hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq desktop- en notebookcomputers met Windows 7.
Dit document bevat uitleg over het gebruik van en het oplossen van problemen met de functie Systeemherstel in Windows 7.

Info over Systeemherstel in Windows 7

Systeemherstel is een softwareprogramma dat beschikbaar is in alle versies van Windows 7. Systeemherstel maakt automatisch herstelpunten, een geheugen van de systeembestanden en instellingen op de computer op een bepaald tijdstip. U kunt ook zelf herstelpunten maken. Wanneer u Systeemherstel gebruikt om uw computer te herstellen naar een tijdstip voordat een probleem optrad, herstelt Systeemherstel uw computer naar de bestanden en instellingen uit het herstelpunt. Dit heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden en documenten.
U kunt een systeemherstel ook ongedaan maken als door het herstel het probleem niet wordt opgelost of als het probleem erger wordt.

De verschillen tussen Systeemherstel en HP Recovery Manager

Systeemherstel van Microsoft wordt soms verward met Recovery Manager van HP.
 • Met Systeemherstel kunt u de systeembestanden van de computer wijzigen naar een configuratie die op een bepaald tijdstip bestond. Uw persoonlijke gegevensbestanden, zoals e-mail, documenten en foto's, gaan hierbij niet verloren.
 • Met HP Recovery Manager kunt u de volledige softwareconfiguratie van de computer herstellen naar de oorspronkelijke fabriekstoestand. Hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem (zoals Windows, Linux of FreeDOS) opnieuw geïnstalleerd en alle andere software en persoonlijke gegevensbestanden verwijderd.
Als de computer plotseling een probleem vertoont, voert u eerst Windows Systeemherstel uit om het probleem proberen op te lossen voordat u een volledig herstel met HP Recovery Manager uitvoert.

Systeemherstel inschakelen in Windows 7

Microsoft Systeemherstel is standaard ingeschakeld op de meeste of zelfs alle HP computers die met Windows 7 worden geleverd. Microsoft Systeemherstel kan echter worden uitgeschakeld waardoor problemen kunnen ontstaan als u vanaf een vorig punt wilt herstellen. Voer de volgende stappen uit om te zorgen dat Systeemherstel is ingeschakeld:
Voorbeeld
 1. Klik op Start (), klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Eigenschappen. Het venster Systeem verschijnt.
  Afbeelding : Venster Systeem
  Afbeelding: Venster Systeem
 2. Klik op Systeembeveiliging aan de linkerkant van het venster Systeem. Het venster Systeemeigenschappen wordt weergegeven en het tabblad Systeembeveiliging is actief.
  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.
  Afbeelding : Venster Systeemeigenschappen
  Afbeelding: Venster Systeemeigenschappen
 3. Controleer of Systeemherstel is ingeschakeld in het midden van het venster Systeemeigenschappen:

Een herstelpunt maken in Systeemherstel, Windows 7

Windows 7 maakt automatisch herstelpunten met bepaalde intervallen en voorafgaand aan veel software-installaties. Als u handmatig een herstelpunt wilt maken, gaat u als volgt te werk:
Voorbeeld
 1. Klik op Start (), klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Eigenschappen.
 2. Klik op Systeembeveiliging aan de linkerkant van het venster Systeem. Het venster Systeemeigenschappen wordt weergegeven en het tabblad Systeembeveiliging is actief.
  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.
  Afbeelding : Venster Systeemeigenschappen
  Afbeelding: Venster Systeemeigenschappen
 3. Selecteer een schijf om de systeembestanden van het herstelpunt in de lijst op te slaan, meestal (C:), en klik vervolgens op Maken.
  Afbeelding : Een herstelpunt maken
  Afbeelding: Een herstelpunt maken
 4. Typ een naam die het herstelpunt beschrijft.
  Afbeelding : Het herstelpunt benoemen
  Afbeelding: Het herstelpunt benoemen
 5. Klik op Maken.
  Windows maakt het herstelpunt.
 6. Als u klaar bent, wordt een venster geopend met de mededeling dat er een herstelpunt is gemaakt.
  Afbeelding : Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
  Afbeelding: Bericht dat het herstelpunt is gemaakt

