hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Enterprise MFP - Certificaten installeren, bekijken en beheren om gegevens te beveiligen in de geïntegreerde webserver van HP (EWS)

Inleiding
Gebruik de pagina Certificaatbeheer om certificaten te beheren voor de identificatie van de printer op een netwerk en om gegevens die door de printer worden gebruikt te versleutelen.
De printer wordt geleverd met een zelfondertekend identiteitscertificaat en een zelfondertekend CA-certificaat (Certificate Authority). De printer wordt geleverd met drie CA-basiscertificaten van populaire certificeringsinstanties. Deze CA-basiscertificaten kunnen worden gebruikt voor authenticatie van veelgebruikte e-services waaronder Gmail, Yahoo en MS Office 365.
Certificaten kunnen worden beheerd op de tab Beveiliging van de pagina Certificaatbeheer van het EWS. De pagina Certificaatbeheer bevat de volgende tabbladen:
 • Het tabblad Certificaat - Gebruik dit tabblad om certificaten te importeren, bekijken, verwijderen en exporteren, en voor e-mailhandtekeningen
 • Het tabblad Certificaatvalidatie - Gebruik dit tabblad om de validatie van Kerberos-servercertificaten in- of uit te schakelen via OCSP- of CDP-validatie
De printer ondersteunt de volgende importindelingen voor certificaten:
 • .DER (binair)
 • .CER (binair of Base64)
 • .PEM (Base64, hiermee wordt één certificaat geïnstalleerd)
 • .PFX (identiteitscertificaat)
 • .P7B
Stap één: Toegang tot de geïntegreerde webserver van HP (EWS)
 1. FutureSmart 3: Raak de knop Netwerk aan vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer om het IP-adres of de hostnaam weer te geven.
  FutureSmart 4: Raak vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer het informatiepictogram aan en raak vervolgens het pictogram Netwerk aan om het IP-adres of de hostnaam weer te geven.
 2. Open een internetbrowser en voer in de adresregel het IP-adres of de hostnaam van de printer in zoals die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Druk op de toets Enter op het toetsenbord van de pc. De geïntegreerde webserver wordt geopend.
  Afbeelding : Voorbeeld van een IP-adres in een browservenster
    opmerking:
  Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.
Stap twee: Certificaten installeren en maken
Nieuw zelfondertekend certificaat maken
Gebruik deze functie om een nieuw zelfondertekend identiteitscertificaat voor de printer te maken. Een zelfondertekend identiteitscertificaat wordt standaard alleen voor gegevensversleuteling op de printer geïnstalleerd. Zelfondertekende identiteitscertificaten worden niet als verificatie geaccepteerd, aangezien deze niet zijn uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie (CA).
  opmerking:
Om een identiteitscertificaat te maken die door een CA is ondertekend, raadpleegt u de onderstaande secties over het maken van een aanvraag voor certificaatondertekening (CSR) en het installeren van een identiteitscertificaat van een CSR.
Door een nieuw zelfondertekend certificaat te maken, wordt het bestaande zelfondertekende certificaat op de printer overschreven en vervangen.
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Klik in het gedeelte Nieuw zelfondertekend certificaat maken op Maken...
 4. Voer in het gedeelte Identificatiegegevens de identificatiegegevens van de printer in.
 5. Selecteer een coderingssleutellengte in het vervolgkeuzemenu RSA-sleutellengte: in het gedeelte Sleutelopties.
    opmerking:
  Als de HP Trusted Platform-module (TPM) is geïnstalleerd, wordt de persoonlijke sleutel mogelijk als exporteerbaar gemarkeerd. Als echter Persoonlijke sleutel markeren als exporteerbaar is geselecteerd, zal de persoonlijke sleutel niet in de TPM worden gegenereerd.
 6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Handtekeningenalgoritme in het gedeelte Handtekeningenalgoritme een handtekeningenalgoritme.
 7. Voer in het gedeelte Geldigheid van certificaat de geldigheidsduur van het certificaat in. De standaardgeldigheidsduur is vijf jaar vanaf de systeemdatum waarop het certificaat is gemaakt.
 8. Klik op OK om naar de bevestigingspagina van het nieuwe zelfondertekende certificaat te gaan. Klik op Annuleren om terug te keren naar de startpagina voor Certificaten zonder het huidige zelfondertekende certificaat bij te werken.
Aanvraag voor certificaatondertekening maken
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Klik in het gedeelte Aanvraag voor certificaatondertekening maken op Maken...
 4. Voer in het gedeelte Identificatiegegevens de identificatiegegevens in voor de organisatie waaraan het certificaat zal worden verstrekt.
 5. Selecteer een coderingssleutellengte voor het aangevraagde certificaat in het vervolgkeuzemenu RSA-sleutellengte: in het gedeelte Sleutelopties.
    opmerking:
  Als de HP Trusted Platform-module (TPM) is geïnstalleerd, wordt de persoonlijke sleutel mogelijk als exporteerbaar gemarkeerd. Als echter Persoonlijke sleutel markeren als exporteerbaar is geselecteerd, zal de persoonlijke sleutel niet in de TPM worden gegenereerd.
 6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Handtekeningenalgoritme in het gedeelte Handtekeningenalgoritme een handtekeningenalgoritme voor het aangevraagde certificaat.
