hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Toegankelijkheidsopties in Windows 7

Dit ondersteuningsdocument is van toepassing op HP desktop- en notebook-pc's met Windows 7.
Windows 7 biedt verschillende toegankelijkheidshulpprogramma's waarmee u uw computer kunt aanpassen en waardoor het gebruik ervan eenvoudiger wordt.

Het Toegankelijkheidscentrum van Windows 7 leren kennen

Het Toegankelijkheidscentrum is een centrale plek waar u toegankelijkheidsopties kunt wijzigen, zodat uw computer beter leesbaar en hoorbaar wordt en gemakkelijker in gebruik. Het Toegankelijkheidscentrum bestaat uit drie onderdelen:
 • Het onderdeel Uw computer eenvoudiger in het gebruik maken bevat de functie Snelle toegang tot veelgebruikte hulpprogramma's, waarmee u de meest gebruikte toegankelijkheidshulpprogramma's kunt uitproberen.
 • De koppeling Aanbevelingen krijgen om uw computer eenvoudiger in het gebruik te maken opent een optionele vragenlijst die u helpt te bepalen welke hulpprogramma's het handigst voor u kunnen zijn.
 • In het onderdeel Alle instellingen weergeven kunt u hulpprogramma's instellen en opties wijzigen door op de koppelingen naar algemene behoeften te klikken.
Wanneer u hulpprogramma's hebt geselecteerd in het menu Snelle toegang tot veelgebruikte hulpprogramma's, worden deze uitgeschakeld wanneer u zich afmeldt.
 1. Om het Toegankelijkheidscentrum te openen bij het opstarten van uw computer, klikt u op het pictogram Toegankelijkheid linksonder in het welkomstvenster. Om het Toegankelijkheidscentrum vanuit Windows te openen, drukt u op Windows + U.
  Afbeelding : Toegankelijkheidscentrum
   Menu Toegankelijkheidscentrum
  Het Toegankelijkheidscentrum wordt geopend en de vier keuzes in Snelle toegang tot veelgebruikte hulpprogramma's worden een voor een gemarkeerd. Verteller, een basisschermlezer, leest de gemarkeerde tekst hardop voor en beschrijft de schermactiviteit.
 2. Om een hulpprogramma te selecteren, drukt u op de Spatiebalk wanneer het hulpprogramma is gemarkeerd.
  • Als u niet wilt dat Windows hulpprogramma's in het Toegankelijkheidscentrum scant of markeert, verwijdert u de selectie onder Altijd deze sectie controleren.
  • Wanneer u Verteller niet automatisch wilt gebruiken als u het Toegankelijkheidscentrum opent, verwijdert u de selectie onder Deze paragraaf altijd hardop laten voorlezen.
 3. U kunt ook uw muisaanwijzer gebruiken om hulpprogramma's te selecteren:
  • Wanneer u Vergrootglas starten selecteert, kunt u het hele scherm vergroten (volledig-schermmodus), het gebied rond de muisaanwijzer vergroten (lensmodus) of een deel van het scherm (dockmodus).
  • Wanneer u Verteller starten selecteert, begint de basisschermlezer.
  • Wanneer u Schermtoetsenbord starten selecteert, wordt een toetsenbord op het scherm geopend. Gebruik het Schermtoetsenbord om op het scherm met een muisaanwijzer of joystick te typen of, als u een HP TouchSmart-computer of een computer met een aanraakscherm hebt, met een stylus, mondstok of vinger.
  • Wanneer u Hoog Contrast instellen selecteert, wordt het menu De computer beter leesbaar maken geopend. Hoog contrast verwijdert veel kleuren op het scherm en witte of gekleurde tekst wordt op veel plaatsen weergegeven tegen een zwarte achtergrond.
Als u wilt dat bepaalde hulpprogramma's automatisch opstarten wanneer u zich aanmeldt, volg dan de stappen hieronder om de instellingen te wijzigen met de opties onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum.

Een Windows 7-computer zonder beeldscherm gebruiken

Verteller en Audiobeschrijving zijn programma's die, als ze zijn ingeschakeld, de acties in video's kunnen beschrijven en scherminstructies in bepaalde toepassingen hardop kunnen voorlezen. U kunt ook visuele effecten uitschakelen en tijdslimieten voor berichten instellen.

Verteller in Windows 7 instellen en gebruiken

Verteller is een programma dat schermtekst in bepaalde toepassingen en programma's hardop voorleest. Om Verteller te gebruiken, hebt u hoofdtelefoons, ingebouwde computerluidsprekers of externe luidsprekers nodig. Wanneer dit is ingesteld, wordt Verteller geactiveerd zodra u zich bij Windows aanmeldt.
Volg de stappen hieronder om Verteller in te stellen:
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling De computer zonder beeldscherm gebruiken onder Alle instellingen weergeven.
  Afbeelding : Het menu De computer zonder beeldscherm gebruiken
  Optiemenu voor het gebruik van een computer zonder beeldscherm
 3. Markeer het selectievakje naast Verteller inschakelen onder Teksten hardop laten voorlezen en klik vervolgens op Toepassen.
  Het venster Microsoft Verteller wordt geopend.
 4. Onder de Hoofdinstelingen voor Verteller in het venster Microsoft Verteller, kiest u de opties door het selectievakje te markeren naast:
  • Toetsaanslagen van de gebruiker weergeven als u wilt dat Verteller de toetsen noemt die u typt.
  • Systeemberichten aankondigen als u wilt dat Verteller zaken aankondigt, zoals systeemberichten.
  • Verschuivingen van beeld aankondigen als u wilt dat Verteller aankondigt wanneer het scherm verschuift.
  • Verteller geminimaliseerd starten als u wilt dat een pictogram van Verteller wordt weergegeven op de taakbalk in plaats van een volledig venster.
  Afbeelding : Instellingen in Microsoft Verteller
   Voorkeursinstellingen waarbij de Hoofdinstellingen voor Verteller zijn gemarkeerd
 5. Om het geluid van Verteller te wijzigen, klikt u op de knop Instellingen voor stem in het voorkeursinstellingenvenster van Microsoft Verteller.
  Afbeelding : Knop Instellingen voor stem in de voorkeursinstellingen van Microsoft Verteller
  Voorkeursinstellingenvenster in Microsoft Verteller met geselecteerde knop Instellingen voor stem
  U kunt het geluid van Verteller wijzigen door de Instellingen voor stem aan te passen:
  • Uit de lijst Stem selecteren kiest u een andere stem (indien beschikbaar) voor Verteller.
  • In het vervolgkeuzemenu Snelheid instellen selecteert u een snelheid voor de stem van Verteller.
  • In het vervolgkeuzemenu Volume instellen verhoogt of verlaagt u het stemvolume van Verteller.
  • In het vervolgkeuzemenu Toonhoogte instellen verandert u de toonhoogte van de stem van Verteller.
  • Klik op OK.
   Afbeelding : Instellingen voor stem - Verteller
    Venster Instellingen voor stem - Verteller waar de knop OK is geselecteerd
 6. Om Verteller een lijst met sneltoetsen hardop te laten lezen, klikt u op de knop Snelle Help in het voorkeursinstellingenvenster van Microsoft Verteller.
  Afbeelding : Knop Snelle Help in voorkeursinstellingen Verteller
   Voorkeursinstellingenvenster Verteller waar de knop Snelle Help is geselecteerd

