hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los het HP-printerprobleem op macOS op

  Een [softwarecomponent] zal uw computerbericht beschadigen tijdens het afdrukken of installeren - Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - De prestaties van de pc verbeteren (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers met Windows 7.
Gebruik dit document om ervoor te zorgen dat Windows en andere software beter presteren. Hieronder vindt u informatie over manieren waarop u de systeemprestaties kunt verbeteren door meer bronnen beschikbaar te stellen.
Meest voorkomende oorzaken van trage systeemprestaties:
 • Niet genoeg vrije schijfruimte of schijffouten.
 • Applicaties waar veel systeembronnen voor nodig zijn.
 • Te veel taken draaien op hetzelfde moment.
 • Niet-essentiële grafische functies.
 • Onvoldoende geheugen.
 • Oververhitting als gevolg van grafisch intensieve applicaties of stof in de ventilatieopeningen.
 • Meerdere antivirusprogramma's tegelijk uitvoeren.
opmerking:
HP SmartFriend is een ondersteunende service die u kan helpen bij het oplossen van trage prestaties en de snelheid van uw computer kan verbeteren (alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada). Zie HP SmartFriend (in het Engels) voor meer informatie.

Microsoft Fix it-oplossing om automatisch de systeemprestaties te verbeteren

Gebruik de Microsoft Fix it-oplossing om automatisch de systeemprestaties te verbeteren: Ga naar MS Fix It voor meer informatie (In het Engels).

Niet-essentiële grafische functies uitschakelen voor het verbeteren van systeemprestaties

Grafische functies en programma's kunnen veel systeembronnen gebruiken. Door deze functies uit te schakelen, kunnen de systeemprestaties verbeteren. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u visuele effecten aanpast voor de beste prestaties en hoe u Windows Aero uitschakelt.

HP Support Assistant gebruiken om de computer soepel te laten lopen

HP adviseert om volgens een planning HP Support Assistant te gebruiken. Gebruik dit hulpmiddel om de computer afgestemd te houden.
Als u niet zeker weet of u de nieuwste versie gebruikt, downloadt u de huidige versie van HP Support Assistant van de HP website.
opmerking:
Als uw computer HP Support Assistant niet ondersteunt, kunt u verdergaan naar de volgende sectie met stappen die geen betrekking hebben op HP Support Assistant.
Voer HP Support Assistant uit om uw computer te scannen en de status van beschikbare onderhoudstaken te verkrijgen. Nadat de scan is voltooid, wordt een lijst met onderhoudstaken weergegeven. Controleer de aanbevolen taken en voer deze uit.
Volg de volgende stappen om uw computer te scannen met HP Support Assistant:
 1. Dubbelklik in de taakbalk onderaan in het scherm op het pictogram HP Support Assistant .
 2. Kies, indien van toepassing, de opties die u wilt, klik vervolgens in het scherm Welkom bij HP Support Assistant op Volgende.
 3. Klik in het scherm Mijn apparaten op Op updates en berichten controleren in HP Support Assistant.
  Op updates en berichten controleren
  Een scherm met de voortgang wordt weergegeven.
  Voortgangsscherm controleren op updates en berichten
 4. Wanneer de scan is voltooid, onder Updates beschikbaar, controleert u de vakjes naast alle beschikbare updates en klikt u vervolgens op Downloaden en installeren.
  Het scherm Updates beschikbaar met de updatevakjes gecontroleerd en de knop Downloaden en installeren gemarkeerd
 5. Volg de instructies op het scherm.
  Het updateproces is nu voltooid.

Systeemopschoning uitvoeren zonder het gebruik van HP Support Assistant

De harde schijf van een computer kan een groot effect hebben op de systeemprestaties. Na verloop van tijd kunnen ongewenste of tijdelijke bestanden veel ruimte in beslag gaan nemen op uw harde schijf, de gegevens kunnen gefragmenteerd raken en op een inefficiënte manier worden opgeslagen, of er ontstaan schijffouten op de schijf zelf. Al deze problemen kunnen invloed hebben op de prestaties van het systeem en ze zijn allemaal makkelijk op te lossen. In deze sectie worden methoden beschreven voor het onderhouden van de harde schijf door ongewenste en tijdelijke bestanden te verwijderen, de harde schijf te controleren op fouten en de harde schijf te defragmenteren.

Installeer de essentiële Windows-updates

Als de software en stuurprogramma's van uw computer niet actueel zijn, kunnen de systeemprestaties verminderen. Volg de stappen in Stuurprogramma's en software bijwerken met Windows Update (Windows 10, 8, 7) om essentiële Windows-updates te installeren en de prestaties van uw systeem te verbeteren.

