonnet) bij het aansluiten van telefoonlijnen voor het gebruik van een faxapparaat. Als u andere internetdiensten (DSL, ISDN of VoIP) gebruikt, kunt u de kwaliteit van de verbinding verbeteren met behulp van het Micro-filter. Het Micro-filter verwijdert onnodige ruis en verbetert de kwaliteit van de verbinding of internet. Omdat het DSL-Micro-filter niet met de printer wordt meegeleverd, dient u contact op te nemen met uw internetprovider voor gebruik van dit filter.
(Zie 'Achteraanzicht' in de gebruikershandleiding van uw printer.)

Bezig met de voorbereiden op faxen

Voordat u een fax stuurt of ontvangt, moet u de meegeleverde kabel aansluiten op de telefoonaansluiting (zie 'Achteraanzicht' in de gebruikershandleiding van uw printer). Raadpleeg de verkorte installatiehandleiding voor informatie over het maken van de verbinding. De methode voor het maken van een telefoonlijnverbinding verschilt per land.

Een fax verzenden

opmerking:
Voor het plaatsen van de originelen kunt u de automatische documentinvoer of het glas van de scanner gebruiken. Als de originelen zowel worden geplaatst in de automatische documentinvoer als op de glasplaat (tegelijkertijd), zal uw apparaat de originelen in de documentinvoer, die een hogere prioriteit hebben, het eerst scannen.
1
Plaats één document met de bedrukte zijde omlaag op het glas, of plaats de documenten met de bedrukte zijde omhoog in de automatische documentinvoer (zie 'Originelen plaatsen' in de gebruikershandleiding van uw printer).
2
Selecteer (Fax) op het bedieningspaneel.
3
Pas de resolutie en donkerte aan uw eigen faxbehoeften aan (zie 'De documentinstellingen aanpassen' verderop in dit document).
4
Voer het faxnummer van de bestemming in (zie 'toetsenblok letters en cijfers' in de gebruikershandleiding van uw printer).
5
Druk op (Start) op het bedieningspaneel. Het apparaat begint te scannen en stuurt de fax naar de bestemming.
opmerking:
 • Als u een fax rechtstreeks vanaf uw computer wilt versturen, gebruikt u Samsung Network PC Fax (zie 'Een fax verzenden vanaf uw computer' in het gedeelte 'Faxfuncties' in de gebruikershandleiding van uw printer).
 • Wanneer u een fax wilt annuleren, drukt u op (Stoppen/wissen) voordat het apparaat met de faxoverdracht begint.
 • Als u het scannerglas hebt gebruikt, vraagt het apparaat u om nog een pagina (op de glasplaat) te plaatsen.
Een faxbericht handmatig verzenden
Voer de volgende stappen uit om een fax te verzenden met behulp van (Op de haak kiezen) op het bedieningspaneel.
opmerking:
Als uw apparaat een handset heeft, kunt u een fax met behulp van de handset verzenden (zie 'Verschillende functies' in de gebruikershandleiding van uw printer).
1
Plaats één document met de bedrukte zijde omlaag op het glas, of plaats de documenten met de bedrukte zijde omhoog in de automatische documentinvoer (zie 'Originelen plaatsen' in de gebruikershandleiding van uw printer).
2
Selecteer (fax) op het bedieningspaneel.
3
Pas de resolutie en donkerte aan uw eigen faxbehoeften aan (zie 'De documentinstellingen aanpassen' verderop in dit document).
4
Druk op (Op de haak kiezen) op het bedieningspaneel, of neem de hoorn van de haak.
5
Voer een faxnummer in met behulp van het toetsenbord op het bedieningspaneel.
6
Druk op (Start) op het bedieningspaneel wanneer u een hoge faxtoon hoort van het andere faxapparaat.
Een fax verzenden naar meerdere bestemmingen
U kunt de functie Meerdere verzenden gebruiken waarmee u een fax kunt verzenden naar meerdere locaties. Originelen worden automatisch opgeslagen in het geheugen en verzonden naar een extern station. Na de overdracht worden de originelen automatisch gewist uit het geheugen.
opmerking:
U kunt faxen niet met deze functie verzenden als u de optie 'Super Fine' hebt gekozen, of als de fax in kleur is.
1
Plaats één document met de bedrukte zijde omlaag op het glas, of plaats de documenten met de bedrukte zijde omhoog in de automatische documentinvoer (zie 'Originelen plaatsen' in de gebruikershandleiding van uw printer).
2
Selecteer (Fax) op het bedieningspaneel.
3
Pas de resolutie en donkerte aan uw eigen faxbehoeften aan (zie 'De documentinstellingen aanpassen' verderop in dit document).
4
Selecteer (Menu) > Faxfunctie > Meerdere verzenden op het bedieningspaneel.
5
Voer het nummer van het eerste ontvangende faxapparaat in en druk op OK.
U kunt snelkiescodes kiezen of een groepsnummer selecteren met behulp van de (Adresboek)-knop.
6
Voer het tweede faxnummer in en druk op OK.
Het scherm vraagt u een ander faxnummer in te voeren om het document naartoe te sturen.
7
Om meer faxnummers in te voeren, drukt u op OK wanneer Ja verschijnt en herhaalt u de stappen 5 en 6.
opmerking:
 • U kunt maximaal 10 bestemmingen opgeven.
 • Nadat u een groepsnummer hebt ingevoerd, kunt u geen ander groepsnummer meer invoeren.
8
Wanneer u klaar bent met het invoeren van faxnummers, selecteert u Nee voor de vraag Een ander nummer? en drukt u op OK.
Uw apparaat begint de fax te verzenden naar de nummers die u hebt ingevoerd in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd.
Na het verzenden van de faxen wordt een rapport voor Meerdere verzenden afgedrukt.

