hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Pro - Printerstatus 'Offline' bij afdrukken met een netwerkverbinding (Windows)

Probleem

Op de computer wordt de printerstatus 'Offline' weergegeven en de printer kan niet afdrukken op een HP LaserJet Pro printer die op het netwerk is aangesloten in Windows. Bij printers die zijn verbonden via een USB-kabel, gaat u naar Printerstatus 'Offline' bij afdrukken met een netwerkverbinding (Windows) .
opmerking:
'Offline' geeft doorgaans aan dat de computer niet met de printer kan communiceren omdat deze is uitgeschakeld, de netwerkkabel niet is aangesloten of de printer is ingesteld op Printer offline gebruiken.
De volgende symptomen kunnen zich wellicht ook voordoen:
 • Printer reageert niet
 • Status printerpictogram(men) is offline of grijs
 • Kan geen printers/andere apparaten vinden in het netwerk
 • Delen van bestanden en printers is uitgeschakeld
 • IP-adres van netwerkpoort is gewijzigd of opnieuw ingesteld
 • Netwerkverbinding met printer wordt verbroken nadat printer overgaat op slaapstand
Printerstatus 'Offline' in Apparaten en printers
Afbeelding : Printerstatus 'Offline' in Apparaten en printers

Oplossing

Stap 1: Schakel de printer uit en weer in en controleer de aansluitingen

Door de printer uit en weer in te schakelen, kunt u het afdruksysteem snel herstellen en voorbereiden voor verdere probleemoplossingen, indien nodig.
 1. Als de printer is uitgeschakeld, schakelt u deze in en controleert u de printerstatus:
  • Als de printer begint met het afdrukken van taken in de wachtrij, verwerkt de printer afdruktaken in de wachtrij en is de printer online. U kunt de probleemoplossing stoppen.
  • Als op de computer nog steeds wordt aangegeven dat de printer offline is, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en koppel het netsnoer los van de printer. Haal de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact en wacht ten minste 60 seconden.
 3. Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten en niet beschadigd is.
 4. Controleer of de router- of switch-kabels goed zijn aangesloten.
 5. Start de laptop of tablet opnieuw op en wacht tot het opstarten is voltooid.
 6. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de printer en steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
 7. Als de printer niet automatisch wordt ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.
 8. Probeer af te drukken.
  • Als u kunt afdrukken, is de printer weer online. Ga verder met de volgende stap als de printer bij een latere afdruktaak weer offline gaat.
  • Als de printer offline blijft en u niet kunt afdrukken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 2: Zorg ervoor dat de printer verbinding heeft met het netwerk

 1. Controleer bij draadloze verbindingen of Wi-Fi is ingeschakeld op de laptop/tablet en zorg ervoor dat u verbonden bent met het juiste draadloze netwerk (SSID).
 2. Druk een configuratiepagina of netwerkoverzicht af en controleer of de printer een geldig IP-adres heeft.
 3. Open een webbrowser en typ in het adresveld het IP-adres van de printer, precies zoals deze op de Configuratiepagina wordt weergegeven en druk vervolgens op Enter en selecteer Doorgaan naar deze website.
  • Als de geïntegreerde webserver (EWS) wordt geopend, is de printer aangesloten op het netwerk. Ga verder met stap 3: Controleer de instelling 'Printer offline gebruiken'.
  • Als de EWS niet wordt geopend, gaat u verder met de volgende stap.
 4. Test de netwerkcommunicatie door het netwerk te pingen met een opdrachtregel.
  1. Selecteer Start en Uitvoeren en typ vervolgens cmd om een opdrachtregel te openen.
  2. Typ ping, gevolgd door het IP-adres voor de printer.
opmerking:
Als de netwerkverbinding met tussenpozen wordt verbroken, werkt u de printerfirmware bij. Voor instructies over het bijwerken van de firmware voor een HP LaserJet Pro printer gaat u naar De firmware bijwerken.

Stap 3: Controleer de instelling 'Printer offline gebruiken'

Zorg ervoor dat de afdrukwachtrij van de printer niet is ingesteld op offline printen.
 1. Open Apparaten en printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer Zien wat wordt afgedrukt.
 3. Selecteer Printer en hef alle ingeschakelde selecties naast Afdrukken onderbreken of Printer offline gebruiken op.
  Afbeelding : Instelling 'Printer offline gebruiken' ingeschakeld
 4. Als u een selectie hebt opgeheven, probeer dan om af te drukken.
  • Als u kunt afdrukken, is de printer weer online. Als de printer bij een latere afdruktaak weer offline gaat, gaat u verder met de volgende stap.
  • Als de printer offline blijft en u niet kunt afdrukken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 4: Controleer of de Wi-Fi-instellingen niet recentelijk zijn gewijzigd

