hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - De accu testen en kalibreren (Windows)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebook-pc's met Windows 10, Windows 8 of Windows 7.
De opslagcapaciteit van de accu neemt mettertijd af. Hierdoor wordt het laadniveau in Windows mogelijk niet als 100% opgeladen weergegeven. Als u wilt weten wat de conditie van uw accu is, volgt u de stappen in dit artikel om uw accu te testen en zo nodig te kalibreren. Bij het kalibreren van de accu wordt de accumeter gereset, zodat het laadniveau nauwkeurig wordt weergegeven in Windows. In dit document worden twee methoden voor het testen en kalibreren van de accu uitgelegd. Ook wordt een methode voor het handmatig kalibreren van de accu gegeven.
opmerking:
Afhankelijk van welke versie Windows of diagnostiek u gebruikt, kunnen de informatie en afbeeldingen in dit document enigszins afwijken van uw situatie.

Video-overzicht

Deze video toont hoe u de accu van uw notebook kunt testen en kalibreren. De schermen die u in Windows 10 ziet, zijn gelijk aan of lijken op de schermen in de volgende video.

De accu testen en kalibreren met HP Hardware Diagnostics (aanbevolen methode)

HP biedt diagnostische software die u kunt gebruiken om hardwareonderdelen op uw computer te testen en hardwareproblemen kunt bevestigen. De accutest controleert uw systeem om te zorgen dat de accu naar behoren werkt, test de batterijen en stelt u in staat om zo nodig een kalibratie uit te voeren.
Ga naar de website HP Hardware Diagnostics om Hardware Diagnostics voor Windows te downloaden. Klik in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics Windows op Diagnostics Windows downloaden en volg de instructies op het scherm om HP PC Hardware Diagnostics voor Windows te downloaden en te installeren.
Klik op Hardware Diagnostics voor Windows downloaden
Volg de onderstaande instructies om de accu te testen:
 1. Schakel de computer in.
  • Als uw computer niet normaal opstart, drukt u herhaaldelijk op de F2-toets, ongeveer één keer per seconde, totdat het HP PC Hardware Diagnostics UEFI-menu wordt weergegeven, en gaat u verder met de volgende stap.
  • Als uw computer wel normaal opstart, zoekt u naar HP PC Hardware Diagnostics Windows, klikt u met de rechtermuisknop op de app in de zoekresultaten en selecteert u vervolgens Uitvoeren als beheerder.
 2. Klik op Onderdelentests in het hoofdmenu.
  Scherm HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 3. Klik in de lijst met Onderdelentests op Voeding.
  Het pictogram Voedingstests selecteren
 4. Klik in de lijst met Voedingstests op Accucontrole of Accu.
  De Accutest selecteren
 5. Klik op de Accutest op Eenmaal uitvoeren.
  De Accutest wordt gestart. De Accutest duurt ongeveer twee minuten. De Accukalibratie duurt, indien nodig 2 tot 4 uur. U kunt op elk moment annuleren door op de ESC-toets (Esc) te drukken.
   Venster Accutest met Eenmaal uitvoeren geselecteerd
 6. Wanneer de test is voltooid, bekijkt u de eerste regel van de pagina Accucontrole waarin de status of toestand van de accu wordt weergegeven.
  • Als uw accu is geslaagd, klikt u op Hoofdmenu of op Accu-informatie voor meer informatie.
   Voorbeeld van een geslaagde accucontrole
  • Als uw accu niet is geslaagd, gaat u verder met deze stappen.
   Mislukte accucontrole
 7. Als de batterij defect is, controleert u de onderstaande tabel voor voorgestelde acties en noteert u vervolgens de accustatus en de storings-ID. Bewaar de accustatus en de storings-ID, zodat u deze beschikbaar hebt als u contact moet opnemen met HP klantenondersteuning.
  De informatie in de tabel is ook beschikbaar in het gedeelte Testlogboeken in het hoofdmenu.
  Resultaten accutest HP Diagnostics
  Status
  Bericht
  Aangeraden actie
  Geslaagd
  De accu werkt naar behoren en zoals verwacht.
  De accu moet mogelijk gekalibreerd worden. Lees de rest van het bericht voor meer informatie.
  Kalibreren
  De accu werkt goed, maar moet gekalibreerd worden.
  Lees en reageer op het bericht dat wordt weergegeven. Als de optie om de functie HP automatische accukalibratie te gebruiken wordt weergegeven, wordt dit aangeraden. Klik anders op Informatie over het kalibreren van uw accu voor de stappen om uw accu te kalibreren.
  opmerking:
  Accukalibratie kan enkele uren in beslag nemen en kan het best worden uitgevoerd tijdens lange perioden waarin de computer niet in gebruik is.
  Zwak
  of
  Zeer zwak
  De accu werkt correct, maar omdat de accu inmiddels ouder is, is de werkduur van de accu tussen oplaadbeurten beduidend afgenomen vergeleken met toen hij nieuw was.
  De accu zou moeten worden vervangen voor een optimale werkingstijd. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Vervangen
  De accu geeft een fout aan en moet zo snel mogelijk worden vervangen.
  Vervang de accu. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Fout met een ID-nummer
  Er is een hardwarefout opgetreden bij de accu.
  Noteer de accustatus en de storings-ID. Bewaar de accustatus en de storings-ID, zodat u deze beschikbaar hebt als u contact moet opnemen met HP klantenondersteuning.
  Geen accu
  HP Accucontrole heeft geen accu gedetecteerd.
  Er is geen accu in het accuvak geïnstalleerd of gedetecteerd. Als een accu geïnstalleerd is, verwijdert u de accu en onderzoekt u de pinnen om te zien of de verbinding vuil is of anderszins wordt belemmerd. Plaats een accu volledig in het compartiment als er geen accu is geplaatst en de accu in dat compartiment wilt testen.
  Onbekend
  HP Accucontrole had geen contact met de accu.
  Verwijder de accu en plaats deze opnieuw. Mogelijk dient u alle updates van HP Support Assistant te downloaden en te installeren.

