hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP All-in-One desktop-pc's - Computer start, maar de monitor/het scherm blijft leeg (Windows 8)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq All-in-One en HP TouchSmart desktop-pc's.
Voer de stappen in dit document uit om een probleem op te lossen waarbij het scherm wel voeding krijgt, maar niets weergeeft.
Verwijder alle media uit de diskettestations, cd-/dvd-stations, USB-poorten en geheugenkaartlezers. Koppel alle niet-essentiële apparaten (printers, scanners, externe vaste schijven en dergelijke) los. Laat alleen het toetsenbord en de muis aangesloten.
Start de pc opnieuw op terwijl de apparaten ontkoppeld zijn. Als er wel beeld is op de monitor en Windows correct opstart, zorgt een apparaat ervoor dat de computer niet opstart. Raadpleeg Het BIOS bijwerken om dit probleem op te lossen.
Als op het scherm niets wordt weergegeven of als Windows niet goed start, volgt u deze stappen om het probleem op te lossen:

Stap 1: Uitvoeren van een harde reset om het probleem van een leeg scherm op te lossen

Veel problemen die een leeg scherm veroorzaken, kunnen worden opgelost door de computer volledig te resetten. Volg deze stappen om een harde reset uit te voeren:
 1. Schakel de computer uit.
 2. Verwijder alle aangesloten apparaten, USB-apparaten en mediakaarten.
 3. Koppel de netadapter los.
 4. Druk op de aan-uitknop en houd deze minstens 15 seconden ingedrukt.
 5. Sluit de netadapter weer aan.
 6. Schakel de computer in.
  Als het probleem met het lege scherm is opgelost, bent u klaar.
  Als het scherm nog steeds leeg is, gaat u verder met de volgende stap om te luisteren of de computer piepgeluiden maakt en om de lampjes te controleren.

Stap 2: Luisteren naar de computer en kijken naar de lampjes om het probleem van een leeg scherm op lossen

Om te achterhalen wat de oorzaak is van het probleem waarbij de computer wel opstart maar het scherm leeg blijft, schakelt u de computer in en luistert u ernaar. Kijk naar het lampje van de aan-uitknop. Wat merkt u?
 • Als de computer een piepend geluid maakt wanneer deze is ingeschakeld, is mogelijk een kaart, kabel, geheugenmodule of processor in de computer losgeraakt. Ga naar Losse interne onderdelen opnieuw vastzetten om op losse onderdelen te controleren.
 • Brandt het lampje van de aan-uitknop? Als het lampje van de aan-uitknop op de computer niet brandt, start de computer niet op.
 • Als de ventilatoren draaien en de computer geen piepgeluiden maakt, gaat u verder met de volgende stap om het BIOS opnieuw in te stellen.

Stap 3: Het BIOS opnieuw instellen wanneer het scherm leeg is

Voer de volgende stappen uit om het BIOS terug te zetten naar de standaardconfiguratie om het probleem van een leeg scherm op te lossen:
opmerking:
U kunt deze stappen ook uitvoeren als het computerscherm of de monitor leeg is.
 1. Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op F10 gedurende acht seconden.
 2. Druk drie keer op de toets Pijl omlaag.
 3. Druk twee keer op Enter.
 4. De computer wordt opnieuw opgestart.
  Als het scherm nog steeds leeg is, gaat u verder met de volgende stap om SATA-energiebeheer uit te schakelen.

