hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Pro M402, M403 - De printersoftware in Windows installeren voor een USB-kabelverbinding

opmerking:
De HP-printer moet zijn ingesteld voordat u de printersoftware installeert. Als u de printer nog niet hebt ingesteld, volgt u de instructies voor het instellen van uw printerhardware.

Opties voor installatie en drivers

Bekijk de volgende informatie om te beslissen welke installatieoptie u wilt gebruiken.
Downloaden
Cd
Voor een nieuwe printer
Het downloaden van de software vanaf de website van HP is gratis en omvat de recentste printerspecifieke drivers, installatiesoftware, en andere administratieve hulpprogramma's.
Het downloaden van de software is de voorkeursoplossing omdat het volledige softwarefunctionaliteit van de printer biedt of de meest geavanceerde functies die beschikbaar zijn voor de printer. Deze driver is de beste optie en wordt aanbevolen voor de meeste multifunctionele printers, indien beschikbaar.
Installatie vanaf cd is ook een snelle en gemakkelijke methode, maar de cd bevat mogelijk niet de recentste software, zelfs voor een relatief nieuwe printer.
Voor een oudere printer
Downloaden van de software biedt goede resultaten voor oudere printers en kan helpen om installatieproblemen te voorkomen.
Het installeren vanaf cd lukt mogelijk niet als u de printer installeert op een computer met een nieuwer besturingssysteem dat werd uitgebracht nadat de HP-printer op de markt werd gebracht.
Info over de software
De software op de website van HP is de meest recente software die beschikbaar is voor uw printer. HP brengt vaak nieuwe versies van de software en drivers uit nadat de printer en de cd op de markt zijn gebracht.
De software op de cd was alleen actueel op de datum dat de printer op de markt werd gebracht.
In aanvulling op opties voor software-installatie, zijn er ook meerdere typen printerdrivers beschikbaar voor sommige printers. Voor Windows kunnen de volgende opties beschikbaar zijn:
HP PCL 6-printerdriver: De HP PCL 6-printerdriver is op de cd in de verpakking meegeleverd en is de standaardprinterdriver. De HP PCL 6-printerdriver heeft de volgende eigenschappen:
 • Aanbevolen voor alle Windows-omgevingen en voor de meeste afdrukbehoeften, waaronder algemene Office-toepassingen zoals tekstverwerking of spreadsheets
 • Biedt algemeen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en ondersteuning voor printerfuncties voor de meeste gebruikers
 • Ontwikkeld om samen te werken met de Windows Graphic Device Interface (GDI) voor optimale snelheid in Windows-omgevingen
 • Mogelijk niet volledig compatibel met software van derden en aangepaste software op basis van PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD): De HP Universal Print Driver (UPD) voor Windows is ontworpen om afdrukomgevingen met meerdere printers in een netwerk gemakkelijk te beheren. De HP UPD is een goede keuze voor een printer die alleen afdrukt, omdat deze driver UITSLUITEND afdrukmogelijkheid biedt.
U kunt de UPD van de website van HP downloaden. Ga naar www.hp.com/go/upd voor meer informatie.

Windows®-installatie voor een USB-verbinding door de software te downloaden

Er zijn twee methoden voor het downloaden van de printersoftware. Gebruik 123.hp.com voor toegang tot een geautomatiseerd installatiehulpmiddel dat het besturingssysteem van de computer en het model van de HP-printer detecteert om de meest actuele printersoftware te downloaden en installeren. Gebruik de pagina voor productondersteuning om de printersoftware handmatig te downloaden en installeren.
opmerking:
Voor Windows XP, Windows Vista of Windows 7: Sluit de USB-kabel niet aan voordat u de software hebt geïnstalleerd. Het installatieproces van de software vraagt u de kabel aan te sluiten als dit nodig is.

Methode 1: De printersoftware downloaden van 123.hp.com

 1. Ga naar 123.hp.com.
 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Printer selecteren de optie HP LaserJet-printers * en klik vervolgens op Beginnen.
 3. Wanneer het scherm Verbinding maken wordt weergegeven, klikt u op Downloaden.
  HP Easy Start wordt door de computer gedownload.
 4. Volg de stappen voor het downloaden van de printersoftware.

Methode 2: De printersoftware downloaden vanaf de pagina voor productondersteuning

Stap één: De printersoftware downloaden

 1. Blader naar de pagina Software & drivers downloaden voor uw printer: Software & drivers downloaden
 2. Selecteer als u hierom gevraagd wordt de printer in de lijst van vergelijkbare printers op de pagina.
 3. Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens het besturingssysteem van de computer.
 4. Klik op Driver - Productinstallatiesoftware en bekijk de beschikbare opties voor software en drivers. De beschikbare opties verschillen, afhankelijk van de printer.
  opmerking:
  HP adviseert de optie Volledige softwareoplossing om de prestatie en functies van de printer te optimaliseren.
 5. Klik op een driveritem om het te selecteren, bekijk de drivergegevens en klik op Downloaden. De software die is gedownload op de computer en het HP-installatieprogramma worden geopend.
  opmerking:
  Noteer de locatie van de map
  opmerking:
  Als het HP-installatieprogramma niet automatisch wordt geopend, bladert u naar de locatie van de map en opent u het gedownloade bestand. De bestandsnaam eindigt op .exe.

