hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP tablets - De camera op uw tablet gebruiken (Android 5.0/Lollipop)

Dit document is van toepassing op HP tablets met een Android 5.0/Lollipop-besturingssysteem.
Uw tablet wordt geleverd met twee camera's: er is één camera aan de achterzijde van de tablet en een andere aan de voorzijde. Dit document biedt informatie over het nemen van foto's, het opnemen van video's en andere manieren om de camera's op uw tablet te gebruiken.

Een foto maken

Neem een foto met uw tablet.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op de Camera-app.
  Afbeelding : Camera-app
  Pictogram Camera-app
 2. Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het Camera-menu weer te geven en tik vervolgens op Camera.
  Afbeelding : Camera
  Camera
 3. Gebruik twee vingers om de afbeelding op het scherm te knijpen (uitzoomen) of uit te rekken (inzoomen).
 4. Tik op het Camera-pictogram aan de onderkant van het scherm of druk op een van de volume +/- knoppen om een foto te nemen.

Een panoramafoto nemen

Neem een panoramische foto met de Camera-app. Voeg meerdere foto's automatisch aan elkaar terwijl u de camera draait en ondertussen foto's van het landschap neemt.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op de Camera-app.
  Afbeelding : Camera-app
  Pictogram Camera-app
 2. Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het Camera-menu weer te geven en tik vervolgens op Panorama.
  Afbeelding : Panorama
  Panorama
 3. Zoek het beginpunt voor uw panoramische afbeelding met behulp van de zoeker en klik op het Panorama-pictogram onderaan het scherm.
 4. Wacht een ogenblik totdat de blauwe stip in de zoeker wordt weergegeven.
  De tablet neemt de foto automatisch.
  Afbeelding : Panorama
  Panorama
 5. Draai de tablet langzaam en zorg ervoor dat de zoeker overeenkomt met de volgende stip die wordt weergegeven.
  De stip zal groter en blauw worden als de zoeker zich op dezelfde plaats bevindt.
  opmerking:
  Voor de beste resultaten houdt u de tablet met beide handen vast, houdt u deze zo recht mogelijk en beweegt u de tablet langzaam.
 6. Wanneer de blauwe stip overeenkomt met de zoeker, moet u een ogenblik wachten totdat de camera de foto automatisch neemt.
 7. Herhaal deze stappen voor elke nieuwe stip totdat u klaar bent met het panorama.
 8. Tik op het vinkje onderaan het scherm om de panoramische foto te voltooien.
  De tablet verwerkt en slaat de panoramafoto op.

Een doorlopende foto maken

Neem een doorlopende foto met de Camera-app. Voeg meerdere foto's automatisch samen om uitzichten van 360° van uw omgeving vast te leggen.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op de Camera-app.
  Afbeelding : Camera-app
  Pictogram Camera-app
 2. Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het Camera-menu weer te geven en tik vervolgens op Doorlopende foto.
  Afbeelding : Doorlopende foto
  Doorlopende foto
 3. Houd de tablet verticaal en kantel de camera totdat de zoeker overeenkomt met de blauwe stip op het scherm.
  opmerking:
  Houd voor de beste resultaten de tablet gecentreerd terwijl het beeld wordt vastgelegd.
  Afbeelding : Doorlopende foto
  Een doorlopende foto nemen
  De blauwe stip wordt wit en de tablet legt automatisch het eerste gedeelte van de doorlopende foto vast.
 4. Blijf de tablet vasthouden en draai de tablet langzaam totdat de zoeker overeenkomt met de volgende blauwe stip die op het scherm verschijnt.
  De blauwe stip wordt wit en de tablet legt automatisch het tweede gedeelte van de doorlopende foto vast.
 5. Herhaal deze stappen voor elke nieuwe blauwe stip totdat de doorlopende foto is voltooid.
  De doorlopende foto is klaar wanneer elke richting van de omgeving is gefotografeerd en er op het scherm geen lege zones meer zijn.
 6. Tik op het vinkje onderaan het scherm om de afbeelding te verwerken en op uw tablet te bewaren.

Een video opnemen

Een video opnemen met de Camera-app op uw tablet.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op de Camera-app.
  Afbeelding : Camera-app
  Pictogram Camera-app
 2. Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het Camera-menu weer te geven en selecteer vervolgens Video.
  Afbeelding : Video
  Video
 3. Gebruik twee vingers om de afbeelding op het scherm te knijpen (uitzoomen) of uit te rekken (inzoomen).
 4. Tik op het Video -pictogram onderaan het scherm om te beginnen met opnemen.
  opmerking:
  Terwijl u een video opneemt, kunt u ook foto's maken door op het scherm te tikken. Het scherm wordt even wit wanneer de foto is genomen en een gedeeltelijke kopie van de foto wordt kort aan de rechterkant van het scherm weergegeven. De video-opname wordt niet onderbroken.
 5. Tik op het stop -pictogram onderaan op het scherm om de opname te stoppen en de video te bewaren.