Stap 4: SATA-energiebeheer uitschakelen (als het scherm met het HP logo wordt weergegeven)

Als Windows onlangs is bijgewerkt, kan Windows opstarten in een energiebesparende modus en een leeg scherm weergeven voordat Windows wordt geladen. Zodra Windows is geladen (ongeveer 2 minuten na het inschakelen van de computer), drukt u kort de aan-uitknop in of drukt u op de slaapstand-toets op het toetsenbord om te kijken of de computer uit de slaapstand komt. Wanneer de computer bij het opstarten telkens in een inactieve stand wordt geopend, voert u de volgende stappen uit om in het BIOS de energiebesparende modus uit te schakelen.
opmerking:
U kunt deze stappen alleen uitvoeren als op de monitor het scherm met het HP logo wordt weergegeven.
 1. Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op F10 tot het hulpprogramma BIOS Setup wordt geopend.
 2. Druk in BIOS Setup op de toets met de pijl naar rechts om het tabblad Power (Voeding) te selecteren.
  Afbeelding van het tabblad Power (Voeding)
 3. Druk op de Pijl omlaag om Hardware Power Management (Hardware-energiebeheer) te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 4. Druk op de Pijl naar rechts om SATA Power Management (SATA-energiebeheer) uit te schakelen.
  Afbeelding van het tabblad Power (Voeding) met SATA Power Management (SATA-energiebeheer) uitgeschakeld
 5. Druk op F10 om de instellingen op te slaan.
 6. Druk op de pijl naar links en selecteer het tabblad File (Bestand).
 7. Gebruik de pijl omlaag om Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) te selecteren en druk vervolgens tweemaal op Enter.
  Afbeelding van het tabblad File (Bestand) met de ingeschakelde optie Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)
  Als het scherm nog steeds leeg is, gaat u verder met de volgende stap om losse interne onderdelen opnieuw vast te zetten.

Stap 5: Losse interne onderdelen opnieuw vastzetten

Wanneer de computerbehuizing onlangs werd nagekeken of verplaatst, kan een kaart, kabel, geheugenmodule of processor los zijn komen te zitten. Wanneer dit gebeurt, kan de computer een piepgeluid maken wanneer deze wordt ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om op losse onderdelen te controleren:
  waarschuwing:
The edges of metal panels can cut skin. Be careful not to slide skin along any interior metal edge of the computer.
  let op:
This product contains components that can be damaged by electrostatic discharge (ESD). To reduce the chance of ESD damage, work over a non-carpeted floor, use a static dissipative work surface (such as a conductive foam pad), and wear an ESD wrist strap connected to a grounded surface.
 1. Koppel alle kabels los, met uitzondering van het netsnoer. Schrijf de locatie van de kabels op als u niet weet waar ze moeten worden aangesloten.
 2. Terwijl het netsnoer is losgekoppeld, drukt u vijf seconden lang op de aan-uitknop aan de voorkant van de computer.
 3. Plaats de pc op een schone, vlakke en stabiele ondergrond zonder vloerbedekking. HP raadt aan dat u een deken, handdoek of andere zachte doek onder de pc legt, om het scherm te beschermen tegen krassen of andere schade.
 4. Verwijder de achterklep zodat u bij de binnenkant van de computer kunt komen. Voor meer informatie voert u het modelnummer van uw computer in en typt u achterklep verwijderen in het zoekveld bovenaan dit venster. Als u bijvoorbeeld een HP Envy 20-D010 hebt, zoekt u naar 20-D010 - achterklep verwijderen.
 5. Duw voorzichtig op de buitenranden van kaarten en geheugenmodules die zijn verbonden met het moederbord, om deze beter vast te maken. Druk niet te hard.
 6. Plaats de achterklep terug, sluit de computerkabels weer aan en zet de computer aan.
  Als het scherm leeg blijft, is de hardware mogelijk defect en moet deze vervangen worden of heeft deze onderhoud nodig.

Stap 6: Laat de hardware herstellen na het oplossen van het probleem met een leeg scherm

Als u alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing hebt geprobeerd en er nog steeds een probleem is waarbij een computerscherm wel stroom krijgt maar niets weergeeft, is de hardware mogelijk defect. U kunt contact opnemen met HP voor ondersteuning als uw computer nog garantie heeft, of met een erkend servicecentrum als de garantie van uw computer verlopen is.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...