Windows 7 naar een eerder punt herstellen

Als de computer niet meer naar behoren werkt, kunt u deze terugzetten naar een eerder opgeslagen configuratie, toen de computer nog correct functioneerde. Voer de volgende stappen uit om de configuratie van uw computer te herstellen.
Voorbeeld
 1. Maak voor de zekerheid back-ups van belangrijke bestanden alvorens een herstel uit te voeren.
 2. Sluit alle open geopende softwarevensters.
 3. Klik op Start (), Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, en vervolgens op Systeemherstel.
  Het venster Systeembestanden en systeeminstellingen herstellen verschijnt nu.
  Afbeelding : Het venster Systeembestanden en systeeminstellingen herstellen
  Afbeelding: Het venster Systeembestanden en systeeminstellingen herstellen
 4. Selecteer Een ander herstelpunt selecteren en klik op Volgende.
 5. Selecteer een datum en tijd in de lijst met beschikbare herstelpunten en klik op Volgende.
  Systeembestanden worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd naar dezelfde verzameling systeembestanden die in de systeembestandconfiguratie van de computer stonden op de geselecteerde datum.
    let op:
  Software en drivers die na de geselecteerde datum zijn geïnstalleerd, werken mogelijk niet meer correct en moeten in dat geval opnieuw worden geïnstalleerd.
  Afbeelding : Een herstelpunt kiezen
  Afbeelding: Een herstelpunt kiezen
 6. Controleer of dit het herstelpunt is dat u wilt gebruiken, en klik vervolgens op Voltooien.
  Afbeelding : Het herstelpunt bevestigen
  Afbeelding: Het herstelpunt bevestigen
 7. Klik op Ja in het bevestigingsvenster dat verschijnt.
 8. De computer wordt afgesloten en automatisch weer ingeschakeld nadat het herstel is voltooid.
  Afbeelding : Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
  Afbeelding: Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
 9. Klik op Sluiten. De bestanden en programma's op uw computer zijn nu hersteld naar de stiuatie op de datum van het herstelpunt dat u hebt geselecteerd.
  opmerking:
  Als het volgende foutbericht verschijnt, gaat u naar het onderdeel: Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt in Windows 7.
  Systeemherstel is niet voltooid. De systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd.
 10. Nadat Systeemherstel is voltooid, moet u de nieuwste Windows-updates van Microsoft downloaden. Download ook alle nieuwste updates voor uw anti-virussoftware en voer een virusscan uit.

Een Systeemherstel ongedaan maken in Windows 7

Volg deze stappen om het herstel ongedaan te maken en bestanden en programma's op uw computer terug te zetten naar de toestand voordat u Systeemherstel hebt gebruikt.
Voorbeeld
 1. Klik op Start (), Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, en vervolgens op Systeemherstel.
 2. Selecteer Systeemherstel ongedaan maken en klik op Volgende.
  Afbeelding : Een systeemherstel ongedaan maken
  Afbeelding: Een systeemherstel ongedaan maken
 3. Controleer of u de juiste datum en tijd hebt geselecteerd en klik op Voltooien.
  Afbeelding : Het ongedaan maken bevestigen
  Afbeelding: Het ongedaan maken bevestigen
 4. Klik op Ja in het bevestigingsvenster dat verschijnt.
 5. De computer wordt uitgeschakeld en automatisch weer ingeschakeld nadat de herstelbewerking ongedaan is gemaakt.
  Het succesbericht wordt weergegeven.
  Afbeelding : Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
  Afbeelding: Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
 6. Klik op Sluiten. De herstelbewerking is ongedaan gemaakt.
  opmerking:
  Als het volgende foutbericht verschijnt, raadpleegt u Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt in Windows 7.
  Systeemherstel is niet voltooid. De systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd.

Systeemherstel gebruiken wanneer Windows 7 niet normaal kan starten

Voer de volgende stappen uit wanneer Windows niet normaal wordt geopend.
Voorbeeld
 1. Schakel de computer uit en wacht minstens 5 seconden terwijl de computer volledig is uitgeschakeld.
 2. Schakel de computer in en druk tijdens het opstarten herhaaldelijk op F11.
 3. Klik onder Ik heb onmiddellijk hulp nodig op Microsoft Systeemherstel.
 4. Gebruik de stappen in het gedeelte over Windows 7 herstellen naar een vorig punt om Systeemherstel te gebruiken.

Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt in Windows 7

Voer de volgende stappen uit als Systeemherstel geen herstelpunt kan maken of geen herstel kan uitvoeren.

