hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet 6500 (E709a en E709c) en 6500 draadloze (E709n) All-in-One printers - Kan geen faxen verzenden of ontvangen

Probleem
Het apparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen.
  opmerking:
Druk dit document af voor naslagdoeleinden. Gebruik hiervoor de koppeling Printversie in de rechterbovenhoek van deze pagina.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Voer een faxtest uit om er zeker van te zijn dat de fax correct is ingesteld.
 1. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op de knop Instellingen ().
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Tools te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Druk op de pijl naar rechts () om Faxtest uitvoeren te selecteren en druk op OK. Het apparaat geeft nu de status van de test en drukt een rapport af.
 5. Bekijk het rapport.
  • Als het resultaat van de diagnostische faxtest Alles geslaagd is, ga dan verder naar de oplossing in dit document om een analoge telefoonservice te gebruiken.
  • Ga verder met de volgende oplossing in dit document als de faxtest aangeeft dat het geen kiestoon detecteert.
Oplossing twee: De telefoonlijn controleren en de faxinstellingen wijzigen
Volg de stappen om de telefoonlijn te controleren en wijzig vervolgens de faxinstellingen.
Stap één: De telefoonlijn testen
 1. Verzamel de volgende items en informatie:
  • Het faxnummer van een ander faxapparaat dat u kunt gebruiken om te controleren of het apparaat correct verzendt en ontvangt. Deze fax kan in hetzelfde gebouw, op een andere telefoonlijn of op een andere plaats staan met iemand in de buurt die het kan bedienen.
     opmerking:
   U kunt eventueel de persoon die de fax bedient of het bedrijf dat de fax ontvangt, opbellen. Deze persoon kan u informatie geven over hoe het ontvangende faxapparaat reageert wanneer het apparaat een fax verzendt. Deze informatie kan nuttig zijn om de aard van het probleem te bepalen.
  • Een gewone eenlijns telefoon.
 2. Koppel het telefoonsnoer los van de achterkant van het apparaat en sluit het snoer vervolgens aan op de telefoon.
 3. Neem de hoorn van de haak en luister of u een kiestoon hoort. Als u geen kiestoon hoort, vervang het telefoonsnoer dan door een telefoonsnoer met slechts twee draden.
  Afbeelding : Tweeaderige telefoonkabel
  Afbeelding: Tweeaderig telefoonsnoer.
 4. Gebruik na het vervangen van het telefoonsnoer de telefoon om opnieuw te controleren of er een kiestoon is.
  • Ga verder met de volgende stap als u een kiestoon hoort.
  • Als er geen kiestoon is, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder.
 5. Bel met de telefoon het faxnummer van het ontvangende faxapparaat.
  • Wanneer het ontvangende faxapparaat de oproep beantwoordt, gaat u verder met de volgende stap.
  • Wanneer het ontvangende faxapparaat de oproep niet beantwoordt, probeer dan een andere fax te bellen. Als het tweede ontvangende faxapparaat de oproep niet beantwoordt, neem dan contact op met de telefoonaanbieder.
 6. Hang de telefoon op.
 7. Gebruik een tweede telefoonlijn of een GSM om het telefoonnummer van het apparaat te bellen.
  • Wanneer de eenlijns telefoon overgaat en kan worden beantwoord, gaat u verder met de volgende stap.
  • Wanneer de eenlijns telefoon niet overgaat, vervangt u het telefoonsnoer en probeert u het telefoonnummer opnieuw te bellen. Wanneer de eenlijns telefoon nog steeds niet overgaat, neemt u contact op met de telefoonaanbieder.
Stap twee: De faxinstellingen van het apparaat wijzigen
 1. Koppel het telefoonsnoer van de eenlijns telefoon los en sluit het snoer aan op de poort 1-Line aan de achterkant van het apparaat.
 2. Druk op het bedieningspaneel op de knop Instellingen ().
 3. Druk op de pijl naar rechts () om Basisfaxinstellingen of Geavanceerde faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op de pijl naar rechts () om de menuopties in te stellen op instellingen in de volgende tabel.
  Menu Faxen
  Faxmenuoptie
  Instelling
  Basisfaxinstellingen
  Hoe vaak overgaan
  3
  Basisfaxinstellingen
  Faxgeluid
  Zacht of Luid
  Geavanceerde faxinstellingen
  Specifiek belsignaal
  Alle beltonen
 4. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
HP ontwerpt faxapparaten volgens internationale standaarden om te werken met traditionele analoge telefoonservices. Mogelijk werkt het apparaat niet correct wanneer het wordt aangesloten op telefoonlijnen met digitale services.
 1. Controleer of het apparaat is aangesloten op een analoge telefoonservice. Voor informatie of ondersteuning voor digitale services neemt u contact op met de telefoonaanbieder of uw systeembeheerder.
 2. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
 1. Koppel, terwijl het apparaat is ingeschakeld, het netsnoer los van de achterkant van het apparaat en haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Sluit de telefoonkabel aan op de poort met de naam 1-Line aan de achterkant van het apparaat. Druk op de telefoonkabel zodat u zeker weet dat hij goed is geplaatst.
 3. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.
