hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - De printer instellen (hardware)

opmerking:
Dit document is voor de HP LaserJet Pro 500 Color MFP, modellen M570dn en M570dw.
Dit document legt uit hoe u de fysieke delen van uw product kunt instellen. Voltooi deze stappen voordat u de productsoftware op uw pc installeert.
Als u de producthardware reeds hebt ingesteld en u hebt hulp nodig bij de installatie van de software, zie dan Koppelingen naar instructies voor de installatie van software aan het einde van dit document.
Dit document omvat de volgende stappen om uw product in te stellen:

Het apparaat uitpakken

 1. Kies een plaats voor het product die voldoet aan de volgende specificaties, voordat u het product uitpakt:
  • Een stevig werkoppervlak, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van direct zonlicht
  • Temperatuurbereik: 15° tot 27° C
  • Vochtigheidsbereik: 10% tot 80%
    let op:
  Het product weegt 40,8 kg. HP adviseert dat twee mensen het product verplaatsen.
 2. Neem het product van HP uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer of de inhoud overeenkomt met deze afbeelding.
  opmerking:
  HP beveelt het hergebruik van verpakkingsmaterialen te allen tijde aan.
  Afbeelding : Inhoud van de doos
 3. Open de documentinvoer en verwijder vervolgens de oranje verpakkingstape.
  Afbeelding : De verpakkingstape verwijderen
 4. Verwijder het beschermende vel uit de invoerlade van de documenttoevoer en open vervolgens de rechterklep.
  Afbeelding : Het beschermende vel verwijderen en de rechterklep openen
 5. Verwijder het beschermende vel uit de binnenzijde van de rechterdeur.
  Afbeelding : Het beschermende vel verwijderen
 6. Sluit de rechterklep.
  Afbeelding : De rechterklep sluiten
 7. Open lade 2 en verwijder vervolgens de transportverzegeling.
  Afbeelding : De transportverzegeling van lade 2 verwijderen

Papier laden

 1. Stel de uitschuifbare voor- en zijpapiergeleiders bij voor het juiste papierformaat.
  Afbeelding : De papiergeleiders bijstellen
 2. Plaats het papier in de lade.
  opmerking:
  Plaats niet te veel papier in de invoerlade. Zorg ervoor dat de papierstapel in de lade past en dat de stapel niet hoger is dan de bovenzijde van de papiergeleiders.
  Afbeelding : Papier in de lade plaatsen
 3. Zorg ervoor dat de stapel papier de zijden van de lade raakt.
  Afbeelding : De stapel papier controleren
 4. Controleer of de uitschuifbare voor- en zijpapiergeleiders voldoende aansluiten op de papierstapel.
  Afbeelding : Ervoor zorgen dat de geleiders aansluiten op de papierstapel
 5. Sluit de lade.
  Afbeelding : De lade sluiten

De netwerkkabel aansluiten (optioneel)

Als u verbinding wilt maken met een netwerk, sluit dan nu de netwerkkabel aan. Als u dat niet wilt, sla dan deze stap over en ga naar Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen.
  let op:
Sluit nu nog geen USB-kabel aan. Als u middels een USB-kabel het product aan de pc wilt verbinden, dan kan het worden verbonden gedurende de installatie van de software.
Afbeelding : De netwerkkabel aansluiten

Het telefoonsnoer van de fax aansluiten (optioneel)

Om de faxfunctie te gebruiken sluit u de meegeleverde telefoonkabel aan tussen de faxpoort op het product en een telefoonaansluiting.
opmerking:
Een land-/regiospecifieke adapter voor het RJ11-telefoonsnoer is mogelijk vereist om het snoer met de telefoonaansluiting te verbinden.
Afbeelding : Het telefoonsnoer van de fax aansluiten

Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen

 1. Sluit het netsnoer aan op het apparaat en steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer om schade aan het apparaat te voorkomen.
  Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
    let op:
  Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat. Het maximale voltage vindt u op het apparaatlabel. Het apparaat werkt op 100 tot 127 of 220 tot 240 V wisselstroom en 50/60 Hz.
 2. Schakel het product in.
  Afbeelding : Op de aan-/uitknop drukken
 3. Wacht 60 seconden voordat u doorgaat. Als gedurende deze tijd het product op een netwerk is aangesloten, dan zal het netwerk het product herkennen en een IP-adres of hostnaam toewijzen aan het product.
 4. Wanneer het beginscherm verschijnt, drukt u op Setup (Instellingen) en vervolgens op System Setup menu (Menu systeeminstellingen) om de volgende basisfuncties te configureren:
  opmerking:
  Nadat u de installatie van de software hebt voltooid, worden de geavanceerde instellingen beschikbaar door het IP-adres van het apparaat op te geven in de adresbalk van een webbrowser.
  • Language Settings (Taalinstellingen)
  • Date/Time (Datum/tijd)
  • Energy Settings (Energie-instellingen)
   opmerking:
   Als het apparaat is verbonden met een USB-kabel, dan moet het apparaat tijdens het installatieproces zijn ingeschakeld en de status Ready (Gereed) hebben. Stel de Energy Settings (Energie-instellingen) in op Off (Uit). U kunt de Energy Settings (Energie-instellingen) opnieuw instellen naar de gewenste instelling Sleep Delay (Sluimervertraging) na de installatie van de software.
  Afbeelding : Configuratie van het bedieningspaneel
 5. Om na te gaan of uw product afdrukt, doet u het volgende:
  1. Raak op het bedieningspaneel de knop Setup (Instellingen) aan.
  2. Raak de knop Reports (Rapporten) op het bedieningspaneel aan.
  3. Raak de optie Configuration Report (Configuratierapport) op het bedieningspaneel aan om de productconfiguratie en Jetdirect-pagina's af te drukken.
   opmerking:
   Als u het product op een netwerk wilt gebruiken, bewaar dan deze pagina's. De Jetdirect-pagina bevat het IP-adres van het product.
  4. Als u het product op een netwerk hebt aangesloten, zoek dan het IP-adres op de Jetdirect-pagina.
   • IPv4: Als het IP-adres 0.0.0.0, 192.0.0.192 of 169.254.x.x is, dan moet u het IP-adres handmatig configureren. Als het IP-adres anders is, dan is de configuratie geslaagd.
   • IPv6: Als het IP-adres begint met 'fe80:', dan behoort het apparaat te kunnen afdrukken. Anders moet u het IP-adres handmatig configureren.
   Afbeelding : Jetdirect-pagina
 6. Om de documentinvoer en de kopieerfunctie te testen, doet u het volgende:
  1. Plaats het afgedrukte configuratierapport met de voorzijde naar boven in de documentinvoer.
  2. Raak vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van het product de knop Copy (Kopiëren) aan.
  3. Raak de knop Black (Zwart) of Color (Kleur) aan om het kopiëren te starten. Het product kopieert en drukt vervolgens een pagina af.
 7. Om de scannerglasplaat en de kopieerfunctie te testen, doet u het volgende:
  1. Plaats het afgedrukte configuratierapport met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner.
  2. Raak vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van het product de knop Copy (Kopiëren) aan.
  3. Raak de knop Black (Zwart) of Color (Kleur) aan om het kopiëren te starten. Het product kopieert en drukt vervolgens een pagina af.

De firmware bijwerken (optioneel maar aanbevolen)

HP geeft regelmatig updates uit voor functies die beschikbaar zijn in de firmware van het apparaat. Werk het product bij, zodat u gebruik kunt maken van de nieuwste functies.
opmerking:
Overleg met uw netwerkbeheerder alvorens u de firmware van het product bijwerkt.
Klik hier voor gegevens over het bijwerken van de firmware middels het bedieningspaneel of de voorziening Firmware Update.

Koppelingen naar instructies voor de installatie van software

  let op:
Sluit nu nog geen USB-kabel aan. Als u middels een USB-kabel het product aan de pc wilt verbinden, dan kan het worden verbonden gedurende de installatie van de software.
Voor instructies betreffende de installatie van software klikt u op de link voor het besturingssysteem van uw pc en de verbindingssoort.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...