hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet Pro 8500A (A910) e-All-in-One printers - Installatie van de All-in-One (hardware)

Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe u de onderdelen van het apparaat installeert. Voer deze stappen uit voordat u de software voor het apparaat op uw pc installeert.
Dit document bevat de volgende stappen voor het installeren van het apparaat:
 • Het apparaat uit de verpakking halen
 • De inhoud van de doos controleren
 • De module voor het dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) installeren
 • De optionele papierlade 2 installeren
 • Installeer de printkoppen
 • De cartridges installeren
 • Lade 1 vullen
 • Papier in de optionele lade 2 laden
 • De voeding aansluiten en wachten tot de cartridges worden uitgelijnd
 • De taal/regio selecteren
Het product installeren
Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit.
Stap één: Het apparaat uit de verpakking halen
Voer deze stappen uit om het product uit te pakken.
 1. Verwijder alle plakband en verpakkingsmateriaal aan de buitenkant van het product.
  Afbeelding : De tape en het verpakkingsmateriaal aan de buitenkant verwijderen
  Afbeelding: De tape en het verpakkingsmateriaal aan de buitenkant verwijderen
 2. Til de klep van het product op en verwijder vervolgens alle plakband en verpakkingsmateriaal aan de binnenkant van het product.
  Afbeelding : De tape en het verpakkingsmateriaal aan de binnenkant verwijderen
  Afbeelding: De tape en het verpakkingsmateriaal aan de binnenkant verwijderen
De inhoud kan per land/regio verschillen. Kijk op de verpakking voor een lijst met onderdelen die in de doos worden meegeleverd.
Stap drie: De module voor het dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) installeren
Volg deze stappen om de module voor dubbelzijdig afdrukken (duplexer) te installeren.
 1. Haal de duplexmodule uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verwijder al het papier uit de duplexmodule.
 2. Draai het product om zodat u makkelijk bij de achterkant kunt.
 3. Houd de duplexmodule aan de zijkanten vast met de rollen naar het product toe en plaats de module dan in sleuf aan de achterkant van het product.
    opmerking:
  Lokaliseer de ingekerfde pijlen op de duplexmodule die dienen als ondersteuning bij het positioneren.
  Afbeelding : De duplexmodule plaatsen
  Afbeelding: De duplexmodule plaatsen
 4. Duw de duplexmodule in het product totdat deze op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding : De duplexmodule op zijn plaats vastklikken
  Afbeelding: De duplexmodule op zijn plaats vastklikken
Stap vier: De optionele papierlade 2 installeren
Voer deze stappen uit voor de installatie van papierlade 2, die een optioneel accessoire is. Sla deze stap over als uw model zonder papierlade 2 werd geleverd.
 1. Haal de optionele papierlade 2 uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verwijder alle tape uit de papierlade.
 2. Plaats de lade op een plat, horizontaal oppervlak op de plek waar u het product wilt gaan gebruiken.
 3. Til het product op, positioneer het boven de papierlade en laat het product zakken zodat het op de papierlade terechtkomt.
    let op:
  Zorg dat uw vingers en handen zich niet onder het apparaat bevinden.
  Afbeelding : Lade 2 installeren
  Afbeelding: Lade 2 installeren
 4. Controleer of het product goed op de linker-, rechter- en achterrand van de papierlade staat.
Stap vijf: Installeer de printkoppen
Voer deze stappen uit om de printkoppen te installeren.
Afbeelding : Printkoppen meegeleverd in de doos
Afbeelding: Printkoppen meegeleverd in de doos
 1. Open de klep die toegang tot de wagen met cartridges geeft. De bovenklep blijft in de geopende stand staan.
  Afbeelding : Open de klep die toegang tot de wagen met cartridges geeft
  Afbeelding: Open de klep die toegang tot de wagen met cartridges geeft
 2. Til binnen in het apparaat de blauwe vergrendeling van de printkop omhoog.
  Afbeelding : De vergrendeling van de printkop omhoogtillen
  Afbeelding: De vergrendeling van de printkop omhoogtillen
 3. Schud de printkop zes keer snel heen en weer.
  Afbeelding : De printkop zes keer schudden
  Afbeelding: De printkop zes keer schudden
 4. Haal de printkop uit de verpakking en verwijder vervolgens de oranje beschermkapjes van de spuitmondjes.
    let op:
  Schud de printkoppen niet nadat u de oranje beschermkapjes hebt verwijderd.
  Afbeelding : De printkop en de bescherming van de spuitmondjes verwijderen
  Afbeelding: De printkop en de bescherming van de spuitmondjes verwijderen
    let op:
  Raak de spuitmondjes op de printkop niet aan. U kunt de printkop permanent beschadigen door de spuitmondjes aan te raken.
  Afbeelding : De spuitmondjes op de printkop niet aanraken
  Afbeelding: De spuitmondjes op de printkop niet aanraken
 5. Pak de printkop aan de zijkanten vast, met de spuitmondjes naar het apparaat gericht en plaats vervolgens de printkop in de kleurgecodeerde houder.
  • Plaats de zwart/gele printkop in de houder aan de linkerkant.
  • Plaats de magenta/cyaan printkop in de houder aan de rechterkant.
  Afbeelding : De printkop in de houder plaatsen
  Afbeelding: De printkop in de houder plaatsen
 6. Herhaal deze stappen om de andere printkop te installeren. Zorg dat u de andere printkop zes keer heen en weer schudt voordat u deze installeert.
 7. Breng de vergrendeling van de printkop omlaag en druk er vervolgens op totdat de vergrendeling vastklikt.
  Afbeelding : De vergrendeling van de printkop omlaag brengen
  Afbeelding: De vergrendeling van de printkop omlaag brengen
 8. Sluit de klep van het apparaat.
  Afbeelding : De klep van het apparaat sluiten
  Afbeelding: De klep van het apparaat sluiten
Stap zes: De cartridges installeren
Voer deze stappen uit om de printkoppen te installeren.
