hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie

    Herstel intermitterende print spooler-servicefouten die ervoor kunnen zorgen dat printtaken mislukken na een Windows-update.Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie - Faxfoutberichten

Wanneer een analoge fax wordt verzonden of ontvangen op een HP LaserJet-product, worden eventuele fouten die optreden tijdens het faxen weergegeven op het bedieningspaneel van het product en opgenomen in de faxrapporten. Faxfouten kunnen om verscheidene redenen optreden en zijn vaak het gevolg van onderbrekingen of ruis op de telefoonverbinding. Een fout die optreedt tijdens het faxen wordt, ongeacht de reden, weergegeven op het product.
Als het faxen wordt onderbroken of als er een fout optreedt tijdens het verzenden of ontvangen van een fax, wordt een tweedelige status-/foutbeschrijving gegenereerd door het faxsubsystem op het product. Normale of met succes verzonden/ontvangen faxen genereren ook een bericht, om aan te geven dat ze zijn gelukt. De informatie in het bericht bestaat uit een beschrijving en een cijfercode (enkele berichten hebben geen cijfercode). Alleen het tekstgedeelte van het bericht wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het product; zowel het tekstbericht als de cijfercode staan echter vermeld in het faxactiviteitenrapport, het faxbelrapport en de T.30 protocol trace (deze faxrapporten kunnen afzonderlijk worden afgedrukt vanaf het bedieningspaneel van het product via de menu’s Beheer > Rapporten > Faxrapporten en Beheer > Probleemoplossing > Fax > Fax T.30-opsporing). De cijfercode wordt tussen haakjes weergegeven achter het tekstgedeelte van het bericht in de rapporten. Als er bijvoorbeeld een communicatiefout is opgetreden, staat op het display van het bedieningspaneel Fax mislukt: Communicatiefout. Dezelfde fout staat in het veld Resultaat van het faxactiviteitenrapport vermeld als Communicatiefout (17). In dit voorbeeld is de cijfercode die hoort bij deze communicatiefout ‘17’.
De cijfercode wordt gegenereerd door de faxmodem. Als de cijfercode (0) is, duidt dit gewoonlijk op een normale modemrespons. Bij sommige berichten wordt altijd de cijfercode (0) weergegeven, terwijl andere berichten verschillende cijfercodes kunnen hebben, afhankelijk van de omstandigheden, en enkele berichten geen cijfercode hebben. De cijfercode (0) geeft doorgaans aan dat er geen fout was met de faxmodem, maar dat de fout is opgetreden in een ander onderdeel van het faxsubsysteem of in een ander subsysteem in het product, zoals het afdruksubsysteem. Bij andere foutcodes dan nul wordt meer informatie gegeven over de betreffende handeling of het proces dat de modem uitvoert en duiden niet noodzakelijkerwijs op een probleem met de modem.
In de onderstaande tabellen staan de faxberichten met de meest gangbare cijfercodes, samen met de aanbevolen handeling. Er staan in de tabellen ook verscheidene berichten die normaal zijn of een normale gebeurtenis aangeven. Als een fax bijvoorbeeld niet kon worden verzonden omdat het nummer bezet was, verschijnt het bericht Mislukt, bezet. Er is niets fout met het faxsubsysteem; het bericht geeft aan dat de fax niet is verzonden omdat het nummer aan de andere kant bezet was.
Als er aanhoudend foutberichten verschijnen met andere cijfercodes dan hier vermeld staan, hebt u hulp nodig van de klantenondersteuning. Er kan een meer gedetailleerde lijst van de laatste faxoproep worden afgedrukt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning, om het probleem beter te kunnen identificeren. De gedetailleerde faxlijst heet een fax T.30 trace; deze kan worden afgedrukt voor de laatste fax, maar u kunt ook instellen dat deze telkens wanneer er een faxfout optreedt, wordt afgedrukt. Als u de fax T.30 trace wilt afdrukken of configureren, raakt u Beheer, Probleemoplossing en vervolgens Fax T.30-opsporing aan. U kunt vervolgens het rapport voor de laatste fax afdrukken of instellen wanneer de T.30-trace wordt afgedrukt.

