hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet 6200 All-in-One printerserie - De foutmelding 'Papierstoring' wordt weergegeven

Probleem

Het apparaat stopt met printen en de foutmelding 'Papierstoring: Verhelp storing en druk op OK' verschijnt op het apparaat.
Heeft u vaak of herhaaldelijk last van papierstoringen?
Indien u op zoek bent naar informatie om het herhalen van een papierstoring te voorkomen, ga dan direct door naar de gedeelten preventie en oorzaak in dit document.

De oplossingen in dit document gebruiken

Probeer alle oplossingen in dit document om het probleem te verhelpen en gebruik vervolgens deze stappen om een zelftestrapport af te drukken. Deze stap beoordeelt of de hardware van het apparaat correct functioneert. Als u het probleem hebt verholpen en het apparaat met succes een zelftestrapport heeft uitgedrukt, dan hoeft u niet meer verder te gaan met de probleemoplossing.

Een zelftestrapport afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een zelftestrapport af te drukken.
 1. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 3. Druk op Instellingen en druk vervolgens op 2. Het menu Rapport afdrukken verschijnt.
 4. Druk op 5 om een Zelftestrapport te selecteren en af te drukken.
BELANGRIJK! Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben verholpen.

Oplossing één: De papierstoring verhelpen

Voer deze stappen uit om het probleem op te lossen. Wellicht is het niet nodig om alle stappen uit te voeren.

Stap één: Al het losse papier verwijderen

Haal alle losse vellen papier uit de invoerlade, de uitvoerlade en de automatische documentinvoer.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier.
Al het losse papier verwijderen
Niet aan vastgelopen vellen papier trekken
Afbeelding: Al het losse papier verwijderen
Afbeelding: Niet aan vastgelopen vellen papier trekken

Stap twee: Vastgelopen papier verwijderen via de achterkant van het apparaat

  let op:
Trek nooit losse vellen papier uit de voorkant van het apparaat. Als u het vastgelopen papier via de achterkant van het apparaat of via de papierlade kunt lostrekken, dient u altijd eerst de achterkant te proberen. Wanneer u papier uit de voorklep trekt, kunt u het mechanisme van het apparaat beschadigen.
 1. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Druk op het lipje links op de toegangsklep aan de achterkant en verwijder de klep door deze naar u toe te trekken.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding: De achterklep verwijderen
 5. Trek vastgelopen papier of gescheurde stukjes papier voorzichtig tussen de rollen in het product vandaan. Gebruik beide handen om hele pagina's papier eruit te trekken zonder ze te scheuren.
  Afbeelding : Vastgelopen papier verwijderen
  Foto van het verwijderen van vastgelopen papier met beide handen
    let op:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er papierresten op de rollen of wieltjes in het product zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
  Afbeelding : Afgescheurde papierresten verwijderen
  Afbeelding: Afgescheurde papierresten verwijderen
 6. Duw de achterklep voorzichtig in het apparaat totdat deze goed op zijn plaats klikt.

Stap drie: Vastgelopen papier via de voorkant van het apparaat verwijderen

 1. Controleer op vastgelopen papier zonder de cartridgeklep te openen.
 2. Als u vastgelopen papier ziet, trek dit dan voorzichtig eruit.
    let op:
  Verwijder vastgelopen papier voorzichtig uit de voorkant van het apparaat. Door te hard aan vastgelopen papier te trekken, kan het printmechanisme beschadigd raken.
 3. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 4. Controleer of er papier is vastgelopen in het apparaat.
    let op:
  Verwijder papier zo voorzichtig mogelijk via de voorkant van het product. Als er stukjes gescheurd papier in het apparaat achterblijven, is de kans groot dat er later weer papier vastloopt en daardoor kan het afdrukmechanisme beschadigen. Gebruik een zaklamp om te controleren of alle papierresten zijn verwijderd.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 6. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.

Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen

Volg de onderstaande stappen om te controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen.

