hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    Meer informatie over upgraden naar Windows 11

    Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Wettelijke garantie voor consumenten

Als u een consument bent, worden uw wettelijk vastgelegde consumentenrechten op geen enkele manier verminderd door de HP beperkte fabrieksgarantie die eventueel van toepassing is op het door u als consument aangekochte HP product. Zie hieronder voor meer informatie over uw wettelijk vastgelegde garantierechten als consument.

Wettelijke garantie

Wat houdt dit in?

Op basis van artikel 7:17 (en verder) Burgerlijk Wetboek wordt een verkoper van producten verplicht om in geval van een aankoop door een consument die voldoet aan artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek, de garantie te geven dat het door hem aan de consument geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (het conformiteitsvereiste). Het aan de consument geleverde product dient daarbij de eigenschappen te bezitten die de consument redelijkerwijs mocht verwachten gelet op de aard van het product en de mededelingen van de verkoper hieromtrent.
Als u een consument bent en de aankoop van uw HP product valt onder de definitie van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek, en uw HP product heeft een afwijking van het overeengekomene die zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, dan wordt vermoed dat het HP product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de aard van het HP product of de afwijking zich daartegen verzet. In geval een afwijking van het overeengekomene zich na een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, is het aan u als koper om aan te tonen dat het HP product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. U dient de verkoper van het HP product binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen van het feit dat het afgeleverde HP product niet aan het overeengekomene voldoet.
Indien het door u aangekochte HP product inderdaad een afwijking van het overeengekomene bevat, heeft u recht op:
  1. Aflevering van het ontbrekende; of
  2. Herstel of vervanging van het geleverde HP product tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet (in redelijkheid) kan worden gevergd.
Indien herstel of vervanging niet mogelijk of redelijk blijkt of de verkoper daarin tekortschiet, heeft u als de koper de bevoegdheid om:
  1. de koopovereenkomst te ontbinden tenzij de afwijking van het overeengekomene deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of
  2. de koopprijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
Voor meer informatie over uw wettelijk vastgelegde rechten gaat u naar de website van het Europees Consumenten Centrum.

Wat is het verschil tussen de wettelijke garantie en de commerciële garantie?

De commerciële garantie, zoals de beperkte fabrieksgarantie van HP, is een garantie die vrijwillig door de garant (een verkoper of producent) wordt geboden. De commerciële garantie kan een andere geldigheidsduur en dekking hebben dan de wettelijke garantie. Doorgaans hoeft u niet te bewijzen dat de tekortkoming al bestond ten tijde van de levering. Dit geldt ook voor de HP beperkte fabrieksgarantie.
De commerciële garantie houdt geen vervanging of beperking van uw consumentenrechten in onder de wettelijke garantie.
De HP beperkte fabrieksgarantie voor uw HP product geldt onafhankelijk van de wettelijke garantie, en betreft een aanvulling op uw wettelijke garantie die de wettelijke garantie niet aantast. U hebt recht op de wettelijke garantie op basis van de koopovereenkomst die u bent aangegaan ten behoeve van de aanschaf van uw HP product.
Voor meer informatie over de HP garantievoorwaarden en bepalingen, raadpleegt u de Beperkte Fabrieksgarantieverklaring van HP die is meegeleverd met het door u aangeschafte HP product.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...