hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los problemen met Windows 10-updates op

  Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - Kan geen verbinding maken met bekabeld netwerk of de verbinding is verbroken

Beschrijving

Een notebook pc die toegang tot internet had, kan plotseling de verbinding verliezen. Dit probleem kan worden vergezeld van een browserfout zoals "Kan de server niet vinden." Mogelijke oorzaken:
 • De kabelverbinding is los of beschadigd.
 • De router of modem is defect.
 • De apparaatdriver ontbreekt of is beschadigd.
 • De service of het netwerk van de internetprovider vertoont een storing.

Oplossing

Voer een van de volgende methodes uit om een notebook pc die plotseling geen verbinding met een bekabeld netwerk meer kan maken te onderzoeken en te repareren.

Methode 1: Controleer de netwerkkabels

De meest voorkomende oorzaken van verbroken verbindingen met het netwerk zijn: losse aansluiting van de ethernetkabel en een dreigende storing van de kabelservice van de internetprovider. De meeste pc's hebben twee LED's naast de fysieke aansluiting waar de ethernetkabel op de achterkant van de pc is aangesloten. De LED's gloeien of knipperen om de huidige status van het netwerkapparaat aan te geven.
Voer deze stappen uit om de fysieke verbinding van de pc met internet te verifiëren.
 1. Zoek de connector waarmee de ethernetkabel op de pc is aangesloten. Als de groene ethernet-LED permanent brandt en de gele LED knippert, is de netwerkkaart goed met het netwerk verbonden; ga naar Methode 2.
 2. Als de LED's van de ethernetverbinding niet branden, controleer dan als volgt de verbinding van de pc met het netwerk.
  • Koppel de ethernetkabel los en daarna weer vast om een goede verbinding te maken.
  • Sluit de pc met een andere ethernetkabel op het netwerk aan.
  • Sluit de computer aan op een andere netwerkaansluiting.
  • Sluit de ethernetkabel direct van de pc op de modem aan, om alle netwerkkabels en de router te omzeilen.
  • Indien beschikbaar sluit u de pc op de netwerkconnector aan om te bepalen of het netwerk functioneert.
 3. Als de LED's bij al deze omstandigheden niet branden of u geen toegang hebt tot de router en de modem, neem dan contact op met de systeembeheerder om te controleren of het systeem werkt en om de modem en de router indien nodig opnieuw in te stellen.
  Als u toegang hebt tot de router en de modem, gaat u naar Methode 2.

Methode 2: Controleer de router en de modem

De netwerkverbinding-LED's branden en knipperen alleen als er een fysieke verbinding tussen de pc en de netwerkrouter is. Als de LED's niet branden nadat u de netwerkkabels en -verbindingen hebt gecontroleerd, voer dan één of meer van de volgende stappen uit en test hierna de verbinding.
 1. Als op een thuisnetwerk, of op een zakelijk netwerk waarop u toegang tot de router of de modem hebt, de browser de foutmelding "Kan server niet vinden" weergeeft, stel dan de router en de modem opnieuw in door de stroom in en uit te schakelen. Start vervolgens de pc opnieuw op.
 2. Controleer of de router werkt door de status van de LED's te bekijken.
  Meestal beschikt een router over een permanent brandende groene LED voor de verbinding tussen de router en de computer en een knipperende LED voor de overdracht van gegevens via het systeem. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor een specifieke beschrijving.
  • Als de LED's op de router aangeven dat er geen verbinding met de modem is of er geen gegevens worden overgebracht, omzeil dan de router door de ethernetkabel van de pc rechtstreeks op de modem aan te sluiten.
  • Als de pc nu contact met het netwerk kan maken, is de router defect en moet hij worden vervangen.
 3. Controleer of de modem werkt door de status van de LED's te bekijken.
  Meestal beschikt een kabelmodem over een permanent brandende groene LED voor de verbinding met de provider en een knipperende LED voor de overdracht van gegevens via het systeem. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor specifieke instructies.

Methode 3: Installeer de netwerkdrivers opnieuw

Als de modem, de router en de pc opnieuw zijn ingesteld en de brandende LED's een goede fysieke verbinding aangeven, maar de pc geen verbinding met internet of een netwerkbron kan maken, voert u de volgende stappen uit om te verifiëren of het netwerkapparaat is ingeschakeld en om de netwerkdrivers opnieuw te installeren.
 • Verifieer of de LAN-verbinding is geïnstalleerd en ingeschakeld.
  1. Klik op Start, Configuratiescherm en op Netwerkverbinding.
  2. Bekijk de status van de LAN-verbinding. Als de status uitgeschakeld is, markeer dan de naam van de verbinding en klik op Dit netwerkapparaat inschakelen.
   opmerking:
   Als de LAN-verbinding onder Netwerkverbindingen staat vermeld, neem dan contact op met HP om een afspraak voor een reparatie te maken.
  3. Ga naar het volgende gedeelte om de drivers van het netwerkapparaat opnieuw te installeren.
 • De apparaatdrivers opnieuw installeren.
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Klik in het Configuratiescherm op Klassieke weergave en klik op Systeem.
  3. Klik in Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
  4. Klik in Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast Netwerkadapters om de geïnstalleerde drivers weer te geven. Een rode X op een adapterpictogram geeft aan dat er een probleem is.
  5. Zoek de ethernetadapter in de lijst met netwerkadapters. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de ethernetadapter en kies vervolgens Verwijderen. Klik, wanneer u daarom wordt gevraagd, op OK om het verwijderen te bevestigen.
  6. Start Windows opnieuw. Windows zoekt automatisch de ethernetadapter en installeert de juiste drivers tijdens het opstarten. Volg de aanwijzingen van de wizard Opstarten.

Methode 4: Neem contact op met de ondersteuning van de internetprovider

Soms moet de modem van de provider worden vervangen of werken het netwerk of de servers van de provider niet correct. Neem contact op met de ondersteuning van de internetprovider in de volgende gevallen:
 • Er kan geen verbinding met de modem worden gemaakt (ethernet-lampjes op de notebook pc knipperen niet bij verbinding met de modem).
 • De LED's op de modem knipperen niet.
 • Methode 1, 2 of 3 kunnen het probleem niet verhelpen.
Hieronder volgen links naar populaire internetproviders:
Links naar grote internetproviders:

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...