Werken met sneltoetsen van Windows 7 Verteller

Door de sneltoetsen wordt het gebruik van Verteller sneller en gemakkelijker.
 • Druk op Ctrl om Verteller te pauzeren.
 • Druk op Ctrl + Shift + Spatiebalk als u wilt dat Verteller het volledige geselecteerde venster leest.
 • Druk op Ctrl + Alt + Spatiebalk als u wilt dat Verteller de geselecteerde onderdelen in het venster leest.
 • Druk op Insert + F3 als u wilt dat Verteller het huidige teken leest.
 • Druk op Insert + F4 als u wilt dat Verteller het huidige woord leest.
 • Druk op Insert + F5 als u wilt dat Verteller de huidige regel leest.
 • Druk op Insert + F6 als u wilt dat Verteller de huidige alinea leest.
 • Druk op Insert + F7 als u wilt dat Verteller de huidige pagina leest.
 • Druk op Insert + F8 als u wilt dat Verteller het huidige document leest.

Teksten leesbaar maken voor Windows 7 Verteller

Verteller is een basisschermlezer die niet alle tekst van alle toepassingen kan lezen. U kunt echter bepaalde teksten leesbaar maken voor Verteller door deze stappen te volgen:
 1. Wanneer Verteller actief is, klikt u op Start en typt u vervolgens Kladblok in het zoekveld,
 2. Selecteer Kladblok uit de lijst.
  Een naamloos Kladblok-venster wordt geopend.
 3. Schakel over naar de toepassing die de tekst bevat die u door Verteller wilt laten lezen en markeer de tekst.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de gemarkeerde tekst en selecteer Kopiëren.
 5. In Kladblok klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Plakken.
 6. In Kladblok drukt u op Insert + F8 om het volledige document te lezen.

Instellingen en gebruik van Windows 7 Audiobeschrijving (waar beschikbaar)

Waar mogelijk omschrijft Audiobeschrijving wat er in video's gebeurt.
Om Audiobeschrijving in te schakelen:
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling De computer zonder beeldscherm gebruiken onder Alle instellingen weergeven.
 3. Markeer het selectievakje naast Audiobeschrijving inschakelen onder Teksten hardop laten voorlezen en klik vervolgens op Toepassen.
 4. Klik op OK.

Visuele effecten uitschakelen en tijdslimieten voor berichten instellen in Windows 7

Door het uitschakelen van visuele effecten werkt uw computer efficiënter. Door het instellen van tijdslimieten voor meldingen wordt u afgemeld bij uw computer op het door u gekozen moment.
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling De computer zonder beeldscherm gebruiken onder Alle instellingen weergeven.
 3. Om sommige visuele effecten, zoals vervagen, uit te schakelen, markeert u het selectievakje naast Alle onnodige animaties uitschakelen (indien mogelijk) en klikt u op Toepassen.
 4. Om te bepalen hoeveel seconden de meldingsvensters van Windows open moeten blijven, maakt u een keuze in het vervolgkeuzemenu en klikt op Toepassen.

De computerscherm beter leesbaar maken

U kunt het formaat van teksten en afbeeldingen vergroten of de manier wijzigen waarop elementen op het scherm verschijnen.
Open het Toegankelijkheidscentrum door op Windows + U te drukken en klik vervolgens op de koppeling De computer beter leesbaar maken onder Alle instellingen weergeven.
 • Om het formaat van elementen op het scherm te wijzigen, klikt u op de koppeling De grootte van tekst en pictogrammen wijzigen, selecteert u het keuzerondje naast het gewenste formaat en klikt u op Toepassen.
 • Om vensterkaders beter zichtbaar te maken door middel van kleurverandering, klikt u op de koppeling De kleur en doorzichtigheid van de vensterkaders aanpassen, selecteert u een kleur en klikt u op de knop Wijzigingen opslaan.
 • Om vensterkaders beter zichtbaar te maken door ze ondoorzichtig te maken, klikt u op de koppeling De kleur en doorzichtigheid van de vensterkaders aanpassen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje naast Doorzichtigheid inschakelen en klikt u op de knop Wijzigingen opslaan.
 • Om rechthoeken rond geselecteerde elementen in dialoogvensters beter zichtbaar te maken, markeert u het selectievakje naast De focusrechthoek dikker maken en klikt u op Toepassen.
 • Om de aanwijzer beter zichtbaar te maken, kiest u een nummer in het vervolgkeuzemenu De dikte van de knipperende aanwijzer instellen en klikt u op Toepassen.
 • Om sommige visuele effecten, zoals vervagen, uit te schakelen, markeert u het selectievakje naast Alle onnodige animaties uitschakelen (indien mogelijk) en klikt u op Toepassen.
 • Om onnodige afbeeldingen of inhoud uit te schakelen, markeert u het selectievakje naast Achtergrondafbeeldingen verwijderen (indien beschikbaar) en klikt u op Toepassen.

