hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP TouchSmart IQ500 en IQ800 serie desktop pc's - Oplossing van problemen met draadloos toetsenbord en draadloze muis voor TouchSmart pc's

Dit document is van toepassing op de HP TouchSmart IQ500 en IQ800 series desktopcomputers.
Afbeelding : Draadloos toetsenbord, draadloze muis en USB-ontvanger
Afbeelding van het draadloze toetsenbord, de draadloze muis en de USB-ontvanger.
Het draadloze toetsenbord of de draadloze muis werkt niet
Als uw draadloze muis of toetsenbord niet goed werkt, voert u elke stap uit totdat de muis en/of het toetsenbord goed werken:
 1. Controleer de aan-uitschakelaar op de muis om zeker te stellen dat de muis in de stand Aan staat.
  Afbeelding : Aan/uit-schakelaar draadloze muis
  Afbeelding van de onderkant van de draadloze muis met de aan/uit-knop.
    opmerking:
  Het toetsenbord heeft geen aan/uit-schakelaar.
 2. Start de computer opnieuw op. Soms wordt het probleem hierdoor verholpen, in ieder geval tijdelijk, zodat andere stappen voor probleemoplossing kunnen worden uitgevoerd.
 3. Vervang de batterijen door een nieuwe set alkalinebatterijen en zorg ervoor dat ze goed worden geplaatst. Vervang de batterijen zelfs als de software van de muis/het toetsenbord aangeeft dat de batterijen zijn opgeladen.
  Verwijder het klepje van de batterijen om toegang te krijgen tot de batterijen. Bij toetsenborden bevindt de toegangsklep van de batterijen zich meestal aan de onderkant van het toetsenbord. Zoek bij het vervangen van de batterijen het symbool dat de positieve pool aangeeft (een plusteken +) dat vlakbij het batterijvak of het klepje is gedrukt. Zorg ervoor dat het positieve uiteinde van de batterij in de richting van de positieve kant van het vak wordt geplaatst.
  Afbeelding : Richting van de batterij van de muis
  Batterijvak
  Afbeelding : Richting van de batterij van het toetsenbord
  Batterijvak
 4. Zorg dat de muis en het toetsenbord zich dicht in de buurt van de computer bevinden, binnen een straal van 30 cm, en uit de buurt van storing van andere elektrische of draadloze apparaten.
 5. Druk op de blauwe knop Verbinden aan de onderzijde van de muis of het toetsenbord en houd deze knop gedurende 10 seconden ingedrukt.
 6. Synchroniseer de draadloze apparaten als volgt:
  1. Draai de computer om en zoek de draadloze ontvanger op de achterkant.
   Afbeelding : Draadloze USB-ontvanger
   Afbeelding van de draadloze USB-ontvanger.
    Afbeelding : Locatie van de draadloze ontvanger
    Afbeelding van de achterkant van de computer, waarop de draadloze ontvanger en het draadloze activiteitenlampje worden weergegeven.
   1. Draadloos toetsenbord en muisontvanger
   2. Activiteitenlampje - alleen zichtbaar wanneer een apparaat actief is
  2. Trek de USB-ontvanger naar beneden om deze uit de USB-houder te halen. U hoeft deze niet volledig van de computer te verwijderen; koppel het gewoon los.
   Afbeelding : De draadloze ontvanger loskoppelen
   Animatiefilmpje over het loskoppelen van de draadloze ontvanger.
  3. Wacht 10 seconden en steek de ontvanger terug in de poort. Druk de ontvanger zo ver mogelijk naar binnen.
  4. Controleer of het blauwe activiteitslampje te zien is door het metalen rooster op de achterkant van de computer. Het activiteitslampje brandt enkele seconden nadat de draadloze ontvanger wordt aangesloten en gaat dan uit.
     opmerking:
   Als het blauwe activiteitslampje niet gaat branden wanneer de draadloze ontvanger in de houder wordt geplaatst, gaat u verder met de volgende stap.
