hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Het foutbericht 'Printer niet gevonden' wordt weergegeven in Windows XP en Vista voor de HP Photosmart B109n, B109q, en B109r All-in-One printerseries

Probleem
Bij de installatie van de software op een draadloos netwerk wordt het volgende foutbericht op de computer weergegeven: 'Printer niet gevonden'.
  Afbeelding : Voorbeeld van een draadloos netwerk
  Afbeelding van de instelling van een draadloos netwerk.
 1. Verbinding met internet, geleverd door een internet-aanbieder
 2. Modem
 3. Draadloos toegangspunt (hier weergegeven als een draadloze router)
 4. Computer, draadloos verbonden
 5. HP product, draadloos aangesloten (uw product kan afwijken van de afbeelding)
Met de volgende tips kunt u draadloze communicatieproblemen voorkomen. Probeer de tips afzonderlijk of in combinatie. Mogelijk moet u een beetje experimenteren om een goed draadloos signaal te krijgen.
 • Verplaats het product en de computer of het toegangspunt (router) naar elkaar toe, maar zorg dat er een minimale tussenruimte van 1,8 m is.
 • Verwijder metalen objecten tussen het product en de computer of toegangspunt (router). Objecten zoals koelkasten of metalen boekenrekken kunnen van invloed zijn op draadloze overdracht.
 • Plaats apparaten die radiosignalen uitzenden verder weg van het apparaat. Objecten zoals magnetrons en draadloze telefoons kunnen van invloed zijn op draadloze overdracht.
 • Accepteer of sta pop-upberichten van de firewall toe die tijdens de software-installatie worden weergegeven.
 • Raadpleeg de VPN-softwaredocumentatie voor het tijdelijk uitschakelen van het VPN tijdens de software-installatie.
Oplossing
Sluit het venster van de installatiewizardniet af.
Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.
  opmerking:
Bij enkele van de volgende stappen moet u de computer opnieuw opstarten. Voeg deze pagina aan uw Favorieten toe, zodat u deze later eenvoudig kunt raadplegen.
Stap één: Het installatievenster geopend houden
Houd het venster van de installatiewizard met het foutbericht 'Printer niet gevonden' geopend.
Als u het installatievenster al hebt gesloten, gebruikt u een van de volgende methoden om het venster weer te openen, afhankelijk van de manier waarop u de software installeerde toen het probleem ontstond. Deze stap is noodzakelijk om te beginnen met de probleemoplossing.
Methode één: De software-cd opnieuw plaatsen
Volg deze stappen als u de software-cd van het product hebt gebruikt om de software te installeren.
 1. Verwijder de software-cd uit het cd-station en sluit vervolgens de lade van het station.
 2. Open het cd-station, plaats de software-cd en sluit vervolgens de lade van het station. De software-installatie start nu automatisch.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren. Zodra het foutbericht 'Printer niet gevonden' verschijnt, laat u het installatievenster geopend en gaat u verder met de volgende stap.
Methode twee: Het gedownloade softwarebestand opnieuw openen
Volg deze stappen als u de software van de HP website hebt gedownload en wilt installeren.
 1. Dubbelklik op het pictogram van het gedownloade softwarebestand.
 2. Klik op Installeren als het installatievenster wordt weergegeven. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien. Zodra het foutbericht 'Printer niet gevonden' verschijnt, laat u het installatievenster geopend en gaat u verder met de volgende stap.
Stap twee: De SSID, de WEP-sleutel en de WPA-wachtwoordzin opzoeken
Voer de volgende stappen uit om de SSID (Service Set Identifier), de WEP-sleutel (Wireless Encryption Protocol) of de WPA-wachtwoordzin (Wi-Fi Protected Access) van het draadloze toegangspunt (de router) te verkrijgen.
  opmerking:
HP kan de netwerk-SSID, de WEP-sleutel of WPA-wachtwoordzin niet instellen of wijzigen. U moet deze informatie opzoeken in het toegangspunt (router) voordat u uw apparaat met het infrastructuurnetwerk kunt verbinden.
 1. Raadpleeg de documentatie van de router en noteer het IP-adres van de router.
    opmerking:
  Het IP-adres van het standaardtoegangspunt is vaak 192.168.0.1. Dit is echter mogelijk niet van toepassing op het merk en model van uw router. Controleer de documentatie van de router voor het juiste IP-adres.