Hoog contrast inschakelen

Door het kleurcontrast van sommige teksten en afbeeldingen op het computerscherm te vergroten maakt de functie Hoog Contrast elementen duidelijker en gemakkelijk herkenbaar.
 1. Onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum, klikt u op de koppeling De computer beter leesbaar maken.
 2. Om het visuele thema op uw computer permanent te wijzigen, klikt u op de koppeling Een thema met hoog contrast selecteren.
  Het venster Persoonlijke instellingen wordt geopend.
 3. Onder Basisthema en Thema's met hoog contrast, selecteert u de gewenste kleurcombinatie.
  De computer verandert naar het nieuwe kleurenschema.
 4. Om Hoog contrast in te schakelen zonder het Toegankelijkheidscentrum te openen, markeert u het selectievakje naast Hoog contrast in- of uitschakelen terwijl u Alt + shift-links + Print-Screen ingedrukt houdt.
 5. Klik op OK.
  Afbeelding : Voorbeeld van bureaublad met Hoog contrast uit
  Voorbeeld van een bureaublad met Hoog contrast uitgeschakeld
  Afbeelding : Voorbeeld van bureaublad met Hoog contrast ingeschakeld
  Voorbeeld van een bureaublad met Hoog contrast ingeschakeld

Vergrootglas gebruiken

De Vergrootglas-functie maakt het mogelijk om het volledige scherm, het gebied rond de muisaanwijzer of een deel van het scherm te vergroten.
Om toegang te krijgen tot een menu met Vergrootglashulpprogramma's:
 1. Onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum, klikt u op de koppeling De computer beter leesbaar maken.
 2. Onder Elementen op het scherm groter maken, markeert u het selectievakje naast Vergrootglas inschakelen en klikt u op OK.
 3. Klik op het vergrootglaspictogram op het scherm om de taakbalk Vergrootglas te openen.
  Afbeelding : Selectie om de taakbalk Vergrootglas te openen
  Pictogram van het geselecteerde Vergrootglas
 4. Selecteer de weergavemodus door op de Weergave-pijl-omlaag te klikken:
  Afbeelding : Taakbalk vergrootglas
  Taakbalk Vergrootglas met Weergave-pijl omlaag geselecteerd
  • Om het volledige scherm te vergroten, selecteert u Volledig scherm in het vervolgkeuzemenu.
  • Om het gebied rond de muisaanwijzer te vergroten, selecteert u Lens in het vervolgkeuzemenu.
   Afbeelding : Voorbeeld van Vergrootglas in Lens-modus
   Een voorbeeld van Vergrootglas in Lens-modus
   1. Wanneer de Lens modus is geactiveerd, past u het lensformaat aan door op het Opties-pictogram te klikken in de taakbalk Vergrootglas om het optiemenu van Vergrootglas te openen.
    Afbeelding : Opties-pictogram in de taakbalk Vergrootglas
    Het opties-pictogram in de taakbalk Vergrootglas
   2. Gebruik de muisaanwijzer om de hoogte- en breedteschuifregelaars te bewegen tot de lens het gewenste formaat heeft.
   3. Klik op OK.
    Afbeelding : Opties voor het aanpassen van het formaat van de vergrootglaslens
    Schuifregelaars voor het aanpassen van het formaat van de vergrootglaslens
  • Om een deel van het scherm te vergroten, selecteert u Dock in het vervolgkeuzemenu.
   Afbeelding : Voorbeeld van Vergrootglas in dockmodus bovenin een scherm met 150 procent vergroting
   Een voorbeeld van het hulpprogramma Vergrootglas in dockmodus met 150 procent vergroting, waarbij het vergrote gedeelte bovenin het scherm is gedockt
 5. Om algemene opties voor het Vergrootglas te selecteren, klikt u op het Opties-pictogram op de taakbalk Vergrootglas.
  • Om de wijziging van de weergave te veranderen bij het in- of uitzoomen, selecteert u het gewenste vergrotingspercentage door de schuifregelaar met de muisaanwijzer te bewegen tussen Minder en Meer en klikt u op OK.
   Afbeelding : Optiemenu Vergrootglas
   Het optiemenu Vergrootglas waarbij de zoomoptieschuifregelaar is geselecteerd
  • Om het kleurenschema binnen het vergrote gebied weer terug te draaien, markeert u het selectievakje naast Kleurinversie inschakelen.
  • Om het gebied rond de muisaanwijzer in het vergrote gebied te tonen, markeert u het selectievakje naast De muisaanwijzer volgen en klikt u op OK.
  • Om het vergrotingsgebied over te brengen naar de gebieden wanneer de Tab- of pijltoetsen worden ingedrukt, markeert u het selectievakje naast De focus van het toetsenbord en klikt u op OK.
  • Om het gebied weer te geven rond teksten die in Kladblok of Microsoft Word worden getypt, markeert u het selectievakje naast Het tekstinvoegpunt met het vergrootglas volgen en klikt u vervolgens op OK.
  • Om het uiterlijk van uw tekst te optimaliseren, klikt u op de koppeling De weergave van de schermlettertypen aanpassen, volgt u de scherminstructies van de ClearType-tekstconfiguratie en klikt u vervolgens op Voltooien.
 6. In het Vergrootglasmenu klikt u op de min- of plus-knoppen om het vergrotingsniveau groter of kleiner te maken.

Werken met sneltoetsen van Windows 7 Vergrootglas

Het gebruik van Vergrootglas om delen van het scherm te vergroten kan gemakkelijker en sneller worden gemaakt met sneltoetsen.
 • Terwijl u Windows ingedrukt houdt, drukt u op + (plus) om in te zoomen of - (min) om uit te zoomen.
 • Vergrootglas afsluiten door op Windows + Esc te drukken.
 • Om een voorbeeld van het bureaublad in volledig-schermmodus te zien, drukt u op Ctrl + Alt + Spatiebalk.
 • Om over te schakelen naar de volledig-schermmodus, drukt u op Ctrl + Alt + F.
 • Om over te schakelen naar de dockmodus, drukt u op Ctrl + Alt + D.
 • Om over te schakelen naar de lensmodus, drukt u op Ctrl + Alt + L.
 • Om de lensgrootte te wijzigen, drukt u op Ctrl + Alt + R, beweegt u de muisaanwijzer naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts totdat u de gewenste vorm en grootte heeft bereikt en vervolgens klikt u op de linkermuisknop om de grootte definitief te maken.
 • Om achtergrond- en tekstkleuren om te draaien, drukt u op Ctrl + Alt + I.
 • Om binnen het vergrote gebied naar boven, naar beneden, naar rechts of naar links te pannen drukt u op Ctrl + Alt + pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts.

