hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP x20LED, x22LED, x22LEDc en x23LED flat-panel monitors - Uw monitor gebruiken en aanpassen

Dit document beschrijft hoe de HP x20LED, x22LED, x22LEDc en x23LED flat-panelmonitors gebruikt en ingesteld moeten worden.
Drivers installeren
Installeer de monitordriver plus de INF- en ICM-bestanden vanaf de cd of download ze van internet:
De drivers vanaf de cd installeren
De monitordriver vanaf de cd installeren:
 1. Plaats de cd in het cd-station van de computer.
  Het cd-menu wordt weergegeven.
 2. Selecteer de taal.
 3. Klik op Stuurprogramma's monitor installeren.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Controleer in het venster Eigenschappen voor beeldscherm in het Configuratiescherm of de juiste beeldschermresolutie en vernieuwingsfrequentie worden weergegeven.
De drivers vanaf het web installeren
Als u de meest recente versie van de drivers en softwarebestanden wilt downloaden, bezoekt u de HP website voor ondersteuning:
 1. Selecteer uw land/regio.
 2. Selecteer Software en drivers downloaden.
 3. Typ het modelnummer van de monitor, bijvoorbeeld x20LED.
  De pagina's voor het downloaden van de software voor de monitor verschijnen.
 4. Controleer of het systeem voldoet aan de aangegeven vereisten.
 5. Download en installeer de driver en de softwarebestanden door de stappen op het scherm te volgen.
Onderdelen op het voorpaneel
U vindt de monitorknoppen onderaan het frontpaneel.
Afbeelding : Bedieningsknoppen van de monitor
Afbeelding van de bedieningsknoppen van de monitor.
Pictogram
Beschrijving
Auto (Automatisch)
Hiermee wordt de monitor automatisch op de ideale instelling aangepast. Begin altijd met deze instelling bij het aanpassen van de monitorinstellingen.
Voor het gebruiken van de automatisch-aanpassingsfunctie, drukt u op de toets en laat deze onmiddellijk weer los. Om de invoerkeuzefunctie te gebruiken, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt.
-
Hiermee kunt u achterwaarts door het menu met scherminstellingen bladeren of het ingestelde niveau verlagen.
+
Hiermee kunt u voorwaarts door het menu met scherminstellingen bladeren of het ingestelde niveau verhogen.
Menu
Hiermee kunt u het OSD-menu (de scherminstellingen) openen, selecteren of sluiten.
Hiermee zet u monitor aan en uit; geeft tevens de stand-by- of slaapstand aan.
Auto-Adjustment (Automatisch aanpassen)
U kunt de weergaveprestaties van de VGA-interface optimaliseren met behulp van de knop Auto/Select op de monitor en het patroon voor automatische aanpassing op de meegeleverde cd-rom. Deze software kan de volgende zaken corrigeren:
 • Onscherp of onduidelijk beeld
 • Dubbele beelden, strepen en schaduwen
 • Vage verticale balken
 • Dunne verschuivende horizontale lijnen
 • Beeld uit het midden
U voert de automatische aanpassing als volgt uit:
 1. Wacht 20 minuten totdat de monitor is opgewarmd voordat u met de aanpassing begint.
 2. Druk op de knop Auto en laat deze onmiddellijk weer los.
  Alternatief:
 3. Druk op de knop Menu op het monitorpaneel en kies Beeld instellen. De kloksnelheid en de faseverschuiving aanpassen.
  Als het resultaat niet naar tevredenheid is, voert u de rest van deze procedure uit.
 4. Plaats de installatie-cd in de computer.
  Het cd-menu wordt weergegeven.
 5. Selecteer de taal.
 6. Selecteer Open Auto-Adjustment Software (Programma voor automatisch aanpassen van beeldkwaliteit starten).
  Er wordt een testpatroon weergegeven.
  Afbeelding : Testpatroon instellen
  Afbeelding van het testpatroon.
 7. Druk op knop Auto totdat het beeld stabiel en correct gecentreerd is.
Het On Screen Display (OSD) gebruiken
Volg deze stappen om de monitorinstellingen aan te passen met het OSD-menu (op het scherm getoond menu voor de diverse instellingen).
 1. Zet de computer en de monitor aan.
 2. Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen.
  Het OSD hoofdmenu opent met het scherm Helderheid.