Virussen en spyware verwijderen met Microsoft Security Essentials

Wanneer de computer traag werkt nadat er verbinding met internet is gemaakt, is er mogelijk adware of spyware op de computer geïnstalleerd. Spyware- en adware-softwareprogramma's gebruiken internet om informatie op de achtergrond te downloaden en te uploaden. Dit kan gevoelige informatie of ongewilde reclame zijn. Door deze schadelijke programma's te verwijderen, zullen de prestaties van uw systeem verbeteren. Raadpleeg Computer is mogelijk geïnfecteerd door een virus of malware (Windows 10, 8) voor meer informatie.
Microsoft Security Essentials kan gratis worden gedownload voor alle computers met een legale versie van Windows. Het biedt bescherming tegen virussen, spyware en andere schadelijke software. Informatie over het downloaden en het gebruik van Microsoft Security Essentials kunt u vinden in het document Microsoft Security Essentials gebruiken voor bescherming tegen virussen en spyware.

Applicaties beheren om de systeemprestaties te verbeteren

De installatie van ongebruikte programma's op de harde schijf, of applicaties die actief blijven terwijl ze niet worden gebruikt, kunnen een negatief effect hebben op de systeemprestaties. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u ongewenste applicaties kunt verwijderen en applicaties sluiten die niet in gebruik zijn.

Opstartprogramma's beheren door te voorkomen dat programma's op de achtergrond worden geladen

Een opstartprogramma is software die wordt geopend wanneer Windows opstart. Naarmate u meer en meer softwareprogramma's installeert, neemt het aantal kleine pictogrammen in het systeemvak toe (gewoonlijk bevinden deze pictogrammen zich in de rechterbenedenhoek, naast de tijd). Elk pictogram vertegenwoordigt een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd, en al deze programma's nemen waardevolle systeembronnen in beslag. Houd de muisaanwijzer boven elk van deze pictogrammen om na te gaan bij welk programma ze horen. Veelvoorkomende programma's die op de achtergrond worden opgestart, zijn beveiligingssoftware, Windows Update, chatsoftware en multimediaprogramma's. U kunt de systeembronnen uitbreiden door ervoor te zorgen dat deze taken niet meer worden geladen of door de instellingen te wijzigen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt omdat deze programma's dikwijls vanaf verschillende plaatsen kunnen worden geopend.
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u ongewenste programma's moet verwijderen die automatisch opstarten, met behulp van systeemconfiguratie en de map Opstarten.

Instellingen voor Systeemherstel aanpassen

Systeemherstel is een functie van Windows waarmee systeemsoftware en -instellingen naar een bepaalde datum kunnen worden teruggezet. Systeemherstel doet dit door de wijzigingen in systeembestanden op te slaan in een herstelpunt. Deze herstelpunten nemen veel ruimte op de harde schijf in beslag. Wanneer deze functie niet wordt aangepast, kan systeemherstel maximaal vier procent van de harde schijf in beslag nemen voor de herstelpunten, ongeacht de totale grootte van de harde schijf.
  let op:
Als u systeemproblemen ervaart en uw computer mogelijk naar een eerder tijdstip moet herstellen, moet u de herstelpunten NIET verwijderen.
  let op:
Als u Systeembeveiliging uitschakelen selecteert, verhindert u dat het systeem in de toekomst nog herstelpunten maakt. U kunt de harde schijf niet herstellen zonder herstelpunten.
De volgende delen beschrijven hoe u minder hardeschijfruimte gebruikt voor Systeemherstel en hoe u handmatig een herstelpunt kunt maken.

De hitte in een computer verminderen voor het verbeteren van de prestaties

Hitte kan problemen veroorzaken voor iedere computer. In het algemeen neemt het risico dat belangrijke interne onderdelen worden beschadigd enorm toe wanneer de temperatuur in de computer oploopt tot boven de 35 graden Celsius. De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is de ophoping van stof in de computer. De elektrische componenten in een computer produceren warmte en de ventilatoren in de computer verplaatsen de lucht om de componenten te koelen tot normale bedrijfstemperaturen. Onvoldoende koeling kan leiden tot overmatige warmte in de behuizing, waardoor de onderdelen beschadigd kunnen raken en de systeemprestaties afnemen. Het geluid van een continu draaiende ventilator is mogelijk een eerste aanwijzing dat uw computer niet zo efficiënt mogelijk werkt en dat er een probleem is met opgehoopt stof dat ventilatieopeningen blokkeert.

