hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Een back-up maken van uw bestanden (Windows 7)

Dit document is van toepassing op alle HP en Compaq pc's met Windows 7.
Helaas denken de meeste mensen pas aan het maken van een back-up als het al te laat is. De informatie op uw computer kan op veel manieren per ongeluk zoek raken. Een kind kan per ongeluk bepaalde programma's of gegevens wissen. Het kan ook gebeuren bij een stroomstoring of een natuurramp. Het is verstandig om regelmatig een back-upkopie te maken van uw bestanden en deze op een afzonderlijke plek te bewaren. Hierdoor kunt u sommige of zelfs alle informatie vervangen in het geval er iets gebeurt met de originelen op de computer.

Een back-up maken van bestanden met behulp van de functie voor het branden van cd's van Windows 7

Gebruik Windows 7 om een back-up van uw belangrijke bestanden op een cd te branden. Gebruik de stappen in dit gedeelte om een back-upschijf te maken.

Voordat u back-ups van uw bestanden gaat maken

Maak voordat u een back-up van uw bestanden maakt eerst een lijst met uw belangrijke bestanden. Gebruik de lijst om tijdens het maken van de cd bij te houden welke bestanden nog moeten worden gebrand en om indien nodig de bestanden later terug te halen. Hier volgen enkele suggesties om mee te beginnen bij het maken van een lijst:
 • Map Documenten
 • Digitale foto's
 • Bankgegevens en andere financiële gegevens
 • E-mailadresboek
 • Favorieten van de internetbrowser

Een set back-upschijven maken in Windows 7

Maak voordat u begint een lijst van de bestanden waarvan u een back-up wilt maken. Voer deze stappen uit om een back-up te maken van uw bestanden met behulp van Windows 7:
Voorbeeld
 1. Plaats een lege cd- of dvd-schijf in de cd- of dvd-brander.
  Er verschijnt automatisch een venster voor het schrijfstation. Als er geen venster wordt geopend, klikt u op Start , Computer en vervolgens op het schrijfbare station. Ga verder met stap 3.
  Afbeelding : Venster Automatisch afspelen
  Venster Automatisch afspelen
 2. Klik op Bestanden op schijf branden.
 3. Geef de schijf een naam een kies Zoals een USB-flashstation. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Hoe wilt u deze schijf gebruiken?
  Venster Schijf voorbereiden
 4. Windows formatteert de schijf.
  Afbeelding : De schijf formatteren
  De schijf formatteren
  opmerking:
  Het formatteren van de schijf kan enige tijd in beslag nemen. Schakel de computer niet uit voordat het formatteren is voltooid.
  Het venster van het schijfstation wordt geopend wanneer het formatteren is voltooid.
  Afbeelding : Venster van het schijfstation
  Venster van het schijfstation
 5. Open het venster Computer of Windows Verkenner en blader naar de bestanden waarvan u een back-up wilt maken.
 6. Klik op de bestanden in andere vensters of in Windows Verkenner. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de bestanden naar het venster van het cd- of dvd-station. Laat de linkermuisknop los om de bestanden neer te zetten en op de cd te branden. Terwijl u bestanden in de map van het schijfstation sleept, brandt Windows 7 automatisch bestanden op de schijf.
  Blijf bestanden kopiëren totdat alle bestanden in de map van het schijfstation staan en op de schijf zijn gebrand.
U hebt nu een back-upschijf gemaakt voor het geval er iets gebeurt met de originele bestanden. Maak regelmatig een back-upkopie van deze bestanden om te voorkomen dat er belangrijke informatie verloren gaat.
Plak een etiket op de schijf met een beschrijving van de inhoud en bewaar de schijf op een veilige plaats. Plaats de schijf in het schijfstation en verplaats de bestanden naar de vaste schijf om de bestanden op de schijf terug te zetten.

Windows Back-upcentrum gebruiken in Windows 7

Met Windows Back-upcentrum kunt u back-upkopieën van bestanden en mappen maken. Windows Back-upcentrum is compatibel met Windows Vista en kan automatisch regelmatig back-ups van nieuwe en aangepaste bestanden maken.
U kunt ook een installatiekopie van de gehele computer maken. Deze installatiekopie kan worden gebruikt om de computer te herstellen na een hardwarefout. Zie Een systeemkopie maken in Windows 7 voor meer informatie.
Voer deze stappen uit om Windows Back-upcentrum te gebruiken:
Voorbeeld
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik onder Systeem en beveiliging op Een back-up van uw computer maken.
  Afbeelding : Systeem en beveiliging
  Het gedeelte Systeem en beveiliging van Configuratiescherm
  Back-upcentrum wordt geopend.
  opmerking:
  Als u Back-upcentrum nooit eerder hebt gebruikt, verschijnt nu de tekst Windows Back-up is niet geconfigureerd. Zie Back- upcentrum voor de eerste keer instellen in Windows 7 voor meer informatie. Ga anders door met de volgende stap.
 3. Klik op Nu een back-up maken.
  Afbeelding : Back-upcentrum
  Back-upcentrum
  Back-upcentrum maakt back-ups van de mappen en bibliotheken en slaat deze op de back-uplocatie op.