  Afbeelding : Menu met scherminstellingen
  Afbeelding van het OSD-menu.
 3. U navigeert door het hoofdmenu en de submenu's door op het voorpaneel van de monitor op de knop + (plus) te drukken om naar boven te gaan of op de knop (min) te drukken om weer terug te gaan.
 4. Druk op de knop Menu om het gemarkeerde item te selecteren.
 5. Als u een menu-item hebt geselecteerd en de bijbehorende informatie verschijnt, gebruikt u de knoppen + en om de schaal van het item in te stellen.
 6. Selecteer Menu om de aanpassing op te slaan.
 7. Druk op de knop Menu om het OSD-menu te sluiten.
    opmerking:
  Als u gedurende 30 seconden niet op de knoppen drukt terwijl er een menu wordt weergegeven, dan worden de aanpassingen en instellingen opgeslagen en het menu automatisch afgesloten.
De volgende tabel geeft een overzicht van de OSD-functies.
Opties van het hoofdmenu
Opties van de submenu's
Beschrijving
Helderheid
Contrast
Het contrastniveau op het scherm tussen donker en licht aanpassen.
Helderheid
Het helderheidsniveau van het scherm aanpassen.
Eco-modus
Stel het beeldscherm in voor de beste weergave. Kies uit Standaard, Tekst, Internet, Game, Film en Sport.
DCR
Dynamische contrastverhouding meet van het zwartste zwart van een beeld naar het witste wit van een ander beeld en regelt dan het scherm voor de beste weergave. Kies tussen aan en uit.
Beeld instellen
Clock (Klok)
Eventuele verticale strepen of stroken op de achtergrond minimaliseren. Als u de kloksnelheid wijzigt, wordt ook het horizontale beeld aangepast (alleen VGA-ingang). Het aanpassingsbereik is van 0 tot 100. Elke stap verhoogt of verlaagt de waarde met één.
Phase (Fase)
Past de scherpte-instelling aan. Deze instelling helpt bij het verwijderen van horizontale ruis en het scherper en duidelijker maken van tekens en afbeeldingen (alleen VGA-ingang). Het aanpassingsbereik is van 0 tot 100. Elke stap verhoogt of verlaagt de waarde met één.
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
De horizontale positie van het beeld aanpassen (alleen VGA-ingang).
Vertical Position (Verticale beeldpositie)
De verticale positie van het beeld aanpassen (alleen VGA-ingang).
Beeldverhouding
Selecteer de beeldverhouding, breed of 4:3.
Color temperature (Kleurtemperatuur)
Warm
Hiermee stelt u een enigszins roodachtig wit in
Normaal
Gelijke hoeveelheden van warm en koel.
Koel
Hiermee stelt u een enigszins blauwachtig wit in
sRGB
De schermkleuren instellen op de kleurstandaarden die worden gebruikt in de beeldverwerkingsindustrie.
Red (Rood)
Hiermee past u de hoeveelheid rood in het beeld aan. Het aanpassingsbereik is van 0 tot 100. Elke stap verhoogt of verlaagt de waarde met één.
Green (Groen)
Hiermee past u de hoeveelheid groen in het beeld aan. Het aanpassingsbereik is van 0 tot 100. Elke stap verhoogt of verlaagt de waarde met één.
Blue (Blauw)
Hiermee past u de hoeveelheid blauw in het beeld aan. Het aanpassingsbereik is van 0 tot 100. Elke stap verhoogt of verlaagt de waarde met één.
OSD Setup
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
Het menu met scherminstellingen (OSD-menu) verder naar links of naar rechts weergeven. De fabrieksinstelling is 50.
 • OSD Transparency (transparantie van het OSD) - Maakt het mogelijk achtergrondinformatie door het OSD te zien.
 • OSD Timeout (time-out OSD) - Instellen hoeveel seconden het OSD-menu zichtbaar blijft nadat voor het laatst een knop is ingedrukt. De standaardinstelling is 30 seconden.
Vertical Position (Verticale beeldpositie)
- Het OSD-menu verder naar boven of naar beneden weergeven. De standaardinstelling is 50.
Timeout
Regelt de tijdsduur voor het OSD-menu sluit.
Taal
Instellen in welke taal het menu met scherminstellingen wordt weergegeven. De fabrieksinstelling is Engels.
