hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Windows 11

  Find ofte stillede spørgsmål og svar her.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 10, 8)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers met Windows 10 en 8.
Dit document bevat uitleg over het gebruik van en het oplossen van problemen met de functie Systeemherstel in Windows 10 en Windows 8.
Bij zakelijke computers vraagt u, als de opties zijn niet ingeschakeld of u deze niet zoals verwacht kunnen terugzetten, aan de IT-afdeling van uw bedrijf of uw lokale IT-afdeling of de computerbeheerrechten mogelijk door GPO-beperkingen (Global Policy Object) kunnen worden overschreven.

Over Systeemherstel

Systeemherstel is een softwareprogramma dat beschikbaar is in alle versies van Windows 10 en Windows 8. Systeemherstel maakt automatisch herstelpunten, een geheugen van de systeembestanden en instellingen op de computer op een bepaald tijdstip. U kunt ook zelf herstelpunten maken. Wanneer u Systeemherstel gebruikt om uw computer te herstellen naar een tijdstip voordat een probleem optrad, herstelt Systeemherstel uw computer naar de bestanden en instellingen uit het herstelpunt. Dit heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden en documenten.
U kunt een systeemherstel ook ongedaan maken als door het herstel het probleem niet wordt opgelost of als het probleem erger wordt.
opmerking:
Afhankelijk van uw versie van Windows kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document enigszins afwijken van uw situatie.

De verschillen tussen Systeemherstel en HP Recovery Manager

Systeemherstel van Microsoft wordt soms verward met Recovery Manager van HP.
 • Met Systeemherstel kunt u een verzameling Microsoft Windows-systeembestanden wijzigen naar een configuratie die op een bepaald tijdstip bestond. Uw persoonlijke gegevensbestanden, zoals e-mail, documenten en foto's, gaan hierbij niet verloren en worden niet gewijzigd.
 • Met HP Recovery Manager kunt u de volledige softwareconfiguratie van de computer herstellen naar de oorspronkelijke fabriekstoestand. Hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem (zoals Windows) opnieuw geïnstalleerd en alle andere software en persoonlijke gegevensbestanden verwijderd. Wanneer het herstel is voltooid, is alleen de software beschikbaar die oorspronkelijk bij uw computer werd geleverd. U moet aanvullende software en persoonlijke bestanden waarvan een back-up is gemaakt, opnieuw installeren.
Als de computer plotseling een probleem vertoont, voert u eerst Windows Systeemherstel uit om het probleem proberen op te lossen voordat u een volledig herstel met HP Recovery Manager uitvoert.

Systeemherstel inschakelen

Microsoft Systeemherstel is standaard ingeschakeld op de meeste, zo niet alle, HP computers die worden geleverd met Windows. Microsoft Systeemherstel kan worden uitgeschakeld en er kunnen problemen optreden als u probeert te herstellen vanaf een vorig punt. Voer de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
  Een herstelpunt maken
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend met het tabblad Systeembeveiliging geselecteerd.
 3. Selecteer op het tabblad Systeembeveiliging uw vaste schijf en klik vervolgens op Configureren.
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK.
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen en OK gemarkeerd

Een herstelpunt maken

Windows maakt automatisch herstelpunten met bepaalde intervallen en voorafgaand aan veel software-installaties. Voer de volgende stappen uit als u handmatig een herstelpunt wilt maken.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
  Een herstelpunt maken
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend met het tabblad Systeembeveiliging geselecteerd.
 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Maken.
  Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Een herstelpunt maken wordt geopend.
 4. Typ in het tekstvak een beschrijvende naam voor het herstelpunt waaraan u kunt zien wanneer het herstelpunt is gemaakt. Klik vervolgens op Maken.
  Het venster Systeembeveiliging, Een herstelpunt maken
  Het herstelpunt wordt gemaakt.
  Het venster Systeembeveiliging met een voortgangsbalk voor het creëren van een herstelpunt
 5. Wanneer er een venster wordt weergegeven waarin staat dat het herstelpunt is gecreëerd, klikt u op Sluiten.
  Het bericht in het venster Systeembeveiliging

Uw computer herstellen wanneer Windows normaal wordt opgestart

Als de computer niet meer naar behoren werkt, kunt u deze terugzetten naar een eerder opgeslagen configuratie, toen de computer nog correct functioneerde. Voer de volgende stappen uit om de configuratie van uw computer te herstellen.