 2. Open een nieuw venster in de webbrowser, zoals Internet Explorer, typ het IP-adres van de router in de adresbalk en druk op Enter op uw toetsenbord.
  Afbeelding : Voorbeeld van IP-adres in adresregel van de browser
  Voorbeeld van IP-adres in adresregel van de browser
  De geïntegreerde webserver (EWS) van de router wordt geopend.
 3. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord om toegang te krijgen tot de EWS van de router. U kunt deze vragen aan de persoon die oorspronkelijk uw netwerk heeft geïnstalleerd, de documentatie die bij het toegangspunt werd meegeleverd raadplegen of contact opnemen met de fabrikant.
 4. Noteer de netwerknaam (SSID) zodra de EWS wordt geopend. De SSID is de netwerknaam van uw draadloze netwerk. Zorg dat u de EWS niet sluit zodat u hiertoe ook in de volgende stappen toegang hebt.
    opmerking:
  De SSID wordt vaak vermeld op de eerste pagina van de EWS.
 5. Noteer de WEP-sleutel of de WPA-wachtwoordzin. Deze vindt u vaak op het tabblad Beveiliging. Als er geen tabblad Beveiliging is, raadpleegt u de documentatie van uw router.
    opmerking:
  Als er meerdere WEP-sleutels in de lijst staan, noteert u de eerste (index 1) of de WEP-sleutel in het menu die gemarkeerd is.
Stap drie: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Op het bedieningspaneel raakt u de knop () naast Scannen aan. Het menu Draadloos/scannen verschijnt.
 2. Raak de knop naast menu Draadloos aan.
 3. Raak de knop naast Draadloze instellingen aan.
 4. Raak de knop naast Netwerkconfiguratiepagina afdrukken aan.
 5. Raak OK aan. De netwerkconfiguratiepagina wordt afgedrukt.
  Afbeelding : Netwerkconfiguratiepagina
  Scan van netwerkconfiguratiepagina
Stap vier: De All-in-One zoeken met behulp van het IP-adres van het product
 1. In het venster van de installatiewizard schakelt u het selectievakje Geavanceerde zoekopties weergeven in.
 2. Typ het IP-adres van het apparaat en klik vervolgens op Zoeken.
    opmerking:
  U kunt het IP-adres van het apparaat vinden in de lijst op de testpagina die u eerder in dit document hebt afgedrukt.
  • Als de printer wordt gevonden, ga dan verder met de software-installatie. Wanneer de installatie is voltooid, kunt u stoppen met de probleemoplossing.
  • Als de printer niet wordt gevonden, klikt u op Annuleren om de software-installatie te beëindigen en gaat u verder met de volgende stap.
Stap vijf: Zorg ervoor dat draadloze radio is ingeschakeld
 1. Op het beginscherm van het bedieningspaneel raakt u de knop () naast Scannen aan. Het menu Scannen/draadloos verschijnt.
 2. Raak de knop naast menu Draadloos aan. Het menu Draadloos verschijnt.
 3. Raak de knop naast Draadloos inschakelen aan om de draadloze radio in te schakelen.
 4. Zoek naar de volgende indicators op het apparaat.
  • De melding Draadloze radio is nu aan verschijnt op het bedieningspaneel.
  • De draadloze LED knippert normaal terwijl de draadloze radio verbinding met het netwerk maakt en blijft vervolgens aan om aan te geven dat er verbinding is gemaakt.
  • De bovenste knop op het bedieningspaneel wordt nu gewijzigd in Draadloos uitschakelen.
  • Er verschijnt een signaalsterktebalk naast Draadloos uitschakelen op het bedieningspaneel.
Stap zes: Voer een testrapport voor het draadloze netwerk uit
 1. Op het bedieningspaneel raakt u de knop () naast Scannen aan. Het menu Draadloos/scannen verschijnt.
 2. Raak de knop naast menu Draadloos aan. Het menu Draadloos verschijnt.
 3. Raak de knop naast Draadloze instellingen aan. Het menu Draadloze instellingen verschijnt.
 4. Raak de knop rechtsonder aan om naar Test van het draadloze netwerk uitvoeren te scrollen.
 5. Raak OK aan. Het testrapport voor het draadloze netwerk wordt afgedrukt.
  Afbeelding : Testrapport voor het draadloze netwerk
  Scan van het testrapport voor het draadloze netwerk.