Stap twee: Het HP-installatieprogramma gebruiken voor het voltooien van het software-installatieproces

Het HP-installatieprogramma bestaat uit zes onderdelen. Voer alle zes onderdelen uit om de printersoftware te installeren.
opmerking:
Het is mogelijk dat het HP-installatieprogramma u vraagt om op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor de printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op Ja te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze te downloaden.
Deel één: Software installeren
Het scherm Software Selection (Softwareselectie) beschrijft de software die moet worden geïnstalleerd.
 1. Selecteer de te installeren software:
  • Om door te gaan met de aanbevolen software-installatie, klikt u op Volgende.
  • Om de geïnstalleerde software aan te passen, klikt u op Softwareselecties aanpassen. Als de aangepaste softwareselecties zijn voltooid, klikt u op Volgende.
  • Voor toegang tot extra ondersteuningsopties en hulpprogramma's klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor Meer opties. Klik op Vorige om terug te keren naar het softwareselectiescherm. De opties zijn onder andere:
   • Documentatie: Download de gebruikershandleiding, het Leesmij-bestand, en de gids met informatie over garantie en juridische informatie.
   • Webondersteuning: Toegang tot de pagina voor productondersteuning voor de printer.
 2. Lees de installatieovereenkomsten en documenten met instellingen, selecteer Ik heb de installatieovereenkomst gelezen en accepteer deze en klik op Volgende.
Deel twee: De installatie voorbereiden
Het bericht Installatie voorbereiden wordt weergegeven
 1. Als voorbereiden van de installatie is voltooid, klikt u op Volgende.
Deel drie: Het apparaat aansluiten
 1. Selecteer op het scherm Verbindingstype de optie Direct verbinden met deze computer met gebruik van een USB-kabel en klik vervolgens op Volgende.
 2. Alleen Windows XP, Windows Vista of Windows 7: Wanneer het scherm Uw product nu aansluiten wordt weergegeven, controleert u of de printer is ingeschakeld en sluit u de USB-kabel van de printer op de computer aan.
 3. Wacht tot het installatieprogramma de printer detecteert. Als het proces is voltooid, wordt het scherm Product is aangesloten weergegeven.
Deel vier: Installeren
Als de software-installatie is voltooid, wordt een bericht De software is geïnstalleerd weergegeven.
 1. Controleer de configuratieopties in het scherm Productconfiguratie en wijzig deze indien nodig. Klik op Volgende.
Deel vijf: Configure Product (Apparaat configureren)
 1. Raadpleeg de informatie over HP ePrint en apps van HP op het scherm HP-webservices inschakelen. Klik op Volgende.
  opmerking:
  Raadpleeg HP ePrint via e-mail instellen (c06265281) voor meer informatie over HP ePrint.
  De geïntegreerde webserver van HP (EWS) wordt geopend.
  opmerking:
  Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.
 2. Gebruik de EWS om HP-webservices in te schakelen.
Deel zes: Voltooid
 1. Klik op Voltooien om het installatieproces te voltooien.

De printer delen

Deel de printer op het netwerk om andere gebruikers toe te staan om de printer te benaderen en te gebruiken. Voer de volgende stappen uit om de printer op een netwerk te delen.
Om de printer in het besturingssysteem Windows® 7 of eerdere versies te delen
 1. Afhankelijk van het besturingssysteem, klikt u op de knop Start en kiest u een van de volgende opties om de lijst met geïnstalleerde printers te vinden:
  • Klik op Apparaten en printers of Printers en faxapparaten.
  • Klik op Configuratiescherm en vervolgens op Printers. Of klik eerst op Hardware en geluid en vervolgens op Printers.
  • Klik op Instellingen en vervolgens op Printers en Printers en faxapparaten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer.
 3. Klik op Printereigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Delen en selecteer Deze printer delen.
 5. Wijs een Deelnaam toe aan de printer en klik op Toepassen.
 6. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.
Voor besturingssystemen Windows® 8 en Windows® Server 2012
 1. Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het computerscherm.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op Apparaten en printers bekijken of Apparaten en printers.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer.
 5. Klik op het tabblad Delen en selecteer Deze printer delen.
 6. Wijs een Deelnaam toe aan de printer en klik op Toepassen.
 7. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.