Test en kalibreer de accu met HP Support Assistant

HP Accucontrole is een hulpprogramma in HP Support Assistant waarmee u de accu op een eenvoudige maar nauwkeurige manier kunt testen in Windows. Volg de instructies in deze sectie om HP Support Assistant te gebruiken om de accu te testen en te kalibreren.
 • Als u HP Support Assistant niet hebt, gaat u naar de website HP Support Assistant. Klik op de pagina HP Support Assistant op HP Support Assistant downloaden en volg de instructies op het scherm voor het downloaden en installeren.
 • Als u HP Support Assistant wel hebt, ga dan na of u de nieuwste versie hebt. Open in Windows HP Support Assistant, klik op Over en klik op Controleren op nieuwste versie.
 1. Zoek in Windows naar en open HP Support Assistant.
 2. Selecteer het tabblad Mijn apparaten en selecteer de computer in de lijst met apparaten.
   Startscherm HP Support Assistant
 3. Klik op het tabblad Problemen oplossen en selecteer Accucontrole.
  HP Accucontrole selecteren
 4. Wacht tot de accucontrole is voltooid.
  HP Accucontrole in uitvoering
  HP Accucontrole geeft de resultaten weer.
  Resultaten van de accutest
 5. Bekijk de resultaten van de accucontrole van HP Support Assistant. U kunt de volgende statusresultaten te zien krijgen:
  Resultaten accucontrole HP Support Assistant
  Status
  Bericht
  Aangeraden actie
  Geslaagd
  De accu werkt naar behoren en zoals verwacht.
  De accu moet mogelijk gekalibreerd worden. Lees de rest van het bericht voor meer informatie.
  Kalibreren
  De accu werkt goed, maar moet gekalibreerd worden.
  Lees en reageer op het bericht dat wordt weergegeven. Als de optie om de functie HP automatische accukalibratie te gebruiken wordt weergegeven, wordt dit aangeraden. Klik anders op Informatie over het kalibreren van uw accu voor de stappen om uw accu te kalibreren.
  opmerking:
  Accukalibratie kan enkele uren in beslag nemen en kan het best worden uitgevoerd tijdens lange perioden waarin de computer niet in gebruik is.
  Zwak
  of
  Zeer zwak
  De accu werkt correct, maar omdat de accu inmiddels ouder is, is de werkduur van de accu tussen oplaadbeurten beduidend afgenomen vergeleken met toen hij nieuw was.
  De accu zou moeten worden vervangen voor een optimale werkingstijd. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Vervangen
  De accu geeft een fout aan en moet zo snel mogelijk worden vervangen.
  Vervang de accu. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Fout met een ID-nummer
  Er is een hardwarefout opgetreden bij de accu.
  Noteer de accustatus en de storings-ID. Bewaar de accustatus en de storings-ID, zodat u deze beschikbaar hebt als u contact moet opnemen met HP klantenondersteuning.
  Geen accu
  HP Accucontrole heeft geen accu gedetecteerd.
  Er is geen accu in het accuvak geïnstalleerd of gedetecteerd. Als een accu geïnstalleerd is, verwijdert u de accu en onderzoekt u de pinnen om te zien of de verbinding vuil is of anderszins wordt belemmerd. Plaats een accu volledig in het compartiment als er geen accu is geplaatst en de accu in dat compartiment wilt testen.
  Onbekend
  HP Accucontrole had geen contact met de accu.
  Verwijder de accu en plaats deze opnieuw. Mogelijk dient u alle updates van HP Support Assistant te downloaden en te installeren.

