hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  CORONAVIRUS (COVID10) Impact:

  door de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus hebben we momenteel langere wachttijden aan de telefoon. Wij raden U aan om onze digitale oplossingen te proberen zoals de Virtuele Agent en onze Diagnostics tools. Op die manier bent u sneller geholpen. Instant Ink klanten verwijzen wij naar instantink.com. Daar worden de meeste van uw vragen beantwoord.

  Informatie

  Herstel intermitterende print spooler-servicefouten die ervoor kunnen zorgen dat printtaken mislukken na een Windows-update.Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Partities en namen aan vaste schijven toewijzen (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq pc's met Windows 7.

Werken met stations, partities en volumes in Windows 7

Een partitie is een gebied van een vaste schijf dat geformatteerd kan worden en waaraan een stationsletter kan worden toegewezen. Op een vaste schijf is een volume een geformatteerde primaire partitie of logisch station. De termen partitie en volume worden vaak door elkaar gebruikt.
HP en Compaq computers met Windows 7 beschikken over een vaste schijf die uit minimaal twee partities bestaat: de hoofdpartitie voor Windows en uw werk, en een herstelpartitie om de computer te herstellen naar de fabrieksstaat. Hier is een lijst met een aantal partities die u op uw vaste schijf kunt vinden:
 • De eerste partitie, doorgaans aangeduid met de letter C, bevat de systeembestanden, programmabestanden en bruikbare opslagruimte voor bestanden.
 • De tweede partitie, doorgaans aangeduid met de letter D en de tekst RECOVERY, bevat de informatie voor systeemherstel, in het geval dat de bestanden op de C-partitie beschadigd of onbruikbaar zijn.
 • Wellicht is er een verborgen partitie met de naam SYSTEM. De partitie SYSTEM wordt door Windows gebruikt om beveiligde bestanden op te slaan voor het oplossen van problemen en moet niet worden gewijzigd.
 • Uw computer heeft misschien ook een partitie genaamd 'HP_TOOLS'. Deze partitie bevat hulpprogramma's van HP voor UEFI die u kunt gebruiken om opstartproblemen op te lossen of op hardwarefouten te testen.
  let op:
Tijdens het uitvoeren van de stappen in dit document mag u de partitie SYSTEM, de herstelpartitie of de partitie FACTORY_IMAGE niet verwijderen of gebruiken voor de opslag van bestanden. Als u dit wel doet kunt u mogelijk geen problemen oplossen of een herstelbewerking uitvoeren wanneer er een groot computerprobleem optreedt.

Een nieuwe stationsletter toevoegen in Windows 7

U kunt meer opslagruimte maken of een ander station weergeven door als volgt een nieuwe stationsletter toe te voegen aan de computer:
 • Een extra vaste schijf toevoegen - Voeg een nieuwe vaste schijf of een USB-opslagapparaat toe als u meer ruimte nodig hebt voor foto's, video's, muziek of andere bestanden. Een nieuwe vaste schijf kan binnen in de computer zitten (intern) of extern zijn aangesloten via een USB-poort op de computer. Wanneer u een nieuw opslagapparaat toevoegt, wijst Windows automatisch een nieuwe letter aan het apparaat toe.
  opmerking:
  De computer moet een leeg stationscompartiment hebben om een interne vaste schijf toe te voegen. De meeste middelgrote of grotere desktop-pc's hebben ruimte voor een of meer extra vaste schijven. Bijna alle notebooks, Slimline en AiO computers hebben geen ruimte voor een intern station.
 • Het bestaande station partitioneren - Als u niet meer opslagruimte voor bestanden nodig hebt, maar graag een extra station wilt in Windows, kunt u een extra partitie maken op de bestaande vaste schijf. Dit kan handig zijn als u bestanden moet delen op een station, maar de toegang tot uw persoonlijke bestanden wilt verhinderen, door ze op een ander station te bewaren.
  Met deze methode wordt niet meer ruimte toegevoegd, maar wordt wel wat lege ruimte op de bestaande vaste schijf opnieuw toegewezen in een andere partitie. Deze ruimte wordt dan behandeld als een ander station en krijgt dan een eigen stationsletter.

