hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebookcomputers - Computer start, maar het scherm blijft leeg (Windows 10, 8)

Dit document is bedoeld voor HP en Compaq notebookcomputers met Windows 10 of Windows 8.
Gebruik dit document om een probleem op te lossen wanneer het scherm leeg blijft nadat u de computer inschakelt.

Stap 1: Een harde reset uitvoeren

Veel problemen die een leeg scherm veroorzaken, kunnen worden opgelost door de computer te resetten. Ga naar Een harde reset van een laptop uitvoeren voor gedetailleerde stappen om uw notebook te resetten.
Ga naar de volgende stap als het probleem niet door een harde reset is opgelost.

Stap 2: Een externe monitor aansluiten om het beeld te testen

Het scherm kan zwart blijven wanneer er sprake is van een beschadigd videokaartstuurprogramma of een probleem met de achtergrondverlichting van het LCD-scherm. Om het beeldscherm te testen, sluit u een externe monitor aan en start u de computer opnieuw op. Deze test is zinvol als het scherm zwart is, maar u wel kunt horen dat de computer actief is.
Notebook aangesloten op een externe monitor
 1. Sluit een externe monitor aan op de notebook. Raadpleeg Een monitor, projector of tv aansluiten (Windows 10, 8) voor instructies.
 2. Als het computerscherm niet wordt weergegeven op de externe monitor, drukt u op F4 (of de toets met dit symbool ) totdat het beeld op het scherm wordt weergegeven.
 3. Als er beeld wordt weergegeven op de externe monitor, is er mogelijk een conflict met het grafische stuurprogramma van het LCD-scherm van de notebook. Als de externe monitor is aangesloten, gaat u naar HP klantenondersteuning - Software- en driverdownloads. Download en installeer de nieuwste grafische en chipsetstuurprogramma's voor uw specifieke computer. Als er een bijgewerkte BIOS-versie beschikbaar is, raadpleegt u Het BIOS bijwerken voor stappen om dit te installeren.
 • Als het scherm na het bijwerken van de chipset- en grafische stuurprogramma's en het BIOS nog steeds zwart is, is het LCD mogelijk defect. Neem contact op met HP voor technische ondersteuning of om de notebook ter reparatie op te sturen.
 • Als u geluiden van een werkende computer hoort, maar op geen enkel beeldscherm wordt beeld weergegeven, gaat u naar de volgende stap.

Stap 3: Het BIOS van het notebook met behulp van een toetsencombinatie herstellen

Wanneer u een upgrade van het BIOS op uw notebook uitvoert, slaan uw harde schijven en kopie op van de vorige BIOS-versie. Zolang de harde schijf nog werkt, kunt u de laatste goede versie van het BIOS herstellen en installeren.
U kunt deze stappen gebruiken, ook als u niets kunt zien op de monitor:
 1. Schakel de computer uit.
 2. Sluit de notebook met behulp van de voedingsadapter aan op de voedingsbron.
 3. Houd de Windows-toets en de B-toets tegelijkertijd ingedrukt terwijl de computer is uitgeschakeld.
 4. Blijf beide toetsen indrukken en druk vervolgens gedurende één seconde op de aan-uitknop. Laat daarna de aan-uitknop en de toetsen los.
  Het aan/uit-lampje blijft branden en het scherm blijft ongeveer 40 seconden leeg. Het kan zijn dat u geluidssignalen hoort. Daarna wordt er een HP BIOS-updatescherm weergegeven en wordt de BIOS-update gestart.
Als het BIOS herstellen het probleem met het lege scherm niet heeft opgelost, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 4: De geheugenmodules opnieuw plaatsen

Een losse geheugenmodule zorgt er mogelijk voor dat uw notebook niet opstart. Om dit te verhelpen, haalt u de geheugenmodule uit de geheugensleuf en plaatst u deze vervolgens terug.
Raadpleeg uw Gebruikershandleiding of Service- en onderhoudshandleiding voor de plaats van geheugenmodules op uw notebook.
opmerking:
Voor het verwijderen en terugplaatsen van geheugenmodules is gereedschap nodig om de computer deels te demonteren. Brengt de computer zo nodig naar een door HP geautoriseerde serviceprovider voor technisch onderhoud.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
 1. Schakel de computer uit en haal vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
    let op:
  Door elektrostatische lading kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken. Raak voordat u een procedure start een geaard metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen.
 2. Verwijder de bescherming om toegang te krijgen tot het geheugen.
  Uw computer ziet er wellicht anders uit dan de computer op de afbeelding.
  opmerking:
  Sommige computers hebben geen bescherming die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.
  De bescherming verwijderen
   Afbeelding van klepje van geheugenmodule los van de computer en aanduiding van de locatie van de borgmoeren en richting om het klepje te verwijderen
  1. Borgmoeren (2)
  2. Richting om het klepje van het compartiment te verwijderen
 3. Verwijder geheugenmodules uit de computer.
  Het geheugen verwijderen
 4. Plaats alle geheugenmodules opnieuw.
   Afbeelding van terugplaatsen van de geheugenmodule door de rand met inkeping van de module uit te lijnen met het lipje in de sleuf, waarbij de module stevig in de sleuf wordt geplaatst en de bovenste rand van de module omlaag wordt gedraaid totdat deze vastklikt
  1. Uitlijning met de inkepingen
  2. Richting voor plaatsen van de module
  3. Richting voor vastzetten van de module
 5. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.
 6. Schakel de computer in.
 7. Voer tests uit om te controleren of de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.
  Als de computer niet opstart naar het Windows-bureaublad, neem dan contact op met HP voor ondersteuning.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...