 4. Zodra het apparaat gereed is, probeert u opnieuw een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
 1. Koppel het telefoonsnoer los en controleer vervolgens de stekker aan het einde van het snoer. Controleer of het snoer slechts twee draden heeft.
  Afbeelding : Tweeaderige telefoonkabel
  Afbeelding: Tweeaderig telefoonsnoer.
  Afbeelding : Vieraderige telefoonkabel
  Afbeelding: Vieraderig telefoonsnoer.
  • Als het snoer vier draden heeft, vervangt u deze door een snoer met twee draden.
  • Als u een snoer met vier draden moet gebruiken, gebruik dan de converter die bij het apparaat is geleverd. Met deze converter kan een snoer met vier draden samenwerken met een apparaat waarvoor een snoer met twee draden is vereist.
 2. Controleer of de fax rechtstreeks met een telefoonsnoer op de wandaansluiting is aangesloten. Sluit het snoer aan op de poort 1-Line aan de achterkant van het apparaat.
   Afbeelding : Alleen fax instellen
   Afbeelding: Alleen fax instellen.
  1. Telefoonaansluiting
  2. Telefoonsnoer
 3. Als andere apparaten dezelfde telefoonaansluiting moeten gebruiken, zorg er dan voor dat ze worden aangesloten op de poort 2-Ext aan de achterkant van het apparaat.
  Sluit een eenlijns telefoon aan op 2-Ext, neem de hoorn op en luister of er een kiestoon is. Controleer of u naar buiten kunt bellen met behulp van het numerieke toetsenbord van de telefoon. Als u een kiestoon hoort en naar buiten kunt bellen met de telefoon, dan is het apparaat correct aangesloten op een werkende telefoon en telefoonaansluiting.
  De volgende afbeeldingen tonen verschillende typen faxinstallaties. Als uw installatie niet wordt afgebeeld, kijk dan in de gebruikershandleiding.
   Afbeelding : Fax en telefoon instellen
   Afbeelding: Fax en telefoon instellen.
  1. Telefoonaansluiting
  2. Telefoonsnoer
  3. Telefoon
   Afbeelding : Fax en pc of modem instellen
   Afbeelding: Fax en pc of modem instellen.
  1. Telefoonaansluiting
  2. Telefoonsnoer
  3. Pc of modem
 4. Probeer bij veranderen van een kabelverbinding opnieuw een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing zes: Alle andere apparaten van de telefoonlijn verwijderen
 1. Als andere apparaten, zoals een telefoon, een antwoordapparaat of een modem, op de telefoonlijn zijn aangesloten, verwijder deze dan.
    opmerking:
  Verwijder elk apparaat, zelfs wanneer het in een andere kamer staat, op een andere telefoonaansluiting is aangesloten of via een lijnsplitter is aangesloten.
 2. Sluit het apparaat op een analoge telefoonlijn aan door een uiteinde van de tweeaderig telefoonsnoer rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan te sluiten. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer rechtstreeks aan op de poort 1-Line aan de achterkant van het apparaat.
 3. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing zeven: Schakel de Foutcorrectiemodus (ECM) uit.
Voer de volgende stappen uit om de foutcorrectiemodus uit te schakelen:
  let op:
ECM dient alleen om specifieke redenen tijdelijk te worden uitgeschakeld. Bij het uitschakelen van ECM worden bepaalde functies van het HP faxapparaat uitgeschakeld, zoals de functies voor faxen in kleur.
 1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Instellingen ().
 2. Druk op de pijl naar rechts () om Standaard faxinstellingen te selecteren, druk op de pijl naar rechts () om Foutcorrectiemodus te selecteren en druk op OK.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Uit te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing acht: Automatische verkleining van inkomende faxen uitschakelen
 1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Instellingen ().
 2. Druk op de pijl naar rechts () om Geavanceerde faxinstellingen te selecteren, druk op de pijl naar rechts () om Automatisch verkleinen te selecteren.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Uit te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing negen: De faxsnelheid wijzigen
 1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Instellingen ().
 2. Druk op Faxinstellingen en daarna op de pijl naar rechts () om Geavanceerde faxinstellingen te selecteren.
 3. Druk op de pijl naar rechts () om Faxsnelheid te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Druk op de pijl naar rechts () om Medium te selecteren en druk vervolgens op OK.
 5. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing tien: De fax instellen om inkomende oproepen automatisch te beantwoorden
 1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Automatische beantwoorden, zodat het groene lampje gaat branden.
 2. Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Oplossing elf: De All-in-One resetten
Voer de volgende stappen uit om een stroomreset uit te voeren en probeer daarna opnieuw te faxen.
 1. Verwijder alle papier dat in de invoerlade zit.
 2. Druk op de aan-uitknop () om het product uit te schakelen.
 3. Koppel de USB-kabel los van de achterzijde van het apparaat.
 4. Koppel het netsnoer los van het apparaat.
 5. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 6. Wacht minstens 60 seconden.
 7. Steek het netsnoer weer in het stopcontact.
 8. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 9. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
 10. Sluit de USB-kabel weer op de achterzijde van het apparaat aan.
Stap twee: Probeer nogmaals te faxen.
Probeer een fax te verzenden en te ontvangen.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...