 6. Bekijk de informatie op het rapport en los het probleem op.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende stap.
Stap zeven: De communicatie tussen de All-in-One en de computer controleren
Gebruik een van de volgende methodes om de communicatie tussen het apparaat en de computer te controleren.
 1. Open het venster Uitvoeren of Zoeken starten.
  • Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  • Windows Vista: Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het venster Openen of Zoeken starten typt u command; druk vervolgens op Enter op uw toetsenbord. Er verschijnt een venster met een opdrachtprompt.
    opmerking:
  Mogelijk wordt het scherm van uw computer zwart voordat het venster met de opdrachtprompt verschijnt.
 3. Typ bij de opdrachtprompt de tekst ipconfig en druk op Enter. De netwerkinstellingen van de computer verschijnen in het venster.
 4. Typ bij de opdrachtprompt de tekst ping, druk op de spatiebalk en typ vervolgens het IP-adres van het apparaat dat u op de netwerkconfiguratiepagina hebt gevonden.
 5. Druk op Enter.
  De resultaten geven Packets Sent=4, Received=4, Lost=0% aan; de printer communiceert met de computer via het netwerk.
 6. Typ exit, druk op Enter en ga verder met de volgende stap.
Methode twee: Controleer de communicatie tussen de all-in-one en de computer via het web
 1. Open een nieuw venster of tabblad in uw webbrowser.
 2. Typ het IP-adres van het apparaat dat u op de testpagina hebt gevonden in de adresbalk en druk op Enter op uw toetsenbord.
  De pagina met EWS/printerinformatie voor het apparaat verschijnt en bevestigt dat het apparaat met de computer communiceert.
 3. Ga verder met de volgende stap.
Stap acht: Opstartprogramma's en -services uitschakelen
Voer deze stappen uit om opstartprogramma's of services uit te schakelen die worden gestart bij het inschakelen van de computer.
 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren of Zoekopdracht starten.
  • Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  • Windows Vista: Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het dialoogvenster Uitvoeren of Zoekopdracht starten typt u msconfig en drukt u vervolgens op Enter.
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht 'Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan', klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 3. Klik in het venster Systeemconfiguratie op het tabblad Opstarten en klik vervolgens op Alles uitschakelen.
 4. Klik op het tabblad Services op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen en klik vervolgens op Alles uitschakelen.
 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 6. Klik op Later opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Stap negen: De netwerkapparaten opnieuw opstarten
Volg deze stappen om alle apparaten in het netwerk opnieuw op te starten.
Hierbij schakelt u ook de computer uit. Voeg deze pagina aan uw Favorieten toe, zodat u deze later eenvoudig kunt raadplegen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Schakel de computer uit.
  • Windows XP: Klik achtereenvolgens op Start, Uitschakelen en op Uitschakelen in de vervolgkeuzelijst.
  • Windows Vista: Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Zoekopdracht starten, klik op de pijl Uitschakelen () en klik op Uitschakelen.
 3. Schakel het draadloze toegangspunt (router) in.
 4. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
 5. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart, verschijnt er een melding van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie op de computer. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.
Stap tien: De firewall configureren
Firewalls van derden, zoals Symantec, McAfee of ZoneAlarm, kunnen verhinderen dat HP software wordt geïnstalleerd via een netwerkverbinding. Volg deze stappen om firewalls van derden te configureren.
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer indien mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer indien mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik op Toestaan, Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Gebruik niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak rechtsonder in het scherm van uw pc, vlakbij de klok.
  Afbeelding : Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram voor de software van derden en klik op Inschakelen. Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
    opmerking:
  De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Aanzetten.
  Als deze opties niet beschikbaar zijn, opent u de firewall en klikt u op de optie voor opnieuw starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
Stap elf: De HP All-in-One software verwijderen
Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Neem deze stappen om alle printercomponenten van de computer te verwijderen.