Een computer met Windows 7 zonder muis of toetsenbord gebruiken

Met Schermtoetsenbord en Spraakherkenning kunt u de computer zonder een muis of toetsenbord gebruiken.
Als het gebruik van een muis moeilijk is, drukt u op Tab om in de menu's van het Toegankelijkheidscentrum te navigeren. Om een koppeling te openen, drukt u net zo lang op Tab totdat de koppeling is gemarkeerd en drukt u vervolgens op Enter. Om de schuifregelaarbalken te bewegen, drukt u net zo lang op Tab totdat de schuifregelaarbalk is gemarkeerd en drukt u vervolgens op pijl-links of pijl-rechts. Om een keuze bij een selectievakje of keuzerondje te selecteren of te verwijderen, drukt net zo lang op Tab tot het onderdeel is geselecteerd en drukt u vervolgens op de Spatiebalk.
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling De computer zonder beeldscherm gebruiken onder Alle instellingen weergeven.

Het Windows 7 Schermtoetsenbord instellen en gebruiken

Schermtoetsenbord is een visueel toetsenbord dat op uw scherm wordt geopend en de plaats van een fysiek toetsenbord inneemt. U kunt typen met een muisaanwijzer of joystick. Als u een computer met aanraakscherm hebt, kunt u ook typen met een stylus, mondstok of uw vinger.
 1. Markeer het selectievakje naast Schermtoetsenbord gebruiken onder De computer zonder muis of toetsenbord gebruiken en klik op OK.
  Het Schermtoetsenbord wordt geopend.
 2. Om de instellingen te wijzigen, klikt u op de toets Opties op het Schermtoetsenbord.
  Afbeelding : Schermtoetsenbord waar de toets Opties is gemarkeerd
  Afbeelding van het schermtoetsenbord waar de toets Opties is gemarkeerd
  • Om een klik te horen wanneer een toets wordt geselecteerd, markeert u het selectievakje naast Klikgeluid gebruiken in het optiemenu en klikt u vervolgens op OK.
   Afbeelding : Optiemenu Schermtoetsenbord
   Het optiemenu Schermtoetsenbord
  • Om een numeriek toetsenblok aan het Schermtoetsenbord toe te voegen, markeert u het selectievakje naast Het numerieke toetsenblok inschakelen en klikt u op OK.
  • Om tekst te typen door met een muisaanwijzer op de schermtoetsen te klikken, selecteert u het keuzerondje naast Klikken op toetsen en klikt u op OK.
  • Als u niet voor klikken op toetsen kiest, volg dan de onderstaande stappen om toetsen aan te wijzen of weer te geven.

Toetsen aanwijzen in Windows 7

Bij het toetsen aanwijzen kunt u tekens typen zonder op het toetsenbord te drukken of op een muis te klikken. Wanneer u het Schermtoetsenbord met een muis of joystick gebruikt, kunt u typen door een teken aan te wijzen voor een vooraf bepaalde tijd.
 1. In het optiemenu selecteert u het keuzerondje naast Toetsen aanwijzen.
 2. Gebruik de muisaanwijzer om de duurschuifregelaar te bewegen om een tijd te bepalen voor het aanwijzen en selecteren van een toets.
  Afbeelding : Aanwijsmodus Schermtoetsenbord
  Schermtoetsenbord waar de aanwijsmodus is geselecteerd voor de duur van 3 seconden
 3. Klik op OK.
  Afbeelding : Voorbeeld van de letter 'h' die geselecteerd wordt met de aanwijsmodus
  Voorbeeld van de letter 'h' die geselecteerd wordt met de aanwijsmodus

Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren in Windows 7

Wanneer de modus Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren is ingeschakeld, scant en markeert het Schermtoetsenbord onderdelen van het toetsenbord. U selecteert door middel van de spatiebalk. Het Schermtoetsenbord wordt rij voor rij gescand totdat de spatiebalk wordt ingedrukt. Toetsgroepen binnen de geselecteerde rij worden gescand en gemarkeerd totdat de spatiebalk opnieuw wordt ingedrukt. Vervolgens wordt een toets per keer gescand, totdat de spatiebalk wordt ingedrukt, waardoor het teken getypt wordt.
Om tekst te typen door het scannen van toetsen, selecteert u het keuzerondje naast Toetsen scannen.
 1. In het optie-menu, selecteert u een scansnelheid door de schuifregelaarbalk met de muisaanwijzer te bewegen.
 2. Onder Selecteer een toets, markeert u het selectievakje naast het inputapparaat- of apparaten die u zult gebruiken.
 3. Om de sneltoets te wijzigen, selecteert u de gewenste toets in het vervolgkeuzemenu Spatiebalk.
  Afbeelding : Schermtoetsenbord in scanmodus
  Schermtoetsenbord waarbij Toetsen opeenvolgende weergeven en selecteren is geactiveerd met een scansnelheid van 2 seconden en waarbij de spatiebalk is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op OK.
  Afbeelding : Voorbeeld van het Schermtoetsenbord dat de toetsen scant
  Een voorbeeld van het Schermtoetsenbord dat door een lettergroep gescand wordt.