  5. Houd de blauwe knop Verbinden op de onderkant van het toetsenbord of de muis gedurende 10 seconden ingedrukt nadat het activiteitslampje op de ontvanger uit is gegaan. Houd het knopje ingedrukt totdat het blauwe activiteitslampje opnieuw door de achterkant van de computer schijnt.
  6. Laat de knop Aansluiten op de muis of het toetsenbord los wanneer u het blauwe activiteitslampje ziet.
   Het activiteitslampje blijft enkele seconden branden. Het toetsenbord of de muis is gesynchroniseerd met de computer als het blauwe activiteitslampje weer uit gaat.
 7. Gebruik Microsoft Systeemherstel om terug te gaan naar een tijdstip waarop het goed werkte:
 8. Als uw muis en toetsenbord een USB-ontvanger hebben, verwijdert u de USB-ontvanger van onder de TouchSmart-pc en sluit u deze aan op een andere USB-poort aan de linkerkant. Wacht hierna ongeveer 20 seconden om Windows het apparaat opnieuw te laten vinden en de hardware te laten installeren.
 9. Download en installeer de recentste toetsenbord- en muisdriver van de website van HP. Raadpleeg voor meer informatie Software en drivers verkrijgen.
 10. Als het toetsenbord of de muis nog steeds niet correct werken, is mogelijk één van de items in de draadloze set (muis, toetsenbord en ontvanger) defect of kan het een signaal hebben dat niet overeenkomt met de andere apparaten. Dit doet zich waarschijnlijk voor als een van de drie apparaten werd vervangen. Zie de pagina Neem contact op met HP om een vervangend toetsenbord te verkrijgen.
De muis traceert niet goed (hapert)
Als de muisaanwijzer niet goed traceert (de muis hapert als deze wordt verplaatst), doet u het volgende:
 • Verander het oppervlak onder de muis. Plaats de muis op een lichtkleurige muismat of een blanco papiervel en controleer dan of die goed werkt. Gebruik de draadloze muis op een ondoorschijnend oppervlak. De draadloze muis werkt mogelijk niet goed op glazen, bekraste, doorschijnende, weerspiegelende of doorzichtige oppervlakken.
 • Vervang de batterijen. Verwijder de toegangsklep van de batterijen en vervang de batterijen.
 • Verwijder alle overige objecten die zich tussen het toetsenbord, de muis en ontvanger bevinden, in het bijzonder luidsprekers.
 • Als u de muis of het toetsenbord in de buurt van grote metalen oppervlakken gebruikt, verwijdert u het metalen oppervlak of haalt u de ontvanger, de muis en het toetsenbord bij het metalen oppervlak vandaan.
Toetsen werken niet, tekens verschijnen seconden later of er verschijnen verkeerde tekens bij het typen
Het signaal van de draadloze communicatie is hoogstwaarschijnlijk zwak. Voer de volgende stappen uit:
 1. Zorg dat de muis en het toetsenbord zich dicht in de buurt van de computer bevinden, binnen een straal van 30 cm, en uit de buurt van storing van andere elektrische of draadloze apparaten.
 2. Vervang de batterijen. Verwijder de toegangsklep voor de batterijen aan de onderkant van het toetsenbord en vervang de batterijen.
 3. Verwijder draadloze apparaten die onlangs werden toegevoegd vlakbij het gebied om te kijken of een ander apparaat de communicatie hindert. Indien dit het geval is, stelt u het apparaat in op een andere frequentie als dat mogelijk is of synchroniseert u de muis en het toetsenbord opnieuw.
 4. Verwijder alle overige objecten die zich tussen het toetsenbord, de muis en ontvanger bevinden, in het bijzonder luidsprekers.
 5. Als u de muis of het toetsenbord in de buurt van grote metalen oppervlakken gebruikt, verwijdert u het metalen oppervlak of haalt u de ontvanger, de muis en het toetsenbord bij het metalen oppervlak vandaan.