Lens vervagen gebruiken

Lens vervagen concentreert zich op de persoon of het voorwerp op de voorgrond en maakt de achtergrond onscherp. Gebruik Lens vervagen om portretfoto's en foto's van dichtbij te maken. Zodra u een foto neemt, kunt u het hulpmiddel voor scherpstelling gebruiken om de hoeveelheid vervaging te verhogen of te verlagen.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op de Camera-app.
  Afbeelding : Camera-app
  Pictogram Camera-app
 2. Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het Camera-menu weer te geven en tik vervolgens op Lens vervagen.
  Afbeelding : Lens vervagen
  Lens vervagen
 3. Om de foto te starten, richt u de camera op uw onderwerp en tikt u op het Lens vervagen -pictogram.
 4. Beweeg de tablet omhoog als u hierom wordt gevraagd en houdt de focus van de camera gericht op het onderwerp.
  Afbeelding : De tablet omhoog bewegen
  De tablet omhoog bewegen
  Er verschijnt een selectieteken zodra de foto is genomen.
 5. Als u de vervaging en focus van een foto wilt aanpassen, veegt u vanaf de rechterkant van de tablet over het scherm om de Foto's-app te openen en tikt u op de foto die u wilt aanpassen. Het is mogelijk dat u even moet wachten totdat de foto is verwerkt.
 6. Tik op het pictogram Lens vervagen onderaan het scherm. Alleen foto's die in de Lens vervagen-modus worden gemaakt vertonen het Lens vervagen -pictogram.
 7. Tik op de witte stip en sleep deze langs de aanpassingsbalk om de intensiteit van de vervaging aan te passen of tik ergens op de foto om de foto opnieuw scherp te stellen.
  Afbeelding : Intensiteit van de vervaging
  Intensiteit van de vervaging aanpassen
 8. Tik op Klaar in de linkerbovenhoek van het scherm om de aangepaste afbeelding op uw tablet te bewaren.

Instellingen wijzigen

Gebruik de instellingen van de Camera-app om de belichting, resolutie, beeldkwaliteit en andere opties te wijzigen. U kunt de instellingen ook gebruiken om het help-menu te openen en feedback te geven.
Veeg vanaf de linkerkant over het scherm om het menu van de Camera-app weer te geven en tik vervolgens op het Instellingen -pictogram in de rechteronderhoek van het scherm.
Afbeelding : Instellingen
Menu Instellingen
In het menu Instellingen kunt u de volgende opties voor uw foto's selecteren:
 • Resolutie en kwaliteit: Wijzig de resolutie, kwaliteit of andere opties voor elke modus van de Camera-app. Pas de beeldverhouding in de Cameramodus, de kwaliteit in de Videomodus, de resolutie in de Doorloopfoto- en Panoramamodus en de kwaliteit van de afbeelding in de Lens vervagen-modus aan. De huidige instelling wordt weergegeven onder elke modus van de Camera-app.
  Tik op een modus van de Camera-app om toegang te krijgen tot het selectiemenu voor deze modus.
   Afbeelding : Resolutie en kwaliteit
   Menu Resolutie en kwaliteit
  1. Huidige instelling voor Camera aan de achterzijde (foto) - (4:3) 7,7 megapixels
  2. Huidige instelling voor Camera aan de voorzijde (foto) - (16:9) 2,1 megapixels
  3. Huidige instelling voor Camera aan de achterzijde (video) - HD 1080p
  4. Huidige instelling voor Camera aan de voorzijde (video) - HD 1080p
  5. Huidige instelling voor Panoramaresolutie - Normaal
  6. Huidige instelling voor Beeldkwaliteit - Normaal
 • Locatie opslaan: Leg informatie vast over waar uw foto's werden gemaakt met behulp van de instelling Locatie opslaan. Tik op de Uit/Aan-knop naast Locatie opslaan om deze in of uit te schakelen.
  De locatie-informatie wordt samen met de foto opgeslagen in de Foto's-app.
  Afbeelding : Locatie opslaan
  Locatie opslaan uit/aan-knop
 • Geavanceerd: Tik op Geavanceerd om de instelling voor Handmatige belichting, waarmee u de belichtingscompensatie (helderheid) in de Camera-modus kunt beheren, te openen. Tik op de Uit/Aan-knop naast Handmatige belichting om deze in of uit te schakelen.
  Wanneer Handmatige belichting is ingeschakeld, kunt u de helderheid van uw foto's op een schaal van -2 (donkerder) naar +2 (lichter) aanpassen vanuit het optiemenu van de Camera-modus.
  Afbeelding : Handmatige belichting in Geavanceerd
  Handmatige belichting in Geavanceerd
 • Help en feedback: Tik op Help en feedback om artikelen te bekijken over het gebruik van de Camera-app. Tik op een titel van een artikel om het te openen of tik op Door alle artikelen bladeren om meer artikelen te zoeken.
  Tik op Feedback om feedback te geven aan de ontwikkelaars van de Camera-app. Uw feedback wordt via e-mail wordt verzonden en helpt de ontwikkelaars bij het verbeteren van de app.
  Afbeelding : Help en feedback
  Help en feedback-menu

