hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    Los problemen met Windows 10-updates op

    Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Menu Werking apparaat

opmerking:
Dit menu is ook beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Selecteer in de geïntegreerde webserver het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Apparaat configureren in het menu aan de linkerzijde van het scherm.
opmerking:
Waarden met een sterretje (*) zijn de fabrieksinstellingen. Sommige menu-items hebben geen standaardwaarde.
Menu Werking apparaat
Menu-item
Submenu-item
Submenu-item
Waarden
Omschrijving
Taal
Selecteer de taal in de lijst.
U kunt deze functie gebruiken om een andere taal te selecteren voor berichten op het bedieningspaneel. Als u een andere taal selecteert, verandert mogelijk ook de toetsenbordindeling.
De taal wordt pas gewijzigd als het beginscherm weer op het bedieningspaneel verschijnt.
Toetsenbordindeling
Selecteer een toetsenbordindeling in de lijst.
U kunt de indeling aanpassen van het virtuele toetsenbord dat verschijnt voor het bewerken van gegevens op het bedieningspaneel.
Toetsgeluid
Aan*
Uit
U kunt deze functie gebruiken om aan te geven of u een geluid wilt horen als u het scherm aanraakt of de knoppen op het bedieningspaneel indrukt.
Timeout inactief
Voer een waarde tussen 10 en 300 seconden in. De fabrieksinstelling is 60 seconden.
Gebruik deze functie om de tijd op te geven die verstrijkt tussen een handeling op het bedieningspaneel en het moment waarop het apparaat wordt teruggezet naar de standaardinstellingen. Als deze tijd is verstreken, worden gebruikers die zich bij het apparaat hebben aangemeld, automatisch afgemeld.
Werking waarschuwing/fout
Wisbare waarschuwingen
Aan
Taak*
U kunt deze functie gebruiken om de tijdsduur in te stellen dat een wisbare waarschuwing zichtbaar blijft op het bedieningspaneel.
Gebeurtenissen waarbij printer kan doorgaan
Automatisch doorgaan (10 seconden)
Druk op OK om door te gaan*
U kunt deze optie gebruiken om de werking van het apparaat te configureren wanneer bepaalde fouten optreden.
Storingsherstel
Auto*
Uit
Aan
U kunt deze functie gebruiken om te configureren hoe het apparaat pagina's verwerkt die verloren gaan tijdens een papierstoring.
Werking lade
Opgegeven lade gebruiken
Exclusief*
Eerste
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe het apparaat taken verwerkt waarvoor een specifieke invoerlade is opgegeven.
Als u Exclusief selecteert, kiest het apparaat nooit een andere lade als de gebruiker aangeeft dat er een bepaalde lade moet worden gebruikt, ook al is die lade leeg.
Als u Eerste selecteert, haalt het apparaat papier uit een andere lade als de opgegeven lade leeg is.
Langvezelig papier
“Lange vezels”-waarsch. weergeven*
“Lange vezels”-waarsch. verbergen
Met deze functie kunt u de waarschuwingen weergeven of verbergen die verschijnen als een gebruiker een lade configureert voor een langvezelige papiersoort.
Als er namelijk een andere papiersoort is geplaatst in een lade die voor langvezelig papier is geconfigureerd, kan dit een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid en de afdrukkwaliteit.
Prompt handmatige invoer
Altijd*
Tenzij geladen
Deze functie is van toepassing op afdruktaken. Geef aan of er een prompt moet verschijnen als de papiersoort of het formaat voor een taak niet overeenkomt met de opgegeven lade en het apparaat derhalve afdrukmateriaal uit de multifunctionele lade haalt.
Selecteer Altijd om de prompt weer te geven wanneer de lade niet overeenkomt met de instelling. Selecteer Tenzij geladen om de prompt alleen weer te geven als de lade leeg is.
Media toewijzen voor PS
Ingeschakeld*
Uitgeschakeld
U kunt deze functie gebruiken om te kiezen tussen de papierverwerkingsmodellen PS (PostScript) en HP.
Andere lade gebruiken
Ingeschakeld*
Uitgeschakeld
U kunt deze functie gebruiken om de prompt op het bedieningspaneel voor het kiezen van een andere lade wanneer de opgegeven lade leeg is in of uit te schakelen.
Prompt voor formaat/soort
Weergeven*
Niet weergeven
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen of het ladeconfiguratiebericht verschijnt als er een lade wordt geopend of gesloten.
Dubbelzijdige lege pagina's
Auto*
Ja
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe het apparaat dubbelzijdige taken verwerkt.
Algemene afdrukwerking
Standaard papierformaat
Maak een selectie in de lijst met papierformaten.