Als u een toets indrukt en het teken pas een seconde later verschijnt, dan is er een probleem met vertraging of buffering in de communicatie of de software. De communicatie van het toetsenbord kan worden onderbroken door andere communicatie in hetzelfde gebied. Het kan ook traag reageren als de computer bezig is met het uitvoeren van andere taken op een laag niveau - zoals het scannen naar virussen.
Regelknoppen voor volume op het toetsenbord werken niet
Als de volumeknoppen op het toetsenbord het volume niet aanpassen moet u de hardwaredriver opnieuw installeren. Raadpleeg het gedeelte Opnieuw installeren van hardwaredrivers in het HP ondersteuningsdocument Een softwaretoepassing of driver herstellen in Windows Vista voor aanvullende instructies.
Afbeelding : Regelknoppen voor volume op toetsenbord
Afbeelding van de regelknoppen voor volume op toetsenbord.
De prestatie van het draadloze toetsenbord en de draadloze muis verbeteren
Doe het volgende om de prestatie van het draadloze toetsenbord en de draadloze muis te verbeteren:
 • Als de muis of het toetsenbord niet werkt nadat u de batterijen hebt vervangen, synchroniseert u de apparaten handmatig. Raadpleeg item 7 in het voorgaande gedeelte 'Het draadloze toetsenbord of de draadloze muis werken niet' voor instructies voor synchronisatie.
 • Zorg ervoor dat het toetsenbord en de muis zich binnen een straal van 100 centimeter van de computer bevinden en dat ze op hetzelfde vlakke oppervlak staan.
 • Verwijder alle elektrische of draadloze objecten die zich tussen het toetsenbord of de muis en de ontvanger bevinden, in het bijzonder luidsprekers of mobiele telefoons.
 • Controleer de status van de batterij van het toetsenbord of de muis, door de indicator voor batterijniveau op de computer te bekijken. Beweeg met de muis over de indicator voor het batterijniveau van de muis of het toetsenbord in het systeemvak van het Windows-bureaublad (niet in HP TouchSmart).
    opmerking:
  Druk op de pijltoets naar links in het systeemvak onder in het scherm om alle pictogrammen te zien.
  Afbeelding : Indicator voor batterijniveau van toetsenbord
  Afbeelding van de indicator voor batterijniveau van toetsenbord.
  • Groen - wijst op een volle batterij.
  • Geel - wijst erop dat de batterij half vol is.
  • Rood - wijst erop dat het nodig is om de batterij te vervangen.
    opmerking:
  Gebruik de indicators voor het batterijniveau als een richtlijn. Vervang de batterijen door nieuwe alkalinebatterijen als het apparaat niet werkt.
De levensduur van de batterij verlengen
Gebruik de volgende tips om de levensduur van de batterijen van het toetsenbord en de muis te verlengen.
 • Schakel de muis uit met behulp van de schakelaar Uit op de onderkant van de muis als de muis niet in gebruik is. Als de schakelaar ingeschakeld blijft, dan verbruikt elke muisbeweging stroom van de batterijen.
  Afbeelding : Aan/uit-schakelaar draadloze muis
  Afbeelding van de onderkant van de draadloze muis met de aan/uit-knop.
    opmerking:
  Het toetsenbord heeft geen aan/uit-schakelaar.
 • Gebruik de muis op een lichtgekleurd oppervlak. Als u de muis over een zwart oppervlak gebruikt, kan dit de batterijen sneller laten leeglopen.
 • Gebruik de muis niet op een glazen oppervlak.
 • Gebruik alkalinebatterijen. Oplaadbare of andere soorten batterijen werken mogelijk niet zo lang.
 • Bewaar de draadloze apparaten dicht in de buurt van de computer wanneer u ze niet gebruikt.
  Afbeelding : Gebruikelijke plaatsing van de draadloze apparaten wanneer ze niet gebruikt worden
  Afbeelding van standaardplaatsing van draadloze apparaten.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...