solution Contentsolution Content

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Het beheerderswachtwoord voor het apparaat instellen

Gebruik de geïntegreerde webserver voor het instellen van een beheerderswachtwoord voor het apparaat. Hiermee voorkomt u onbevoegde toegang tot de apparaatinstellingen. Dit wachtwoord geeft toegang tot de beheerdersfuncties van de geïntegreerde webserver.
Als niet-aangemelde gebruikers de geïntegreerde webserver openen, is alleen het tabblad Informatie beschikbaar. Voor alle overige tabbladen is het beheerderswachtwoord voor het apparaat vereist. Hiermee voorkomt u dat onbevoegde gebruikers algemene instellingen of de door u ingestelde toegangsbeperkingen wijzigen.
Dit wachtwoord is ook de toegangscode die gebruikers met de machtiging Apparaatbeheerder op het bedieningspaneel moeten invoeren voor het openen van functies die zijn voorbehouden aan beheerders. Raak op het bedieningspaneel van het apparaat achtereenvolgens Aanmelden en Geavanceerd aan en selecteer Lokaal apparaat. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toegangscode beheerder.
  1. Open de geïntegreerde webserver.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen en selecteer Algemene beveiliging in het menu aan de linkerzijde van het scherm.
  3. Geef in het gedeelte Wachtwoord instellen het nieuwe wachtwoord op in de vakken Nieuw wachtwoord en Controleer het wachtwoord. Als u al een wachtwoord had ingesteld, geeft u ook het oude wachtwoord op in het vak Oud wachtwoord.
  4. Klik op Toepassen.
opmerking:
Als u het wachtwoord van de apparaatbeheerder vergeet, kunt u dit met de functie Koud herstel in het opstartmenu van het apparaat vervangen door een blanco waarde. Om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers het beheerderswachtwoord wijzigen, raadt HP aan dat u het gebied met beheerdershulpmiddelen in het opstartmenu beschermt met een wachtwoord. Als u deze wachtwoorden allebei bent vergeten, moeten deze door een erkende servicevertegenwoordiger van HP worden hersteld.