Afbeelding : Cartridges meegeleverd in de doos
Afbeelding: Cartridges meegeleverd in de doos
 1. Open de toegangsklep tot de cartridges linksonder op het apparaat.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 2. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking.
    opmerking:
  Zodra u een cartridge uit de verpakking hebt gehaald, moet u deze onmiddellijk installeren om beschadiging van de inkt te voorkomen.
 3. Pak de cartridge aan de zijkanten vast, met het spuitmondje naar het product toe gericht en plaats vervolgens de cartridge in de kleurgecodeerde houder.
  • Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant.
  • Plaats de cyaan, magenta en gele cartridges in de houders aan de linkerkant met het corresponderende kleurlabel.
  Afbeelding : De cartridge plaatsen
  Afbeelding: De cartridge plaatsen
 4. Duw de cartridge stevig in de houder totdat de cartridge op zijn plaats klikt.
  Afbeelding : De cartridge duwen totdat deze op zijn plek vastklikt
  Afbeelding: De cartridge duwen totdat deze op zijn plek vastklikt
 5. Herhaal stap 2, 3 en 4 om alle nieuwe cartridges te installeren.
 6. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
Volg deze stappen om papier in de hoofdlade te plaatsen (lade 1).
 1. Til lade 1 op tot deze vergendelt in een open stand.
  Afbeelding : Lade 1 optillen
  Afbeelding: Lade 1 optillen
 2. Trek de bodem van de lade naar u toe tot deze verlengd is.
  Afbeelding : De bodem van de lade verlengen
  Afbeelding: De bodem van de lade verlengen
 3. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de uiterste stand.
  Afbeelding : De papiergeleiders verschuiven
  Afbeelding: De papierbreedtegeleiders verschuiven
 4. Plaats maximaal 250 vel normaal, wit papier in het midden van de lade met de afdrukzijde omlaag en de korte zijde naar voren gericht. Zorg ervoor dat de stapel papier parallel ligt aan de ingegraveerde lijnen in de lade.
  Afbeelding : Gewoon wit papier plaatsen
  Afbeelding: Gewoon wit papier plaatsen
 5. Schuif de papierbreedtegeleiders naar binnen totdat ze tegen de rand van het papier aankomen.
  Afbeelding : De papierbreedtegeleiders aanpassen
 6. Duw de bodem van de lade naar het product tot deze vastklikt.
 7. Klap de uitvoerlade naar beneden.
Stap acht: Papier in de optionele lade 2 laden
Volg deze stappen voor het laden van papier in lade 2, die een optioneel accessoire is. Ga naar de volgende stap in dit document als uw model geen lade 2 heeft.
 1. Pak de onderkant van lade 2 vast en trek de lade eruit.
  Afbeelding : Lade 2 verwijderen
  Afbeelding: Lade 2 verwijderen
 2. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de uiterste stand.
 3. Plaats een stapel normaal, wit papier met de afdrukzijde omlaag in het midden van de lade. Zorg ervoor dat de stapel papier parallel ligt aan de ingegraveerde lijnen in de lade.
    opmerking:
  Plaats alleen gewoon, wit papier in lade 2.
 4. Plaats de papiergeleiders zodat ze tegen de randen van het papier rusten.
  Afbeelding : Papiergeleiders aanpassen in papierlade 2
  Afbeelding: Papiergeleiders aanpassen in lade 2
 5. Schuif de lade voorzichtig terug in het product.
Stap negen: De voeding aansluiten en wachten tot de cartridges worden uitgelijnd
Voer deze stappen uit om het product op de voeding aan te sluiten, en wacht totdat het product de cartridges uitlijnt.
 1. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het apparaat.
  Afbeelding : Het netsnoer op de achterkant van het apparaat aansluiten
  Afbeelding: Het netsnoer op de achterkant van het apparaat aansluiten
 2. Sluit het netsnoer aan op de voedingseenheid.
  Afbeelding : Het netsnoer op de voeding aansluiten
  Afbeelding: Het netsnoer op de voeding aansluiten
 3. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.
  Afbeelding : Het netsnoer op het stopcontact aansluiten
  Afbeelding: Het netsnoer op het stopcontact aansluiten
 4. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
 5. Controleer of er meldingen op het display verschijnen. Als het beeldscherm u vraagt om de taal en het land/de regio in te stellen, ga dan naar stap "De taal en het land/de regio instellen" in dit document.
 6. Wacht tot het product de printkoppen uitlijnt en een uitlijningspagina afdrukt. Deze procedure duurt ongeveer 20 minuten.
 7. Volg als de uitlijning klaar is de instructies op het bedieningspaneel om de productinstallatie te voltooien.
Stap tien: De taal en het land/de regio instellen
 1. Raak op het aanraakscherm het rechter pijltje () aan en dan Instellingen ().
 2. Raak Voorkeuren aan, vervolgens Taal en raak dan uw voorkeurstaal aan.
 3. Raak Ja aan om uw keuze te bevestigen.
 4. Raak in het menu VoorkeurenLand/Regio aan en raak dan uw specifieke land/regio aan.
 5. Raak Ja aan om uw keuze te bevestigen.
Aan de slag met ePrint
Met ePrint blijft u ook onderweg verbonden en productief: u kunt met ePrint rechtstreeks afdrukken naar uw HP printer met ePrint vanaf een smartphone, notebook of ander mobiel apparaat. Voor aanvullende informatie over het installeren en gebruiken van ePrint klikt u op de koppeling.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...