hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Scanprofielen gebruiken

Met scanprofielen kunt u snel en gemakkelijk de instellingen selecteren voor scantaken die u vaak uitvoert.
 • Met HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan) kunt u profielen instellen en bewerken. Deze profielen worden weergegeven in de lijst met profielen op het lcd-scherm van de scanner.
 • Met HP Scanner Tools Utility kunt u profielen maken voor toepassingen die afkomstig zijn van andere leveranciers dan HP en compatibel zijn met ISIS of TWAIN. Deze profielen worden weergegeven in de lijst met profielen op het lcd-scherm van de scanner.
 • U kunt de TWAIN- en ISIS-interface gebruiken om profielen te maken die u kunt gebruiken bij softwaretoepassingen van andere leveranciers dan HP. Deze profielen worden niet weergegeven in de lijst met profielen op het lcd-scherm van de scanner.

Profielen weergeven

U kunt de bestaande profielen van HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan) als volgt weergeven:
 1. Klik op Start, ga naar Programs (Programma's) of All Programs (Alle programma's) en dan naar HP, HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)3.5 en klik vervolgens op HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)3.5.
  opmerking:
  Het versienummer is mogelijk anders.
 2. Bekijk de lijst met profielen.
U kunt alle bestaande scanprofielen als volgt weergeven:
 1. Zet de scanner aan en start HP Scanner Tools Utility.
 2. Klik op het tabblad Profiles (Profielen).

HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)-profielen maken

Voer de volgende stappen uit om een HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)-profiel te maken:
 1. Klik op Start, ga naar Programs (Programma's) of All Programs (Alle programma's) en dan naar HP, HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)3.5 en klik vervolgens op HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan)3.5.
  opmerking:
  Het versienummer is mogelijk anders.
 2. Klik op Create new profile (Nieuw profiel maken).
  Het dialoogvenster Create New Profile (Nieuw profiel maken) wordt weergegeven.
 3. Typ de gewenste naam in het vak Profile name (Profielnaam) of accepteer de standaardnaam.
  opmerking:
  U kunt het nieuwe profiel instellen op basis van een bestaand profiel. Selecteer hiervoor het selectievakje Copy settings from profile (Instellingen kopiëren uit profiel) en selecteer een bestaand profiel in de lijst.
 4. Klik op Continue (Doorgaan).
  Het dialoogvenster Profile Settings (Profielinstellingen) wordt weergegeven.
 5. Select de instellingen voor het profiel door op het toepasselijke venster te klikken en uw selecties te maken.
 6. Wanneer u klaar bent met het selecteren van scanprofielinstellingen, klikt u op Save (Opslaan) om het nieuwe profiel op te slaan.
  opmerking:
  Via HP Scanner Tools Utility kunt u dit profiel toevoegen aan de lijst met profielen op het lcd-scherm van de scanner. Zie de Help-functie van HP Scanner Tools Utility voor meer informatie.
Zie de Help-functie van HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan) voor meer informatie.

Scanprofielen maken voor andere scansoftware (niet van HP)

Als u scansoftware hebt die u bij de scanner wilt gebruiken, kunt u profielen maken waarbij deze software wordt ingeschakeld.
Als u scanprofielen wilt maken die gebruikmaken van andere scansoftware dan van HP, doet u het volgende:
 1. Zet de scanner aan en start HP Scanner Tools Utility.
 2. Klik op het tabblad Profiles (Profielen).
 3. Klik in het gebied Other application profiles (Profielen voor andere toepassingen) op Create (Maken).
 4. Vul de velden in het dialoogvenster Create/Edit other Application (Andere toepassing maken/bewerken) in.
  • Application (Toepassing): Voer het volledige pad en de bestandsnaam in van de scansoftware die u wilt gebruiken of klik op Browse (Bladeren) om het programma op te zoeken.
  • Name (Naam): Voer een profielnaam in voor in de lijst op het LCD-scherm van de scanner. U kunt 32 tekens invoeren (16 voor dubbelbyte-talen zoals Chinees en talen met Aziatische tekens zoals Koreaans).
  • Details: Voer een beschrijving in van maximaal 24 tekens (12 voor dubbelbyte-talen en talen met Aziatische tekens).
 5. Command Line for Simplex Button (Opdrachtregel voor knop simplex) en Command Line for Duplex Button (Opdrachtregel voor knop Duplex): Als de scantoepassing specifieke opdrachtregelparameters voor scannen ondersteunt, kunt u deze hier invoeren.
 6. Klik op OK als u klaar bent.
 7. Verzend het nieuwe profiel naar de lijst op het lcd-scherm van de scanner.
  1. Markeer het profiel in het gebied Other application profiles (Profielen voor andere toepassingen) en klik op Add (Toevoegen).
  2. Als u de positie van het profiel in de lijst op het lcd-scherm wilt wijzigen, markeert u het profiel in het gebied Scanner LCD profiles (Lcd-profielen van scanner) en gebruikt u de knoppen Move Up (Omhoog) en Move Down (Omlaag) om het profiel te verplaatsen.
  3. Klik op OK of Apply (Toepassen) om het bijgewerkte profiel naar de lijst op het lcd-scherm te verzenden.
opmerking:
Als u het gemaakte profiel voor software van andere leveranciers dan HP later wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Profile Edit (Profiel bewerken) of Delete (Verwijderen) in het gebied Other application profiles (Profielen voor andere toepassingen) op het tabblad Profiles (Profielen).

HP Smart Document Scan-profielen importeren en exporteren

Profielen kunnen worden geëxporteerd naar en geïmporteerd vanuit een XML-bestand, zodat beheerders profielen voor een werkgroep kunnen instellen en gebruikers hun profielen kunnen overbrengen tussen verschillende computers en aangepaste profielen kunnen delen.
Zie de Help-functie van HP Smart Document Scan Help (Help van HP Smart Document Scan) voor meer informatie.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...