hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problemen met de stroomtoevoer

In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u problemen oplost met het in-/uitschakelen van de scanner.

Controleren of de scanner voorzien is van stroom

Het netsnoer wordt aangesloten op de scanner en een stopcontact.
 • Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de scanner en het stopcontact of een overspanningsbeveiliging.
 • Als het netsnoer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, controleert u of deze is aangesloten op het stopcontact en is ingeschakeld.
 • Controleer of de scanner goed op de netvoeding is aangesloten.

De scanner schakelt niet in

Als de scanner niet wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt, controleert u het volgende:
 • Het netsnoer van de scanner is misschien niet aangesloten. Controleer of de netvoeding goed is aangesloten op de scanner en of de stekker in het stopcontact is gestoken.
 • De netvoeding werkt mogelijk niet.

De scanner is gepauzeerd of afgesloten

Voer de volgende stappen uit als de scanner niet meer scant. Start na elke stap een scan om te controleren of de scanner werkt. Als het probleem aanhoudt, gaat u verder met de volgende stap.
 1. Misschien zit er een kabel los. Controleer of de USB-kabel en de netvoeding juist zijn aangesloten.
  Gebruik de kabel die bij de scanner wordt geleverd. Een USB-kabel van een ander type is mogelijk niet compatibel met de scanner.
 2. Controleer of de scanner goed op de netvoeding is aangesloten.
  1. Kijk of het voedingslampje op het bedieningspaneel brandt.
  2. Als het voedingslampje niet brandt, controleert u of er spanning staat op het stopcontact of de overspanningsbeveiliging waarop het netsnoer is aangesloten.
  3. Als er spanning staat op het stopcontact of de overspanningsbeveiliging, maar het stroomlampje nog steeds niet brandt, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, wacht u 30 seconden en sluit u het weer aan.
  4. Als het probleem niet is verholpen, is de netvoeding mogelijk defect. Ga naar www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 voor hulp.
 3. Start uw computer opnieuw op.
 4. Windows: open het Configuratiescherm op uw computer en verwijder de volgende toepassingen via Software (Programma's en onderdelen in Windows Vista, Windows 7 en Windows 8):
  • HP ScanJet Pro 2000 s1 of 3000 s3
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 of 7000 s3
  • HP ScanJet Pro 3000 s3 ISIS stuurprogramma
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 of 7000 s3 ISIS Driver
  • HP ScanJet-plug-in
  • HP Scan
  • HP Smart Document Scan Software
 5. Installeer de toepassingen opnieuw op een van de volgende manieren:
  • Sluit de USB-kabel en het netsnoer opnieuw op de scanner aan en druk vervolgens op de aan/uit-knop om de scanner aan te zetten. Installeer de software en stuurprogramma's voor de HP ScanJet Pro 2000 s1 of HP ScanJet 3000 s3 opnieuw.
  • Installeer de toepassingen opnieuw via de cd met de HP-scansoftware die bij de scanner is geleverd.

Scanner schakelt steeds uit

De scanner gaat standaard in de sluimerstand voorafgaand aan 15 minuten inactiviteit en wordt na 2 uur inactiviteit automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.
Windows: voer de volgende stappen uit om de standaardinstellingen te wijzigen:
 1. Open de HP Scanner Tools Utility.
 2. Klik op het tabblad Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens de gewenste instellingen voor Sleep Mode (Sluimerstand) en Auto-Off settings (Automatisch uitschakelen).
  • Om de periode van inactiviteit in te stellen waarna de scanner in de sluimerstand moet gaan, selecteert u 15 minuten of 59 minuten uit het Sluimerstand: Put the scanner to sleep after: (Zet scanner in sluimerstand na:) keuzemenu.
  • Om in te stellen na hoeveel tijd de scanner automatisch moet worden uitgeschakeld, selecteert u de gewenste waarde (1 uur, 2 uur, 4 uur of 8 uur) in het keuzemenu Automatisch uitschakelen: Scanner uitschakelen na:.
OS X: Gebruik HP Utility om deze standaardwaarden te wijzigen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...