hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - De ernstige fout "Missing NTLDR" verschijnt tijdens het opstarten

Beschrijving

Er verschijnt mogelijk een foutmelding die verwijst naar "NTLDR" wanneer Windows opstart.

Oplossingen

Voer één van de volgende oplossingen uit om dit probleem op te lossen:

De notebook wordt gestart vanaf een niet-bootable bron

NTLDR-fouten kunnen optreden als de computer probeert op te starten vanaf een niet-bootable diskette, cd-rom of geheugenkaart.
 • Zorg ervoor dat er geen diskette in de computer is geplaatst, tenzij u probeert te booten vanaf een diskette.
  opmerking:
  Als u probeert te booten vanaf een diskette en u ontvangt deze foutmelding, dan beschikt de diskette waarschijnlijk niet over alle noodzakelijke bestanden en/of is deze beschadigd.
 • Als u probeert Windows XP of Windows 2000 te installeren en u ontvangt deze foutmelding terwijl de computer bezig is met booten, controleer dan of het BIOS van uw computer de juiste boot-instellingen heeft.
  opmerking:
  Als u probeert de installatie uit te voeren vanaf een cd-rom, zorg er dan voor dat de cd-rom het eerste boot-apparaat is en niet de vaste schijf. Als de instellingen correct zijn, geeft de computer de volgende prompt weer:
  • Druk op een willekeurige toets om te booten vanaf de cd
  Druk wanneer u dit bericht ziet onmiddellijk op een willekeurige toets (bijvoorbeeld Enter), anders probeert de computer vanaf de vaste schijf te booten en verschijnt de NTLDR-fout waarschijnlijk opnieuw.
 • Controleer dat er geen memory stick in de kaart- of flash-lezer aanwezig is tijdens het booten van de notebook.

De vaste schijf van de computer is niet goed ingesteld in het BIOS

Controleer dat de vaste schijf van uw computer goed is ingesteld in het BIOS / de CMOS-setup. Onjuiste instellingen kunnen deze fout veroorzaken.

Beschadigd NTLDR- en/of NTDETECT.COM-bestand

De NTLDR- en/of NTDETECT.COM-bestanden kunnen beschadigd zijn. Voer de volgende stappen uit om deze bestanden te vervangen. Deze methode is voor gebruikers van Windows XP.
 1. Plaats de Windows XP bootable cd in het optische (cd- of dvd-)station en start de notebook opnieuw op.
 2. Wanneer u de opdracht druk op een willekeurige toets om te booten vanaf de cd krijgt, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.
 3. Druk in het venster Welcome to Setup op de R-toets om Windows te repareren.
 4. Druk op de 1-toets en druk vervolgens op Enter.
 5. Typ het beheerderswachtwoord in bij de prompt.
 6. Kopieer de NTLDR- en NTDETECT.COM-bestanden naar de hoofdmap met behulp van de volgende stappen:
  1. Typ copy d:\i386\ntldr c:\ (hierbij wordt ervan uitgegaan dat het optische (cd- of dvd-)station d is) en druk dan op Enter.
  2. Druk op de Y-toets by de prompt Overwrite ntldr? (ntldr overschrijven?).
  3. Typ d:\i386\ntdetect.com c:\ en druk op de Enter-toets.
  4. Druk op de Y-toets by de prompt Overwrite ntldr? (ntldr overschrijven?).
 7. Nadat beide bestanden met succes zijn gekopieerd, haalt u de cd uit het optische (cd- of dvd-)station en typt u exit (afsluiten) bij de prompt. Druk vervolgens op Enter. De notebook wordt opnieuw geboot.

Beschadigde bootsector/master boot record

De Master Boot Record (MBR) is een deel van de vaste schijf dat door de pc wordt gebruikt om het besturingssysteem Windows te starten. Als de MBR is beschadigd, start de pc niet. Met de schijf met het besturingssysteem Windows, de cd Operating System (OSD), die bij uw HP notebook pc is geleverd, kunt u de Master Boot Record (MBR) repareren.
Volg de onderstaande stappen zorgvuldig om de MBR te repareren:
 1. Plaats de schijf met het besturingssysteem Windows (Operating System) in het optische station (cd of dvd).
 2. Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt om de pc uit te zetten. Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de notebook aan te zetten.
 3. Wanneer u de opdracht druk op een willekeurige toets om te booten vanaf de cd krijgt, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.
 4. Druk in het venster Welcome to Setup op de R-toets om Windows te repareren.
 5. Typ het beheerderswachtwoord in bij de prompt.
 6. Bij de prompt C:\WINDOWS> typt u FIXMBR en druk vervolgens op Enter om verder te gaan.
    let op:
  FIXMBR kan uw partitietabellen beschadigen als u doorgaat. Hierdoor kunnen alle partities op de huidige vaste schijf ontoegankelijk worden. Als u geen problemen hebt met het verkrijgen van toegang tot uw schijf, ga dan niet door.
 7. Druk bij het bericht Are you sure you want to write to a new MBR? (Weet u zeker dat u naar een nieuwe MBR wilt schrijven?) op de Y-toets en druk vervolgens op Enter. Zodra de MBR met succes is geschreven, start u de notebook pc opnieuw door op de aan/uit-knop te drukken.

Installeer Microsoft Windows XP opnieuw

Als u alle bovenstaande aanbevelingen hebt geprobeerd die van toepassing zijn op uw situatie en als dit probleem blijft optreden, is uw versie van Microsoft Windows mogelijk ernstig beschadigd. Als dit probleem optreedt tijdens het installatieproces, is het mogelijk het beste om de vaste schijf van uw computer en alle gegevens die erop staan volledig te wissen en vervolgens Microsoft Windows XP te installeren.
Volg deze stappen om het Windows XP besturingssysteem te herstellen:
 1. Sluit de notebook aan op de netadapter die op een stopcontact is aangesloten.
 2. Druk op de aan/uit-knop om de notebook op te starten.
 3. Plaats onmiddellijk de cd-rom met het besturingssysteem (OSCD) in de notebook. De OSCD werd met uw notebook geleverd toen u deze kocht.
 4. Druk vijf seconden op de aan/uit-knop om de notebook uit te schakelen.
 5. Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de notebook aan te zetten.
 6. Druk op een willekeurige toets wanneer u daarom wordt gevraagd om te booten vanaf de cd. Na een paar minuten wordt het scherm 'Welcome to Setup' weergegeven.
 7. Druk op de toets Enter om door te gaan. Het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt.
 8. Druk op F8 om de overeenkomst te accepteren en door te gaan. Het Setup-venster wordt weergegeven.
 9. Druk op R om de geselecteerde Windows-installatie te herstellen. Dit proces kan 30 minuten tot een uur duren.
  De notebook start opnieuw in Windows nadat het proces is voltooid.
Download en installeer alle essentiële en aanbevolen updates met behulp van Microsoft Windows Update (Engelstalig) om te voorkomen dat dit probleem in de toekomst optreedt.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...