Video over het verminderen van warmte in uw notebookcomputer

Video over het verminderen van warmte in uw desktopcomputer

Volg deze stappen om het risico van oververhitting van uw computer te verkleinen.
 1. Computers hebben op diverse plaatsen op de behuizing ventilatieopeningen om lucht door de behuizing te laten stromen. Als deze ventilatieopeningen verstopt raken of als componenten die warmte genereren bedekt worden met een laag stof, kan de ventilator de componenten niet goed koelen en kan oververhitting een probleem worden. Ophoping van stof voorkomt dat lucht rond de ventilatorbladen stroomt en veroorzaakt zo dat de ventilator harder moet werken. Als er stof in de ventilatieopeningen zit, moet u de computer schoonmaken door het stof rond de ventilator en het hitteschild weg te blazen. Dit voorkomt ophopingen van stof.
    let op:
  Zorg ervoor dat de computer uitgeschakeld is en dat de voedingsadapter losgekoppeld is voordat u de perslucht gebruikt om zo schade aan de computer te vermijden.
  Gebruik een spuitbus met perslucht om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen en oververhitting te voorkomen. (Een stofzuiger die blaast of een haardroger in de koele stand kan ook worden gebruikt, hoewel een spuitbus met perslucht beter voor deze taak geschikt is.) Als u het stof verwijdert, wordt de luchtdoorstroming verhoogd, waardoor de koeling wordt verbeterd en de ventilator minder geluid maakt.
  De koelventilatie bevinden zich op verschillende plaatsen, afhankelijk van het computermodel. U kunt de ventilatieopeningen herkennen door naar de koperen of zwarte bladen in de ventilatieopeningen te zoeken. U moet ook perslucht in andere openingen zoals de ventilatoropening blazen om de luchtcirculatie op gang te houden en het ophopen van stof op componenten te voorkomen. Als u deze handeling regelmatig uitvoert als een preventieve maatregel, kunt u de mogelijkheid van beschadiging van de componenten ontzettend verminderen en voorkomen dat de prestatie van de computer afneemt.
  Lucht blazen in de ventilatieopening aan de zijkant van het notebook
  Ga voor meer informatie over het reinigen van uw notebook-pc naar Uw notebook-pc reinigen.
 2. U kunt het risico op problemen door oververhitting verlagen door te controleren of de ventilatoren op uw computer goed ventileren. Plaats de computer rechtop en op een stevige, vlakke ondergrond en houd ten minste 15,25 centimeter vrije ruimte rondom elke ventilatieopening.
 3. Als uw computer oververhit raakt is, plaats deze dan in een koelere ruimte. Een klein verschil in temperatuur is mogelijk al de oplossing voor een component die niet werkt. Plaats de computer in een koelere ruimte in uw huis of kantoor. Als dit niet mogelijk is, gaat u naar de volgende stap.
 4. Als er zich na het reinigen van de ventilatieopeningen en het verplaatsen van de computer naar een koelere ruimte problemen door oververhitting blijven voordoen, is er mogelijk een hardwarecomponent beschadigd. Test de computer om te controleren of een hardwarecomponent, zoals het geheugen, de processor of de grafische hardware, niet goed functioneert. De meeste HP en Compaq notebookcomputers hebben diagnostische software om hardwarefouten te ontdekken. Ga voor meer informatie naar Testen op hardwareproblemen.
  Als de hardware niet goed functioneert, vervang dan het defecte component of neem contact op met HP voor hulp.

Geheugen upgraden

Het upgraden van het geheugen kan de prestaties van het systeem verbeteren. U kunt het RAM (Random Access Memory) van de meeste HP en Compaq notebookcomputers upgraden. Raadpleeg de handleiding van uw computermodel om te weten te komen of uw RAM kan worden geüpgraded.
Voor stapsgewijze instructies over het upgraden van RAM raadpleegt u het Help-document HP notebook-pc's - Geheugen (RAM) upgraden of HP desktop-pc's - Geheugen (RAM) upgraden.

Een HP Systeemherstel uitvoeren

Als de bovenstaande stappen de prestatieproblemen op uw computer niet hebben verbeterd, moet u het besturingssysteem opnieuw installeren naar de fabrieksinstellingen. Ga naar Een HP Systeemherstel uitvoeren (Windows 7) voor instructies.

Aanbevolen onderhoudsschema

Volg de onderstaande onderhoudsschema's om bronnen vrij te maken en de computer goed te laten functioneren.
Aanbevolen onderhoudsschema
Dagelijkse taken
Wekelijkse taken
Maandelijkse taken
Driemaandelijkse taken
E-mail beheren
 • Verwijder e-mails van onbekende bronnen.
 • Open geen bijlagen die u niet vertrouwt.
 • Organiseer e-mail.
Beveiligen tegen virussen, adware en spyware
 • Update definitiebestanden of plan een wekelijkse automatische update.
 • Voer een volledige virus-, adware- en spywarescan uit of plan een wekelijkse automatische scan.
Windows Update gebruiken
Controleer of er updates zijn of plan een maandelijkse automatische update.
Nieuwe wachtwoorden instellen
Systeemprestatie optimaliseren
Het menu Start controleren
De computer, het beeldscherm, het toetsenbord en de muis schoonmaken
Gebruik een handstofzuiger om stof en vuil uit de ventilatiegebieden te verwijderen.
Webbrowserbestanden opruimen
 • Verwijder cookies.
 • Verwijder cache.
 • Verwijder geschiedenisbestanden.
Het bureaublad opruimen
Wis of verwijder overbodige pictogrammen en softwareprogramma's.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...