hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebookcomputers - Computer start, maar het scherm blijft leeg (Windows 10, 8)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebook computers met Windows 10 of Windows 8.
Volg de stappen in dit document om een probleem op te lossen met het scherm dat leeg blijft nadat de computer ingeschakeld is. Als de computer niet wordt ingeschakeld (geen lampjes of geluiden) of als een foutbericht op het scherm wordt weergegeven, raadpleegt u HP Guided Solution - Probleemoplossing met betrekking tot netspanning of opstarten of Computer start niet (Windows 8). Als het lege scherm optreedt nadat u uw wachtwoord heeft ingevoerd en er is een knipperende cursor op het scherm, zie Zwart of leeg scherm met een knipperende cursor nadat het Windows-wachtwoord is ingevoerd.
Een zwart scherm met een niet-knipperende cursor wordt weergegeven bij het opstarten van de computer na het bijwerken van Windows
Na het updaten naar Windows 10 RS2 krijgt u mogelijk een zwart scherm met een statische of niet-knipperende cursor te zien wanneer de computer opstart. De computer kan 5 minuten, of maximaal 15 tot 20 minuten in deze staat blijven.
Volg de onderstaande instructies om die probleem op te lossen en Windows normaal op te starten.
Als u App Readiness niet hebt uitgeschakeld:
 1. Schakel de pc in.
 2. Wacht indien nodig 15 tot 20 minuten tot het opstartproces is voltooid en het Windows-bureaublad wordt geladen.
 3. Start de computer opnieuw op nadat de installatie van de SoftPaq is voltooid.
Als u App Readiness eerder hebt uitgeschakeld:
 1. Open Windows.
 2. Typ Services in het zoekveld.
 3. Klik op Services Desktop app in de lijst met zoekresultaten.
 4. Selecteer App Readiness.
  Afbeelding : App Readiness
  Services open met App Readiness geselecteerd
 5. In de eigenschappen van App Readiness, in het tabblad Algemeen, stelt u het opstarttype in op Manueel.
  Afbeelding : Opstarttype
  Eigenschappen met Opstarttype ingesteld op manueel
 6. Klik op Toepassen en OK om de eigenschappen te sluiten.
 7. Start de computer opnieuw op nadat de installatie van de SoftPaq is voltooid.
Stap 1: Een harde reset uitvoeren
Veel problemen die een leeg scherm veroorzaken, kunnen worden opgelost door de computer te resetten. Gebruik de stappen in Een harde reset of een geforceerde reset uitvoeren om uw notebook te resetten.
Als het probleem niet is opgelost door een harde reset uit te voeren, gaat u verder met de volgende stap voor probleemoplossing.
Stap 2: Een externe monitor aansluiten om het beeld te testen
Het beeldscherm van de notebook kan zwart blijven wanneer er sprake is van een beschadigd videokaartstuurprogramma of een probleem met de achtergrondverlichting van het LCD-scherm. Om het beeldscherm te testen, sluit u een externe monitor aan en start u de computer opnieuw op. Testen met een extern scherm kan nuttig zijn als het notebookscherm zwart is, maar u wel geluid hoort; zoals ventilators, het draaien van schijven of geluidssignalen die aangeven dat de computer functioneert.
Afbeelding : Een externe monitor aansluiten
Notebook aangesloten op een externe monitor
 1. Sluit een externe monitor aan op de notebook. Voor instructies over het aansluiten van een externe monitor raadpleegt u Een monitor, projector of tv aansluiten (Windows 10, 8).
 2. Als het computerscherm niet automatisch wordt weergegeven op de externe monitor, drukt u op F4 (of de toets met dit symbool ) totdat het beeld op het scherm wordt weergegeven.
 3. Als er beeld wordt weergegeven op de externe monitor, is er mogelijk een conflict met het grafische stuurprogramma van het LCD-scherm van de notebook. Terwijl de externe monitor is aangesloten, gaat u naar HP Klantenondersteuning om de nieuwste grafische drivers en chipsetdrivers voor uw specifieke computer te downloaden en te installeren. Als er een bijgewerkte BIOS-versie beschikbaar is, gebruik de stappen in Het BIOS bijwerken om deze te installeren.
Als u de chipsetdrivers en de grafische drivers en het BIOS hebt bijgewerkt, maar het notebookscherm nog steeds zwart blijft, is de LCD mogelijk defect. Neem contact op met HP voor technische ondersteuning of om de notebook ter reparatie op te sturen.
Als u geluiden van verrichtingen kunt horen, maar op geen enkel beeldscherm beelden worden weergegeven, gaat u verder met de volgende stap voor probleemoplossing.
Stap 3: Het BIOS van het notebook met behulp van een toetsencombinatie herstellen
Telkens wanneer u een upgrade van het BIOS op uw notebook uitvoert, wordt een kopie van de vorige BIOS-versie opgeslagen in de partitie HP TOOLS op de vaste schijf. Veel HP notebookcomputers hebben voor noodgevallen een BIOS-herstelfunctie waarmee u de laatste bekende, goed werkende versie van het BIOS vanaf de vaste schijf kunt herstellen en installeren, zolang de vaste schijf nog werkt. Deze noodherstelfunctie staat geheel los van het BIOS en is ontworpen voor gebruik bij een fatale BIOS-fout.
U kunt deze stappen gebruiken, ook als u niets kunt zien op de monitor:
 1. Schakel de computer uit.
 2. Sluit de notebook met behulp van de voedingsadapter aan op de voedingsbron.
 3. Houd de Windows-toets () en de B-toets tegelijkertijd ingedrukt terwijl de computer is uitgeschakeld.
 4. Blijf de toetsen Windows en B indrukken en druk vervolgens gedurende één seconde op de aan/uit-knop van het notebook. Laat daarna de aan/uit-knop en de toetsen los.
