hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los het HP-printerprobleem op macOS op

  Een [softwarecomponent] zal uw computerbericht beschadigen tijdens het afdrukken of installeren - Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet Pro 6230 ePrinter series - Printer drukt geen zwarte inkt of kleureninkt af, of drukt lege pagina's af

Dit document is van toepassing op de HP Officejet Pro 6230 ePrinter.
De printer werkt, maar de afgedrukte uitvoer bevat geen zwarte of gekleurde inkt of de afgedrukte pagina bevat heel weinig inkt.

Oplossing één: Originele HP cartridges gebruiken

HP raadt u aan legitieme inktbenodigdheden van HP te gebruiken. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van cartridges van andere fabrikanten of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen. Als u geen legitieme HP cartridges gebruikt, kunnen problemen wellicht niet worden verholpen met de stappen in dit document. Ga naar hp.com/go/anticounterfeit als u de echtheid van uw cartridges wilt controleren.
Ga naar HP SureSupply om de compatibiliteit van de inkt- of tonercartridge te controleren, of om vervangende cartridges en andere benodigdheden aan te schaffen.
 1. Ga naar HP SureSupply.
 2. Selecteer desgevraagd uw land/regio.
  Afbeelding : Land/regio selecteren
  Uw land/regio selecteren
 3. Volg de instructies op het scherm om nieuwe benodigdheden te bestellen of te controleren of de cartridges compatibel zijn met uw printer.
U kunt ook legitieme HP cartridges en benodigdheden kopen in andere winkels.

Oplossing twee: De inktniveaus controleren en cartridges die leeg of bijna leeg zijn vervangen

Voer deze stappen uit om de geschatte inktniveaus te controleren en vervang cartridges die leeg of bijna leeg zijn.

Stap 1: Geschatte inktniveaus controleren

Volg de onderstaande stappen om de geschatte inktniveaus te bekijken.
 1. Houd de knop Annuleren () op het bedieningspaneel van de printer vijf seconden ingedrukt. Het statusrapport van de printer wordt afgedrukt.
  Afbeelding : Voorbeeld van een statusrapport voor de printer
  Afbeelding: Voorbeeld van een statusrapport voor de printer
 2. Controleer de geschatte inktniveaus controleren op het statusrapport van de printer.
opmerking:
Waarschuwingen en indicatoren voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Houd een vervangende inktcartridge binnen handbereik om mogelijke afdrukvertragingen te vermijden wanneer een indicator op lage inktniveaus wijst. U hoeft de inktcartridges pas te vervangen wanneer de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
 • U hoeft de cartridges niet te vervangen indien geen enkele cartridge bijna leeg is. Ga verder met de volgende oplossing.
 • Ga naar de volgende stap om de inktcartridges te vervangen als een of meer van de inktcartridges bijna leeg zijn.

Stap 2: Lege of bijna lege cartridges vervangen

Volg deze stappen om lege of bijna lege cartridges te vervangen.
 1. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen als deze nog niet is ingeschakeld.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen gaat naar het midden van de printer. Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 3. Druk op het lipje aan de voorkant van de oude cartridge en trek het omhoog om de cartridge uit de houder te verwijderen.
   Afbeelding : De cartridge verwijderen
   Afbeelding: Verwijder de cartridge.
  1. Het lipje aan de voorkant van de oude cartridge indrukken
  2. De cartridge omhoog trekken
  3. De cartridge verwijderen
 4. Haal de cartridge uit de verpakking en trek het oranje lipje recht naar achteren.
    let op:
  Zorg dat u het oranje lipje volledig verwijdert en dat de plastic verpakking enigszins is losgekomen voordat u het oranje kapje in de volgende stap verwijdert. Anders kan er inkt lekken uit de cartridge. Wanneer u de plastic verpakking verwijdert, scheurt het papieren label boven op de cartridge iets, wat nodig is om de cartridge goed te ventileren.
  Afbeelding : Het oranje lipje op het zegel recht naar achteren trekken
  Afbeelding: Trek het oranje lipje op het zegel recht naar achteren.
 5. Houd de cartridge aan de zijkanten vast en draai vervolgens het oranje beschermkapje linksom om het los te breken van de cartridge.
  opmerking:
  Het kan zijn dat u een beetje kracht moet zetten om de bescherming te verbreken.
  Afbeelding : Het oranje kapje linksom draaien om het van de cartridge los te breken
  Afbeelding: Het oranje kapje linksom draaien om het van de cartridge los te breken.
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dit leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
 6. Draai de cartridge zo dat de contactpunten van de cartridge naar beneden zijn gericht en zoek de juiste labelkleur bij de gekleurde stip op de wagen met cartridges.
 7. Schuif de cartridge in de houder en duw de cartridge voorzichtig omlaag totdat hij op zijn plaats vastklikt.
   Afbeelding : De cartridge plaatsen
   Afbeelding: Plaats de cartridge.
  1. Schuif de cartridge in de houder
  2. De cartridge naar beneden drukken
  3. Controleren of de cartridge op zijn plaats vastklikt
 8. Herhaal deze stappen indien nodig om andere cartridges te installeren.
 9. Ga met uw vinger langs de bovenkant van de cartridges om te controleren of ze niet uitsteken. Druk de cartridges die wat uitsteken stevig in tot ze op hun plaats vastklikken.
 10. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: Sluit de cartridgeklep.
 11. Wacht tot de printer de cartridges heeft uitgelijnd. Zodra de uitlijning is voltooid, wordt een uitlijningspagina afgedrukt.