Spraakherkenning instellen en gebruiken in Windows 7

Met Spraakherkenning kunt u uw computer bedienen door middel van gesproken opdrachten, maar ook tekst dicteren. Als de computer geen ingebouwde microfoon heeft, hebt u een microfoon nodig die u op de computer kunt aansluiten.
Basisfuncties voor Spraakherkenning instellen.
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Spraakherkenning.
 4. In het rechterdeelvenster klik op Spraakherkenning starten.
  Afbeelding : Spraakherkenning starten
  De koppeling om spraakherkenning te starten
 5. In het venster Welkom bij Spraakherkenning klikt u op Volgende.
 6. Wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u de microfoonsoort die u zult gebruiken uit de lijst en u klikt vervolgens op Volgende.
  Afbeelding : Opties microfoonsoorten
  Opties microfoonsoorten in de configuratiewizard onder Toegankelijkheid Spraakherkenning.
 7. Bekijk de informatie over microfoonplaatsing in het venster Spraakherkenning instellen en klik vervolgens op Volgende.
 8. Lees uit het script in het venster Volume regelen en klik vervolgens op Volgende.
 9. In het venster Uw microfoon is ingesteld, klikt u op Volgende.
 10. In het venster De nauwkeurigheid van de spraakherstelling verbeteren,klikt u op de koppeling De Windows privacyverklaring online lezen.
 11. Bekijk de Windows 7 privacyverklaring van Microsoft om te bepalen of u Windows uw documenten en e-mail wilt laten bekijken:
  • Om Windows uw documenten en e-mail te laten bekijken en vast te laten stellen welke woorden en zinnen u het meest gebruikt, selecteert u het keuzerondje naast Documenten bekijken inschakelen en u klikt vervolgens op Volgende.
  • Als u niet wilt dat Windows uw documenten of e-mail bekijkt, selecteert u het keuzerondje naast Documenten bekijken uitschakelen en klikt u vervolgens op Volgende.
 12. In het venster Een activeringsmodus kiezen selecteert u de gewenste optie om Spraakherkenning weer te activeren nadat de functie is uitgeschakeld.
 13. Op de pagina Referentiekaart voor spraak klikt u op Referentieblad bekijken als u een lijst met opdrachten voor Spraakherkenning wilt lezen en afdrukken en klikt u vervolgens op Volgende.
 14. Op de pagina De Spraakherkenning iedere keer uitvoeren wanneer ik de computer opstart markeert u het selectievakje naast De Spraakherkenning uitvoeren bij het opstarten.

Geavanceerde opties voor Spraakherkenning instellen in Windows 7

Laat Spraakherkenning beter werken met behulp van geavanceerde opties.
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Spraakherkenning.
 4. Klik op de koppeling Geavanceerde spraakopties linksbovenin het venster.
  Afbeelding : Geavanceerd spraakopties Spraakherkenning
  De koppeling geavanceerde spraakopties in Toegankelijkheid Spraakherkenning
  Het venster Spraakeigenschappen wordt geopend.
Een nieuw profiel voor Spraakeigenschappen toevoegen in Windows 7
U kunt verschillende profielen op de computer maken voor iedereen die Spraakherkenning gebruikt of verschillende profielen voor elke geluidsomgeving.
 1. In het venster Spraakeigenschappen klikt u op de knop Nieuw onder Profielen herkennen.
  Afbeelding : Nieuwe profielinstelling in Spraakeigenschappen
  Nieuwe profielinstelling in Spraakeigenschappen waar de knop Nieuw is gemarkeerd
 2. In het venster Een profiel toevoegen geeft u de naam van het profiel op en u klikt vervolgens op OK.
 3. Volg de scherminstructies in Configuratiewizard voor microfoon.
 4. Om de standaardmicrofoon te wijzigen, klikt u op de knop Geavanceerd in het venster Spraakeigenschappen.
  • In het venster Instellingen audio-invoer selecteert u het keuzerondje naast Dit apparaat voor audio-invoer gebruiken.
  • Selecteer de gewenste microfooninvoer in het vervolgkeuzemenu.
  • Klik op OK.
Gebruikersinstellingen instellen in Windows 7
Verbeter het vermogen van Spraakherkenning om uw spraak te begrijpen.
 1. In het venster Spraakeigenschappen markeert u uw profielnaam.
 2. Klik op de knop Profiel trainen en volg de scherminstructies in de wizard Stemtraining Spraakherkenning.
 3. Als u wilt dat Spraakherkenning automatisch start wanneer u zich aanmeldt, markeert u het selectievakje naast Spraakherkenning uitvoeren bij het opstarten in het venster Spraakeigenschappen (optioneel).
 4. In het venster Spraakeigenschappen markeert u het selectievakje naast Stemactivatie inschakelen (optioneel).
 5. Om de afstand tussen zinnen de wijzigen selecteert u het gewenste aantal in het vervolgkeuzemenu Aantal spaties invoegen na punctuatie.
Geluidsthema's instellen in Windows 7
De computer maakt geluiden om u te waarschuwen wanneer bepaalde gebeurtenissen optreden, zoals het ontvangen van een nieuwe e-mail. U kunt de geluiden voor gebeurtenissen in Spraakherkenning wijzigen.
 1. In het venster Spraakeigenschappen klikt u op de knop Audio-invoer.
 2. In het venster Geluiden klikt u op het tabblad Geluiden.
 3. Onder Programmagebeurtenissen bladert u naar beneden naar de programmagebeurtenissen voor Windows Spraakherkenning.
 4. Klik op de programmagebeurtenis die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer een nieuw geluid uit het vervolgkeuzemenu Geluiden.
  Afbeelding : Geluidsopties voor programmagebeurtenissen Spraakherkenning
   Geluidsopties voor programmagebeurtenissen Spraakherkenning in het menu Geluid
 6. Klik op de knop Test om een voorbeeld van het geluid weer te geven.
 7. Klik op Toepassen.
Prestaties van de microfoon verbeteren in Windows 7
Verbeter het vermogen van spraakherkenning om uw spraak te begrijpen door achtergrondgeluiden te verminderen of te dempen.
 1. In het venster Spraakeigenschappen klikt u op de knop Audio-invoer.
 2. In het venster Geluiden klikt u op het tabblad Communicatie.
 3. Selecteer het keuzerondje naast uw gewenste optie en klik vervolgens op Toepassen.
  Afbeelding : Opties om geluiden te dempen of te verminderen
  Opties om andere geluiden te verminderen of te dempen bij het gebruik van de microfoon

Gebruik van de muis eenvoudiger maken in Windows 7

Maak de muisaanwijzer beter zichtbaar door het uiterlijk te veranderen en schakel functies in waardoor de muis eenvoudiger is in gebruik.
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling De muis eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven.

Kleur en formaat van muisaanwijzers wijzigen in Windows 7

Als u de muisaanwijzer moeilijk op uw scherm kunt zien, kunt u de zichtbaarheid verbeteren door de stappen hieronder te volgen.
 1. Onder Muisaanwijzers selecteert u het keuzerondje naast de gewenste kleur- en formaatcombinatie.
  Afbeelding : Opties voor het wijzigen van de muisaanwijzer
  Opties voor het wijzigen van de kleur en het formaat van de muisaanwijzer
 2. Klik op Toepassen.