Extra
Invoerselectie
Selecteer het video-invoersignaal. U kunt kiezen uit D-SUB (analoog) en DVI.
DDC/CI
DDC/CI is een communicatiekanaal tussen het beeldscherm en de grafische adapter. De computer kan bepaalde OSD-menufuncties instellen, zoals helderheid, contrast en kleurtemperatuur.
Schakel in of uit.
Herstellen
Stelt de gebruikersinstellingen opnieuw in op de standaard fabrieksinstellingen.
Informatie
Geeft bedieningsstatus van het monitor weer telkens als de monitor wordt ingeschakeld, inclusief de resolutie en horizontale en verticale frequentie.
Vergrendelen en ontgrendelen van het OSD menu
Volg de juiste stappen voor het vergrendelen of ontgrendelen van het OSD menu:
Vergrendelen van het OSD-menu.
 1. Zet de monitor uit.
 2. Druk tegelijkertijd op de knop Menu en de aan/uit-knop.
  De monitor schakelt in en geeft het bericht weer dat de OSD vergrendeld is. De OSD is nu vergrendeld.
Ontgrendelen van de OSD.
 1. Zet de monitor uit.
 2. Druk op de knop Menu en houd deze ingedrukt.
 3. Druk kort op de aan/uit-knop.
 4. Laat de knop Menu los.
  De OSD is nu ontgrendeld.
Meldingen over de toestand van de monitor
Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, verschijnen er speciale berichten op het scherm:
 • Input Signal Out of Range (Ingangssignaal buiten bereik): Dit bericht wijst erop dat de monitor het huidige ingangssignaal niet ondersteunt doordat de resolutie of de vernieuwingsfrequentie van de computer op een te hoge waarde is ingesteld. Hier volgen de aanbevolen vernieuwingsfrequenties:
  • Voor de x20LED monitor: 1600 x 900 bij 60 Hz
  • Voor de x22LED/ x22LEDc monitors: 1920 x 1080 bij 60 Hz
  • Voor de x23LED monitor: 1920 x 1080 bij 60 Hz
 • Geen signaal: Geeft aan dat de monitor geen videosignaal ontvangt van de computer of de video-ingangsconnector van de monitor. Controleer of de computer (of een andere videobron) is uitgeschakeld of in een energiespaarstand staat.
 • Auto Adjustment is in Progress (Automatisch aanpassen wordt uitgevoerd): Geeft aan dat de functie voor automatisch aanpassen actief is en wordt uitgevoerd.
Probleemoplossing
In de volgende lijst ziet u een overzicht van problemen die zich met de monitor kunnen voordoen, met bij elk probleem de mogelijke oorzaken en de aanbevolen oplossingen.
Probleem
Oplossing
Het aan/uit-LED-lampje brandt niet.
Controleer of het netsnoer is aangesloten op een geaard stopcontact en op de monitor.
Geen Plug en Play.
De Plug en Play-functie van de monitor werkt alleen als u een Plug en Play-compatibele computer en videokaart hebt. Controleer dit bij de computerfabrikant.
Controleer de videokabel van de monitor en kijk er of er geen pinnetjes zijn verbogen.
Controleer of de monitordrivers van HP zijn geïnstalleerd.
Het beeld is wazig en er zijn schaduwen en dubbele beelden zichtbaar.
Stel het contrast en de helderheid van het beeld bij.
Controleer of er geen verlengkabel of schakelkastje wordt gebruikt. HP raadt u aan de monitor rechtstreeks op de uitgang van de videokaart aan de achterkant van de computer aan te sluiten.
Gebruik bij VGA-invoer de functie voor automatisch aanpassen om dit probleem op te lossen.
Het beeld stuitert en flikkert of er is een golfpatroon in het beeld zichtbaar.
Plaats elektrische apparaten die mogelijk elektrische storingen veroorzaken zo ver mogelijk van de monitor af.
Gebruik de maximale vernieuwingsfrequentie van de monitor voor de gebruikte resolutie.
De monitor blijft hangen in de “Active Off-Mode” (modus actief-uit).
Controleer de computer:
 • De aan/uit-schakelaar van de computer moet in de stand Aan staan.
 • De videokaart van de computer moet stevig in de sleuf zijn geplaatst.