 7. Klik op OK om door te gaan naar de bevestigingspagina Aanvraag voor certificaatondertekening maken.
 8. Kopieer op de bevestigingspagina Aanvraag voor certificaatondertekening maken de inhoud van de aanvraag voor certificaatondertekening of sla deze op als bestand. De inhoud van de aanvraag voor certificaatondertekening moet aan een CA worden aangeboden om het aanvraagproces te voltooien.
Identiteitscertificaat installeren
Gebruik dit om een identiteitscertificaat van een CSR te installeren.
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer Identiteitscertificaat van CSR installeren.
 4. Klik op Bladeren naast het veld Kies bestand.
 5. Zoek het te importeren certificaat en klik vervolgens op Openen.
 6. Klik op Installeren.
Identiteitscertificaat importeren
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer Identiteitscertificaat met persoonlijke sleutel importeren.
    opmerking:
  Als de HP Trusted Platform-module (TPM) is geïnstalleerd, adviseert HP om een certificaat te maken en gebruiken die door een CA is ondertekend.
 4. Klik op Bladeren naast het veld Kies bestand.
 5. Zoek het te importeren certificaat en klik vervolgens op Openen.
 6. Klik op Installeren.
Een certificaat installeren: (printers met firmware v23.4 of lager)
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Netwerken.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Klik op Bladeren naast het veld Kies bestand.
 4. Zoek het te importeren certificaat en klik vervolgens op Openen.
    opmerking:
  Controleer of de soorten certificaten, alsook de certificaten van het type certificeringsinstantie, geldige soorten zijn die geïmporteerd en gebruikt kunnen worden door deze printer.
 5. Als het certificaat is voorzien van een persoonlijke sleutel (bijvoorbeeld een .pfx-bestand), moet u het wachtwoord voor het certificaat invoeren in het veld Certificaatwachtwoord. Gebruik hetzelfde wachtwoord waarmee de persoonlijke sleutel is gecodeerd.
 6. Klik op Importeren.
Stap drie: De geïnstalleerde certificaten beheren
  opmerking:
De volgende procedures kunnen ook worden uitgevoerd op de pagina Autorisatie van het tabblad Netwerken.
De details van een certificaat weergeven
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer in het gedeelte Certificaten een certificaat.
 4. Klik op Details weergeven.
Een certificaat verwijderen
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer in het gedeelte Certificaten een certificaat.
 4. Klik op Verwijderen...
 5. Bevestig de verwijdering in het waarschuwingsdialoogvenster dat verschijnt.
Een certificaat exporteren
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer een certificaat in het gedeelte Certificaten.
 4. Klik op Exporteren...
Bij het exporteren van een identiteitscertificaat op printers met firmwareversie v23.4 of lager wordt in het gedeelte Beveiliging > Certificaatbeheer alleen de openbare sleutel geëxporteerd. Op printers met firmwareversie v23.4 of lager kan een persoonlijke sleutel met het certificaat worden geëxporteerd vanuit het gedeelte Netwerken > Autorisatie.
Let bij het exporteren van een identiteitscertificaat op printers met firmware v23.4 of hoger op het volgende:
 • Alleen de openbare sleutel kan worden geëxporteerd voor met TPM beveiligde persoonlijke sleutels.
 • Voor persoonlijke sleutels (voor identiteitscertificaten) die als exporteerbaar zijn gemarkeerd tijdens het importeren of genereren, moet een wachtwoord worden ingesteld bij het exporteren.
Gebruik van een certificaat voor e-mail en netwerkidentificatie
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Selecteer het certificaat in het gedeelte Certificaten.
 4. Klik op Gebruiken voor ondertekenen van e-mail.
    opmerking:
  Als Gebruiken voor ondertekenen van e-mail grijs wordt weergegeven, kan het geselecteerde certificaat kan niet worden gebruikt voor het ondertekenen van e-mail of is het al geselecteerd voor het ondertekenen van e-mail.
Stap vier: De instellingen voor Certificaatvalidatie configureren
OCSP-certificaatvalidatie configureren
  opmerking:
Mogelijk moeten er certificaten worden geïnstalleerd op het tabblad Certificaten voor de OCSP-servers.
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Klik op het tabblad Certificaatvalidatie van de pagina Certificaatbeheer.
 4. Selecteer op het tabblad Certificaatvalidatie de optie OCSP-validatie uitvoeren voor de certificaatketen.
 5. Voer een URL voor een OCSP-server in en klik vervolgens op Toevoegen.
    opmerking:
  Er kunnen meerdere OCSP-servers worden toegevoegd voor certificaatvalidatie. De URL's van de OCSP-server(s) kunnen volledig gekwalificeerde domeinnamen of IP-adressen zijn.
 6. Schakel indien nodig het selectievakje Certificaatstatus Onbekend als geldig beschouwen in.
 7. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
CDP-certificaatvalidatie configureren
 1. Klik in de bovenste navigatietabbladen op Beveiliging.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Certificaatbeheer.
 3. Klik op het tabblad Certificaatvalidatie van de pagina Certificaatbeheer.
 4. Selecteer bij Certificaatvalidatie de optie CDP-validatie uitvoeren voor de certificaatketen.
 5. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...