Een nieuwe partitie maken in Windows 7

Als u lege ruimte op uw vaste schijf opnieuw wilt toewijzen door meer partities of volumes te maken, moet de vaste schijf niet-toegewezen ruimte bevatten die geen deel uitmaakt van een bestaande partitie. Verklein het volume op een bestaand station om niet-toegewezen ruimte te maken, maak daarvan een vasteschijfpartitie en formatteer die.
 1. Klik op Start om het hulpprogramma Schijfbeheer te openen . Typ partitie in het zoekveld. Klik vervolgens op Partities op vaste schijf maken en formatteren.
  Afbeelding : Zoekresultaten voor partitie
  Zoekresultaten voor partitie
  Het hulpprogramma Schijfbeheer opent en toont informatie over de gegevensopslagapparaten op de computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het station dat u wilt partitioneren om niet-toegewezen ruimte op het station te creëren. Selecteer het station C: .
  Klik vervolgens op Volume verkleinen...
    let op:
  Gebruik de herstelpartitie of de partitie FACTORY_IMAGE niet om een nieuwe partitie te creëren. Als u dit wel doet, verhindert u dat de HP Recovery Manager de computer herstelt wanneer de informatie op de C: partitie is beschadigd.
  Afbeelding : Volume verkleinen...
  Volume verkleinen...
 3. U mag geen wijzigingen doorvoeren in de instellingen in het venster Verkleinen. Klik op Verkleinen.
  Afbeelding : Venster C: verkleinen venster
  Venster C: verkleinen venster
  Wanneer het verkleinen is voltooid, verschijnt de nieuwe partitie in het hulpprogramma Schijfbeheer als Niet-toegewezen ruimte.
  Afbeelding : Het venster Schijfbeheer met niet-toegewezen ruimte rood omcirkeld
  Het venster Schijfbeheer met niet-toegewezen ruimte rood omcirkeld
 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe partitie. Klik op Nieuw eenvoudig volume... in het menu dat verschijnt.
  Afbeelding : Nieuw eenvoudig volume...
  Nieuw eenvoudig volume...
 5. De wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Klik op Volgende om door te gaan.
 6. Het venster Volumegrootte opgeven verschijnt. Typ de volumegrootte of klik op Volgende om de standaardinstelling te accepteren.
  Afbeelding : Venster Volumegrootte opgeven
  Venster Volumegrootte opgeven
 7. Het venster Stationsletter of pad toewijzen verschijnt. Selecteer een stationsletter en klik op Volgende.
  Afbeelding : Venster Stationsletter of pad toewijzen
  Afbeelding van het venster Stationsletter of pad toewijzen
 8. Het venster Partitie formatteren wordt weergegeven. Typ een naam in het vak Volumenaam om het station een naam te geven. Klik op Volgende.
  opmerking:
  U mag Snelformatteren of Bestand- en mapcompressie inschakelenniet selecteren.
  Afbeelding : Venster Partitie formatteren
  Venster Partitie formatteren
 9. Het instellingenvenster wordt weergegeven. Klik op Voltooien.
  Afbeelding : De wizard Nieuw eenvoudig volume maken voltooien
  De wizard Nieuw eenvoudig volume maken voltooien
 10. Het hulpprogramma Schijfbeheer verschijnt en toont de voortgang van het formatteren.
  Afbeelding : Formatteren
  Formatteren
  Het nieuwe station wordt weergegeven in het hulpprogramma Schijfbeheer als het formatteren voltooid is.
  Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt u op de X in de rechterbovenhoek om het te sluiten.
  Afbeelding : Nieuw volume
  Nieuw volume

Een stationsletter wijzigen in Windows 7

De letters C tot en met Z kunnen aan elk station op uw computer worden toegewezen. De systeempartitie wordt gewoonlijk aangeduid met de letter C terwijl de letters A en B worden voorbehouden voor diskettestations of verwisselbare stations. U kunt A en B aan volumes toewijzen als de computer geen diskettestations heeft.
opmerking:
Sommige MS‑DOS- en Windows-programma's verwijzen naar specifieke stationsletters. Als u een stationsletter wijzigt, werken sommige programma's die u op uw vaste schijf hebt geïnstalleerd mogelijk niet correct. U kunt een stationsletter niet wijzigen als het station een systeempartitie of een opstartpartitie is. Als u een foutmelding krijgt, is de partitie of het station dat u probeert te wijzigen mogelijk in gebruik. Sluit elk programma of venster dat de partitie of het station gebruikt en probeer het opnieuw.
Doe het volgende om een stationsletter te wijzigen.
 1. Klik op Start om het hulpprogramma Schijfbeheer te openen . Typ partitie in het zoekveld. Klik vervolgens op Partities op vaste schijf maken en formatteren.
  Afbeelding : Zoekresultaten voor partitie
  Zoekresultaten voor partitie
  Het hulpprogramma Schijfbeheer opent en toont informatie over de gegevensopslagapparaten op de computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de partitie of het station dat u een nieuwe naam wilt geven en klik vervolgens op Stationsletter en paden wijzigen...
  Afbeelding : Stationsletter en paden wijzigen...
  Stationsletter en paden wijzigen...
 3. Klik op Wijzigen in het venster Stationsletter wijzigen.
  Afbeelding : Venster Stationsletter wijzigen met Wijzigen gemarkeerd
  Venster Stationsletter wijzigen met Wijzigen gemarkeerd
 4. Selecteer de nieuwe stationsletter in het menu. Klik vervolgens op OK.
  Afbeelding : Het venster Stationsletter wijzigen
  Het venster Stationsletter wijzigen
 5. Het waarschuwingsbericht Schijfbeheer verschijnt. Klik op Ja om verder te gaan.
  Afbeelding : Waarschuwingsbericht Schijfbeheer
  Waarschuwingsbericht Schijfbeheer.