Als op de laptop of tablet Windows 8 wordt uitgevoerd en de verbinding recentelijk is gewijzigd van een Particulier netwerk in een Openbare netwerk, en daarna weer is veranderd in een Particulier netwerk, is dit mogelijk een bekend probleem.
Als u automatische detectie van printers en andere apparaten in het netwerk wilt herstellen, gaat u naar Kan geen netwerkprinter vinden in Windows 8 nadat het netwerk is gewijzigd van Particulier in Publiek, voert u de stappen uit en probeert u daarna om af te drukken.
 • Als hiermee het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 5: Gebruik HP Print and Scan Doctor

HP biedt een gratis hulpprogramma genaamd HP Print and Scan Doctor om afdrukproblemen vast te stellen en op te lossen.
Download en start HP Print and Scan Doctor om snel en automatisch verschillende probleemoplossingstaken uit te voeren waarvan bekend is dat hiermee het probleem wordt opgelost.
 • Als hiermee het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 6: Stel de standaardprinterdriver opnieuw in

De standaardprinterdriver is mogelijk gewijzigd. Stel de standaardprinterdriver in op de oorspronkelijk geïnstalleerde driver om door te kunnen gaan met afdrukken.
 1. Open Apparaten en printers.
 2. Zoek de oorspronkelijk printerdriver die u eerder hebt geïnstalleerd.
 3. Zorg ervoor dat deze is geselecteerd als de standaardprinterdriver (aangegeven met een groen vinkje).
  opmerking:
  De printerdriver moet de naam van de printer hebben en de afbeelding van de printer mag niet grijs niet.
  Afbeelding : Selectie van standaardprinter in Apparaten en printers
 4. Als deze niet is geselecteerd als de standaardinstelling, klikt u met de rechtermuisknop op de printer en selecteert u Als standaardprinter instellen.
 5. Probeer af te drukken.
  • Als hiermee het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan.
  • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 7: Controleer of de juiste poort is geselecteerd

Als de driver niet de juiste communicatiepoort gebruikt, kan geen verbinding tot stand worden gebracht en blijft de printer offline.
 1. Open Apparaten en printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer Printereigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Poorten.
 4. Zorg dat de geselecteerde poort(en) en beschrijving overeenkomen met het verbindingstype dat wordt gebruikt met de printer.
  • Controleer of de beschrijving van het poorttype netwerk of IP bevat.
  • Als er meerdere vermeldingen voor hetzelfde poorttype zijn, stelt u bij de poortselectie een andere poort in.
  Afbeelding : Poortselectie voor een netwerkverbinding
 5. Selecteer Poort configureren en controleer of het IP-adres van de printer overeenkomt met het IP-adres van de poort.
  • Als de geselecteerde poort WSD is, gaat u naar stap 9: Verwijder de driver/software en installeer deze opnieuw.
  • Als de geselecteerde poort een netwerkpoort (de printernaam of het IP-adres) is, gaat u verder met stap 8: Stel de driverconfiguratie opnieuw in in Windows.
  • Als de geselecteerde poort IP is, zorgt u ervoor dat het IP-adres overeenkomt met het IP-adres van de printer. Als de adressen niet overeenkomen, bewerkt u het veld Printernaam of IP-adres en selecteert u OK.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Probeer af te drukken.
  • Als hiermee het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan.
  • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 8: Stel de driverconfiguratie opnieuw in in Windows

 1. Open Apparaten en printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer Apparaat verwijderen.
 3. Selecteer Ja en wacht tot het apparaat is verwijderd.
 4. Selecteer Printer toevoegen en maak een nieuw driverexemplaar. Voor gedetailleerde instructies gaat u naar De Windows-driver voor een HP printer in een netwerk installeren in Windows 10 .
 5. Probeer af te drukken.
  • Als hiermee het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan.
  • Als het probleem zich blijft voordoen of voor meer geavanceerde functies, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 9: Verwijder de driver/software en installeer deze opnieuw

 1. Open Programma's installeren of verwijderen.
 2. Zoek de HP printersoftware in de lijst en verwijder deze.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Download de nieuwste HP printerdriver of -software via www.hp.com/support.
  opmerking:
  U kunt de software ook opnieuw installeren vanaf de cd die bij de printer is geleverd.
 5. Sluit de netwerkkabel aan als dat in het installatieprogramma wordt gevraagd.
 6. Probeer af te drukken.
opmerking:
Als het probleem zich blijft voordoen en u Volledige software voor HP gebruikt, er mogelijk een compatibiliteitsprobleem. Installeer de basis- of PCL6-driver via HP.com (indien beschikbaar).

Stap 10: Sluit de printer aan op een andere computer

Als u toegang hebt tot een andere computer, installeert u de basisdriver via de HP website en verbindt u de printer met behulp van hetzelfde type verbinding. Probeer vervolgens opnieuw af te drukken.

Geschikte printers

Dit document is van toepassing op nieuwere HP LaserJet printers. Het is niet van toepassing op de modellen M125-M128 of M176-M177.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...