Een fax ontvangen

Uw apparaat is standaard ingesteld in faxmodus. Wanneer u een fax ontvangt, beantwoordt het apparaat de oproep na een ingesteld aantal keren rinkelen en ontvangt het de fax automatisch.

De documentinstellingen aanpassen

Voordat u gaat faxen wijzigt u de volgende instellingen (resolutie of donkerte) afhankelijk van de status van uw origineel voor de beste afdrukkwaliteit.
opmerking:
 • Mogelijk moet u voor sommige modellen op OK drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.
 • Toegang tot menu's verschillen van model tot model (zie 'Toegang tot het menu' of 'Overzicht van het bedieningspaneel' in de gebruikershandleiding van uw printer).
Resolutie
De standaarddocumentinstellingen produceren goede resultaten bij het gebruik van standaard originelen met tekst. Als u echter originelen van lage kwaliteit of pagina's met foto's verzendt, kunt u de resolutie verhogen voor een hogere kwaliteit fax.
1
Selecteer (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Resolution (Resolutie) op het bedieningspaneel.
2
Selecteer de gewenste optie en druk op OK.
 • Standaard: Originelen met karakters van normaal formaat.
 • Fine: Originelen met kleine tekens of dunne lijnen of originelen die zijn afgedrukt met een matrixprinter printer.
 • Super Fine: Originelen met zeer fijne details. Super Fine-modus is alleen ingeschakeld als het faxapparaat waarmee u communiceert ook de Super Fine-resolutie ondersteunt.
  opmerking:
  • Voor geheugenoverdracht is de Super Fine-modus niet beschikbaar. De resolutie-instelling wordt automatisch gewijzigd in Fine.
  • Als uw apparaat is ingesteld op Super Fine-resolutie en het faxapparaat waarmee u communiceert ondersteunt geen Super fijn-resolutie, verzendt uw apparaat met de hoogste resolutiemodus die wordt ondersteund door het andere faxapparaat.
 • Photo Fax: Originelen met grijstinten of foto's.
 • Color Fax: Origineel met kleuren.
opmerking:
 • Geheugenoverdracht is niet beschikbaar in de Color Fax-modus.
 • U kunt alleen een kleurenfax sturen als de faxmachine waarmee u communiceert de ontvangst van kleurenfax ondersteunt en u de fax handmatig verstuurt.
3
Druk op (Stop/Clear) (Stoppen/wissen) om terug te keren naar de modus Gereed.
Donkerte
U kunt selecteren hoe donker het originele document is.
opmerking:
De instelling Donkerte wordt toegepast op de huidige faxtaak. Voor het wijzigen van de standaard instelling, zie 'Faxmenu' in de gebruikershandleiding van uw printer.
1
Selecteer (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Darkness (Donkerte) op het bedieningspaneel.
2
Selecteer het gewenste niveau voor donkerte.
3
Druk op (Stop/Clear) (Stoppen/wissen) om terug te keren naar de modus Gereed.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...