Een stationsletter verwiijderen in Windows 7

Opslagruimte op uw computer kan worden gewist en toegankelijk worden gemaakt door stationsletters te verwijderen. Een stationsletter kan met het hulpprogramma Schijfbeheer worden verwijderd.
  let op:
Door een volume te verwijderen worden alle gegevens die erop staan gewist. Maak een reservekopie van alle gegevens die u wilt bewaren alvorens te wissen.
 1. Maak een back-up van alle gegevens die u wilt behouden en die zich bevinden op de schijf die u wilt verwijderen.
 2. Klik op Start om het hulpprogramma Schijfbeheer te openen. Typ partitie in het zoekveld. Klik vervolgens op Partities op vaste schijf maken en formatteren.
  Afbeelding : Zoekresultaten voor partitie
  Zoekresultaten voor partitie
  Het hulpprogramma Schijfbeheer opent en toont informatie over de gegevensopslagapparaten op de computer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de stationsletter die u wilt verwijderen. Klik dan op Stationsletter en paden wijzigen...
  Afbeelding : Stationsletter en paden wijzigen...
  Stationsletter en paden wijzigen...
 4. Klik op Verwijderen in het venster Stationsletter wijzigen.
  Afbeelding : Venster Stationsletter wijzigen met Verwijderen gemarkeerd
  Venster Stationsletter wijzigen met Verwijderen gemarkeerd
 5. Het waarschuwingsbericht Schijfbeheer verschijnt. Klik op Ja om verder te gaan.
  Afbeelding : Waarschuwingsbericht Schijfbeheer
   Waarschuwingsbericht Schijfbeheer
  De stationsletter verdwijnt. Ga verder naar het volgende gedeelte om de partitie te verwijderen, om deze vasteschijfruimte opnieuw te gebruiken.

Een partitie verwijderen in Windows 7

Opslagruimte op uw computer kan worden gewist en toegankelijk worden gemaakt door partities te verwijderen. Een partitie kan worden verwijderd uit het gedeelte Schijfbeheer van het venster Computerbeheer wanneer u Volume verwijderen selecteert, op Partitie verwijderen klikt en de niet-toegewezen ruimte aan een andere schijf toewijst.
  let op:
Door een volume te verwijderen worden alle gegevens die erop staan gewist. Maak een reservekopie van alle gegevens die u wilt bewaren alvorens te wissen.
 1. Klik op Start om het hulpprogramma Schijfbeheer te openen . Typ Computerbeheer in het zoekveld. Klik vervolgens op de optie Computerbeheer in de lijst met zoekresultaten.
  Afbeelding : Zoekresultaten voor Computerbeheer
  Zoekresultaten voor Computerbeheer
  Het venster Computerbeheer wordt geopend.
 2. Selecteer Schijfbeheer in de menubalk links in het venster Computerbeheer.
  Afbeelding : Schijfbeheer
  Schijfbeheer
  De partities van uw computer worden weergegeven.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het volume of de partitie die u wilt verwijderen en klik dan op Volume verwijderen...
  Afbeelding : Volume verwijderen...
  Volume verwijderen...
 4. Klik op Ja als u een reservekopie gemaakt heeft van de gegevens die u wilt bewaren.
  De stationsletter verdwijnt en de partitie wordt aangeduid als Vrije ruimte.
  Afbeelding : Vrije ruimte in de partitie
  Vrije ruimte in de partitie
 5. Klik met de rechtermuisknop op de vrije ruimte. Er verschijnt een menu. Klik op Partitie verwijderen....
  Afbeelding : Partitie verwijderen...
  Partitie verwijderen...
  Nu wordt de ruimte aangeduid als Niet-toegewezen.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het station waaraan u de niet-toegewezen ruimte wilt toevoegen. Er verschijnt een menu. Klik op Volume uitbreiden....
  Afbeelding : Volume uitbreiden...
  Volume uitbreiden...
 7. De wizard Volume uitbreiden verschijnt. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Wizard Volume uitbreiden
  Wizard Volume uitbreiden
 8. Het venster Schijven selecteren wordt geopend. Wijzig geen enkele instelling. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Venster Selecteer schijven
  Venster Selecteer schijven
 9. Klik op Voltooien.
  Afbeelding : De wizard Volume uitbreiden
  De wizard Volume uitbreiden
  De niet-toegewezen ruimte kan nu gebruikt worden.

Ondersteuning bij het partitioneren en benoemen van vaste schijven in Windows 7

Voor meer informatie over vasteschijfpartities raadpleegt u het Microsoft-ondersteuningsartikel Wat zijn systeempartities en opstartpartities? (Engelstalig)

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...