Stap 3: Nogmaals proberen om het document af te drukken

Probeer het document nogmaals af te drukken.

Oplossing drie: Controleren of de cartridges goed worden geventileerd en correct zijn geïnstalleerd

Controleer de ventilatieopeningen aan de bovenzijde van de cartridges. Als ze zijn verstopt of worden geblokkeerd, werken de cartridges mogelijk niet goed. Controleer ook of de cartridges juist zijn geplaatst.
 1. Druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen als deze nog niet is ingeschakeld.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen gaat naar het midden van de printer. Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 3. Druk op het lipje aan de voorkant van de oude cartridge om deze los te maken en trek de cartridge vervolgens omhoog om deze uit de houder te halen.
   Afbeelding : De cartridge verwijderen
   Afbeelding: Verwijder de cartridge.
  1. Het lipje aan de voorkant van de oude cartridge indrukken
  2. De cartridge omhoog trekken
  3. De cartridge verwijderen
 4. Onderzoek de ventilatieopening boven het HP logo bovenop de cartridge.
  Afbeelding : Onderzoek de ventilatieopening op elke cartridge
  Afbeelding: Onderzoek de ventilatieopening aan de bovenzijde van de cartridge
 5. Trek aan het oranje lipje om het te verwijderen als het nog steeds aan de cartridge is bevestigd.
  Afbeelding : Verwijder het oranje lipje
  Afbeelding: Verwijder het oranje lipje
 6. Als de ventilatieopening verstopt zit, gebruikt u een rechte naald om voorzichtig de overvloedige kleefstof uit de ventilatieopening te verwijderen.
   Afbeelding : De verstopte ventilatieopening schoonmaken met een naald
  1. Verstopte ventilatieopening
  2. Voorzichtig de overvloedige kleefstof uit de ventilatieopening verwijderen met een rechte naald
  3. Vrijgemaakte ventilatieopening
 7. Draai de cartridge zo dat de contactpunten van de cartridge naar beneden zijn gericht, en zoek de juiste labelkleur bij de gekleurde stip op de wagen met cartridges.
 8. Schuif de cartridge in de houder en duw de cartridge voorzichtig omlaag totdat hij op zijn plaats vastklikt.
   Afbeelding : De cartridge plaatsen
   Afbeelding: Plaats de cartridge.
  1. Schuif de cartridge in de houder
  2. De cartridge naar beneden drukken
  3. Controleren of de cartridge op zijn plaats vastklikt
 9. Herhaal deze stappen om de ventilatieopeningen op elke cartridge te controleren.
 10. Zorg ervoor dat elke cartridge stevig in de sleuf is geïnstalleerd. Beweeg met uw vinger langs de bovenkant van de cartridges om te controleren of er geen cartridges uitsteken en druk er vervolgens stevig op totdat elke cartridge vastklikt.
 11. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: Sluit de cartridgeklep.

Oplossing vier: Een automatisch hulpprogramma uitvoeren om de printkop te reinigen

Reinig de printkop via de geïntegreerde webserver (Embedded Web Server, EWS).
opmerking:
Om problemen te voorkomen waardoor de printkop moet worden gereinigd, schakelt u de printer altijd uit met de aan/uit-knop op de printer zelf.
 1. Plaats gewoon wit papier in de papierlade.
 2. Houd de knop Draadloos () en de knop Informatie () op het bedieningspaneel van de printer gelijktijdig ingedrukt. Er wordt een netwerkconfiguratiepagina afgedrukt.
 3. Zoek het IP-adres in de sectie Algemene informatie naast de URL's voor geïntegreerde webserver.
  Afbeelding : Voorbeeld van een IP-adres op de pagina Netwerkconfiguratie
  Afbeelding: Voorbeeld van een IP-adres op de pagina Netwerkconfiguratie
 4. Open een nieuw venster of tabblad in uw webbrowser.
 5. Typ het IP-adres in de adresbalk van de webbrowser en druk vervolgens op Enter. De geïntegreerde webserver (EWS) wordt geopend.
 6. Ga naar het tabblad Start en klik op Toolbox voor afdrukkwaliteit.
 7. Klik op Reinigen naast Printkop reinigen. Er zijn drie reinigingsfasen. Er wordt een testpagina (niet gelijk aan de diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit) afgedrukt na elke reinigingsfase.
 8. Controleer de afdrukkwaliteit van de testpagina.
  • Als de afdrukkwaliteit onacceptabel is, klikt u op Tweede reinigingsfase wanneer u wordt gevraagd om door te gaan het volgende reinigingsniveau. Herhaal deze stappen indien nodig voor elke reinigingsfase.
   opmerking:
   Als de printkop erg verstopt is, kan een extra reinigingscyclus zijn vereist. Als dit het geval is, wacht u 30 minuten voordat u alle drie de reinigingsniveaus nogmaals uitvoert.
  • Als de afdrukkwaliteit acceptabel is, klikt u op Gereed wanneer u wordt gevraagd om door te gaan met het volgende reinigingsniveau.
 9. Druk een testpagina af om te controleren of het probleem is opgelost.

Oplossing vijf: Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
opmerking:
Bewaar een voorbeeldafdruk waarop het probleem zichtbaar is. Als de inktcartridges, printkop of de printer binnen de garantieperiode vervangen worden, zal de technisch medewerker om een voorbeeldafdruk vragen. Als de printer teruggestuurd wordt naar HP, dan moet een voorbeeldafdruk met de printer meegestuurd worden. Plaats het voorbeeld in de uitvoerlade wanneer u uw printer inpakt voor verzending.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...