 • Controleer of de computer actief is door op de toets Caps Lock op het toetsenbord te drukken en naar de Caps Lock-LED te kijken. Het LED-lampje moet aan en uit gaan.
Controleer of de videokabel van de monitor goed is aangesloten op de computer.
Controleer de videokabel van de monitor en kijk er of er geen pinnetjes zijn verbogen.
"Out of Range. Set Monitor to [your monitor's optimum resolution]” (buiten bereik, stel de monitor in op de optimale resolutie van de monitor) verschijnt op het scherm.
Start de computer opnieuw op en schakel de Veilige modus van Windows in. Wijzig de instellingen naar de aanbevolen resolutie. Start de computer op zodat de nieuwe instellingen van kracht worden.
Een van de primaire kleuren ontbreekt (rood, groen of blauw).
Controleer of de videokabel van de monitor goed is aangesloten op de computer.
Controleer de videokabel van de monitor en kijk er of er geen pinnetjes zijn verbogen.
Het schermbeeld wordt niet goed gecentreerd of heeft onjuiste afmetingen.
Regel de horizontale en verticale schermpositie of druk op AUTOMATISCH.
Gebruik bij VGA-invoer de functie voor automatisch aanpassen om dit probleem op te lossen.
Het beeld vertoont kleurstoringen (wit ziet er niet als wit uit).
Pas de RGB-kleur aan of selecteer de kleurtemperatuur.
Het is niet mogelijk de optimale resolutie voor de de monitor in te stellen.
Controleer of de grafische adapter de optimale resolutie ondersteunt (1920 x 1080).
Controleer of de monitordrivers van HP zijn geïnstalleerd.
Horizontale of verticale storingen op het scherm
Stel de Kloksnelheid en Faseverschuiving in of druk op de knop Auto voor het weergeven van de ideale instelling. U kunt de schermweergave optimaliseren voor de VGA-ingang (analoog) door gebruik te maken van de knop Auto op de monitor en het hulpprogramma voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit dat u op de meegeleverde cd vindt. Voor DVI-invoer, stelt u de videokaart in die in de computer is geïnstalleerd.
Functie Power-saver (Energiebesparing)
In de normale werkstand brandt het aan/uit-lampje blauw en gebruikt de monitor de normale hoeveelheid stroom. De monitor ondersteunt een energiebesparende stand die wordt ingeschakeld zodra de monitor constateert dat er geen horizontaal of verticaal synchronisatiesignaal aanwezig is. Zodra de afwezigheid van deze synchronisatiesignalen wordt gedetecteerd, wordt het scherm leeggemaakt en de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Het aan/uit-lampje licht nu oranje op. Na een korte opwarmperiode keert de monitor terug naar de normale werkmodus.
De energiebesparende functie op uw pc moet worden geactiveerd voordat deze functie werkt. Raadpleeg de handleiding bij de computer voor informatie over het instellen van de energiebesparingsvoorzieningen (ook wel functies voor energiebeheer genoemd).
  opmerking:
De bovengenoemde energiebesparingsvoorziening werkt alleen wanneer de monitor is aangesloten op een computer die over een energiebesparingsfunctie beschikt.
Tips en aanbevelingen
 • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt. Reinig de kunststof delen van de monitor met een licht met water bevochtigde, schone doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Reinig het scherm van de monitor met een antistatische beeldschermreiniger.
 • Open nooit de behuizing van de monitor en probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Gebruik alleen de knoppen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Wanneer de monitor niet naar behoren functioneert of is gevallen en/of beschadigd, neemt u contact op met een geautoriseerde dealer, verkoper of serviceaanbieder van HP.
 • Gebruik alleen een voedingsbron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven op het label of op de achterplaat van de monitor.
 • Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
 • Zet de monitor uit wanneer u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen door een schermbeveiligingsprogramma te gebruiken en de monitor uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt.
 • Wanneer u de monitorvoet verwijdert, leg de monitor dan plat neer met het beeldscherm omlaag op een zachte ondergrond om krassen, beschadigingen en breuken te voorkomen.
 • Wanneer de monitor gedurende lange tijd hetzelfde statische beeld weergeeft, kan het scherm mogelijk inbranden. Gebruik een schermbeveiliging of schakel de monitor uit wanneer u deze gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat het beeld in het monitorscherm wordt gebrand.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...