Stap één: Virusscanbeveiliging wanneer Systeemherstel mislukt in Windows 7

Software voor het scannen op malware kan ingebouwde beveiligingssystemen bevatten die voorkomen dat andere softwareprogramma's, waaronder Systeemherstel, de bestandsstructuur wijzigen. Wanneer Systeemherstel de bestanden van de scansoftware niet kan gebruiken, mislukt Systeemherstel en wordt het volgende bericht weergegeven:
Systeemherstel is niet voltooid. De systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd.
Schakel tijdelijk de virussoftware en ingebouwde beveiliging uit om het systeem te herstellen.
Voorbeeld: veel HP en Compaq desktopcomputers worden geleverd met Norton Internet Security-software. Als Norton Internet Security op uw computer staat, kunt u de volgende stappen gebruiken om de ingebouwde beveiliging ervan tijdelijk uit te schakelen.
opmerking:
Als uw computer gebruikmaakt van een ander soort virusbeveiliging, gebruik dan de instructies van de fabrikant om de beveiliging tijdelijk uit te schakelen.
Voorbeeld
 1. Verbreek de verbinding met internet. Koppel uw netwerkkabel fysiek los of druk op de knop voor het verbreken van de verbinding op uw router.
 2. Klik achtereenvolgens op Start, Alle Programma's, Norton Internet Security en klik vervolgens op Norton Internet Security.
 3. Klik in het gedeelte Internet op Instellingen.
  Afbeelding : Hoofdvenster Norton Internet Security
  Afbeelding: Hoofdvenster Norton Internet Security
 4. Klik in het gedeelte Extra opties op Virus- en spywarebeveiliging.
 5. Klik op Overige instellingen en klik vervolgens op de knop naast Norton Product Tamper Protection om de beveiliging uit te schakelen.
  Afbeelding : Overige instellingen
  Afbeelding: Overige instellingen
 6. Het bericht Beveiligingsaanvraag wordt weergegeven. Laat de duur op 15 minuten staan en klik op OK.
  Afbeelding : Beveiligingsaanvraag
  Afbeelding: Bericht Beveiligingsaanvraag

Stap twee: Systeemherstel inschakelen in Windows 7

Als Systeemherstel niet werkt in Windows 7, voert u de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld en actief is:
Voorbeeld
 1. Klik op Start (), klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Eigenschappen. Het venster Systeem verschijnt.
  Afbeelding : Venster Systeem
  Afbeelding: Venster Systeem
 2. Klik op Systeembeveiliging aan de linkerkant van het venster Systeem. Het venster Systeemeigenschappen wordt weergegeven en het tabblad Systeembeveiliging is actief.
  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.
  Afbeelding : Venster Systeemeigenschappen
  Afbeelding: Venster Systeemeigenschappen
 3. Controleer of Systeemherstel is ingeschakeld in het midden van het venster Systeemeigenschappen:
  • Als Aan wordt vermeld in de kolom Bescherming , is Systeemherstel ingeschakeld.
  • Als Uit wordt vermeld in de kolom Bescherming , is Systeemherstel uitgeschakeld. Klik op Configureren, selecteer Systeeminstellingen herstellen en vorige bestandsversies terugzetten, en klik vervolgens op OK. Het venster Systeemeigenschappen wordt weergegeven en het tabblad Systeembeveiliging is actief.
   Afbeelding : Systeemherstel inschakelen
   Afbeelding: Systeemherstel inschakelen
 4. Gebruik de stappen in het gedeelte over Windows 7 herstellen naar een vorig punt om Systeemherstel te gebruiken.
  Als het bericht Systeemherstel is niet voltooid. De systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd... wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.

Stap drie: Systeemherstel in de Veilige modus gebruiken in Windows 7

Volg de onderstaande stappen om Systeemherstel in de veilige modus van Windows 7 te openen en te gebruiken:
Voorbeeld
 1. Schakel de computer in en druk meteen herhaaldelijk op de toets F8 tot er een opstartmenu verschijnt.
 2. Selecteer in het menu Geavanceerde opstartoptiesVeilige modus met opdrachtprompt en druk op Enter.
 3. Voer bij de opdrachtprompt rstrui.exe in en druk dan op enter.
 4. Lees en reageer op de informatievensters om het systeem te herstellen.
  Als het bericht Systeemherstel is niet voltooid. De systeembestanden en instellingen van de computer zijn niet gewijzigd... wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.
 5. Herstel de netwerkverbinding wanneer het proces is voltooid.

Stap vier: Starten vanuit de opties van Windows Systeemherstel in Windows 7

Gebruik de instructies in het gedeelte Systeemherstel uitvoeren wanneer Windows 7 niet normaal kan worden gestart om Systeemherstel te openen vanuit het scherm Opties voor Systeemherstel.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...