hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Het foutbericht 'Papierstoring' wordt weergegeven op de HP Photosmart 7520 e-All-in-One printerserie

Probleem
De printer drukt niet af of voert geen pagina's meer in tijdens het afdrukken. Het bericht 'Papierstoring' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.
  opmerking:
Een bericht over een papierstoring is niet altijd terecht. De printer meldt mogelijk een papierstoring terwijl er geen papier is vastgelopen. De volgende stappen zijn van toepassing op zowel echte als ogenschijnlijke papierstoringen.
Belangrijk: Voer deze oplossingen uit in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.
Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Oplossing één: De All-in-One uit- en weer inschakelen
Voer de volgende stappen uit om de printer opnieuw op te starten en probeer vervolgens een testpagina af te drukken.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 60 seconden.
 3. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
    opmerking:
  Het product heeft mogelijk een minuut nodig om op te warmen. Wacht totdat het apparaat inactief is en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken
Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 1. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 2. Raak rechtsboven in het beginscherm op het bedieningspaneel van het product het item Instellingen () aan. Er verschijnt een lijst met menuopties.
 3. Raak Extra aan en daarna Printerstatusrapport. Het product drukt het rapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: Vastgelopen papier verwijderen uit de All-in-One
Volg deze stappen om het vastgelopen papier eerst via de achterkant van de printer te verwijderen en vervolgens, indien nodig, via de voorkant.
  let op:
Als u probeert de papierstoring via de voorzijde van de printer op te lossen, kan het afdrukmechanisme beschadigd raken. Indien mogelijk opent u de printer altijd aan de achterkant en verwijdert u papier altijd via de achterkant.
Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorzijde van het product te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.
 1. Open de klep van de hoofdpapierlade en verwijder al het losse papier uit de lade.
  Afbeelding : Al het losse papier uit de hoofdpapierlade verwijderen
  Afbeelding: Verwijder alle losse vellen papier uit de papierlade.
 2. Open de klep van de fotolade (in de klep van de hoofdpapierlade) en verwijder al het losse papier uit de lade.
  Afbeelding : Al het losse papier uit de fotolade verwijderen
  Afbeelding: Verwijder alle losse vellen papier uit de fotolade.
 3. Verwijder eventuele losse vellen papier uit de uitvoerlade.
 4. Trek het vastgelopen papier op dit moment niet uit de voorkant van de printer. Er zijn instructies waarmee de papierstoring via de voorkant van de printer kan worden verholpen zonder de printer te beschadigen.
  Afbeelding : Vastgelopen papier niet uit de voorkant van de printer trekken
  Afbeelding: Trek het vastgelopen papier niet uit de voorkant van de printer.
 1. Druk op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 2. Draai de printer om zodat u de achterkant van de printer gemakkelijk kunt bereiken.
 3. Koppel het netsnoer los.
 4. Koppel de USB-kabel los als de printer is aangesloten met een USB-kabel.
 5. Verwijder het accessoire voor het dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) van de achterkant van de printer. Duw de rechterkant van de duplexmodule naar links en trek de duplexmodule dan eruit om deze te verwijderen. Leg de duplexmodule opzij.
   Afbeelding : De Duplexer verwijderen
   Afbeelding: Verwijder de Duplexer.
  1. De duplexmodule naar links schuiven
  2. De Duplexer eruit trekken
 6. Trek vastgelopen papier of gescheurde stukjes papier voorzichtig tussen de rollen in de printer vandaan. Gebruik beide handen om hele pagina's papier eruit te trekken zonder ze te scheuren.
  Afbeelding : Het vastgelopen papier verwijderen
  Afbeelding: Verwijder het vastgelopen papier.
    let op:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er papierresten op de rollen of wieltjes in de printer zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven in de printer, kan het papier later weer vastlopen.
  Afbeelding : Afgescheurde papierresten verwijderen
  Afbeelding: Verwijder afgescheurde papierresten.
 7. Houd de duplexmodule vóór u en duw op de beide lipjes aan weerszijden van de duplexmodule om deze te openen.
  Afbeelding : Locatie van de lipjes op de duplexmodule
  Afbeelding: Locatie van de lipjes op de duplexmodule.
