hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los het HP-printerprobleem op macOS op

  Een [softwarecomponent] zal uw computerbericht beschadigen tijdens het afdrukken of installeren - Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Scannen naar bestand

Scannen naar bestand

 1. Plaats het vel met de bedrukte zijde omhoog (indien gewenst, kunt u het vel ook voor stap 1 plaatsen). Lijn het midden van het vel ongeveer uit met het midden van de scanner. Gebruik de markeringen voor het standaardformaat als hulpmiddel.
  opmerking:
  De maximale papierlengte die door de scanner kan worden verwerkt, is afhankelijk van de papierbreedte en de scanresolutie. Een waarschuwing wordt weergegeven als de maximale lengte wordt overschreden.
  opmerking:
  Gescande afbeeldingen kunnen alleen met de T2500 PS worden opgeslagen als PDF-bestand.
 2. Duw het vel in de invoersleuf totdat u voelt dat er contact wordt gemaakt met de rollers. De scanner zal het vel automatisch oppakken en dit in de juiste positie brengen voor het scannen. Indien u meent dat het vel slecht is geladen en u het vel opnieuw wilt laden, trek het vel dan handmatig naar buiten.
 3. Op het bedieningspaneel, keert u terug naar het beginscherm en drukt u op , vervolgens kiest u de locatie waar u de gescande afbeelding wilt opslaan.
  • Op een USB-flashstation
   opmerking:
   Het gebruik van USB-flashstations in combinatie met uw printer is mogelijk uitgeschakeld in de geïntegreerde webserver (Setup > Beveiliging > Disable USB drives (USB-stations uitschakelen)).
  • In een netwerkmap (een map op een computer die toegankelijk is via het netwerk)
   opmerking:
   De optie netwerkmap zal alleen functioneren als de netwerkmap correct is ingesteld en geïdentificeerd in de geïntegreerde webserver of HP Utility: zie Configureer een scan-naar-netwerk of scannen-naar-FTP-mapConfigureer een scan-naar-netwerk of scannen-naar-FTP-map.
   opmerking:
   Om de momenteel geconfigureerde netwerkmap te controleren, gaat u naar het bedieningspaneel en drukt u op , en vervolgens op .
  • In HP Designjet ePrint & Share
   opmerking:
   Om de momenteel geconfigureerde netwerkmap te controleren, gaat u naar het bedieningspaneel en drukt u op , en vervolgens op .
  opmerking:
  Als de scanner later het bestand niet in de gekozen bestemming kan opslaan (USB-flashstation of netwerkmap), krijgt u de kans een ander alternatief te kiezen.
 4. Sommige van de standaard scaninstellingen worden weergegeven. Druk op Settings (Instellingen) om de volledige lijst met instellingen weer te geven, en controleer met name of de instelling Original type (Type origineel) overeenkomt met de papiersoort die u wilt scannen.
  • Format (Indeling) biedt u de mogelijkheid de bestandsindeling op te geven waarin de gescande afbeelding moet worden opgeslagen: TIFF, JPEG of (alleen met de T2500 PS) PDF.
  • Compression (Compressie) biedt u de mogelijkheid het compressieniveau op te geven: maximaal, hoog (het standaardniveau) gemiddeld of laag. Deze optie is beschikbaar als de indeling JPEG of PDF is.
  • Resolution (Resolutie) biedt u de mogelijkheid de scanresolutie op te geven: standaard (200 dpi), hoog (300 dpi) of maximaal (600 dpi).
  • Met Color (Kleur) kunt u kiezen of u wilt scannen in kleur, grijstinten of zwart-wit.
  • Content type (Inhoudtype) biedt u de mogelijkheid de scan te optimaliseren voor een lijntekening, een fotografische afbeelding of een gemengde afbeelding.
  • Original type (Type origineel) biedt u de mogelijkheid de papiersoort op te geven waarop de originele afbeelding is afgedrukt. Om de scankwaliteit te optimaliseren, moet deze instelling juist zijn.
  • Background removal (Achtergrond verwijderen) stelt u in staat ongewenste achtergrondkleuren te verwijderen. U kunt de sterkte van deze instelling van 0 tot 10 opgeven.
  • Blueprints invert (Blauwdrukken inverteren) stelt u in staat een gescande afbeelding te genereren met een lichte achtergrond. Dit is handig wanneer het origineel dat u wilt scannen een blauwdruk is met een donkere achtergrond. Deze optie is alleen beschikbaar als het Original type (Type origineel) is ingesteld op Blueprints (Blauwdrukken).
  opmerking:
  Als u de instellingen op deze manier wijzigt, worden de gewijzigde instellingen toegepast op de huidige taak maar niet permanent opgeslagen. U kunt de meeste standaardinstellingen in het hoofdmenu wijzigen: druk op , en vervolgens op Scan preferences (Scanvoorkeuren).
 5. Als u tevreden bent over de scaninstellingen, drukt u op een willekeurige plaats op het scherm om terug te gaan naar de vorige pagina, en vervolgens drukt u op Start.
 6. Zodra het origineel is gescand, kunt u (indien gewenst) de bestandsgrootte controleren en de automatisch gegenereerde bestandsnaam van de gescande afbeelding wijzigen.
 7. Als u scant naar een USB-flashstation, wacht u totdat de gescande afbeelding is opgeslagen in een bestand, en vervolgens drukt u op op het bedieningspaneel en drukt op Eject (Uitwerpen). Verwijder het USB-flashstation wanneer dit op het bedieningspaneel wordt aangegeven.
 8. Druk op om het gescande vel uit de scanner te werpen; pak het vel aan de achterzijde aan.
 9. Na het scannen kunt u nogmaals scannen of naar de taakwachtrij gaan.
opmerking:
Alle scantaken worden opgeslagen in de scanwachtrij, waar deze vervolgens voor elke gebruiker toegankelijk zijn. Als uw taak persoonlijk is, wilt u deze mogelijk verwijderen uit de wachtrij nadat het afbeeldingsbestand is opgeslagen.
opmerking:
Als u een afbeelding naar een bestand scant en vervolgens besluit deze een of meer keer af te drukken, kunt u de afdrukinstellingen per keer wijzigen. U kunt ook opslaan naar een andere locatie.
opmerking:
Als het origineel scheef in de scanner is geplaatst (niet recht geladen), zal de scanner de schuinte standaard automatisch proberen te corrigeren. Om deze automatische correctie uit te schakelen drukt u op , vervolgens , en dan Scan preferences (Scanvoorkeuren) > De-skew (Schuinte corrigeren) > Off (Uit).

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...