hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter Series - Eén vel laden

Eén vel laden

 1. Zorg ervoor dat de klep van rol 1 is gesloten. Als deze wordt geopend terwijl een vel is geladen, dan wordt het vel direct verwijderd.
 2. Druk op het bedieningspaneel achtereenvolgens op , Laden > Vel laden.
  Of druk achtereenvolgens op , , Paper > Paper load > Load sheet.
 3. Als er reeds een rol is geladen, dan moet u wachten totdat deze is teruggebracht naar de standby-positie. Hierop kan weer worden afgedrukt zonder opnieuw te hoeven laden, zodra het vel papier is verwijderd.
  opmerking:
  Als u een rolklep opent terwijl die rol in de standby-positie is, dan wordt de rol automatisch verwijderd en moet u deze opnieuw laden wanneer u er de volgende keer op wilt afdrukken.
  opmerking:
  Als de rol onsnijdbaar is, dan geeft het voorpaneel aanwijzingen voor handmatige verwijdering.
 4. Selecteer uw papiercategorie en -⁠type.
  opmerking:
  Als u een papiertype hebt geladen waarvan de naam niet in de papierlijst voorkomt, zie Papiertype niet aanwezig in driverPapiertype niet aanwezig in driver.
 5. Voer het vel in de papiersnijdersleuf aan de rechterzijde van de printer, zodra u erom gevraagd wordt op het voorpaneel.
  Plaats uw vel uitgelijnd met de laadlijn en schuif in totdat het papier niet verder kan gaan. Met dikkere of zwaardere vellen voelt u weerstand.
    waarschuwing:
  Duw uw vingers niet in het papierpad van de printer.
 6. Druk op de toets OK op het voorpaneel om het papier in de printer in te voeren. Voer het vel de printer in; dit is vooral belangrijk bij dikkere papiersoorten.
 7. De printer controleert de uitlijning en meet het papier.
  opmerking:
  Afhankelijk van de lengte van het vel wordt dit via de voorzijde uit de printer gevoerd.
 8. Als de lengte van de vel meer is dan 600 mm, dan wordt u op het bedieningspaneel gevraagd om te controleren of de achterzijde van het vel achterwaarts over de rolklep hangt (en niet voorwaarts over het printervenster).
 9. Als het vel niet op de juiste wijze is uitgelijnd, dan wordt u wellicht gevraagd om de uitlijning te corrigeren. Volg de instructies op het scherm van het voorpaneel.
opmerking:
Als u bij het laden van papier onverwachte problemen ondervindt, gaat u naar Het lukt niet om het papier te ladenHet lukt niet om het papier te laden.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...