hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP OfficeJet printers - Het foutbericht 'Probleem met inktsysteem' oplossen

Dit document is van toepassing op de volgende printers.
HP OfficeJet 8600 printerserie
HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 251dw printer
HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 276dw Multi-Function printer
HP OfficeJet 8702 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8210 printer
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8216 printer
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8218 printer
HP OfficeJet Pro 8718 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One printer (N911a)
HP OfficeJet Pro 8719 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One printer (N911g)
HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One (N911n)
HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8728 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8732M All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One printer
HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One printer
Het foutbericht 'Probleem met inktsysteem' wordt op het bedieningspaneel of de computer weergegeven en geeft mogelijk een fout aan met het inktsysteem en de printer drukt niet af.
Voorbeeld van foutberichten op het bedieningspaneel van de printer
Voorbeeld van het foutbericht op de computer
Probleem met inktsysteem
Probleem met inktsysteem
Verwijder de cartridges en controleer op lekken. Gebruik geen lekkende cartridges. Plaats de cartridges terug als ze in orde zijn.
Verwijder de inktcartridges en controleer ze op tekenen van lekkage. Als cartridges lekken, neemt u contact op met HP. Gebruik geen cartridges die lekken. Als er geen lekken zijn, plaatst u de cartridges opnieuw en sluit u de printerklep. Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Als u dit bericht een tweede keer krijgt, neemt u contact op met HP.
  opmerking:
De instructies in dit document zijn alleen van toepassing op de zwarte inktcartridges voor de HP OfficeJet 8732M printer.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Oplossing één: De cartridges controleren op lekken
Belangrijk: Om opstartfouten tijdens de eerste printerinstallatie of het vervangen van een printkop te vermijden, gebruikt u de SETUP-cartridges die bij de printer of vervangende printkopeenheid zijn geleverd.
Als u een defecte cartridge of printkop hebt, is het mogelijk dat dit onder de garantie valt. Als u de garantie op uw inkt- of tonerbenodigdheden wilt controleren, gaat u naar hp.com/go/learnaboutsupplies. Bekijk hier informatie over de beperkte garantie voor uw benodigdheden.
 1. Zet de printer aan.
 2. Open de toegangsklep voor inktcartridges.
   Afbeelding : OfficeJet Pro 8710
   Afbeelding: De toegangsklep voor inktcartridges openen
  1. Locatie van het slot van de toegangsklep voor inktcartridges
  Afbeelding : OfficeJet Pro 8210
  Afbeelding: De klep van de inktcartridges optillen
 3. Druk op het uiteinde van de cartridge om deze los te maken en trek de cartridge uit de wagen.
  Afbeelding : Op de cartridge drukken om deze te ontgrendelen
  Afbeelding: Op de cartridge drukken om deze te ontgrendelen.
 4. Controleer de cartridge op lekkende inkt. Zorg dat er geen inkt op uw huid of kleding komt.
  • Vervang de inktcartridge als deze lekt.
  • Als de cartridge niet lekt, gaat u verder met de volgende stap.
    opmerking:
  Als u een kleine hoeveelheid van inkt op de ring ziet waar de inkt uit komt, lekt de cartridge niet.
 5. Schuif de cartridge terug in de houder met kleurcodering en duw de cartridge zachtjes naar voren totdat hij op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding : De cartridge in de houder met de kleurcodering schuiven
  Afbeelding: Schuif de cartridge in de houder met de kleurcodering.
 6. Herhaal deze stappen om de andere cartridges te controleren op lekkende inkt.
 7. Sluit de cartridgeklep.
Oplossing twee: De printer resetten
Volg deze stappen om het printermechanisme te resetten.
 1. Schakel de printer in als dit nog niet is gebeurd.
 2. Ga pas verder als de printer stilstaat en geen geluid meer maakt.
 3. Koppel de stekker los van de achterkant van de printer zonder de printer uit te zetten.
 4. Haal de stekker uit het stopcontact.
 5. Wacht minstens 60 seconden.
 6. Steek de stekker weer in het stopcontact.
    opmerking:
  HP raadt u aan het netsnoer van de printer rechtstreeks aan te sluiten op het wandcontact.