 8. Trek het vastgelopen papier voorzichtig uit de duplexmodule.
 9. Sluit de klep van de duplexmodule.
 10. Bevestig de duplexmodule weer op de achterkant van de printer. Plaats de twee pennen aan de linkerkant van de duplexmodule in de linkerkant van de printer en duw de duplexmodule zachtjes op zijn plaats. Zorg dat de duplexmodule goed is bevestigd.
  Afbeelding : De duplexmodule bevestigen
  Afbeelding: De duplexmodule bevestigen
 1. Als de printer niet is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van de printer.
 3. Til de uitvoerlade op en controleer of er vastgelopen papier in de invoerlade zit.
 4. Verwijder voorzichtig vastgelopen papier van de invoerlade en laat dan de uitvoerlade weer zakken.
 5. Open de cartridgeklep. De wagen gaat naar het midden van de printer.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 6. Verplaats de wagen met cartridges met de hand naar een uiteinde van de printer.
    waarschuwing:
  Steek uw vingers niet in de printer als deze is ingeschakeld en de wagen vastzit. Schakel de printer altijd uit voordat u een papierstoring verhelpt.
 7. Als er papier is vastgelopen in de printer, verwijdert u het papier dan voorzichtig via de bovenkant van de printer.
    opmerking:
  Als het papier scheurt terwijl u het verwijdert, controleert u of er nog gescheurde papierresten in de printer zijn achtergebleven. Als er papierresten in de printer achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 8. Sluit de cartridgeklep.
Stap vier: Een papierstoring in de automatische documentinvoer verhelpen
 1. Druk op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van de printer.
 3. Til de klep van de automatische documentinvoer omhoog.
  Afbeelding : De klep van de automatische documentinvoer optillen
  Afbeelding: Til klep van de automatische documentinvoer op.
 4. Pak het vastgelopen papier met beide handen vast en trek het voorzichtig uit het mechanisme van de automatische documentinvoer.
    opmerking:
  Als het papier scheurt terwijl u het verwijdert, controleert u of er nog gescheurde papierresten in de printer zijn achtergebleven. Als er papierresten in de printer achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 5. Sluit de klep van de automatische documentinvoer.
 6. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 7. Druk op de aan-uitknop () om de printer in te schakelen.
Stap vijf: Een statusrapport voor de printer afdrukken
Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
Voer deze stappen uit om te controleren of de wagen vrij kan bewegen in de printer.
Stap één: De wagenbaan controleren op obstakels
 1. Als de printer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop () om de printer in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat u de wagen naar die positie gaan.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 3. Koppel de stekker los van de achterkant van de printer zonder de printer uit te zetten.
 4. Ontkoppel het netsnoer van het stopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer ontkoppelen zodat u de wagen handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het risico van een elektrische schok.
 5. Controleer of de wagen wordt geblokkeerd door papier of kleine voorwerpen en verwijder alle papierresten of voorwerpen die u vindt.
    opmerking:
  Als het papier scheurt terwijl u het verwijdert, controleert u of er nog gescheurde papierresten in de printer zijn achtergebleven. Als er papierresten in de printer achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 6. Reik in de printer via de cartridgeklep en verplaats de wagen met de hand.
  • Als de wagen vastzit aan de rechterkant, verplaatst u de wagen naar de linkerkant van de printer.
  • Als de wagen vastzit aan de linkerkant, verplaatst de wagen naar de rechterkant van de printer.
  • Als de wagen met cartridges vastzit in het midden, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
 7. Controleer of de wagen vrij kan bewegen over de gehele breedte van de printer door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 8. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: Sluit de cartridgeklep.
 9. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 10. Sluit het netsnoer opnieuw aan op het stopcontact.
 11. Druk op de aan-uitknop () om de printer in te schakelen.
 12. Open de cartridgeklep opnieuw en controleer of de wagen zonder hulp naar het midden kan bewegen.
  • Als de wagen zonder hulp naar het midden beweegt, vervolgt u met de stap voor het afdrukken van een printerstatusrapport.