Faxverzendberichten

Faxverzendberichten
Bericht
Foutnr.
Omschrijving
Actie(s)
Geannuleerd
0
De fax is door de gebruiker geannuleerd op het bedieningspaneel.
Geen.
Geslaagd
n.v.t.
Fax verzonden.
Geen.
Mislukt, bezet
0
Het ontvangende faxapparaat is bezet.
De verzenden van de fax wordt automatisch opnieuw geprobeerd (indien ingesteld); probeer anders de fax later nog eens te verzenden.
Geen antwoord
0
Het ontvangende faxapparaat beantwoordt de oproep niet.
Het ontvangende faxapparaat is mogelijk losgekoppeld of uitgeschakeld; neem contact op met de ontvanger om het apparaat te laten controleren. Verzend de taak opnieuw.
Compressiefout
Elke
De fax is mogelijk beschadigd of niet verzonden.
Verzend de fax opnieuw.
Geen kiestoon
0
Er wordt geen kiestoon geconstateerd bij het verzenden van de fax.
Controleer of de telefoonlijn werkt; stel de verzendende fax in op "niet" om een kiestoon te ontdekken.
Storing in modem
Elke
Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne faxmodem naar het product.
Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
opmerking:
Dit wil niet direct zeggen dat de hardware van de modem defect is.
Communicatiefout
17 of 36
Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken. Dit kan worden veroorzaakt door gesprekken.
Verzend de fax opnieuw.
Communicatiefout
Elke behalve 17 of 36
Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.
Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Te weinig ruimte
0
Het faxbeeldbestand kan niet van/naar schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.
Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Paginafout
0
Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.
Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Geheugenfout
0
Onvoldoende RAM op product.
Als de fout aanhoudt, moet u wellicht RAM toevoegen aan het product.
Taak mislukt
Elke
Faxfout; de faxtaak is niet voltooid.
Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Stroomstoring
0
Er heeft zich tijdens de faxverzending een stroomstoring voorgedaan op het product dat de fax verzond.
Verzend de fax opnieuw.
Geen fax gedetecteerd
17 of 36
Er is geen faxapparaat gevonden aan de andere kant van de lijn. Dit kan worden veroorzaakt door gesprekken.
Controleer het faxnummer en laat controleren of het faxapparaat aanstaat en is aangesloten; verzend de fax opnieuw.

Faxontvangstberichten

Faxontvangstberichten
Bericht
Foutnr.
Omschrijving
Actie(s)
Geslaagd
n.v.t.
Fax goed ontvangen.
Geen.
Geblokkeerd
n.v.t.
De faxontvangst is geblokkeerd door het ontvangende faxapparaat met de functie voor nummerblokkering.
Geen.
Storing in modem
Elke
Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne modem naar het product – er wordt bijvoorbeeld geprobeerd een fax te verzenden op het moment dat een fax binnenkomt.
Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Communicatiefout
17, 36
Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken of onderbroken.
Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden (als het verzendende apparaat dit niet automatisch zelf doet).
Communicatiefout
Elke behalve 17 of 36
Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.
Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Te weinig ruimte
0
Het beeldbestand kan niet van/naar de schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.
Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Paginafout
0
Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.
Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Geheugenfout
0
Onvoldoende RAM op product.
Als de fout aanhoudt, moet u wellicht extra RAM toevoegen aan het product.
Compressiefout
0
Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.
Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.
Afdrukken mislukt
0
Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.
Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.
Poll Invalid
0
Met de polling-functie is geprobeerd een fax op te halen van een ander apparaat maar daar was geen fax beschikbaar.
Neem contact op met de beheerder van het faxapparaat dat wordt gepolled en controleer of de fax beschikbaar is; probeer het opnieuw.
Taak mislukt
Elke
Faxfout; dit omvat alle niet-specifieke fouten.
Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Stroomstoring
0
Er heeft zich tijdens de faxontvangst een stroomstoring voorgedaan.
Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden.
Geen fax gedetecteerd
17, 36
Er is een gespreksoproep gedaan naar de fax.
Geen

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...