 7. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 8. Zet de printer aan als deze niet automatisch inschakelt.
  De printer heeft mogelijk een opwarmperiode. Het is mogelijk dat de printerlampjes knipperen en de wagen beweegt.
 9. Wacht tot het opwarmingsproces is voltooid en de printer stil is voordat u verder gaat.
Oplossing drie: De printkop verwijderen en weer terugplaatsen
Het foutbericht 'Probleem met inktsysteem' wordt soms veroorzaakt door een slecht elektrisch contact tussen de printkop en de printer. Het kan helpen om de printkop te verwijderen en weer terug te plaatsen. Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om de printkop te verwijderen en weer terug te plaatsen.
Stap 1: De printkop verwijderen
 1. Zet de printer aan.
 2. Wacht tot het opwarmingsproces is voltooid en de printer stil is voordat u verder gaat.
 3. Open de toegangsklep voor inktcartridges.
   Afbeelding : OfficeJet Pro 8710
   Afbeelding: De toegangsklep voor inktcartridges openen
  1. Locatie van het slot van de toegangsklep voor inktcartridges
  Afbeelding : OfficeJet Pro 8210
  Afbeelding: De klep van de inktcartridges optillen
 4. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van de printer. Door de stekker uit het stopcontact te halen, voorkomt u dat de wagen beweegt.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen voordat u uw hand in de printer steekt om risico op verwonding of elektrische schokken te voorkomen.
 5. Til de wagenvergrendeling op.
  Afbeelding : De wagenvergrendeling optillen
  Afbeelding: Til de wagenvergrendeling op.
 6. Pak de printkop aan de zijkanten vast en til de printkop voorzichtig op om deze uit de wagen te verwijderen.
    opmerking:
  Verwijder de cartridges niet uit de printkop. U kunt de printkop veilig samen met alle cartridges verwijderen.
  Afbeelding : De printkop verwijderen
  Afbeelding: Verwijder de printkop.
    let op:
  Het gebied van de inktsproeier aan de onderkant van de printkop is kwetsbaar! Zorg dat de onderkant van de printkop niet tegen de printer stoot of erlangs schuurt. Raak de inktsproeiers of elektrische contactpunten niet aan. Aanraken van deze delen kan elektrische problemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken.
   Afbeelding : Inktsproeiers en elektrische contactpunten
   Afbeelding: Inktsproeiers en elektrische contactpunten
  1. Inktsproeiers
  2. Elektrische contactpunten
 7. Plaats de printkopeenheid (terwijl de cartridges nog zijn geïnstalleerd) ondersteboven op een schoon vel papier.
    let op:
  Laat de printkopeenheid niet voor een langere periode buiten de printer liggen. Dit kan leiden tot schade aan zowel de printer als de printkop.
  Afbeelding : Printkop ondersteboven op een schoon vel papier
  Afbeelding: Printkop ondersteboven op een schoon vel papier.
Controleer op en verwijder belemmeringen uit het printkopcompartiment in de printer. Gebruik zo nodig een zaklamp om goed op belemmeringen te kunnen controleren.
Afbeelding : De wagenbaan controleren op vastgelopen papier
Afbeelding: De wagenbaan controleren op vastgelopen papier
 1. Pak de zijkanten van de printkop vast en houd de printkop in de juiste richting, met de spuitmondjes naar beneden en de elektrische contactpunten van u af.
 2. Plaats de printkop in de wagen aan de voorzijde van de printer, en zorg dat de elektrische contactpunten naar de binnenkant van de printer wijzen. Wanneer u de printkop in de wagen plaatst, zakt deze in de wagen op z'n plek.
    let op:
  De spuitmondjes aan de onderkant van de printkop zijn kwetsbaar! Zorg dat de onderkant van de printkop niet tegen de printer stoot of er langs schuurt. Raak de spuitmondjes of de elektrische contactpunten niet aan. Aanraken van deze delen kan elektrische problemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken.
  Afbeelding : De printkop plaatsen
  Afbeelding: De printkop plaatsen.
