hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Een uitbreidingskaart (videokaart, geluidskaart, enzovoort) toevoegen of vervangen in HP Pavilion Elite e9000, HPE-100 series desktop-pc's

Dit document is alleen van toepassing op HP desktop-pc's met de volgende pc-behuizing:
Afbeelding van de pc
Voordat u begint
 • U hebt een platte schroevendraaier nodig. Houd er rekening mee dat u een schroevendraaier nodig hebt met een lange schacht wanneer u een lange grafische kaart vervangt.
 • Verwijder de Pocket Media Drive als deze aanwezig is. Verwijder de Personal Media Drive als deze aanwezig is.
 • Schakel de pc uit en koppel vervolgens alle kabels los. Koppel de ethernet- of modemkabel los voordat u het netsnoer loskoppelt.
 • Plaats de pc op een lege, vlakke en stabiele ondergrond in een ruimte zonder vloerbedekking.
 • HP adviseert een antistatische polsband en een mat van geleidend schuim te gebruiken als u aan de pc werkt.
 • Verwijder een onderdeel pas uit de beschermende verpakking op het moment dat u het gaat installeren.
  waarschuwing:
De randen van de metalen panelen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken. Zorg dat uw huid niet langs een metalen rand aan de binnenkant van de computer schuurt.
  let op:
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading. Teneinde het risico op elektrostatische ontlading te beperken, kunt u het beste in een ruimte zonder vloerbedekking werken. Gebruik bovendien een antistatisch oppervlak (bijvoorbeeld een geleidende schuimmat) en draag een antistatische polsband die contact maakt met een geaard oppervlak.
Video-overzicht
Bekijk de volgende video voordat u de stappen in dit artikel uitvoert.
  opmerking:
Wacht voor optimale kwaliteit bij inbelverbindingen totdat de video volledig is geladen voordat u deze bekijkt.
Stap 1: Het computer-BIOS voorbereiden
Sla deze stap over als u een bestaande uitbreidingskaart vervangt en ga verder met Stap 2: De bevestiging en/of een uitbreidingskaart verwijderen.
Als u een uitbreidingskaart toevoegt die een functie vervangt die van het moederbord komt (video, geluid, netwerk), moet u voordat u de nieuwe kaart installeert de volgende stappen nemen om de ingebouwde functie uit te schakelen en de correcte BIOS-instelling in het BIOS-set-up te selecteren.
Stap 1
Zet de computer aan en, bij een Windows Vista-computer, druk meteen herhaaldelijk op de toets F10 tot er een BIOS Setup-scherm wordt geopend.
Druk op F1 in plaats van F10 als uw computer werd geleverd met Windows XP.
Stap 2
Druk op de rechterpijl om de pagina Geavanceerd te selecteren.
Stap 3
Zoek en selecteer de instelling die overeenkomt met het type kaart dat u installeert. Voorbeelden van wat u moet selecteren bij een award-BIOS (het BIOS op uw computer wijkt mogelijk af):
 • Video: Primaire videoadapter
 • Audio: Audiocodec
 • Netwerk: Geïntegreerd LAN
Afbeelding : Voorbeeld van ingebouwde video
Afbeelding van een BIOS geavanceerd pagina waarbij Primaire videoadapter is geselecteerd
Stap 4
Druk op Enter op het toetsenbord om een lijst met opties voor de geselecteerde functie te openen.
Stap 5
Selecteer de optie die het meest van toepassing is op de uitbreidingskaart die u gaat installeren. Voorbeelden van wat u moet selecteren:
 • Video: AGP, PCI of PCI-E afhankelijk van het type videokaart dat u installeert.
 • Audio: Selecteer uitgeschakeld als u een geluidskaart installeert. Hierdoor wordt ingebouwde audio uitgeschakeld, worden conflicten voorkomen en systeembronnen gespaard voor uw nieuwe kaart.
 • Netwerk: Selecteer uitgeschakeld als u een netwerkkaart installeert. Hierdoor wordt ingebouwde LAN uitgeschakeld, worden conflicten voorkomen en systeembronnen gespaard voor uw nieuwe kaart.
  Afbeelding van drie connectortypen voor Videokaarten
 1. PCI-E (x16) kaart
 2. AGP card
 3. PCI card
Stap 6
Zodra u uw keuze hebt gemaakt door te drukken op de toets Enter drukt u op F10 om de instellingen op te slaan en af te sluiten.
Stap 7
Wacht terwijl de computer het besturingssysteem heeft gestart (Windows). Nadat Windows volledig is geladen, schakelt u de computer uit via het Start-menu.
Stap 2: De bevestiging en/of een uitbreidingskaart verwijderen
Gebruik de stappen in dit gedeelte om de bevestiging te verwijderen uit de computer en om een bestaande kaart te verwijderen. U moet eerst de bevestiging verwijderen voordat u een uitbreidingskaart kunt verwijderen of installeren.
  waarschuwing:
Zorg ervoor dat de pc van de voeding is losgekoppeld voordat u begint.
