hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - Windows 7 besturingssysteem herstellen met behulp van Microsoft Back-up en Herstellen

In dit document wordt uitgelegd hoe u een notebook-pc die oorspronkelijk is geconfigureerd met Windows 7 kunt herstellen met behulp van oorspronkelijke Windows-functionaliteit.
Zie HP Guided Solution – Een HP systeemherstel uitvoeren voor informatie over het gebruik van HP Recovery Manager op notebooks die oorspronkelijk zijn geconfigureerd met Windows 7.
Raadpleeg Een HP systeemherstel uitvoeren (Windows Vista) (in het Engels) voor notebooks die oorspronkelijk zijn geconfigureerd met het besturingssysteem Windows Vista.
Raadpleeg Overzicht van het besturingssysteem herstellen of opnieuw installeren (in het Engels) als u wilt verifiëren of u de juiste herstelprocedure gebruikt voor nootbooks die oorspronkelijk zijn geconfigureerd met XP of een ander besturingssysteem.
Raadpleeg Veelgestelde vragen over het repareren of herinstalleren van het besturingssysteem (in het Engels) voor antwoorden op veelgestelde vragen.
Zie HP pc's - Op zoek naar herstelschijven? (in het Engels) voor vervangende media.
Als Windows of uw harde schijf is beschadigd, of uw computer is besmet door een virus, kunt u uw computer naar de oorspronkelijke staat terugzetten met behulp van systeemeigen Windows-functionaliteit. Met Windows 7 Back-up maken en terugzetten kunt u uw computer als volgt beschermen en herstellen:
Windows 7 Back-up maken en terugzetten is vergelijkbaar met HP Recovery Manager. Raadpleeg HP Guided Solution – Een HP systeemherstel uitvoeren om HP Recovery Manager te gebruiken.

Back-up maken van uw bestanden

Het is raadzaam regelmatig back-ups te maken van uw bestanden voor het geval uw harde schijf beschadigd raakt of u per ongeluk een bestand wist. U kunt zo vaak als u wilt op elk gewenst moment een back-up van uw bestanden maken op een extern opslagapparaat naar keuze, zoals een cd, dvd, externe harde schijf, USB-station of netwerklocatie. Windows raadt niet aan een back-up van uw bestanden te maken op de interne harde schijf, omdat u in dat geval het risico loopt uw gegevens kwijt te raken als de harde schijf beschadigd raakt. Als u een reservekopie van uw bestanden bewaart op een veilige plaats uit de buurt van uw computer, kunt u uw bestanden terugzetten naar uw computer nadat uw computer is hersteld.
Volg de onderstaande stappen voor het maken van een back-up van uw bestanden met Windows 7 Back-up maken en terugzetten.
 1. Klik op Start, typ Back-up in het zoekveld en klik op Back-up maken en terugzetten zodra deze optie in de lijst verschijnt.
 2. Klik op Back-up instellen.
 3. Sluit uw externe opslagapparaat aan of plaats een leeg medium in de computer. Selecteer het apparaat of medium zodra het verschijnt in de lijst met opslaglocaties. Klik vervolgens op Volgende om verder te gaan.
 4. Kies of u door Windows wilt laten bepalen van welke bestanden een back-up moet worden gemaakt, dan wel of u deze bestanden zelf wilt selecteren.
  • Als u kiest voor Door Windows laten bepalen en op Volgende klikt, wordt het proces voor het maken van een back-up van al uw bestanden meteen gestart.
  • Als u kiest voor Zelf bepalen en op Volgende klikt, wordt een venster geopend waarin u bestanden kunt selecteren. Blader door de mappen en selecteer de mappen en bestanden waarvan u een back-up wilt maken. Klik vervolgens op Volgende.
 5. Er verschijnt een venster met de door u geselecteerde opties. Controleer de back-uplocatie en het overzicht van de bestanden die u hebt geselecteerd. Klik op Instellingen opslaan en back-up uitvoeren om het back-upproces te starten.
 6. Wacht tot Windows klaar is met het maken van een back-up van uw bestanden. Als het lijkt alsof de voortgangsbalk is gestopt, kunt u klikken op Meer informatie om te zien wat er gaande is.
  Plaats wanneer u daarom wordt gevraagd een lege dvd, USB-stick of externe harde schijf en klik op OK om verder te gaan met het opslaan van uw bestanden.
Wacht tot het bericht verschijnt dat het back-upproces is voltooid. Bewaar de back-up op een veilige plaats. Het is raadzaam regelmatig een back-up te maken om nieuwe belangrijke bestanden toe te voegen. Als de vorige back-up al lang geleden is gemaakt, kunt u misschien het beste een nieuwe volledige back-up maken.