 3. Beweeg de printkop voorzichtig naar links en rechts om te zorgen dat de printkop helemaal goed in de wagen zit.
 4. Breng de vergrendeling van de wagen met cartridges voorzichtig omlaag om de printkop te vergrendelen.
  Afbeelding : De vergrendeling van de wagen met cartridges omlaag brengen
  Afbeelding: Breng de vergrendeling van de wagen met cartridges omlaag.
 5. Controleer of de vergrendeling van de wagen naar beneden staat.
   Afbeelding : Posities van wagenvergrendeling
   Afbeelding: Posities van wagenvergrendeling.
  1. Wagenvergrendeling staat omhoog
  2. Wagenvergrendeling staat naar beneden
 6. Sluit de cartridgeklep.
 7. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van de printer.
 8. Als de printer niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om deze in te schakelen.
    opmerking:
  De printer heeft mogelijk een opwarmperiode. Het is mogelijk dat de printerlampjes knipperen en de wagen beweegt.
 9. Wacht tot het opwarmingsproces is voltooid en de printer stil is voordat u verdergaat.
 • Als deze stappen het probleem hebben opgelost, gaat u verder met de stap voor het reinigen van de printkop.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende stap.
Stap 4: De printkop maximaal drie keer opnieuw plaatsen
Soms blijven foutberichten zich voordoen na het plaatsen van de printkop. Om foutberichten te wissen, plaatst u de printkop maximaal drie keer opnieuw.
Voorbeelden van foutberichten op het bedieningspaneel van de printer
Probleem met inktsysteem
Ontbrekende of beschadigde printkop
Inktsysteemfout
Printerfout
Wagen vastgelopen
 • Als het foutbericht verdwijnt na deze stappen, gaat u door met de volgende stap.
 • Als het foutbericht blijft verschijnen, gaat u verder naar de volgende oplossing.
 1. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier in de invoerlade.
 2. Raak op het bedieningspaneel van de printer de rechterpijl aan () om meer opties te bekijken.
 3. Raak Instellingen () aan, raak Hulpprogramma's aan en raak daarna Printkop reinigen aan.
 4. Wacht tot het printkopreinigingsproces is voltooid en het rapport is afgedrukt.
Oplossing vier: De printkop vervangen
Als u alle stappen voor het oplossen van problemen hebt voltooid maar nog steeds problemen ondervindt met het inktsysteem, vervangt u de printkop.
  let op:
Wacht tot u een nieuwe printkopeenheid hebt voordat u de cartridges verwijdert. HP raadt aan de cartridges niet langer dan 30 minuten buiten de printer te laten liggen. Als u dit wel doet, kunnen de printer en de cartridges beschadigd raken.
Als u een defecte cartridge of printkop hebt, is het mogelijk dat dit onder de garantie valt. Als u de garantie op uw inkt- of tonerbenodigdheden wilt controleren, gaat u naar hp.com/go/learnaboutsupplies. Bekijk hier informatie over de beperkte garantie voor uw benodigdheden.
Als HP uw printkopinrichting binnen de garantietermijn vervangt, ontvangt u een nieuwe set, bestaande uit een nieuwe printkopinrichting, instructies en een volledige set cartridges. U moet de SETUP-cartridges installeren die bij de nieuwe printkop zijn geleverd. Anders kan er een cartridgefout optreden.
Als de printkopeenheid niet meer onder de garantie valt, kunt u online een nieuwe eenheid bestellen.
 1. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, gaat u naar de website HP How to buy en klikt u vervolgens op uw land/taal.
 2. De pagina HP Store wordt weergegeven. Zoek de HP Parts Store op deze pagina. De locatie van de HP Parts Store varieert per land. Klik op HP Parts Store.
 3. Typ onder Uw onderdelen zoekenCR324A (Europa en het Midden-Oosten) of CR326A (Japan en Azië/Pacifisch gebied) in het tekstvak Zoeken op onderdeelnummer. Volg de instructies op het scherm om de printkopeenheid te bestellen.
Als u in de Verenigde Staten bent, gaat u naar de HP Parts Store website (Engelstalig) om benodigdheden te kopen.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...