U kunt deze functie gebruiken om het standaard papierformaat voor afdruktaken te configureren.
A4/Letter negeren
Nee
Ja*
U kunt deze functie gebruiken om af te drukken op papier van Letter-formaat als een A4-taak naar het apparaat is verzonden, maar er geen papier van A4-formaat in het apparaat is geplaatst (of omgekeerd). Deze optie wisselt tevens A3- met Ledger-formaat en omgekeerd.
Rand-tot-rand negeren
Ingeschakeld
Uitgeschakeld*
Met deze functie kan het apparaat tekst of afbeeldingen zo dicht mogelijk bij de rand van het papier afdrukken.
Lettertype Courier
Normaal*
Donker
U kunt deze functie gebruiken om te selecteren welke versie van het lettertype Courier u wilt gebruiken.
A4 breed
Ingeschakeld
Uitgeschakeld*
U kunt deze functie gebruiken om het afdrukgebied van A4-papier te wijzigen. Als u deze optie inschakelt, kunnen tachtig tekens van 10 pitch worden afgedrukt op een enkele regel A4-papier.
PS-fouten afdrukken
Ingeschakeld
Uitgeschakeld*
U kunt deze functie gebruiken om te selecteren of een PS-foutpagina (PostScript) wordt afgedrukt als een PS-fout optreedt in het apparaat.
PDF-fouten afdrukken
Ingeschakeld
Uitgeschakeld*
U kunt deze functie gebruiken om te selecteren of een PDF-foutpagina wordt afgedrukt als er een PDF-fout optreedt in het apparaat.
Personality
Auto*
PCL
PDF
PS
Gebruik deze functie om de standaard afdruktaal of personality voor het apparaat te configureren. Gewoonlijk hoeft de apparaattaal niet te worden gewijzigd. Als u de instelling wijzigt in een bepaalde taal, zal het apparaat niet automatisch overschakelen van de ene naar de andere taal, tenzij er specifieke softwareopdrachten naar het apparaat worden verzonden.
PCL
Formulierlengte
Voer een waarde tussen 5 en 128 regels in. De fabrieksinstelling is 60 regels.
PCL is een reeks printeropdrachten die Hewlett-Packard heeft ontwikkeld om toegang tot de functies van de printer te verschaffen.
Afdrukstand
Staand*
Liggend
Bron lettertype
Selecteer de bron uit de lijst.
U kunt deze functie gebruiken om de lettertypenbron te selecteren voor het standaardlettertype voor de gebruiker.
Lettertypenummer
Voer het nummer van het lettertype in. Het bereik is 0 tot en met 999. De fabrieksinstelling is 0.
U kunt deze functie gebruiken om het lettertypenummer op te geven voor het standaardlettertype voor de gebruiker met gebruik van de bron die is opgegeven in het menu-item Bron lettertype. Het apparaat wijst een nummer toe aan ieder lettertype en plaatst het op de lijst met PCL-lettertypen (beschikbaar via het menu Informatie).
Pitch lettertype
Voer een waarde in tussen 0,44 en 99,99. De fabrieksinstelling is 10,00.
U kunt deze functie gebruiken om een standaard-pitch (voor een lettertype met vaste letterafstand) te selecteren als Bron lettertype en Lettertypenummer een contourlettertype aangeven.
Puntgrootte lettertype
Voer een waarde in tussen 4,00 en 999,75. De fabrieksinstelling is 12,00.
U kunt deze functie gebruiken om een standaardpuntgrootte (voor een proportioneel lettertype) te selecteren als Bron lettertype en Lettertypenummer een contourlettertype aangeven.
Symbolenset
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
U kunt deze functie gebruiken om op het bedieningspaneel uit meerdere beschikbare symbolensets te kiezen. Een symbolenset is een unieke groep van alle tekens in een lettertype.
CR aan LF toevoegen
Nee*
Ja
U kunt deze functie gebruiken om te configureren of er een hard regeleinde (CR) moet worden toegevoegd aan ieder zacht regeleinde (LF) in achterwaarts compatibele PCL-taken (alleen tekst, geen taakbesturing).
Blanco pagina's onderdrukken
Nee*
Ja
Deze optie is bedoeld voor gebruikers die hun eigen PCL-gegevens genereren, waardoor er extra pagina's worden ingevoerd, zodat er mogelijk blanco pagina's worden afgedrukt. Als Ja is geselecteerd, worden de extra ingevoerde pagina's genegeerd als de pagina blanco is.
Toewijzing mediabron
Standaard*
Klassiek
U kunt deze functie gebruiken om laden op nummer te selecteren en onderhouden als u de driver van het apparaat niet gebruikt of als het softwareprogramma geen optie voor ladeselectie heeft.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...