In deze video ziet u hoe u uw computer herstelt wanneer Windows normaal start

 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
  Een herstelpunt maken
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend met het tabblad Systeembeveiliging geselecteerd.
 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel.
  Selecteer Systeemherstel op het tabblad Systeembeveiliging
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Klik op Volgende.
  Het venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 5. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.
  Het bevestigingsvenster wordt geopend.
 6. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Het venster Systeemeigenschappen, Herstelpunt bevestigen, met Voltooien geselecteerd
 7. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 8. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.

Uw computer herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden opgestart

Voer de volgende stappen uit om uw computer te herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden geopend.

In deze video ziet u hoe u uw pc herstelt wanneer Windows niet normaal kan worden gestart

 1. Schakel de computer uit en wacht minstens vijf seconden terwijl de computer volledig is uitgeschakeld.
 2. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de toets F11 (ongeveer elke seconde) totdat het laadscherm van Windows wordt weergegeven.
 3. Als een taalkeuzescherm wordt geopend, selecteert u de taal die u wilt gebruiken om verder te gaan.
 4. Selecteer in het scherm Toetsenbordindeling kiezen de toetsenbordindeling die bij uw toetsenbordtype past.
  Scherm Toetsenbordindeling kiezen
 5. Selecteer Problemen oplossen in het scherm Een optie selecteren.
  Scherm Een optie selecteren met Problemen oplossen geselecteerd
 6. Klik in het scherm Problemen oplossen op Geavanceerde opties.
  Scherm Problemen oplossen met Geavanceerde opties geselecteerd
 7. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Systeemherstel.
  Scherm Geavanceerde opties met Systeemherstel geselecteerd
 8. Klik op Windows 8, klik op Windows 8.1 of klik op Windows 10 als het doelbesturingssysteem.
  Scherm Systeemherstel met een doelbesturingssysteem geselecteerd
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 9. Klik op Volgende.
  Venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 10. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.
  Het venster Herstelpunt bevestigen wordt geopend.
 11. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien rood omcirkeld
 12. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 13. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.

Systeemherstel ongedaan maken

Volg deze stappen om het herstel ongedaan te maken en bestanden en programma's op uw computer terug te zetten naar de toestand voordat u Systeemherstel hebt gebruikt.

Deze video toont hoe u Systeemherstel ongedaan maakt in Windows 8

 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
  Een herstelpunt maken
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend met het tabblad Systeembeveiliging geselecteerd.
 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel.
  Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Selecteer Systeemherstel ongedaan maken en klik op Volgende.
  Scherm Systeemherstel ongedaan maken met Volgende geselecteerd
 5. Controleer of de datum en tijd correct zijn en klik vervolgens op Voltooien.
  Scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien geselecteerd
 6. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 7. Systeemherstel maakt het herstel ongedaan en start opnieuw.

Herstelpunten verwijderen

U kunt systeemherstelpunten verwijderen om tijdelijk meer ruimte te creëren op uw computer. U kunt ofwel alle herstelpunten verwijderen, ofwel alle herstelpunten behalve het meest recente. Het is niet mogelijk om alle herstelpunten te verwijderen behalve een bepaald herstelpunt dat niet het meest recente is. De vrije ruimte wordt weer gebruikt wanneer de computer nieuwe herstelpunten maakt.
opmerking:
Wanneer u herstelpunten verwijdert, worden ook eerdere versies van bestanden verwijderd.