Windows®-installatie voor een USB-verbinding met gebruik van de cd in de verpakking

Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt om op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor de printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op Ja te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze te downloaden.
opmerking:
Voor Windows XP, Windows Vista of Windows 7: Sluit de USB-kabel niet aan voordat u de software hebt geïnstalleerd. Het installatieproces van de software vraagt u de kabel aan te sluiten als dit nodig is.

Stap één: De cd in de verpakking gebruiken om het HP-installatieprogramma te openen

 1. Plaats de cd met de afdruksysteemsoftware in het cd-romstation. Het software-installatieprogramma detecteert de taal van het besturingssysteem en geeft vervolgens het hoofdmenu van het installatieprogramma in dezelfde taal weer.
  Als het installatieprogramma na 30 seconden nog niet is gestart, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik in het menu Start op de optie Uitvoeren.
  2. Typ het volgende: X:\SETUP.EXE (waarbij X de letter van het cd-romstation is).
  3. Klik op de knop OK. Het installatieprogramma wordt gestart.
   opmerking:
   Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer opent, klikt u op Toestaan of Ja om door te gaan.

Stap twee: Het HP-installatieprogramma gebruiken voor het voltooien van het software-installatieproces

Het HP-installatieprogramma bestaat uit zes onderdelen. Voer alle zes onderdelen uit om de printersoftware te installeren.
opmerking:
Het is mogelijk dat het HP-installatieprogramma u vraagt om op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor de printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op Ja te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze te downloaden.
Deel één: Software installeren
Het scherm Software Selection (Softwareselectie) beschrijft de software die moet worden geïnstalleerd.
 1. Selecteer de te installeren software:
  • Om door te gaan met de aanbevolen software-installatie, klikt u op de knop Volgende.
  • Om de geïnstalleerde software aan te passen, klikt u op Softwareselecties aanpassen. Als de aangepaste softwareselecties voltooid zijn, klikt u op Volgende.
  • Voor toegang tot extra ondersteuningsopties en hulpprogramma's klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor Meer opties. Klik op Vorige om terug te keren naar het softwareselectiescherm. De opties zijn onder andere:
   • Documentatie: Download de gebruikershandleiding, het Leesmij-bestand, en de gids met informatie over garantie en juridische informatie.
   • Webondersteuning: Toegang tot de pagina voor productondersteuning voor de printer.
 2. Lees de installatieovereenkomsten en documenten met instellingen, selecteer Ik heb de installatieovereenkomst gelezen en accepteer deze en klik op Volgende.
Deel twee: De installatie voorbereiden
Het scherm Installatie voorbereiden wordt weergegeven.
 1. Als het voorbereiden van de installatie is voltooid, klikt u op Volgende.
Deel drie: Het apparaat aansluiten
 1. Selecteer in het scherm Type verbindingde optie Direct verbinden met deze computer met gebruik van een USB-kabel en klik vervolgens op Volgende.
 2. Alleen Windows XP, Windows Vista of Windows 7: Wanneer het scherm Uw product nu verbinden wordt weergegeven, controleert u of de printer is ingeschakeld en sluit u de USB-kabel van de printer op de computer aan.
 3. Wacht tot het installatieprogramma de printer detecteert. Als het proces is voltooid, wordt het scherm Product is aangesloten weergegeven.
Deel vier: Installeren
Als de software-installatie is voltooid, wordt het bericht De software is geïnstalleerd weergegeven.
 1. Controleer de configuratieopties in het scherm Productconfiguratie en wijzig deze indien nodig. Klik op Volgende.
Deel vijf: Configure Product (Apparaat configureren)
 1. Raadpleeg de informatie over HP ePrint en apps van HP op het scherm HP-webservices inschakelen. Klik op Volgende.
  opmerking:
  Raadpleeg HP ePrint via e-mail instellen (c06265281) voor meer informatie over HP ePrint.
  De geïntegreerde webserver van HP (EWS) wordt geopend.
  opmerking:
  Als de webbrowser een bericht weergeeft dat toegang tot de website mogelijk niet veilig is, selecteert u de optie om door te gaan naar de website. Toegang tot deze website zal de computer niet beschadigen.
 2. Gebruik de EWS om HP-webservices in te schakelen.
Deel zes: Voltooid
 1. Klik op Voltooien om het installatieproces te voltooien.