Instellingen vanuit een modus wijzigen

Via de modusopties kunt u bepalen hoe elke modus van de Camera-app werkt. Tik op het ellips -pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm om het optiemenu voor elke modus te openen. De opties variëren naargelang de modus die u hebt geselecteerd.
Optie
Over de optie
Optie beschikbaar in:
 Timer
Met de timer-optie wordt een foto 3 of 10 seconden later genomen. De timer toont de aftelling op het scherm en biept eenmaal voor elke seconde, wat u de tijd geeft om in de juiste positie te komen voor een zelfportret of met anderen een groepsfoto te nemen.
Tik eenmaal of meerdere malen op het timer -pictogram om de timer van 3 seconden () of 10 seconden () in te schakelen en om de optie weer uit te schakelen.
Cameramodus.
 Raster
Gebruik de raster-optie om de rasterlijnen in de zoeker in of uit te schakelen. Dankzij de rasterlijnen in de zoeker kunt u eenvoudiger scherpstellen op het onderwerp van de foto. De rasterlijnen worden niet weergegeven op de bewaarde afbeelding.
Tik op het raster -pictogram om de optie in- of uit te schakelen.
Camera-, Video- en Lens vervagen-modi.
 HDR (High Dynamic Range- hoog dynamisch bereik)
De HDR optie maakt foto's met minder contrast tussen zones op de foto die intens donker of intens licht belicht zijn. Gedeelten van de foto die donker zouden zijn bij een normale belichting (schaduwen) worden helderder gemaakt en heldere gebieden (highlights) worden donkerder gemaakt. Dit levert een foto met meer zichtbare details op.
Tik op het HDR-pictogram om deze instelling in- of uit te schakelen.
Cameramodus.
 Flitser
Gebruik de flits optie om foto's te nemen wanneer er weinig licht is.
Tik op het flits pictogram om de flitser in te schakelen. Tik nogmaals om de automatische flitser () te selecteren.
Cameramodus.
opmerking:
De flitsoptie is niet beschikbaar wanneer HDR is ingeschakeld.
 Camera wisselen
Met de optie Camera wisselen kunt u kiezen om de camera aan de voorzijde of de camera aan de achterzijde te gebruiken. Gebruik de camera aan de achterzijde om foto's van andere mensen en de omgeving te nemen. Gebruik de camera aan de voorzijde om foto's van uzelf te nemen.
Tik op het pictogram Camera wisselen om tussen de twee camera's te wisselen.
Camera-, Video- en Lens vervagen-modi.
 Belichtingswaarde
Gebruik de optie belichtingswaarde om de belichtingscompensatie (helderheid) van foto's aan te passen.
Tik op het belichtingswaarde -pictogram om de -2 tot +2 schaal te openen om de helderheid van uw foto's aan te passen.
Cameramodus.
opmerking:
Handmatige belichting moet worden ingeschakeld in het gedeelte Geavanceerd van Instellingen om de optie belichtingswaarde beschikbaar te maken.
 Horizontaal
Tik op het pictogram horizontaal om horizontale panoramafoto's maken. Horizontaal is de standaardinstelling voor de Panorama-modus.
Panoramamodus.
 Verticaal
Tik op het pictogram verticaal om verticale panoramafoto's te maken.
Panoramamodus.
 Groothoeklens
Panoramische foto's die met een Groothoeklens werden genomen bevatten een groter verticaal gebied dan standaard horizontale panoramische foto's. Tik op het pictogram groothoeklens om brede panoramische foto's te maken.
Panoramamodus.
 Fisheye
Tik op het fisheye -pictogram om de volledige 180 graden van uw omgeving vast te leggen en een ronde afbeelding te maken.
Panoramamodus.

Andere camera-apps voor Android 5.0 zoeken

Om andere apps te vinden die met de camera's van uw tablet kunnen worden gebruikt, kunt u de Google Play Store bezoeken.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...