Een nieuwe volledige back-up maken

Het is belangrijk uw back-upbestanden van tijd tot tijd bij te werken in verband met de toevoeging van nieuwe bestanden. Als de vorige back-up al lang geleden is gemaakt, kunt u een nieuwe volledige back-up maken om de vorige te vervangen.
Voer de onderstaande stappen uit om een nieuwe volledige back-up te maken.
 1. Open Back-up maken en terugzetten: klik op Start, typ Back-up en klik op Back-up maken en terugzetten zodra dit in de lijst verschijnt.
 2. Klik in de linkerkolom op Een nieuwe volledige back-up maken. Er wordt een venster weergegeven. Hier kunt u een back-up van uw bestanden maken zoals u dit de eerste keer hebt gedaan.
 3. Klik op Nu back-up maken om te beginnen met het maken van de back-up van uw bestanden op het opslagapparaat.
  Plaats wanneer u daarom wordt gevraagd een nieuw, leeg medium in de computer en klik op OK om het back-upproces voort te zetten.
Maak een nieuwe, volledige back-up wanneer u belangrijke bestanden toevoegt. Zie Bestanden terugzetten met een back-up voor informatie over hoe u uw bestanden kunt terugzetten met een back-up.

Een systeemimage maken

Met een systeemimage kunt u uw stations, programma's, bestanden en systeeminstellingen herstellen als uw harde schijf beschadigd raakt. U kunt een systeemimage gebruiken wanneer u een nieuwe harde schijf hebt en alle stations, bestanden en systeeminstellingen van uw oude schijf wilt overzetten. Aangezien een systeemimage een volledige kopie van uw harde schijf is, kunt u niet instellen wat in de systeemimage moet worden opgenomen. Zie Back-up maken van uw bestanden als u een back-up wilt maken van afzonderlijke bestanden.
Voer de volgende stappen uit om een systeemimage te maken.
 1. Klik op Een systeemkopie maken in de linkerkolom van het venster Back-up maken en terugzetten.
 2. Selecteer de opslaglocatie waar u de image wilt opslaan en klik op Volgende.
  U kunt uw back-upbestanden opslaan op uw interne harde schijf, maar dit is niet raadzaam. Als uw harde schijf beschadigd raakt, verliest u tevens al uw back-upbestanden. Bewaar uw back-upbestanden op een veilige, externe locatie, zoals een dvd, USB-geheugen, externe harde schijf of netwerk.
 3. Selecteer welke stations u in de image wilt opnemen en klik op Volgende.
 4. Controleer de back-upinstellingen en klik op Back-up starten om te beginnen met het maken van een systeemimage.
  Voor het back-upproces zijn mogelijk meerdere dvd's nodig.
 5. Wacht tot het bericht verschijnt dat de back-up is voltooid alvorens verder te gaan.
  Plaats wanneer u daarom wordt gevraagd een leeg medium van meer dan 1 GB, zoals een dvd, USB-geheugen of externe harde schijf in de computer en klik op OK.
Bewaar de systeemimage op een veilige locatie, uit de buurt van de computer, en gebruik de systeemimage als u uw computer met alle bestanden, drivers en software moet herstellen.

Een systeemherstelschijf maken

Een andere optie van Windows 7 Back-up maken en terugzetten is het maken van een systeemherstelschijf. Een systeemherstelschijf is een schijf waarmee de computer kan worden opgestart en waarop zich de Windows-herstelprogramma's bevinden. Deze programma's kunnen u helpen Windows weer te starten in geval van ernstige problemen die ervoor zorgen dat Windows niet meer kan worden gestart. Als uw systeem bijvoorbeeld door een virus is beschadigd waardoor Windows niet meer kan worden gestart, kunt u met de systeemherstelschijf een menu met herstelprogramma's openen waarmee u het probleem kunt verhelpen.
Volg de onderstaande stappen voor het maken van een systeemherstelschijf met Windows 7 Back-up maken en terugzetten.
 1. Klik in de linkerkolom op Een systeemherstelschijf maken.
 2. Plaats een lege dvd in de computer, selecteer het station en klik op Schijf maken om te beginnen met het kopiëren van de bestanden naar de dvd.
Wacht tot de schijf is voltooid en bewaar de schijf daarna op een veilige locatie, uit de buurt van de computer. Gebruik deze schijf wanneer u geen toegang hebt tot Windows om te proberen het probleem op te lossen.

Herstellen met een systeemherstel

Systeemherstel is een soort knop Ongedaan maken. Als u onlangs een bestand of programma hebt toegevoegd of verwijderd en dit problemen veroorzaakt, kunt u teruggaan naar het moment waarop de computer nog goed werkte. Deze optie heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden. De meest recente update-, driver- of software-installatie wordt ongedaan gemaakt, waarmee het probleem mogelijk wordt opgelost.
Volg de onderstaande stappen om uw systeem te herstellen.
 1. Klik op Systeeminstellingen of de computer herstellen.
 2. Klik op Systeemherstel starten.
 3. Selecteer de optie Aanbevolen herstelpunt en klik vervolgens op Volgende om verder te gaan.
 4. Klik op Voltooien om door te gaan met het systeemherstel.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u wilt doorgaan.
Nadat u zich weer hebt aangemeld bij Windows, wordt er een bericht weergegeven dat het systeemherstel is voltooid. U kunt nu uw computer normaal gebruiken.