Stap 1
Verwijder het zijpaneel.
Voor meer informatie over het verwijderen van het zijpaneel raadpleegt u het HP ondersteuningsdocument De pc-behuizing openen.
Afbeelding: trek het zijpaneel naar de achterkant van de computer om het te ontgrendelen
Stap 2
Leg de pc op zijn kant.
Afbeelding van het op de zijkant leggen van de computer
Stap 3
Zoek de uitbreidingskaarten aan de achterkant van de computer. Zoek de kaart die u wilt vervangen of het slot voor de nieuwe kaart.
Afbeelding van de uitbreidingskaarten aan de achterkant van de computer
Stap 4
Verwijder aan de achterkant van de computer de schroef van het plaatje van de bevestiging voor de kaarten. Indien aanwezig verwijdert u ook de extra schroef waarmee een grote grafische kaart is bevestigd.
Afbeelding van het verwijderen van de schroef van het plaatje van de bevestiging
Stap 5
Verwijder het plaatje van de bevestiging.
Als u geen bestaande kaart hoeft te verwijderen en er een beschikbare sleuf is voor het installeren van de nieuwe uitbreidingskaart, gaat u naar het volgende gedeelte Stap 3: Installatie van een uitbreidingskaart.
Afbeelding van het verwijderen van het plaatje van de bevestiging
Stap 6
Bepaal het type kaart dat u vervangt:
 • Bij een korte kaart of een kaart van standaardlengte gaat u naar stap 13.
 • Bij een lange grafische kaart zoekt u de twee schroeven van de interne bevestiging aan de voorkant van de lange grafische kaart.
  opmerking:
De interne bevestiging voor een lange grafische kaart kan verschillende vormen hebben. Mogelijk heeft uw computer geen interne bevestiging of geen lange grafische kaart.
Afbeelding van de twee schroeven van de interne bevestiging voor een lange grafische kaart
Stap 7
Verwijder de twee schroeven waarmee de interne bevestiging in de computer vastzit. Mogelijk moet u de bekabeling aan de kant doen om de onderste schroef te bereiken. Houd er rekening mee dat u een platte schroevendraaier met een lange schacht nodig hebt om de onderste schroef te verwijderen.
Afbeelding van het verwijderen van de twee schroeven van de interne bevestiging voor een lange grafische kaart
Stap 8
Draai de interne bevestiging met de klok mee om de bovenkant van de bevestiging los te maken van de schijfhouder.
Afbeelding van het draaien van de interne bevestiging om de bovenkant van de schijfhouder los te maken
Stap 9
Draai de interne bevestiging met de klok mee om de bovenkant van de bevestiging los te maken van de schijfhouder.
Afbeelding van het draaien van de interne bevestiging om de bovenkant van de schijfhouder los te maken
Stap 10
Trek de interne bevestiging uit de computer. Mogelijk moet u kabels aan de kant houden bij het terugtrekken van de bevestiging.
Afbeelding van het verwijderen van de interne bevestiging
Stap 11
Leg de bevestiging aan de kant.
Afbeelding van de interne bevestiging
Stap 12
Koppel de stroomkabel los van de lange grafische kaart: Knijp in de vergrendeling van de stekker en trek de stekker vervolgens van de kaart. Ga verder naar stap 14.
Afbeelding van het verwijderen van de stroomstekker van de grafische kaart
Stap 13
Koppel alle eventuele kabels los die zijn aangesloten op een korte kaart of op een kaart met een standaardlengte.
Onthoud waar de kabels moeten worden aangesloten. Markeer de kabels indien nodig.
Afbeelding van het verwijderen van een kabel van de kaart
Stap 14
Zoek op de add-in kaarthouder naar een vergrendeling; deze is op sommige houders aanwezig.
  opmerking:
Sommige houders hebben een vergrendeling die moet worden ontgrendeld om de kaart uit de houder te verwijderen. Het uiterlijk van de vergrendeling kan verschillen. Dit voorbeeld toont een ontgrendelingsblokje dat naar beneden moet worden gedrukt terwijl u de kaart optilt. Een ontgrendelingshendeltje moet naar buiten van de voet wordt gedrukt terwijl u de kaart optilt.
Afbeelding van een ontgrendelingsblokje op een houder
Stap 15
Verwijder de kaart:
 • Als er een ontgrendelingshendeltje aanwezig is, zet u uw vinger op de vergrendeling en drukt u het blokje omlaag (1) (of het hendeltje naar buiten) terwijl u de kaart (2) uit de houder tilt.
  Beweeg de kaart in de richting van de binnenkant van de computer om de externe connectors van de kaart los te maken uit de sleuf van de computer en til de kaart vervolgens uit de computer.