  • Als de wagen niet naar het midden beweegt, gaat u verder met de volgende stap in deze oplossing.
Stap twee: Een vastgelopen wagen verhelpen
Volg deze stappen om een wagenstoring te verhelpen.
 1. Open de cartridgeklep. Op het bedieningspaneel van de printer verschijnt het bericht 'Klep open'.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 2. Druk op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 3. Duw de wagen met uw hand naar rechts en houd deze vast, zoals op de afbeelding. Houd de wagen goed vast omdat de wagen zal proberen naar links te bewegen wanneer de printer wordt ingeschakeld, en u moet voorkomen dat de wagen beweegt.
  Afbeelding : De wagen naar rechts duwen en deze daar vasthouden
  Afbeelding: Duw de wagen naar rechts en houd deze daar vast.
 4. Terwijl u de wagen aan de rechterkant vasthoudt, drukt u op de aan-uitknop () om de printer in te schakelen. Vervolgens wacht u tot op het bedieningspaneel het bericht 'Klep open' verschijnt.
 5. Laat de wagen los en sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: Sluit de cartridgeklep.
  Op het bedieningspaneel van de printer verschijnt het foutbericht 'Vastgelopen wagen.
 6. Raak OK aan.
  Op de printer wordt nog een bericht weergegeven over een onjuiste afsluiting. Dit is te verwachten.
 7. Raak OK aan.
Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken
Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: De papierrollen reinigen
Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollen. Dit kan leiden tot papierstoringen en problemen met de papierinvoer. Als u last hebt van terugkerende papierstoringen, neem dan de volgende stappen om de papierinvoerrollen te reinigen.
Stap één: De rollen reinigen
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt en geen vezels achterlaat
  • Gedestilleerd water, gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan de printer beschadigen)
 2. Druk op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 3. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van de printer.
 4. Verwijder het accessoire voor het dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) van de achterkant van de printer. Duw de rechterkant van de duplexmodule naar links en trek de duplexmodule dan eruit om deze te verwijderen. Leg de duplexmodule opzij.
   Afbeelding : De Duplexer verwijderen
   Afbeelding: Verwijder de Duplexer.
  1. De duplexmodule naar links schuiven
  2. De Duplexer eruit trekken
 5. Maak een schone pluisvrije doek licht vochtig met flessenwater of gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
 6. Druk de doek tegen de rollen en draai ze met uw vingers omhoog. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
  Afbeelding : De rollen in de achterkant van de printer reinigen
  Afbeelding: Reinig de rollen in de achterkant van de printer.
 7. Laat de rollen 10 tot 15 minuten drogen.
 8. Controleer de rollen in de duplexmodule. Controleer of er geen rollen ontbreken, of ze gemakkelijk draaien en of ze meegeven als u ze indrukt. Als de rollen beschadigd zijn, vervangt u de duplexmodule.
  Afbeelding : De rollen in de duplexmodule controleren
  Afbeelding: Controleer de rollen in de duplexmodule.
 9. Bevestig de duplexmodule weer op de achterkant van de printer. Plaats de twee pennen aan de linkerkant van de duplexmodule in de linkerkant van de printer en duw de duplexmodule zachtjes op zijn plaats. Zorg dat de duplexmodule goed is bevestigd.
  Afbeelding : De duplexmodule bevestigen
  Afbeelding: De duplexmodule bevestigen
 10. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 11. Als de printer niet automatisch inschakelt, gebruikt u de aan-uitknop () om de printer in te schakelen.
Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken
Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: De All-in-One resetten
Soms blijft een papierstoring optreden, ook al is er geen papier vastgelopen (ogenschijnlijke papierstoring). Voer deze stappen uit om de HP printer te resetten, waardoor een ogenschijnlijke papierstoringsfout wordt verholpen.
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken
Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als de testpagina correct wordt afgedrukt maar de problemen met de printer aanhouden, heeft het probleem niet met de hardware te maken.
 • Als de printer de testpagina niet afdrukt, is er mogelijk een hardwareprobleem met de printer. Ga verder met de volgende oplossing.
Oplossing zes: Laat de All-in-One nakijken
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...