  Het aan/uit-lampje blijft branden en het scherm blijft ongeveer 40 seconden leeg. Het kan zijn dat u geluidssignalen hoort. Uiteindelijk wordt het scherm HP BIOS Update weergegeven en wordt de BIOS-update automatisch gestart.
Als het BIOS herstellen het probleem met het lege scherm niet heeft opgelost, gaat u verder met de volgende stap voor probleemoplossing.
Stap 4: De geheugenmodules opnieuw plaatsen
Een computer geeft mogelijk geen beeld weer als er een geheugenmodule los is. Door de geheugenmodules opnieuw te plaatsen, worden problemen met een leeg scherm mogelijk opgelost. U plaatst de geheugenmodule opnieuw door de stappen te volgen in deze sectie om de geheugenmodule te verwijderen uit de geheugensleuf en deze weer in de sleuf terug te plaatsen om beter contact te maken zodat de computer het geheugen herkent.
  opmerking:
Deze stappen werken voor meeste notebookcomputers. Om stappen voor uw specifieke computer te zoeken, voert u het modelnummer van uw computer en geheugen vervangen in het zoekveld boven in dit venster in. Als u bijvoorbeeld een HP Mini 210-3000 hebt, zoekt u naar 210-3000 geheugen vervangen. Raadpleeg de gebruikershandleiding als u geen geheugenvervangingsprocedure voor uw computermodule kunt vinden.
Raadpleeg HP notebookcomputers - Geheugen (RAM) uitbreiden voor meer informatie.
 1. Verwijder de netadapter (stroom) en schakel de notebook uit.
  Verwijder alle stroom van de computer en voorkom mogelijke schade aan elektronische onderdelen:
  1. Schakel de computer uit door de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt te houden.
  2. Koppel de netadapter los van de notebook.
  3. Schuif en houd de batterijontgrendeling in de ontgrendelde stand.
  4. Til de batterij met uw vinger omhoog en verwijder deze.
 2. Verwijder en plaats de geheugenmodule terug met behulp van de volgende stappen:
  1. Verwijder het klepje van de geheugenmodule aan de onderzijde van de notebook.
    Afbeelding : De afdekking van de geheugenmodule verwijderen
    Stappen om de afdekking van de geheugenmodule te verwijderen
   1. Maak de bevestigingsschroeven los
   2. Til het klepje van het geheugenvak op en verwijder het
  2. Verwijder de geheugenmodules van de geheugensleuven.
    Afbeelding : De geheugenmodules verwijderen
    Stappen voor het verwijderen van de geheugenmodules
   1. Trek de bevestigingsklemmen aan weerszijden van de geheugenmodule weg
   2. De module voorzichtig uit de geheugensleuf trekken
     let op:
   Houd de geheugenmodule alleen aan de randen vast om beschadiging van de geheugenmodule te voorkomen. Raak de metalen contactpunten niet aan.
  3. Plaats de geheugenmodule terug door de module in een hoek van 45 graden te houden en hem stevig in de sleuf te duwen totdat hij goed vast zit.
    Afbeelding : De geheugenmodules opnieuw plaatsen
    Stappen om de geheugenmodules terug te plaatsen
   1. Lijn de rand met inkeping van de geheugenmodule uit met de tab in de sleuf van de geheugenmodule
   2. Druk de module stevig in de sleuf
   3. Druk omlaag op de bovenrand van de geheugenmodule totdat de bevestigingsklemmen op hun plaats vastklikken
  4. Plaats de klep van het geheugencompartiment terug.
    Afbeelding : De afdekking van de geheugenmodule terugplaatsen
    Stappen voor het terugplaatsen van de afdekking van de geheugenmodule
   1. Richt de inkepingen van de klep uit
   2. Bevestig de schroeven van de afsluitklep
 3. Sluit de netadapter weer aan.
  Wanneer u problemen aan het oplossen bent, gebruik dan uitsluitend de netvoeding bij het testen. U kunt het notebook uitschakelen en de batterij weer terugplaatsen nadat het probleem is opgelost.
  1. Steek de stekker van de netadapter in de notebook en sluit de netadapter vervolgens aan op een werkend wandstopcontact.
  2. Voer tests uit om te controleren of de computer kan opstarten en Windows kan uitvoeren.
  3. Plaats de batterij terug wanneer de notebook is uitgeschakeld door de batterij in het batterijcompartiment te duwen totdat deze in de juiste positie zit en de klemmen vastklikken.
  4. Schakel de computer in.
  Als de computer niet opstart naar het Windows-bureaublad, geen LED-lampjes branden en geen geluidssignalen uit de computer komen, neem dan contact op met HP voor ondersteuning. Als de computer niet opstart, maar er wel LED-lampjes of geluidssignalen zijn, gaat u verder met de volgende stap.
Stap 5: LED-lampjes begrijpen
LED-lampjes kunnen diverse foutsituaties aangeven. Het is normaal als uw computer een of twee korte geluidssignalen geeft als hij opstart; dit geeft aan dat het BIOS goed is opgestart. Als uw computer geluidssignalen geeft en niet opstart, is er mogelijk sprake van een ernstiger hardwareprobleem.
Als u het probleem met de voorgaande stappen niet hebt opgelost, raadpleeg dan HP Guided Solution - Probleemoplossing met betrekking tot netspanning of opstarten om te helpen bij het identificeren van de geluidssignalen of LED-lamppatronen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...