Muistoetsen inschakelen in Windows 7

Muistoetsen inschakelen maakt het mogelijk om het numerieke toetsenblok te gebruiken om de muisaanwijzer over het scherm te bewegen.
Als het gebruik van een muis moeilijk is, drukt u op Tab om in de menu's van het Toegankelijkheidscentrum te navigeren. Om een koppeling te openen, drukt u net zo lang op Tab totdat de koppeling is gemarkeerd en drukt u vervolgens op Enter. Om de schuifregelaarbalken te bewegen, drukt u net zo lang op Tab totdat de schuifregelaarbalk is gemarkeerd en drukt u vervolgens op pijl-links of pijl-rechts. Om een keuze bij een selectievakje of keuzerondje te selecteren of te verwijderen, drukt net zo lang op Tab tot het onderdeel is geselecteerd en drukt u vervolgens op de Spatiebalk.
Muistoetsen instellen:
 1. Klik op de koppeling De muis eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het menu Toegankelijkheidscentrum.
 2. Markeer het selectievakje naast Muistoetsen inschakelen en klik vervolgens op Toepassen.
 3. Klik op de koppeling Muistoetsen instellen.
 4. Onder Andere instellingen kiest u of u de muistoetsen wilt gebruiken wanneer Num Lock aan- of uitstaat door het keuzerondje naast Op of Uit te selecteren, vervolgens klikt u op Toepassen.
 5. Onder Aanwijzersnelheid bepaalt u een topsnelheid en/of versnellingsniveau voor de muisaanwijzer door de schuifregelaarbalk naar het gewenste niveau te bewegen. Vervolgens klikt u op Toepassen.
 6. Om de snelheid van de muisaanwijzer te beheren, markeert u het selectievakje naast Versnellen met Ctrl, vertragen met Shift.
 7. Kies de gewenste functies onder Muistoetsen instellen:
  • Om muistoetsen in te schakelen zonder het Toegankelijkheidscentrum te openen, markeert u het selectievakje naast Muistoetsen inschakelen terwijl u Alt + Shift-links + Num Lock ingedrukt houdt en vervolgens klikt u op Toepassen.
  • Om een waarschuwingsbericht te zien wanneer muistoetsen worden ingeschakeld markeert u het selectievakje naast Een waarschuwing weergeven als een instelling wordt ingeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Waarschuwing die verschijnt wanneer muistoetsen worden ingeschakeld
   De waarschuwing die verschijnt wanneer muistoetsen worden ingeschakeld
  • Als u een geluid wilt horen wanneer de muistoetsen worden ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Een geluid laten horen als een instelling wordt in- of uitgeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
  • Voor een visuele herinnering dat de muistoetsen zijn ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Pictogram voor Muistoetsen op de taakbalk weergeven en vervolgens klikt u op Toepassen.

Muistoetsen gebruiken in Windows 7

Beweeg de muisaanwijzer met behulp van het numerieke toetsenblok.
 • Beweeg de aanwijzer naar linksboven door op 7 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar boven door op 8 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar rechtsboven door op 9 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar links door op 4 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar rechts door op 6 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar linksonder door op 1 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar beneden door op 2 te drukken.
 • Beweeg de aanwijzer naar rechtsonder door op 3 te drukken.
 • Sleep een element door het aan te wijzen, op 0 te drukken en vervolgens op de gewenste richtingsknop te drukken.
 • Laat een gesleept element vallen door het aan te wijzen en druk vervolgens op . (decimale) toets.
 • Op het numerieke toetsenblok drukt u op / (slash) en 5 om met de linkermuisknop te klikken.
 • Op het numerieke toetsenblok drukt u op - (minteken) en 5 om met de rechtermuisknop te klikken.
 • Op het numerieke toetsenblok drukt u op / (slash) en + (plusteken) om te dubbelklikken.
 • Op het numerieke toetsenblok drukt u op * (sterretje) en 5 om een element te selecteren en met de rechtermuisknop te klikken.

De manier veranderen waarop u tussen vensters schakelt in Windows 7

Als klikken met een muis moeilijk is, kunt u opties in Toegankelijkheidscentrum wijzigen, waardoor het mogelijk wordt om vensters te selecteren door ze met de muis of joystick aan te wijzen.
 1. Klik op de koppeling De muis eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum.
 2. Onder Het beheren van vensters vereenvoudigen markeert u het selectievakje naast Een venster activeren door dit met de muis aan te wijzen.
 3. Klik op Toepassen.

Windows 7 Aero Snap uitschakelen

Aero Snap, een functie in Windows 7 die het mogelijk maakt om de grootte van een toepassing te veranderen door het venster naar de rand van het scherm te slepen, kan uitgeschakeld worden in het Toegankelijkheidscentrum.
 1. Klik op de koppeling De muis eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum.
 2. Onder Het beheren van vensters vereenvoudigen markeert u het selectievakje naast Voorkomen dat vensters automatisch worden gerangschikt wanneer ze aan de rand van het scherm worden geplaatst.
 3. Klik op Toepassen.

Gebruik van het toetsenbord eenvoudiger maken in Windows 7

Door de instellingen in Windows 7 te veranderen, kunt u het toetsenbord eenvoudiger en comfortabeler in gebruik maken.

