hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De voedingsmodule vervangen in HP Pavilion Elite desktop-pc's

Dit document is alleen van toepassing op HP desktop-pc's met de volgende typen pc-behuizing:
Afbeelding van de pc
Voordat u begint
 • U hebt een platte schroevendraaier nodig. Houd er rekening mee dat u een schroevendraaier met een lange schacht nodig hebt om de interne bevestiging van een lange grafische kaart te verwijderen.
 • Verwijder de Pocket Media Drive als deze aanwezig is.
 • Schakel de pc uit en koppel vervolgens alle kabels los. Koppel de ethernet- of modemkabel los voordat u het netsnoer loskoppelt.
 • Plaats de pc op een lege, vlakke en stabiele ondergrond in een ruimte zonder vloerbedekking.
 • HP adviseert een antistatische polsband en een mat van geleidend schuim te gebruiken als u aan de pc werkt.
 • Verwijder een onderdeel pas uit de beschermende verpakking op het moment dat u het gaat installeren.
 • Noteer de richting van de voedingsmodule op een stuk papier, aangezien de vervangende voedingsmodule in dezelfde richting moet worden geïnstalleerd als het originele onderdeel; high-connector of low-connector.
  Afbeelding : Bij een high-connector voedingsmodule bevindt de voedingsconnector zich vlakbij de bovenkant van de computer
  Afbeelding van een high-connector voedingsmodule
  Afbeelding : Bij een low-connector voedingsmodule bevindt de voedingsconnector zich vlakbij de add-in kaarten
  Afbeelding van een low-connector voedingsmodule
 • Tijdens deze procedure koppelt u de componentkabels los en traceert u iedere voedingskabel en koppelt u deze los van een systeemcomponent. Onthoud de locatie en het type aansluiting. U kunt hiervoor een schematische tekening op papier maken.
    opmerking:
  Stekkers op de voedingsmodule zijn op de aansluitingen afgestemd en kunnen alleen worden aangesloten als ze goed worden uitgelijnd met de aansluiting van de component. Daarnaast hebben sommige stroomconnectors een vergrendeling die moet worden ingedrukt om de kabelconnector uit de aansluiting te kunnen halen.
  Afbeelding : Het traceren van de voedingskabels wanneer u deze loskoppelt
  Afbeelding van het traceren van de voedingskabel en noteren van de locatie op een vel papier
  waarschuwing:
De randen van de metalen panelen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken. Zorg dat uw huid niet langs een metalen rand aan de binnenkant van de computer schuurt.
  let op:
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading. Teneinde het risico op elektrostatische ontlading te beperken, kunt u het beste in een ruimte zonder vloerbedekking werken. Gebruik bovendien een antistatisch oppervlak (bijvoorbeeld een geleidende schuimmat) en draag een antistatische polsband die contact maakt met een geaard oppervlak.
Terugplaatsen van de voedingseenheid
Gebruik de stappen in dit gedeelte om een voedingsmodule te vervangen.
  waarschuwing:
Zorg ervoor dat de pc van het stroomnet is losgekoppeld voordat u begint.
Probeer de voedingsmodule niet uit elkaar te halen of te repareren, aangezien dit persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur kan veroorzaken. Vervang altijd de gehele voedingsmodule.
Stap 1
Verwijder het zijpaneel.
Voor meer informatie over het verwijderen van het zijpaneel raadpleegt u het HP ondersteuningsdocument De pc-behuizing openen.
Afbeelding: trek het zijpaneel naar de achterkant van de computer om het te ontgrendelen
Stap 2
Verwijder de voorklep.
Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen van de voorklep het HP ondersteuningsdocument de voorklep verwijderen.
Afbeelding van het optillen van de lipjes waarmee de voorklep aan de computer is bevestigd
Stap 3
Leg de computer op de zijkant.
Afbeelding van het op de zijkant leggen van de computer
Stap 4
Verwijder de houder voor de vaste schijven.
Voor meer informatie over het verwijderen van de houder voor de vaste schijven, raadpleeg het HP ondersteuningsdocument Een vaste schijf toevoegen of vervangen.
Afbeelding van de schijfhouder in de computer
Stap 5
Verwijder de interne bevestiging van de lange grafische kaart:
Verwijder de twee schroeven waarmee de interne bevestiging in de computer vastzit. Mogelijk moet u de bekabeling aan de kant doen om de onderste schroef te bereiken. Houd er rekening mee dat u een platte schroevendraaier met een lange schacht nodig hebt om de onderste schroef te verwijderen.
Afbeelding van het verwijderen van de twee schroeven van de interne bevestiging voor een lange grafische kaart
Stap 6
Draai de interne bevestiging met de klok mee om de bovenkant van de bevestiging los te maken van de schijfhouder, en daarna...
Afbeelding van het draaien van de interne bevestiging om de bovenkant van de schijfhouder los te maken
...trekt u de interne bevestiging uit de computer. Mogelijk moet u kabels aan de kant houden bij het terugtrekken van de bevestiging.
Leg de bevestiging aan de kant.
Afbeelding van het verwijderen van de interne bevestiging
Stap 7
Koppel de stroomkabel los van de lange grafische kaart: Knijp in de vergrendeling van de stekker en trek de stekker vervolgens van de kaart.
Afbeelding van het verwijderen van de stroomstekker van de grafische kaart
Stap 8
Zoek de voedingsmodule (1) in de computer. Traceer iedere netvoedingskabel op zijn aansluiting op een systeemcomponent en koppel deze los.
  opmerking:
Op de afbeelding ziet u de computer met de verwijderde lange grafische kaart.
Ga door met zoeken en loskoppelen van voedingskabelaansluitingen totdat alle kabels zijn losgekoppeld.
  opmerking:
De kabels van de vaste schijf zijn losgekoppeld bij stap 4.