Back-upcentrum voor de eerste keer instellen in Windows 7

Als dit de eerste keer is dat u Back-upcentrum opent, voert u deze stappen uit dit in te stellen:
Voorbeeld
 1. Klik op Back-up instellen.
  Afbeelding : Back-upcentrum
  Venster Back-upcentrum
  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.
 2. Selecteer de locatie voor opslaan van de back-up op een extern station of een schijf.
  Afbeelding : Selecteer de back-uplocatie
  Selecteer de back-uplocatie
 3. Selecteer van welke bestanden u back-ups wilt maken. Selecteer Automatisch laten bepalen om back-ups te maken van bestanden die in de meestgebruikte mappen worden opgeslagen of selecteer Laat mij kiezen om de bestanden en mappen handmatig te selecteren.
  Afbeelding : Selecteer bestanden en mappen waarvan back-ups worden gemaakt
  Selecteer bestanden en mappen waarvan back-ups worden gemaakt
 4. Klik op Volgende.
 5. Als u Automatisch laten bepalen hebt geselecteerd, ga dan naar de volgende stap.
  Als u Laat mij kiezen hebt geselecteerd, selecteer dan de bibliotheken en mappen waarvan back-ups moeten worden gemaakt en klik hierna op Volgende.
  Afbeelding : Selecteer items om back-ups van te maken
  Selecteer items om back-ups van te maken
 6. Controleer de instellingen en klik vervolgens op Instellingen opslaan en back-up uitvoeren.
  opmerking:
  Back-upcentrum voert standaard iedere week een back-up uit. Als u dit schema wilt wijzigen of automatische back-ups wilt uitschakelen, klikt u op Schema wijzigen.
  Afbeelding : Uw back-upinstellingen bekijken
  Uw back-upinstellingen bekijken

Bestanden terugzetten met behulp van de wizard Back-up in Windows 7

Gebruik de Windows Back-up-wizard om alle bestanden terug te zetten waarvan u met behulp van de wizard een back-up hebt gemaakt. Voer deze stappen uit om de back-upbestanden terug te zetten:
Voorbeeld
 1. Als de back-upbestanden op een cd of dvd staan, plaatst u de cd of dvd in het schijfstation.
  Als de bestanden op een externe vaste schijf staan, sluit de vaste schijf dan aan op de computer.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik onder Systeem en beveiliging op Een back-up van uw computer maken.
  Back-upcentrum wordt geopend.
 4. Klik op Mijn bestanden herstellen of Bestanden van alle gebruikers herstellen.
  Afbeelding : Back-upcentrum
  Back-upcentrum
  Het venster 'Bestanden terugzetten' wordt geopend.
  Afbeelding : Venster 'Bestanden terugzetten'
  Venster 'Bestanden terugzetten'
 5. U voegt bestanden en mappen die moeten worden teruggezet toe via Zoeken, Zoeken naar bestanden of Zoeken naar mappen.
 6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van bestanden en mappen, klikt u op Volgende.
  Afbeelding : Venster voor het kiezen van de locatie voor het terugzetten van de bestanden en mappen
  Venster Bestanden terugzetten met Op de oorspronkelijke locatie geselecteerd
 7. Kies ervoor om de bestanden terug te zetten Op de oorspronkelijke locatie of Op de volgende locatie.
  Als u ervoor kiest de bestanden terug te zetten op een andere locatie, klikt u op Bladeren om de bestanden op een andere locatie op te slaan.
 8. Klik op Herstellen.
  De Windows Back-up-wizard zet de bestanden nu terug.
 9. Wanneer de wizard klaar is met het terugzetten van de bestanden, klikt u op Voltooien op het controlevenster.

Een systeemkopie maken in Windows 7

Met Windows Back-upcentrum kunt u een systeemkopie van de gehele computer maken. Deze systeemkopie kan worden gebruikt om de computer te herstellen in geval van een hardwarefout.
Voer deze stappen uit om een systeemkopie te maken:
Voorbeeld
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik onder Systeem en beveiliging op Een back-up van uw computer maken.
  Back-upcentrum wordt geopend.
  Afbeelding : Back-upcentrum
  Back-upcentrum
 3. Klik op Een systeemkopie maken.
  Windows zoekt naar beschikbare back-upapparaten, zoals een vaste schijf, een dvd-brander of een netwerkstation.
 4. Kies de locatie waarop u uw systeemkopie wilt opslaan en klik op Volgende.
  • Op een vaste schijf
  • Eén of meer dvd's
  • Op een netwerklocatie
    waarschuwing:
  Sla de back-up niet op de herstelpartitie op: FACTORY_IMAGE of Recovery. Als u dit doet, wordt de HP herstelinformatie beschadigd.
  Afbeelding : Kies een locatie waar u de systeemkopie wilt opslaan
  Opslaan van de back-up naar het dvd-rw-station (E:)
 5. Bevestig de instellingen en klik op Back-up starten.
  Afbeelding : Bevestig de back-upinstellingen
  Venster Bevestig de back-upinstellingen
  Back-upcentrum slaat de systeemkopie op.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...