Stap één: De papierbaan controleren

 1. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
  opmerking:
  Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat u de wagen naar die positie gaan.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat aan staat.
 3. Ontkoppel het netsnoer van het stopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u de wagen met cartridges handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het risico te lopen een elektrische schok te krijgen.
 4. Zoek naar papier of een voorwerp dat de wagen met cartridges zou kunnen blokkeren.
  Afbeelding : Voorbeeld van papier dat de wagen kan blokkeren
  Afbeelding: Papier dat de wagen kan blokkeren
 5. Verwijder alle papier of voorwerpen die u kunt vinden.
  opmerking:
  Als het papier scheurt wanneer u het verwijdert, controleer dan of er afgescheurd papier op de rollers of wieltjes in het apparaat zijn achtergebleven. Als er papierresten in het apparaat achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 6. Reik met uw hand in het product en verplaats de wagen met cartridges.
  • Als de wagen vastzit aan de rechterkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen vastzit aan de linkerkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
  • Als de wagen met cartridges vastzit in het midden, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
 7. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en dan naar rechts te duwen.
 8. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 9. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 10. Sluit het netsnoer opnieuw aan op het stopcontact.
 11. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing drie: De rollen en de achterklep reinigen

Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollen. Dit kan leiden tot papierstoringen en problemen met de papierinvoer. Voer deze stappen uit om de papierinvoerrollen te reinigen.

Stap één: De rollen reinigen

 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt en geen vezels achterlaat
  • Gedestilleerd water, gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan het product beschadigen)
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Duw op de tab aan de linkerzijde van de achterklep en trek de achterklep weg van het apparaat om de klep te verwijderen.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding: De achterklep verwijderen
 5. Maak een schone pluisvrije doek licht vochtig met flessenwater of gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
 6. Druk de doek tegen de rollen en draai deze omhoog met uw vingers. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
  Afbeelding : De rollen draaien en reinigen
  Afbeelding: De rollen aan de binnenkant van de achterklep
 7. Laat de rollen 10 tot 15 minuten drogen.
 8. Controleer of de invoerrollers op de achterklep schoon zijn, of er geen papierresten op zitten en of ze vrij kunnen ronddraaien.
 9. Veeg het oppervlak en de rollen van de achterklep op dezelfde manier schoon als de rollen binnenin het apparaat.
 10. Laat de rollers op de achterklep 10 tot 15 minuten drogen.
 11. Duw de achterklep voorzichtig in het apparaat totdat deze goed op zijn plaats klikt.
 12. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 13. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan/uit-knop () om het in te schakelen.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing vier: Het apparaat resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.

Stap één: Een stroomreset uitvoeren

 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als u met deze stappen het probleem hebt opgelost en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel aan om door te gaan met de afdruktaak.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.

Stap drie: Zoek meer informatie

Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleegt u de Introductiepagina van HP Productondersteuning en zoek naar een ander document dat betrekking heeft op de symptomen.
Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling Introductiepagina voor productondersteuning en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
opmerking:
Als de pagina voor een verkeerd(e) land/regio of in een verkeerde taal wordt geopend, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browserscherm. Daar kunt u het/de correcte land/regio en taal selecteren.

Oplossing vijf: Laat de All-in-One nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

Papierstoringen voorkomen

De volgende aanbevelingen kunnen helpen steeds terugkomende papierstoringen in uw HP product te voorkomen.
 • Tik de stapel papier met de onderste rand op een vlak oppervlak zodat de stapel aan alle kanten gelijk is voordat u het papier in de lade plaatst.
 • Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders op de lade in de juiste positie staan en duw de stapel papier naar voren in de lade totdat de stapel niet verder kan.
    let op:
  Forceer het papier niet te ver naar voren in de lade.
 • Plaats niet teveel papier in de lade.
 • Voeg alleen papier toe aan de lade wanneer het product niet bezig is met afdrukken.
 • Zorg ervoor dat het HP product de papiersoort ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die bij het HP product werd geleverd voor meer informatie.
 • Druk niet af op papier waar paperclips of nietjes aan zitten.
 • Gebruik geen gevouwen, gescheurd, stoffig, vochtig, gekreukt of opgekruld papier of papier dat niet plat blijft liggen.
 • Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd. Gebruik papier van verschillende soorten, verschillend gewicht of verschillende formaten door elkaar.
 • Gebruik geen papier dat te dun, te dik of te glanzend is voor het product.

Oorzaak

De volgende situaties kunnen papierstoringen veroorzaken:
 • Het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.
 • Beschadigde of vieze papierrollers.
 • Er is gescheurd, gekreukeld of vochtig papier in de papierlade geplaatst.
 • Mogelijk zit de achterklep of het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken (indien geplaatst) niet helemaal vast op zijn plaats.
 • Papier werd tijdens het printen toegevoegd aan de stapel papier in de lade.
 • De papierlade bevat meerdere soorten papier.
 • Er zit papier vast in het HP product waar u het niet kunt zien.
 • De papierbaan wordt geblokkeerd.
 • Gescheurde stukjes papier van een eerdere papierstoring zitten vast in het product.
 • De lade is te vol.
 • Bij het afdrukken op een envelop, zijn de randen van de envelop omgevouwen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...