De voedingskabel van de lange grafische kaart werd losgekoppeld in stap 7.
  Afbeelding van de locaties van de kabels van de voedingsmodule voor de systeemcomponenten
 1. Voedingskabels
 2. Cd- of dvd-stations
 3. Hoofdvoeding van moederbord
 4. Ventilator van moederbord
 5. Uitbreidingskaarten
Stap 9
Verwijder de vier schroeven waarmee de voedingsmodule aan de achterkant van de computer is bevestigd.
Afbeelding van de schroeven waarmee de high-connector voedingsmodule wordt vastgezet
Stap 10
Zoek de vergrendeling van de voedingsmodule aan de voet van de voedingsmodule in de computer.
Afbeelding van de vergrendeling van de voedingsmodule aan de voet van de module
Stap 11
Druk op de vergrendeling van de voedingsmodule (1) en schuif de voedingsmodule (2) naar links om deze te ontgrendelen.
Afbeelding van het indrukken van de vergrendeling en het schuiven van de voedingsmodule in de computer
Stap 12
Verplaats de voedingsmodule naar links en vervolgens naar beneden waarbij de module loskomt van de computer.
Afbeelding van het verschuiven van de voedingsmodule
Stap 13
Til de voedingsmodule uit de computer.
Afbeelding van het uit de computer tillen van de voedingsmodule
Stap 14
Laat de vervangende voedingsmodule in de computer zakken. (De afbeelding toont de installatie van een low-connector voedingsmodule).
  opmerking:
U moet de vervangende voedingsmodule in dezelfde richting installeren als de originele module; zorg ervoor dat u de richting van de voedingsmodule weet voordat u deze in de computer plaatst. Indien nodig verwijst u naar de richting die u eerder had opgeschreven; ofwel high-connector ofwel low-connector.
Afbeelding: de voedingsmodule in de computer schuiven
Stap 15
Plaats de voedingsmodule in de opening aan de achterkant van de computer.
Afbeelding van de voedingsmodule in de opening aan de achterkant van de computer
Stap 16
Schuif de voedingsmodule naar rechts (naar de achterkant van de computer toe) totdat de vergrendeling op zijn plaats klikt.
Afbeelding van de voedingsmodule in de opening aan de achterkant van de computer
Stap 17
Plaats de vier schroeven waarmee de voedingsmodule aan de achterkant van de computer is bevestigd en draai ze vast.
Afbeelding van de schroeven op een low-connector voedingsmodule
Stap 18
Leid de kabels van de voedingsmodule (1) naar elke systeemcomponent en sluit ze aan.
  opmerking:
 • Op de afbeelding ziet u de computer met de verwijderde lange grafische kaart.
 • In de latere stappen worden de voedingskabel van de lange grafische kaart en de kabels van de vaste schijf aangesloten.
 • Uw computer gebruikt mogelijk niet alle connectors op de voedingsmodule. Controleer uw notities en sluit op elke systeemcomponent een connector van de voedingsmodule aan.
  Afbeelding van de locaties van de kabels van de voedingsmodule voor de systeemcomponenten
 1. Voedingskabels
 2. Cd- of dvd-stations
 3. Hoofdvoeding van moederbord
 4. Ventilator van moederbord
 5. Uitbreidingskaarten
Stap 19
Sluit de stroomkabel weer op de lange grafische kaart aan.
Afbeelding van het aansluiten van de stroomkabel op de lange grafische kaart
Stap 20
Houd de interne bevestiging vast en...
Afbeelding van de interne bevestiging van de lange grafische kaart
...plaats de interne bevestiging op de lange grafische kaart, waarbij u de voet van de bevestiging op het onderste schroefgat in de computer plaatst. Mogelijk moet u kabels aan de kant houden bij het plaatsen van de bevestiging.
Afbeelding van het plaatsen van de interne bevestiging op de lange grafische kaart
Stap 21
Draai de bovenkant van de interne bevestiging tegen de richting van de klok op zijn plaats boven de stroomconnector van de grafische kaarten in de schijfhouder. Mogelijk moet u de interne bevestiging op de grafische kaart en de stroomconnector drukken bij het draaien om de bovenkant van de bevestiging in de schijfhouder te plaatsen. Controleer of er zich geen objecten bevinden tussen de bevestiging en de kaart.
Afbeelding van het tegen de richting van de klok draaien van de interne bevestiging
Stap 22
Plaats en de draai de twee schroeven waarmee de interne bevestiging in de computer is bevestigd vast. Houd er rekening mee dat u een platte schroevendraaier met een lange schacht nodig hebt om de onderste schroef te plaatsen.
Afbeelding van het plaatsen van de twee schroeven van de interne bevestiging voor de lange grafische kaart
Stap 23
Sluit de kabels aan en plaats de houder van de vaste schijf terug.
Raadpleeg voor meer informatie over het terugplaatsen van de houder voor de vaste schijven het HP ondersteuningsdocument Een vaste schijf toevoegen of vervangen.
Afbeelding van het aansluiten van de stroom- en SATA-gegevenskabels op de vaste schijven in de houder
Stap 24
Zet de pc rechtop.
Afbeelding van het rechtop zetten van de computer
Stap 25
Plaats de voorklep weer terug.
Raadpleeg voor meer informatie over het terugplaatsen van de voorklep het HP ondersteuningsdocument de voorklep verwijderen.
Afbeelding van de rechterkant van de voorklep in de computer drukken
Stap 26
Plaats het zijpaneel terug.
Voor meer informatie raadpleegt u het HP ondersteuningsdocument De pc-behuizing openen.
Afbeelding van het zijpaneel dat over de zijkant van de computer is geplaatst

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...