Herstellen met een systeemimage

Als het probleem niet wordt opgelost met een systeemherstel of als u een nieuwe harde schijf hebt, dan is het herstellen van uw harde schijf met een systeemimage de volgende stap. Als u uw computer herstelt met een systeemimage, kunt u geen afzonderlijke bestanden herstellen en worden al uw programma's, systeeminstellingen en bestanden vervangen door de programma's, systeeminstellingen en bestanden van de systeemimage. Als u een systeemimage uitvoert om uw computer te herstellen, hoeft u alleen de programma's en bestanden te vervangen die zijn toegevoegd nadat u een systeemimage had gemaakt.
Neem de onderstaande stappen om uw harde schijf te herstellen met een systeemimage.
Kies de geschikte herstelmethode op basis van de staat van uw computer:
 • Als u toegang hebt tot het Configuratiescherm in Windows of als u de systeemimage wilt herstellen op een andere computer, gaat u als volgt te werk.
  1. Klik op Start, typ Back-up in het zoekveld en klik op Back-up maken en terugzetten zodra deze optie in de lijst verschijnt.
  2. Klik op Systeeminstellingen of de computer herstellen.
  3. Klik op Geavanceerde herstelmethoden.
  4. Klik op Uw computer herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt en volg dan de instructies op het scherm.
 • Als u geen toegang hebt tot het Configuratiescherm in Windows en als u geen Windows-installatieschijf of een systeemreparatieschijf hebt, gaat u als volgt te werk.
  1. Start de computer opnieuw op met de aan/uit-knop.
  2. Als op uw computer alleen Windows 7 is geïnstalleerd, houdt u de toets F8 ingedrukt voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Herhaal deze eerste twee stappen als het Windows-logo wordt weergegeven.
   Als op uw computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het gewenste besturingssysteem te markeren en drukt u vervolgens op de toets F8.
  3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Uw computer herstellen te markeren en druk vervolgens op Enter.
  4. Selecteer een lay-out voor het toetsenbord en klik op Volgende.
  5. Selecteer een gebruikersnaam, voer het wachtwoord in en klik op OK.
  6. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Herstellen met systeeminstallatiekopie en volg dan de instructies op het scherm.
 • Als u geen toegang hebt tot het Configuratiescherm in Windows maar u wel een Windows-installatieschijf of een systeemreparatieschijf hebt, gaat u als volgt te werk.
  1. Plaats de installatieschijf of systeemherstelschijf.
  2. Start de computer opnieuw op met de aan/uit-knop.
  3. Druk wanneer u dit wordt gevraagd op een toets om de computer vanaf de installatieschijf of systeemherstelschijf op te starten.
   Als uw computer niet is ingesteld voor opstarten vanaf een cd of dvd, moet u mogelijk de BIOS-instellingen van de computer wijzigen. Houd de toets F9 ingedrukt voordat het Windows-logo wordt weergegeven om Opstartoptiebeheer weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om Intern cd-/dvd-rom-station te selecteren en druk dan op Enter.
  4. Kies uw taalinstellingen en klik op Volgende.
  5. (Alleen als u een Windows-installatieschijf hebt. Ga anders verder naar stap 6.) Klik op Uw computer herstellen.
  6. Selecteer een hersteloptie en klik op Volgende om door te gaan.
Uw computer wordt nu hersteld naar de systeemimage die u hebt gemaakt. Als er programma's en bestanden ontbreken die u had toegevoegd nadat u de systeemimage had gemaakt, installeert u die programma's of zet u de bestanden terug met een back-up die u hebt gemaakt.

Bestanden terugzetten met een back-up

Nadat u het systeem hebt hersteld met een systeemimage, kunnen bepaalde bestanden ontbreken. Als u een back-up hebt gemaakt van uw bestanden op een externe locatie, kunt u de onderstaande stappen volgen om de bestanden terug te zetten op uw computer.
 1. Klik op Bestanden vanuit een andere back-up terugzetten.
 2. Selecteer de locatie waar u een back-up hebt opgeslagen en klik dan op Volgende om verder te gaan.
 3. Schakel het selectievakje Alle bestanden in deze back-up selecteren in of kies handmatig de bestanden of mappen met bestanden die u wilt terugzetten. Klik dan op Volgende om door te gaan.
 4. Selecteer de optie om uw bestanden In de oorspronkelijke locatie terug te zetten of kies handmatig een nieuwe locatie bij In de volgende locatie. Klik dan op Terugzetten om de herstelprocedure te starten.
 5. Nadat de bestanden zijn teruggezet, klikt u op Voltooien om het proces te voltooien.
De bestanden zijn teruggezet op de door u gekozen locatie op de harde schijf.
Het is belangrijk dat u een back-up maakt van uw bestanden wanneer u nieuwe, belangrijke bestanden toevoegt of als het al een poos geleden is sinds u voor het laatst een back-up hebt gemaakt van uw bestanden. Zolang uw bestanden zijn opgeslagen op een veilige, externe locatie, kunt u de bestanden te allen tijden terugzetten op de harde schijf.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...