Kalibreer de accu handmatig

Voor handmatig kalibreren van de accu zijn vier stappen nodig: de accu helemaal opladen, de accu ontladen of leeg laten lopen, de accu opnieuw opladen en de accutest uitvoeren. Door de accu te kalibreren, kan de software voor het meten van de accustroom de huidige acculading nauwkeuriger weergeven. De volgende instructies werken bij de meeste accutypen.

Stap 1: De accu opladen

Gebruik het netsnoer om de accu volledig op te laden.
 1. Steek het netsnoer in het stopcontact.
 2. Laad de accu volledig op, 99 tot 100%. Om de acculading te controleren, beweegt u de muis over het accupictogram in het systeemvak op het bureaublad.
 3. Zodra de accu volledig is opgeladen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 2: De accu ontladen

Als de accu volledig is opgeladen, gebruikt u de uitgebreide harde-schijftest in de HP PC Hardware Diagnostics UEFI om de accu te ontladen.
 1. Koppel het netsnoer los.
 2. Houd de aan-uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
 3. Schakel de computer in en druk onmiddellijk herhaaldelijk (ongeveer elke seconde) op de toets F2 totdat het menu HP PC Hardware Diagnostics UEFI wordt weergegeven.
 4. Klik op Onderdelentests in het hoofdmenu.
  Scherm HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 5. Klik in de lijst met Onderdelentests op Harde schijf.
  opmerking:
  De harde-schijftest is bedoeld om de batterij leeg te laten open of te ontladen, niet voor de resultaten van de test. De accu ontlaadt en de computer wordt uitgeschakeld voordat de testresultaten worden weergegeven.
  De harde-schijftest selecteren
 6. Klik op Uitgebreide test.
  De uitgebreide harde-schijftest selecteren
 7. Klik op Uitvoeren om de test te starten. Laat de test verdergaan tot de accu volledig is ontladen en de computer wordt afgesloten.
  opmerking:
  Deze test ontlaadt alleen de accu en heeft geen invloed op de harde schijf.
  De uitgebreide harde-schijftest uitvoeren

Stap 3: De accu opnieuw opladen

Laad de accu volledig op voordat u de accu kalibreert.
opmerking:
Als u de HP Accucontrole uitvoert voordat de accu volledig is opgeladen, krijgt u mogelijk een verkeerd resultaat over de accustoring.
 1. Sluit het netsnoer aan, zodat de accu wordt opgeladen.
 2. Laad de accu volledig op, 99 tot 100%. Om er zeker van te zijn dat de computer volledig wordt opgeladen, laat u de computer gedurende ten minste 3 uur aangesloten met het netsnoer.
  opmerking:
  De accu gaat verder met laden, ongeacht of de computer is in- of uitgeschakeld.
 3. Controleer de accustatus. Zet de computer aan en start Windows normaal, klik om naar het bureaublad te gaan en ga met de muis over het accupictogram in het systeemvak om het acculaadpercentage te bekijken. Zorg dat het laadpercentage van de batterij 99% of 100% is.
  opmerking:
  Als u het netsnoer aansluit en onmiddellijk HP Accucontrole uitvoert, kunt u mogelijk een onterechte foutmelding krijgen die aangeeft dat de accu niet goed werkt. Als de accu bijna leeg is (minder dan 3%), krijgt u mogelijk ook een onjuist meetresultaat.

