hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruiken (MSConfig) (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP notebook pc's met Windows 7.
Het hulpprogramma Windows Systeemconfiguratie (Msconfig) helpt u bij het identificeren en oplossen van problemen door tijdelijk te voorkomen dat onnodige software wordt geopend wanneer Windows wordt opgestart. De volgende onderwerpen helpen u de acties van het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie te besturen.
Start het proces met het identificeren en oplossen van softwareconflicten door de computer op te starten in de Veilige modus. In de Veilige modus worden alleen de basisapparaten en services geladen waarmee uw computer kan functioneren.

In deze video ziet u een overzicht van het Microsoft Hulpprogramma voor systeemconfiguratie

Het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie van Windows zoeken

Het is nuttig om het Msconfig-venster te bekijken terwijl u informatie krijgt over de volgende tabbladen. U opent Msconfig door op Start te klikken; typ msconfig in het zoekveld en klik op msconfig.exe zodra dit in de lijst verschijnt.

Het hulpprogramma Windows Systeemconfiguratie begrijpen

Gebruik het tabblad Algemeen om de soorten softwaretoepassingen te selecteren die moeten worden geopend wanneer Windows wordt opgestart.
 • Normaal opstarten. Bij het opstarten van Windows worden alle softwaretoepassingen geopend die normaal gesproken met Windows worden geopend.
 • Diagnostisch opstarten. Met deze instelling wordt er bij het opstarten van Windows een opdracht uitgevoerd. Elke softwaretoepassing die met Windows zou moeten openen, wordt één voor één weergegeven. Vier een J in om de vermelde softwareapplicatie te open of een N als u de softwareapplicatie niet wilt openen.
 • Selectief opstarten. Hiermee kunt u het type softwaretoepassing instellen dat niet zal worden opgestart. Als u een bepaald type softwaretoepassing selecteert bij Selectief opstarten, dan worden alle softwaretoepassingen van dat type geopend in Windows. Selecteer bijvoorbeeld Opstartonderdelen in het geheugen laden. Alle items van het tabblad Opstarten worden dan geopend.
Gebruik het tabblad Boot om configuratieopties in te stellen voor het besturingssysteem en voor geavanceerde instellingen voor foutopsporing:
 • /SAFEBOOT: Minimaal. Start de computer op naar Windows Explorer in de Veilige modus, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Het netwerk is uitgeschakeld.
 • /SAFEBOOT: Alternate shell. Start de computer op naar een Windows opdrachtprompt in de Veilige modus, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Netwerkfuncties en het bureaublad zijn uitgeschakeld.
 • /SAFEBOOT: Active Directory herstel. Start op naar het Windows-bureaublad in de Veilige modus, waarbij essentiële systeemservices en Active Directory worden uitgevoerd.
 • /SAFEBOOT: Netwerk. De computer wordt opgestart naar het Windows-bureaublad in de Veilige modus, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Het netwerk is ingeschakeld.
 • Er wordt niet opgestart naar de GUI. Het Windows-bureaublad wordt niet weergegeven bij het opstarten.
 • Logboekregistratie van opstarten. Bewaart alle informatie van het opstartproces in het bestand %SystemRoot*Ntbtlog.txt.
 • Basisvideo. Start op naar het Windows-bureaublad in minimale VGA-modus. Hierbij worden standaard VGA-stuurprogramma's geladen in plaats van specifieke stuurprogramma's voor de videohardware van de computer.
 • Opstartinformatie voor het besturingssysteem. Toont de namen van stuurprogramma's terwijl deze worden geladen tijdens het opstartproces.
 • Maak alle opstartinstellingen permanent. Wanneer deze optie wordt geselecteerd kunt u uw wijzigingen niet terugdraaien door Normaal opstarten op het tabblad Algemeen te selecteren; alle opties die u wilt terugdraaien, moeten handmatig worden gewijzigd.
Gebruik het tabblad Services om programma's te bekijken die samen met Windows worden opgestart of die regelmatig door Windows worden uitgevoerd.
Gebruik het tabblad Opstarten om softwaretoepassingen te bekijken die automatisch worden geopend nadat Windows is geopend. Verwijder het vinkje naast de naam en het pad om afzonderlijke softwaretoepassingen uit te schakelen.
Gebruik het tabblad Extra om diagnostische hulpprogramma's te selecteren en uit te voeren.

Ga naar de Veilige modus met behulp van Msconfig

Met de volgende stappen voorkomt u dat normale opstartonderdelen, waaronder antivirussoftware en andere belangrijke functies, worden gestart bij het opstarten.
Gebruik de volgende stappen voor probleemoplossing en reset hierna de configuratie voor Normaal opstarten wanneer de pc goed functioneert.
 1. U opent Msconfig door op Start te klikken; typ msconfig in het zoekveld en klik op msconfig.exe zodra dit in de lijst verschijnt.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen van het venster Systeemconfiguratie Diagnostisch opstarten.
 3. Selecteer op het tabblad Boot Veilig opstarten en klik op OK.
 4. Klik op Opnieuw opstarten wanneer u hierom wordt gevraagd om de pc in de Veilige modus op te starten.
  Als de pc niet automatisch opnieuw opstart, druk dan op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 5. Zodra de pc is gestart en in de Veilige modus werkt, klikt u op Start, typt u msconfig in het zoekveld en drukt u op Enter om het venster Systeemconfiguratie te openen.
 6. Selecteer het gewenste diagnostische hulpprogramma op het tabblad Hulpprogramma's in het venster Systeemconfiguratie en klik op Start.
Herhaal deze stappen als u een probleem hebt opgelost, maar selecteer dan Normaal opstarten om de Windows opstartprogramma's en services te laten opstarten.

Veilige opstartinstellingen

Bij Windows 7 mogen bij diagnostische stappen voor probleemoplossing de volgende opstartonderdelen niet worden uitgeschakeld:
 • BTTray.exe
 • QPService.exe
 • HPHC_Scheduler.exe
 • HPWuSchd2.exe
 • QlbCtrl.exe
 • MSASCui.exe
 • NVCpl.dll
 • NvStartup
 • NVMcTray
 • NvTaskbarInit
 • jusched.exe
 • ccApp.exe
 • cltUIStb.exe
 • osCheck.exe
 • SynTPEnh.exe
 • WiFiMsg.exe
 • HPWAMain.exe
 • HPWuSch2.exe

Andere opstartonderdelen uitschakelen voor het oplossen van problemen

De volgende soorten softwaretoepassingen mogen worden uitgeschakeld voor het oplossen van problemen, maar moeten worden ingeschakeld voordat u het hulpprogramma Microsoft Systeemconfiguratie (Msconfig) instelt op Normaal opstarten.
 • Antivirussoftware - Antivirussoftware alleen uitschakelen bij het oplossen van problemen.
 • Beheer toetsenbord - Schakel uit om de werking van multimediatoetsen en volumeknop te voorkomen.
 • Systeemwerkbalkpictogrammen - Uitschakelen om geen softwaretoepassingspictogrammen weer te geven op de systeemwerkbalk (naast de tijdsaanduiding).

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...