De printer delen

Deel de printer op het netwerk om andere gebruikers toe te staan om de printer te benaderen en te gebruiken. Voer de volgende stappen uit om de printer op een netwerk te delen:
Om de printer in het besturingssysteem Windows® 7 of eerdere versies te delen
 1. Afhankelijk van het besturingssysteem, klikt u op de knop Start en kiest u een van de volgende opties om de lijst met geïnstalleerde printers te vinden:
  • Klik op Apparaten en printers of Printers en faxapparaten.
  • Klik op Configuratiescherm en vervolgens op Printers. Of klik eerst op Hardware en geluid en vervolgens op Printers.
  • Klik op Instellingen en vervolgens op Printers en Printers en faxapparaten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer.
 3. Klik op Printereigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Delen en selecteer Deze printer delen.
 5. Wijs een Deelnaam toe aan de printer en klik op Toepassen.
 6. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.
Voor besturingssystemen Windows® 8 en Windows® Server 2012
 1. Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het computerscherm.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op Apparaten en printers bekijken of Apparaten en printers.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer.
 5. Klik op het tabblad Delen en selecteer Deze printer delen.
 6. Wijs een Deelnaam toe aan de printer en klik op Toepassen.
 7. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.

Gebruik de Windows®-wizard Printer toevoegen om uitsluitend de printerdriver toe te voegen

Als u uitsluitend de printerdriver wilt installeren, volgt u deze stappen om de driver van het web te downloaden en te installeren met gebruik van de Windows-wizard Printer toevoegen.
 1. Vind op deze webpagina onder Productondersteuning het vervolgkeuzemenu Downloadopties en selecteer Drivers & software.
 2. Selecteer indien nodig uw printer in de lijst van vergelijkbare producten op de pagina.
 3. Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens het besturingssysteem van de computer.
 4. Klik op Driver - Productinstallatiesoftware of Driver - Universele printerdriver en bekijk de driveropties die beschikbaar zijn voor uw printer. De beschikbare opties verschillen afhankelijk van uw printer.
  opmerking:
  Om uitsluitend de printerdriver te installeren, kiest u de driveroptie die uitsluitend printerdriver of printerdriver (geen installatieprogramma) aangeeft.
 5. Klik op een driveritem om het te selecteren, bekijk de drivergegevens en klik op Downloaden. De driver wordt naar de computer gedownload. Noteer de locatie van de map.
 6. Wanneer het downloaden is voltooid, opent u de wizard Printer toevoegen:
  • Windows Vista: klik op het Windows-pictogram in de linkeronderhoek van het scherm en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm en Printers. Klik op de optie om een printer toe te voegen.
  • Windows 7: Klik op het Windows-pictogram in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op Apparaten en printers. Klik op de optie om een printer toe te voegen.
  • Windows 8: Klik met de rechtermuisknop of raak de linkerbenedenhoek van het scherm aan en houd het vast om het menu weer te geven. Klik of tik op Configuratiescherm en klik of tik vervolgens op Apparaten en printers. Klik of tik op de optie om een printer toe te voegen.
 7. Beantwoord de vragen in de wizard Printer toevoegen totdat u bij het scherm met de lijst met fabrikanten van printers komt.
 8. Klik op Bladeren.
 9. Blader naar de map waarin de bestanden zijn gedownload en uitgepakt.
 10. Selecteer het desbetreffende INF-bestand.
 11. Klik op Openen en klik vervolgens op OK.
 12. Selecteer de gewenste printerdriver.
 13. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printerdriver te voltooien.

Een poort toewijzen

Wanneer de installatie is voltooid, moet u de printer mogelijk toewijzen aan een poort in het netwerk als u dit tijdens de installatie nog niet hebt gedaan. Voer één van de volgende procedures uit:
Om de printerdriver in het besturingssysteem Windows® 7 of eerdere versies te installeren
 1. Afhankelijk van het besturingssysteem klikt u op de knop Start en kiest u een van de volgende opties om de lijst met geïnstalleerde printers te vinden:
  • Klik op Apparaten en printers of Printers en faxapparaten.
  • Klik op Configuratiescherm en vervolgens op Printers. Of klik eerst op Hardware en geluid en vervolgens op Printers.
  • Klik op Instellingen en vervolgens op Printers en Printers en faxapparaten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt geïnstalleerd.
 3. Klik op Eigenschappen of op Printereigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Poorten om de poortgegevens te wijzigen. Klik na het selecteren van de poort op Toepassen.
 5. Om zeker te zijn dat de printer wordt bijgewerkt, klikt u op het tabblad Apparaatinstellingen.
 6. Klik in de vervolgkeuzelijst op Automatische configuratie en selecteer Nu bijwerken. Wanneer de update is voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Voor besturingssystemen Windows® 8 en Windows® Server 2012
 1. Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het computerscherm.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op Apparaten en printers bekijken of Apparaten en printers.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het productpictogram van de printer die u zojuist hebt geïnstalleerd.
 5. Klik op het tabblad Poorten om de poortgegevens te wijzigen. Klik na het selecteren van de poort op Toepassen.
 6. Om zeker te zijn dat de printer wordt bijgewerkt, klikt u op het tabblad Apparaatinstellingen.
 7. Klik in de vervolgkeuzelijst op Automatische configuratie en selecteer Nu bijwerken. Wanneer de update is voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...