Stap 4: De accutest uitvoeren

Als de batterij is opgeladen, ontladen en vervolgens weer volledig is opgeladen, kunt u de batterij kalibreren.
 1. Koppel het netsnoer los.
 2. Houd de aan-uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
 3. Schakel de computer in en druk onmiddellijk herhaaldelijk (ongeveer elke seconde) op de toets F2 totdat het menu HP PC Hardware Diagnostics UEFI wordt weergegeven.
 4. Klik op Onderdelentests in het hoofdmenu.
  Scherm HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 5. Klik in de lijst met Onderdelentests op Voeding.
  Het pictogram Voedingstests selecteren
 6. Klik in de lijst met Voedingstests op Accu.
  De Accutest selecteren
 7. Klik op de Accutest op Eenmaal uitvoeren.
  De Accutest wordt gestart.
  De Accutest duurt ongeveer twee minuten. De Accukalibratie duurt, indien nodig 2 tot 4 uur. U kunt op elk moment annuleren door op de ESC-toets (Esc) te drukken.
   Scherm Accutest met Eenmaal uitvoeren geselecteerd
 8. Wanneer de test is voltooid, bekijkt u de eerste regel van de pagina Accucontrole waarin de status of toestand van de accu wordt weergegeven.
  • Als uw accu is geslaagd, klikt u op Hoofdmenu of op Accu-informatie voor meer informatie.
   Voorbeeld van een geslaagde accucontrole
  • Als uw accu niet is geslaagd, gaat u verder met deze stappen.
   Mislukte accucontrole
 9. Als de batterij defect is, controleert u de onderstaande tabel voor voorgestelde acties en noteert u vervolgens de accustatus en de storings-ID. Bewaar de accustatus en de storings-ID, zodat u deze beschikbaar hebt als u contact moet opnemen met HP klantenondersteuning.
  De informatie in de tabel is ook beschikbaar in het gedeelte Testlogboeken in het hoofdmenu.
  Resultaten accutest HP Diagnostics
  Status
  Bericht
  Aangeraden actie
  Geslaagd
  De accu werkt naar behoren en zoals verwacht.
  De accu moet mogelijk gekalibreerd worden. Lees de rest van het bericht voor meer informatie.
  Kalibreren
  De accu werkt goed, maar moet gekalibreerd worden.
  Lees en reageer op het bericht dat wordt weergegeven. Als de optie om de functie HP automatische accukalibratie te gebruiken wordt weergegeven, wordt dit aangeraden. Klik anders op Informatie over het kalibreren van uw accu voor de stappen om uw accu te kalibreren.
  opmerking:
  Accukalibratie kan enkele uren in beslag nemen en kan het best worden uitgevoerd tijdens lange perioden waarin de computer niet in gebruik is.
  Zwak
  of
  Zeer zwak
  De accu werkt correct, maar omdat de accu inmiddels ouder is, is de werkduur van de accu tussen oplaadbeurten beduidend afgenomen vergeleken met toen hij nieuw was.
  De accu zou moeten worden vervangen voor een optimale werkingstijd. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Vervangen
  De accu geeft een fout aan en moet zo snel mogelijk worden vervangen.
  Vervang de accu. Als de garantieperiode van uw computer nog niet is verstreken, kunt u contact opnemen met HP Support om te controleren of uw accu onder de garantie valt.
  Fout met een ID-nummer
  Er is een hardwarefout opgetreden bij de accu.
  Noteer de accustatus en de storings-ID. Bewaar de accustatus en de storings-ID, zodat u deze beschikbaar hebt als u contact moet opnemen met HP klantenondersteuning.
  Geen accu
  HP Accucontrole heeft geen accu gedetecteerd.
  Er is geen accu in het accuvak geïnstalleerd of gedetecteerd. Als een accu geïnstalleerd is, verwijdert u de accu en onderzoekt u de pinnen om te zien of de verbinding vuil is of anderszins wordt belemmerd. Plaats een accu volledig in het compartiment als er geen accu is geplaatst en de accu in dat compartiment wilt testen.
  Onbekend
  HP Accucontrole had geen contact met de accu.
  Verwijder de accu en plaats deze opnieuw. Mogelijk dient u alle updates van HP Support Assistant te downloaden en te installeren.

Veelgestelde vragen

Lees de volgende veelgestelde vragen over het testen en kalibreren van de accu.

Accugaranties

HP definieert accu's als ofwel standaard (geen lange levensduur) of als accu met een lange levensduur (LLB of XL). Een standaardaccu kan verder worden gedefinieerd als accu met 300 cycli, terwijl een accu met een lange levensduur 1000 cycli heeft. Een cyclus is de periode waarin een accu onder een bepaald niveau zakt en vervolgens wordt opgeladen. Als er een accucontrole wordt uitgevoerd, wordt het aantal cycli opgehaald uit de accufirmware.
In HP notebooks vallen standaard accu's en accu's met een lange levensduur zonder uitzondering onder afzonderlijke garanties van de notebook. Hoewel de garantie van de accu overeen kan komen met de duur van de garantie van de notebook, zijn dit in feite twee afzonderlijke garanties. Selecteer het gedeelte dat overeenkomt met uw accutype voor meer informatie over de garantie.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...