 1. Verwijder de software.
  • Windows XP: Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Software. Klik op de volgende HP softwarecomponenten, klik op Verwijderen/wijzigen en klik op Volgende om de software te verwijderen.
  • Windows Vista: Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Programma's en onderdelen. Klik op de volgende HP softwarecomponenten, klik op Verwijderen boven in het venster en klik op Volgende om de software te verwijderen.
   Te verwijderen componenten
  • HP Deskjet/Photosmart/All-in-One software
  • Beeldverwerkingsfuncties van HP
  • HP Customer Participation programma
  • HP Solution Center
  • HP Photosmart Essentials
 2. Start de computer opnieuw op.
  • Windows XP: Klik achtereenvolgens op Start, Uitschakelen en dan op Opnieuw opstarten in de vervolgkeuzelijst.
  • Windows Vista: Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), Zoekopdracht starten, de pijl Uitschakelen () en op Opnieuw opstarten.
Gebruik een van de volgende methoden om de software opnieuw te installeren, afhankelijk van de manier waarop u de software installeerde toen het probleem zich voordeed.
  opmerking:
Accepteer of sta pop-upberichten van de firewall toe die tijdens de software-installatie worden weergegeven.
 1. Verwijder de software-cd uit het cd-station en sluit vervolgens de lade van het station.
 2. Open het cd-station, plaats de software-cd en sluit vervolgens de lade van het station. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch wordt geopend, volgt u deze stappen om de wizard te openen:
  • Windows XP: Klik op Start, Deze computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.
  • Windows Vista: Klik op het Windows-pictogram (), klik op Computer en dubbelklik op het cd-station.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
Methode twee: Als de cd met de software zich niet in het cd-station bevindt
 1. Plaats de cd met de software in het cd-station. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch wordt geopend, volgt u deze stappen om de wizard te openen:
  • Windows XP: Klik op Start, Deze computer en dubbelklik vervolgens op het cd-station.
  • Windows Vista: Klik op het Windows-pictogram (), klik op Computer en dubbelklik op het cd-station.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
Methode drie: Als u de software vanaf de HP website hebt gedownload
 1. Dubbelklik op het pictogram van het gedownloade softwarebestand.
 2. Klik op Installeren als het installatievenster wordt weergegeven. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de software van derden in het systeemvak en klik vervolgens op Inschakelen.
  Afbeelding : Voorbeeld van het systeemvak op de computer
  Afbeelding van een systeemvak
    opmerking:
  De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menu-optie, zoals Start of Aanzetten.
  Als deze opties niet beschikbaar zijn, open dan de firewall en klik op de optie voor opnieuw starten.
 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren of Zoekopdracht starten.
  • Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  • Windows Vista: Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het dialoogvenster Uitvoeren of Zoekopdracht starten typt u msconfig en drukt u vervolgens op Enter.
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht 'Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan', klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 3. Klik in het venster Systeemconfiguratie op het tabblad Opstarten en schakel de selectievakjes in naast de programma's die moeten worden gestart wanneer u de computer inschakelt. Als een programma niet moet worden gestart wanneer de computer wordt ingeschakeld, laat u het selectievakje leeg.
    let op:
  Schakel geen Microsoft-services uit.
 4. Als er geen wijzigingen moeten worden aangebracht in opstartprogramma's of -services, klikt u op het tabblad Algemeen en schakelt u het selectievakje Normaal opstarten in.
 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 6. Klik op Opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Oorzaak
Het probleem kan de volgende oorzaken hebben.
 • Een firewall voorkomt dat het apparaat toegang krijgt tot de computer.
 • Een virtueel particulier netwerk (VPN) zorgt dat het apparaat geen toegang krijgt tot de computer.
 • De software kon het apparaat niet vinden.
 • Aan het apparaat is automatisch een IP-adres toegewezen (169.254.x.y) in plaats van DHCP.
 • Het apparaat bevindt zich op het verkeerde subnet of de verkeerde gateway.
 • Het apparaat is niet ingeschakeld.
 • De netwerkverbinding is niet actief.
 • Automatische IP of DHCP is nog niet voltooid.
 • Het verkeerde netwerk is geselecteerd.
 • Het hardwareadres van het toegangspunt (router) en het MAC-adres komen niet overeen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...