Plaktoetsen instellen en gebruiken in Windows 7

Met plaktoetsen kunt u een toets indrukken om toetscombinaties zoals Ctrl + Alt + Delete te gebruiken.
Als het gebruik van een muis moeilijk is, drukt u op Tab om in de menu's van het Toegankelijkheidscentrum te navigeren. Om een koppeling te openen, drukt u net zo lang op Tab totdat de koppeling is gemarkeerd en drukt u vervolgens op Enter. Om de schuifregelaarbalken te bewegen, drukt u net zo lang op Tab totdat de schuifregelaarbalk is gemarkeerd en drukt u vervolgens op pijl-links of pijl-rechts. Om een keuze bij een selectievakje of keuzerondje te selecteren of te verwijderen, drukt net zo lang op Tab tot het onderdeel is geselecteerd en drukt u vervolgens op de Spatiebalk.
Plaktoetsen configureren:
 1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm uit de lijst aan de linkerkant.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Toegankelijkheidscentrum.
 4. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het Toegankelijkheidscentrum.
 5. In het menu Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken, markeert u het selectievakje naast Plaktoetsen inschakelen en klikt u op Toepassen.
  Afbeelding : Plaktoetsinstellingen in het menu Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken
  Plaktoetsinstellingen in het menu Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken
 6. Klik op de koppeling Plaktoetsen instellen en kies de gewenste functies:
  • Om Plaktoetsen in te schakelen zonder het Toegankelijkheidscentrum te openen, markeert u het selectievakje naast Plaktoetsen inschakelen terwijl u Shift vijf keer indrukt en klik op Toepassen.
  • Om een waarschuwingsbericht te zien wanneer Plaktoetsen worden ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Een waarschuwing weergeven als een instelling wordt ingeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Waarschuwing die verschijnt wanneer Plaktoetsen worden ingeschakeld
   De waarschuwing die verschijnt wanneer Plaktoetsen worden ingeschakeld
  • Als u een geluid wilt horen wanneer Plaktoetsen worden ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Een geluid laten horen als een instelling wordt in- of uitgeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
  • Om een aanpassingstoets te kunnen vergrendelen, zoals Ctrl, Alt, Shift of Windows , markeert u het selectievakje naast Aanpassingstoetsen vergrendelen indien twee keer achter elkaar ingedrukt en klikt u op Toepassen.
  • Om Plaktoetsen te kunnen uitschakelen wanneer een aanpassingstoets en een andere toets gelijktijdig worden ingedrukt, markeert u het selectievakje naast Plaktoetsen uitschakelen als twee toetsen tegelijk worden ingedrukt en klikt u op Toepassen.
  • Om een hoorbaar signaal af te geven wanneer een aanpassingstoets wordt ingedrukt, vergrendeld of vrijgegeven, markeert u het selectievakje naast Een geluid afspelen als wijzigingstoetsen worden ingedrukt en klikt u op Toepassen.
  • Voor een visuele herinnering dat de Plaktoetsen zijn ingeschakeld markeert u het selectievakje naast Het pictogram Plaktoetsen op de taakbalk weergeven en vervolgens klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Plaktoetsinstellingen
    Het menu Plaktoetsen instellen met de knop Toepassen gemarkeerd

Wisseltoetsen instellen en gebruiken in Windows 7

Door Wisseltoetsen in te schakelen kunt u geluidssignalen horen wanneer u op vergrendeltoetsen drukt zoals Caps-Lock, Num-Lock of Scroll-Lock.
Volg de stappen hieronder om Wisseltoetsen te gebruiken:
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het menu Toegankelijkheidscentrum.
 3. In het menu Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken markeert u het selectievakje naast Wisseltoetsen inschakelen en klikt u op Toepassen.
 4. Om Wisseltoetsen in te schakelen zonder het Toegankelijkheidscentrum te openen, markeert u het selectievakje naast Wisseltoetsen inschakelen terwijl u Num-Lock 5 seconden ingedrukt houdt en klikt u op Toepassen.

Filtertoetsen instellen en gebruiken in Windows 7

Filtertoetsen zorgen ervoor dat de computer korte of herhaalde toetsaanslagen negeert. Door Filtertoetsen in te schakelen kunt u ook de snelheid vertragen waarmee een toets wordt herhaald wanneer deze wordt ingedrukt.
Volg de stappen hieronder om Filtertoetsen te gebruiken:
 1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm uit de lijst aan de linkerkant.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Toegankelijkheidscentrum.
 4. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het menu Toegankelijkheidscentrum.
 5. In het menu Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken, markeert u het selectievakje naast Filtertoetsen inschakelen en klikt u op Toepassen.
 6. Klik op de koppeling Filtertoetsen instellen en kies de gewenste functies:
  • Om Filtertoetsen in te schakelen zonder het Toegankelijkheidscentrum te openen, markeert u het selectievakje naast Filtertoetsen inschakelen terwijl u Shift 8 seconden ingedrukt houdt en klikt u op Toepassen.
  • Om een waarschuwingsbericht te zien wanneer Filtertoetsen worden ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Een waarschuwing weergeven als een instelling wordt ingeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Waarschuwing die verschijnt wanneer Filtertoetsen worden ingeschakeld
   De waarschuwing die verschijnt wanneer Filtertoetsen worden ingeschakeld
  • Als u een geluid wilt horen wanneer de Filtertoetsen worden ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Een geluid laten horen als een instelling wordt in- of uitgeschakeld en vervolgens klikt u op Toepassen.
  • Om een hoorbaar signaal af te geven, markeert u het selectievakje naast Piepen als toetsen worden ingedrukt of geaccepteerd en klikt u op Toepassen.
  • Voor een visuele herinnering dat de Filtertoetsen zijn ingeschakeld, markeert u het selectievakje naast Pictogram voor Filtertoetsen op de taakbalk weergeven en klikt u op Toepassen.

Langzame toetsen of Herhaalde toetsen en Vertraagde toetsen instellen en gebruiken in Windows 7

