hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

     

    HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

     

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise M506 - Verklaring van beperkte garantie van HP

HP PRODUCT
DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP LaserJet Enterprise M506n, M506dn, M506dh, M506x
Eén jaar on-site garantie
HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -⁠accessoires vanaf de datum van aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als nieuw zijn.
HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.
HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet binnen een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren van het product.
HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.
De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie of per land/regio.
De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's of plaatsen waar HP ondersteuning biedt voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was bestemd.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVING EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.
VK, Ierland en Malta
The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:
United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN
Eire: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V. Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA
You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.
Oostenrijk, België, Duitsland en Luxemburg
Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewährt.
Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen
Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien
Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Belgien: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Brüssel
Deutschland und Österreich
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
Luxemburg
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls gesetzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden. Insbesondere werden für Verbraucher folgende gesetzliche Bestimmungen von der Herstellergarantie nicht berührt: Gesetz vom 21. April 2004 bezüglich der Vertragsmässigkeit von Verbrauchsgütern und gesetzliche Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bezüglich der Garantie. Die gesetzliche Garantie nach dem Gesetz vom 21. April 2004 ist auf zwei Jahren ab der Lieferung des Verbrauchgutes befristet.
Belgien
Sie haben gegebenenfalls zusätzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese HP Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
België, Frankrijk en Luxemburg
Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.
France:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Code de la consommation:
« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
« Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Code civil:
« Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Code civil Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard France SAS, 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS
Belgique:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Belgique
Luxembourg:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP. En particulier, si vous êtes un consommateur la présente garantie fabricant HP ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie. La durée de la garantie légale en vertu de la loi du 21 avril 2004 est de deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Italië
In allegato il cliente troverà i nomi e gli indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.
Italia: Hewlett-Packard Italiana S.r.L., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio
Oltre alla Garanzia del Produttore, e in modo indipendente dalla stessa, il Consumatore potrà far valere i propri diritti di legge nei confronti del venditore tra cui il diritto di chiedere, nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto, la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) laddove ne ricorrano le condizioni.
Spanje
Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que ofrecen la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país.
España Hewlett-Packard Española S.L.U. C/Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid
La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada de HP) no afecta a los derechos que usted, como consumidor, pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa. Dichos derechos son independientes y compatibles con la garantía comercial adicional de HP y no quedan afectados por ésta.
De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos años desde la entrega del producto aparece alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba que demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó.
Únicamente cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad con el contrato podrá reclamar directamente al fabricante con el fin de obtener la sustitución o reparación.
Denemarken
Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.
Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450, Allerød
Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.
Noorwegen
Vedlagt finner du navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for fabrikkgarantien i Norge.
Norge: Hewlett-Packard Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO, Norge
Utover dette kan du ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av ditt HP-produkt dersom du er en forbruker etter norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt. Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden.
Zweden
Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.
Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm
Ni kan utöver denna fabriksgaranti även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal med säljaren av produkten. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.
Portugal
Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.
Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras
Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.
A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.
Griekenland en Cyprus
Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της ΗΡ που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της ΗΡ (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.
Ελλάδα /Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76,151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Hongarije
Ön az alábbiakban megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt Korlátozott Jótállást.
Hungary: - Hewlett-Packard Magyarország Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
- Hewlett-Packard Informatikai Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
A HP Korlátozott Jótállásán túlmenően Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályok által biztosított szavatossági és jótállási jogok. Az Önre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályban biztosított jogait a HP Korlátozott Jótállási nyilatkozata nem korlátozza.
Tsjechië
V příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.
Česká republika: Hewlett-Packard s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.
Slowakije
V prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.
Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.
Polen
W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej gwarancji HP w Państwa kraju.
Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000016370, E0001100WZ, kapitał zakładowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28
HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Bulgarije
Долу ще намерите името и адреса на дружеството във Вашата страна, отговорно за предоставянето на Гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената Гаранция предоставяна от Хюлет-Пакард /HP.
Хюлет-Пакард България ЕООД, с ЕИК 121909024, със седалище и адрес на управление: София 1766, р-н Младост, ул. Околовръстен път № 258
Вие имате допълнителни законови права пред продавача на продукта в съответствие с договора Ви за покупко-продажба. Тези права по-никакъв начин не се ограничават от Ограничената Гаранция предоставяна от HP.
При необходимост, моля да се обърнете към продавача на продукта.
Roemenië
Mai jos am inclus numele si adresa entitatii HP care este responsabila cu indeplinirea obligatiilor aferente Garantiei Producatorului HP in tara dvs.
Romănia: Hewlett-Packard Romănia SRL, Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House Business Center, Et 3, Sector 1, Bucureşti
Aveti drepturi legale suplimentare impotriva vanzatorului pe baza contractului de achizitie. Aceste drepturi nu sunt afectate de Garantia Producatorului HP. Va rugam sa contactati vanzatorul.
HP va depune eforturi pentru a furniza sau pentru a pune la dispoziție servicii de mentenanță hardware ori piese de schimb pentru o perioadă de la 3 la 5 ani (în funcție de respectivul produs), după ce produsul este scos din vânzare (învechit) de pe Lista de Prețuri Corporate, cunoscută sub numele de data ultimei vânzare a produsului.
België en Nederland
Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.
Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: Hewlett-Packard, BVBA/SPRL, P.O.
Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving ten opzichte van uw verkoper rechten ontlenen aan de verkoopovereenkomst. De HP-fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving ongemoeid.
Finland
Oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne.
Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
Teillä voi olla oikeus esittää takuun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin perustuvia oikeuksianne.
Slovenië
V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).
Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o.,Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.
Kroatië
Naziv i adresa HP–ovog subjekta koji je odgovoran za ispunjenje HP-ovog Ograničenog jamstva u Vašoj zemlji su:
Hewlett-Packard d.o.o.
Radnička cesta 41
10000 Zagreb
01/60 60 200
Na temelju svog kupoprodajnog ugovora, možete imati dodatna zakonska prava u odnosu na prodavatelja. Ovo HP-ovo Ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe na ta dodatna prava.
Letland
Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.
Latvija: Hewlett-Packard SIA, Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija
Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.
Litouwen
Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.
Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Pagal taikytinus vartojimo prekių pardavimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.
Estland
Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.
Eesti: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn
Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...