Afbeelding van het ontgrendelingsblokje en het verwijderen van de kaart uit de houder
Afbeelding van het naar binnen en buiten brengen van de kaart
 • Als er geen hendeltje is, beweegt u de kaart voorzichtig om deze los te maken en tilt u de kaart vervolgens uit de houder.
  Beweeg de kaart in de richting van de binnenkant van de computer om de externe connectors van de kaart los te maken uit de sleuf van de computer en til de kaart vervolgens uit de computer.
Afbeelding van het uit de computer tillen van de kaart
Stap 3: Installatie van een uitbreidingskaart
Gebruik de stappen in dit gedeelte om een nieuwe uitbreidingskaart te installeren.
Stap 1
Ga naar stap 2 om een kaart terug te plaatsen.
Als u een kaart in een ongebruikt slot wilt plaatsen, verwijdert u het afdekplaatje op de achterkant van de kast:
Afbeelding van een afdekplaatje op de achterkant van de computer
Verwijder het afdekplaatje of gebruik een schroevendraaier om het metalen plaatje te verwijderen; pas op dat u het chassis niet ombuigt.
Afbeelding van het verwijderen van een afdekplaatje van een slot
Stap 2
Voor een lange grafische kaart gaat u naar stap 4.
Bij een korte kaart of een kaart van standaardlengte brengt u de buitenrand van de add-in kaart op een lijn met de opening (1) in de achterkant van de computer en...
Afbeelding van de opening in de achterkant en het slot
...drukt u de kaart recht omlaag totdat hij volledig in het slot zit (2) en de opening afsluit.
Afbeelding van het in het slot drukken van de kaart
Stap 3
Sluit de kabels weer aan op de korte kaart of de kaart van standaardlengte. Ga verder naar stap 11.
Afbeelding van het aansluiten van een kabel op de kaart
Stap 4
Bij een lange grafische kaart laat u de kaart in de computer zakken en plaatst u de kaart boven de houder en in de richting van de openingen aan de achterkant.
Afbeelding van het in de computer laten zakken van de kaart
Stap 5
Plaats de voet van de kaart onder in de openingen aan de achterkant.
Afbeelding van de voet van de kaart die onderin de opening aan de achterkant is geplaatst
Stap 6
Druk de kaart recht omlaag totdat hij volledig in het slot zit en de opening geheel afsluit.
Afbeelding van het in het slot drukken van de kaart
Stap 7
Sluit de stroomkabel weer op de lange grafische kaart aan.
Afbeelding van het aansluiten van de stroomkabel op de lange grafische kaart
Stap 8
Houd de interne bevestiging vast en...
Afbeelding van de interne bevestiging van de lange grafische kaart
...plaats de interne bevestiging op de lange grafische kaart, waarbij u de voet van de bevestiging op het onderste schroefgat in de computer plaatst. Mogelijk moet u kabels aan de kant houden bij het plaatsen van de bevestiging.
Afbeelding van het plaatsen van de interne bevestiging op de lange grafische kaart
Stap 9
Draai de bovenkant van de interne bevestiging tegen de richting van de klok op zijn plaats boven de voedingsconnector van de grafische kaart en in de schijfhouder. Mogelijk moet u de interne bevestiging op de grafische kaart en de voedingsconnector drukken bij het draaien om de bovenkant van de bevestiging in de schijfhouder te plaatsen. Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen de bevestiging en de kaart.
Afbeelding van het tegen de richting van de klok draaien van de interne bevestiging
Stap 10
Plaats en de draai de twee schroeven waarmee de interne bevestiging in de computer is bevestigd vast. Houd er rekening mee dat u een platte schroevendraaier met een lange schacht nodig hebt om de onderste schroef te plaatsen.
Afbeelding van het plaatsen van de twee schroeven van de interne bevestiging voor de lange grafische kaart
Stap 11
Zoek op het plaatje van de externe bevestiging twee haakjes die in de twee sleuven aan de achterkant van de computer passen.
Afbeelding van de haakjes op de externe bevestiging en de sleuven aan de achterkant van de computer
Stap 12
Bevestig het plaatje van de bevestiging weer op de achterkant van de computer: plaats de haakjes op de sleuven van de computer en...
Afbeelding van het positioneren van de bevestiging op de computer
...schuif het plaatje van de bevestiging op zijn plek tegen de kaarten.
Afbeelding van het op zijn plaats schuiven van het plaatje van de bevestiging
Stap 13
Plaats de schroef van het plaatje van de bevestiging en draai hem vast. Indien aanwezig plaatst u ook de extra schroef waarmee een grote grafische kaart is bevestigd en draait u hem vast.
Afbeelding van het plaatsen van de schroeven van het plaatje van de externe bevestiging
Stap 14
Zet de pc rechtop.
Afbeelding van het rechtop zetten van de computer
Stap 15
Plaats het zijpaneel terug.
Voor meer informatie raadpleegt u het HP ondersteuningsdocument De pc-behuizing openen.
Afbeelding van het zijpaneel dat over de zijkant van de computer is geplaatst

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...