De functie Langzame toetsen zorgt ervoor dat de computer herhaalde toetsaanslagen negeert. U kunt aangeven hoe lang de computer moet wachten voordat herhaalde toetsaanslagen verwerkt worden. De functies Herhaalde toetsen en Vertraagde toetsen zorgen ervoor dat de computer alle herhaalde toetsaanslagen, of alle toetsaanslagen die binnen een bepaalde tijd plaatsvinden, negeert.
Langzame toetsen gebruiken in Windows 7
Wanneer u de functie Langzame toetsen gebruikt, negeert de computer toetsaanslagen die snel herhaald worden.
Volg de onderstaande stappen voor het instellen van de Langzame toetsen:
 1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm uit de lijst aan de linkerkant.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Toegankelijkheidscentrum.
 4. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het menu Toegankelijkheidscentrum.
 5. Klik op de koppeling Filtertoetsen instellen.
 6. In het menu Filtertoetsen instellen, selecteert u het keuzerondje naast Langzame toetsen inschakelen en klikt u op Toepassen.
 7. In het vervolgkeuzemenu, selecteert u de tijd die de computer zou moeten wachten voordat toetsaanslagen geaccepteerd worden.
  Afbeelding : Vervolgkeuzemenu Langzame toetsen in Filtertoetsen instellen
  Het vervolgkeuzemenu Langzame toetsen in Filtertoetsen instellen
Herhaalde en Vertraagde toetsaanslagen in Windows 7
Wanneer u Herhaalde en Vertraagde toetsaanslagen gebruikt, kunt u een vertraging instellen waarmee toevallige aanslagen vermeden worden, herhaalde aanslagen genegeerd worden of kunt u de snelheid vertragen waarmee de computer herhaalde toetsaanslagen accepteert.
Volg de stappen hieronder om Herhaalde en Vertraagde toetsen in te schakelen:
 1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm uit de lijst aan de linkerkant.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Toegankelijkheid.
 3. Klik op Toegankelijkheidscentrum.
 4. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven in het menu Toegankelijkheidscentrum.
 5. Klik op de koppeling Filtertoetsen instellen.
 6. In het menu Filtertoetsen instellen, selecteert u het keuzerondje naast Herhaalde toetsaanslagen en Vertraagde toetsaanslagen inschakelen.
 7. Klik op de koppeling het Herhaalde toetsaanslagen en Vertraagde toetsaanslagen instellen.
 8. In het vervolgkeuzemenu, selecteert u de tijd die de computer zou moeten wachten voordat toetsaanslagen geaccepteerd worden.
 9. Om te zorgen dat de computer herhaalde toetsaanslagen negeert, selecteert u het keuzerondje naast Alle herhaalde toetsaanslagen negeren.
 10. Om te zorgen dat de computer alle herhaalde toetsaanslagen binnen een bepaalde tijd negeert, selecteert u het keuzerondje naast De herhaalsnelheid van toetsaanslagen verlagen.
 11. Als De herhaalsnelheid van toetsaanslagen verlagen is geselecteerd, gebruikt u het eerste vervolgkeuzemenu om de tijd in te stellen die de computer zou moeten wachten voordat de eerste herhaalde aanslag geaccepteerd kan worden en u gebruikt vervolgens het tweede vervolgkeuzemenu om de tijd in stellen die de computer zou moeten wachten voordat verdere herhaalde toetsaanslagen geaccepteerd kunnen worden.
 12. Klik op Toepassen.
 13. Om de instellingen te testen, typt u een voorbeeldtekst in het veld Typ hier tekst om de instellingen te testen en klikt u op Toepassen.
  Afbeelding : Testinstellingen
  Het veld waarin u tekst invoert om de instellingen voor Herhaalde en Vertraagde toetsaanslagen te testen
 14. Klik op OK.

Toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen beter zichtbaar maken in Windows 7

Door de functie Toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen onderstrepen in te schakelen, kunt u de toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld, u kunt op ieder gewenst moment het menu Bewerken in de menubalk van Internet Explorer openen door op Alt + B te drukken. Wanneer de functie Toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen onderstrepen is ingeschakeld, is de B in het menu Bewerken onderstreept en biedt zo dus visuele herinnering welke toets gebruikt moet worden. Om Bewerking of andere menu's te openen, drukt u op Alt terwijl u op de onderstreepte toets drukt.
Afbeelding : Het menu Bewerken wordt geopend met een sneltoets
Het menu Bewerken in de menubalk van Internet Explorer wordt geopend door op Alt + B te drukken.
Wanneer de functie Toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen onderstrepen is ingeschakeld, kunt u keuzerondjes en selectievakjes selecteren of de selectie hiervan verwijderen door op Alt en tegelijkertijd op de onderstreepte toetsen te drukken. Bijvoorbeeld, in het venster voorkeursinstellingen van Verteller is de T in Toetsaanslagen van de gebruiker weergeven onderstreept. Om het selectievakje voor Toetsaanslagen van de gebruiker weergeven te markeren, drukt u op Alt + T.
Afbeelding : Voorbeeld van een selectievakje dat door het drukken op Alt + T wordt gemarkeerd.
Toetsaanslagen van de gebruiker weergeven in het menu voorkeursinstellingen van Verteller, waarbij het selectievakje is gemarkeerd door gelijktijdig drukken op Alt en T te drukken
Volg de stappen hieronder om toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen te onderstrepen:
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Klik op de koppeling Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken onder Alle instellingen weergeven.
 3. In het menu Het gebruik van toetsenbordsnelkoppelingen gemakkelijker maken,markeert u het selectievakje naast Toetsenbordsnelkoppelingen en sneltoetsen onderstrepen en klikt u vervolgens op Toepassen.

Tekst of visuele elementen in plaats van geluiden gebruiken in Windows 7

Nadat visuele elementen zijn ingeschakeld worden systeemgeluiden- en aankondigingen vervangen door visuele signalen, zoals het knipperen op een scherm, waardoor systeemwaarschuwingen zichtbaar worden. In sommige toepassingen kunt u tekstonderschriften inschakelen, waardoor gesproken dialogen als tekst worden weergegeven.
 1. Open het Toegankelijkheidscentrum door Windows + U in te drukken.
 2. Onder Alle instellingen weergeven klikt u op de koppeling Tekst of visuele elementen in plaats van geluiden gebruiken.
 3. Om systeemwaarschuwingen door visuele signalen te vervangen, markeert u het selectievakje naast Visuele meldingen voor geluiden instellen (Geluidswaarschuwing).
  • Om de titelbalk bovenin een dialoogvenster of venster te laten knipperen tijdens een audiogebeurtenis, selecteert u het keuzerondje naast De titelbalk van het actieve venster laten knipperen en klikt u op Toepassen.
  • Om het volledige venster tijdens een audiogebeurtenis te laten knipperen, selecteert u het keuzerondje naast Het actieve venster laten knipperen en klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Voorbeeld van knipperen wanneer actieve vensters laten knipperen is ingeschakeld
   Een knipperend dialoogvenster waarbij de visuele waarschuwing knipperend venster is ingeschakeld
  • Om het volledige bureaublad tijdens een audiogebeurtenis te laten knipperen, selecteert u het keuzerondje naast Bureaublad laten knipperen en klikt u op Toepassen.
   Afbeelding : Voorbeeld van knipperen wanneer bureaublad laten knipperen is ingeschakeld
   Een knipperend bureaublad waarbij de visuele waarschuwing knipperend bureaublad is ingeschakeld
 4. Om systeemgeluiden en gesproken dialogen als tekst weer te geven (indien beschikbaar), markeert u het selectievakje naast Ondertiteling voor gesproken dialogen inschakelen (indien beschikbaar).
 5. Klik op OK.
Voor meer informatie over toegankelijkheidsopties, bezoek de Toegankelijkheidspagina van Microsoft.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...