Alle herstelpunten verwijderen

Volg deze stappen als u alle systeemherstelpunten op uw computer wilt verwijderen.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
  Een herstelpunt maken
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend met het tabblad Systeembeveiliging geselecteerd.
 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel om alle huidige herstelpunten weer te geven. Klik op Volgende.
  Op Systeemherstel klikken
 4. Er verschijnt een lijst met alle huidige herstelpunten. Controleer of dit de herstelpunten zijn die u wilt verwijderen en klik op Annuleren om het venster te sluiten.
  Lijst met huidige herstelpunten
 5. Klik op het tabblad Systeembeveiliging opConfigureren.
   Venster Systeemeigenschappen
 6. Klik in het venster Systeembeveiliging op Verwijderen naast Alle herstelpunten voor dit station verwijderen.
  Alle herstelpunten voor dit station verwijderen
 7. Klik op Doorgaan als u hierom wordt gevraagd.
  opmerking:
  Wanneer u de herstelpunten hebt verwijderd, kunt u ze niet meer herstellen.
  Doorgaan

Alle herstelpunten behalve het meest recente verwijderen

Volg deze stappen als u alle herstelpunten behalve het meest recente wilt verwijderen.
 1. Klik in de taakbalk op het bureaublad op Verkenner.
  Verkenner
 2. Klik op Deze computer met de rechtermuisknop op station C: en kies Eigenschappen.
  Eigenschappen van station C: weergeven
 3. Klik in het venster Eigenschappen op Schijfopruiming.
  Eigenschappen met Schijfopruiming geselecteerd
 4. Klik in het venster Schijfopruiming op Systeembestanden opschonen.
  Selecteer de optie Systeembestanden opschonen
 5. Ga in het venster Schijfopruiming naar het tabblad Meer opties en klik op Opschonen in het gedeelte Systeemherstel en schaduwkopieën.
  Systeemherstel-bestanden opruimen
 6. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op Verwijderen.
  opmerking:
  Wanneer u de herstelpunten hebt verwijderd, kunt u ze niet meer herstellen.
  Weet u zeker dat u wilt verwijderen met Verwijderen geselecteerd

Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt

Voer de volgende stappen uit als Systeemherstel geen herstelpunt kan maken of geen herstel kan uitvoeren.

Stap één: Virusbeveiliging uitschakelen

Software voor het scannen op malware kan ingebouwde beveiligingssystemen bevatten die voorkomen dat andere softwareprogramma's, waaronder Systeemherstel, de bestandsstructuur wijzigen. Wanneer Systeemherstel de bestanden van de scansoftware niet kan gebruiken, mislukt Systeemherstel en wordt het volgende bericht weergegeven:
Foutmelding Systeemherstel
Schakel tijdelijk de antivirussoftware en ingebouwde beveiliging uit om het systeem te herstellen. Volg de onderstaande instructies om dit te doen.

Deze video toont hoe u de antivirussoftware uitschakelt in Windows 8

Voor de meeste antivirustoepassingen wordt een pictogram in het systeemvak weergegeven. Als dit het geval is, schakelt u naar de bureaubladweergave en klikt u met de rechtermuisknop op pictogram van het antivirusprogramma in het systeemvak om het scannen of de virusbescherming tijdelijk uit te schakelen. Het is een goed idee om netwerkkabels los te koppelen en de verbinding met internet te verbreken wanneer de virusbescherming is uitgeschakeld.

Stap twee: Systeemherstel inschakelen

Als Systeemherstel niet werkt, voert u de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld en actief is.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen op het tabblad Systeembeveiliging uw vaste schijf en klik vervolgens op Configureren.
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK.
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen geselecteerd en OK geselecteerd

Stap drie: Een herstelpunt maken

Als er geen herstelpunt op uw computer bestaat, kan Systeemherstel niet worden voltooid. De foutmelding Er zijn geen herstelpunten op het systeemstation van uw computer gemaakt wordt weergegeven.
De foutmelding die wordt weergegeven wanneer er geen herstelpunten zijn gemaakt op de computer
Dit bericht geeft ook aan dat er geen gegevens zijn die kunnen worden hersteld en dat u niet naar een vorig tijdstip kunt herstellen. Het kan echter wel mogelijk zijn een herstelpunt van het huidige systeem te maken en te herstellen met de systeembestanden die momenteel op de computer staan. Hierdoor kunnen verschillende problemen worden opgelost door de bestandsstructuur opnieuw te bouwen. Volg de instructies in het gedeelte Een herstelpunt maken om een herstelpunt te maken.

Stap vier: Systeemherstel starten in het opstartscherm

Gebruik de instructies in het gedeelte Uw computer herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden opgestart om uw computer buiten de normale Windows-omgeving te herstellen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...