hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los problemen met Windows 10-updates op

  Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Photosmart C3100 serie all-in-one - Ontbrekende, wazige of onheldere kleuren

Probleem

De printer werkt, maar de kleuren op de afdruk ontbreken, zijn vervaagd of donker in vergelijking met het origineel.

Stap één: Controleer het papier

Zorg ervoor dat u het juiste papier voor de taak gebruikt. Als u te vezelig papier gebruikt, kan het zijn dat de inkt van de printer het afdrukoppervlak niet geheel bedekt.

Stap twee: Controleer de printerinstellingen

 1. Klik in de softwaretoepassing van waaruit u probeert af te drukken op Bestand, vervolgens op Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.
 2. Controleer of uw printer is geselecteerd en klik vervolgens op Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren verschijnt nu.
 3. Selecteer een taak onder Wat wilt u doen? op het tabblad Snel afdrukken.
 4. De Wat wilt u doen? keuzelijst bevat de meeste opties, maar wellicht is het nodig enkele opties te wijzigen.
  De opties op het tabblad Snel afdrukken:
  • Afdrukkwaliteit - als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de afdrukken, probeer dan de afdrukkwaliteit te verhogen. Als u sneller wilt afdrukken, verlaagt u de afdrukkwaliteit.
  • Papiersoort - als een van de opties precies met uw papiersoort overeenkomt, kies dan deze optie in plaats van Automatisch.
  • Papierformaat - zorg dat dit met uw papier overeenkomt.
  Extra opties: klik op het tabblad Basis en klik vervolgens op Geavanceerde functies. Het venster Geavanceerde functies wordt nu geopend.
  • Inktvolume - hiermee kunt u de hoeveelheid inkt voor een pagina aanpassen. Voor lichtere afbeeldingen (minder inkt), sleept u de schuifknop naar links. Voor donkerdere afbeeldingen (meer inkt), sleept u de schuifknop naar rechts. Hoe lager het inktvolume, hoe sneller de afdruk droog is.
  • Droogtijd - hiermee kunt extra droogtijd instellen voor langzaam drogende afdrukken. Sleep de schuifknop naar links voor minder droogtijd of naar rechts voor meer droogtijd. De printer houdt de afdruk vast totdat de droogtijd is verstreken.

Stap drie: Controleer de inktniveaus

opmerking:
Als u een opnieuw gevulde of herstelde cartridge gebruikt, of een cartridge die in een andere printer werd gebruikt, is de inktniveau-indicator onnauwkeurig of onbeschikbaar.
 1. Open de Printerwerkset. U kunt dit op twee manieren doen:
  • Open HP Solution Center, selecteer het menu Instellingen, vervolgens het submenu Afdrukinstellingen en ten slotte Printerwerkset.
  • Open Printers en faxapparaten in het Windows Configuratiescherm, klik dan met de rechtermuisknop op uw printerpictogram en kies Eigenschappen. Klik op Afdrukvoorkeuren. Klik op het tabblad Functies en vervolgens op de knop Printerservices.
 2. De Printer Werkset opent. Klik op het tabblad Estimated Ink Level (Geschat inktniveau). Mogelijk is een cartridge bijna leeg, zelfs wanneer de afbeelding de resterende inkt toont (zie de opmerking aan het begin van deze sectie). Er verschijnen altijd lijnen of strepen op afdrukken wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Vervang de cartridges die leeg of bijna leeg zijn.
  Afbeelding : Geschatte inktniveaus

Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken

Als de bovenstaande stappen niet hebben geholpen, drukt u een zelftestpagina af en controleert u of het probleem wordt veroorzaakt door de cartridges of de printer.
 1. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Houd de knop Annulereningedrukt en druk dan op de knop Start kopiëren, kleur.

Stap vijf: Noteer welke cartridge welk gebied van de zelftestpagina heeft afgedrukt

U moet bepalen welke cartridge welk deel van de testpagina heeft afgedrukt, zodat u bij defecten op de pagina weet welke cartridge het probleem is.
Houd er rekening mee dat er verschillende combinaties van printcartridges in uw printer geplaatst kunnen worden. Verschillende combinaties drukken verschillende patronen af. Uw zelftestpagina kan er mogelijk niet precies uitzien zoals de onderstaande afbeelding, maar de rechter- en linkercartridges drukken in dezelfde gebieden van de pagina af, ongeacht welke cartridges geplaatst zijn.
  Afbeelding : Lay-out van de pagina met diagnostische gegevens (de patronen in elk gebied kunnen enigszins afwijken van die op uw pagina)
 1. Afgedrukt met de rechtercartridge
 2. Afgedrukt met de linkercartridge

Stap zes: Kijk of er defecten zijn

Meestal, wanneer de printer en printcartridges goed werken, vertonen de patronen (die eruit zien als een rooster) normaal gesproken weinig of geen ontbrekende lijnen. De kleuren van de patronen en vakjes moeten ook ongeveer dezelfde kleur hebben als de kleurstippen op het cartridgelabel.
opmerking:
Vergelijk de kleuren op de testpagina niet met de kleuren op deze webpagina. Alleen als uw monitor gekalibreerd is, worden de kleuren correct weergegeven. Vergelijk in de plaats daarvan de kleuren op de pagina met de kleurstippen op het cartridgelabel. Hoewel de kleurstippen mogelijk niet precies nauwkeurig zijn, zijn deze waarschijnlijk nauwkeuriger dan de kleuren op de monitor.

Ontbrekende lijnen of vakken met strepen

Indien een patroon meer dan enkele ontbrekende lijnen vertoont, of wanneer een vakje strepen vertoont, functioneert de cartridge niet goed.
Afbeelding : De linkercartridge vertoont ontbrekende lijnen en een vak met strepen - de cartridge functioneert niet goed
Indien uw zelftestpagina ontbrekende lijnen of vakken met strepen vertoont, klikt u hier om de probleemoplossing voort te zetten.

Kleurenmix

Wanneer de kleur van de patronen of vakjes erg verschilt van de kleurstippen op het cartridgelabel, functioneert de cartridge niet correct.
Afbeelding : De kleur van één van de vakken van de linkercartridge verschilt erg van de kleur op het cartridgelabel - de cartridge functioneert niet goed
Indien uw pagina met diagnostische gegevens kleuren vertoont die erg verschillen van de kleuren op het cartridgelabel, klikt u hier om verder te gaan met de probleemoplossing.

Ontbrekende kleuren

Wanneer de kleurblokken of patronen volledig ontbreken, functioneert de cartridge niet goed.
  Afbeelding : Ontbrekende kleur - het gele patroon en de balk ontbreken in het onderstaande voorbeeld 2
 1. Goede zelftestpagina
 2. Geel patroon en balk ontbreekt
Wanneer de patronen of kleurblokken volledig ontbreken, klikt u hier om door te gaan met de probleemoplossing (Engelstalig).

Inktvegen

Wanneer de pagina met diagnostische gegevens inktvegen vertoont, moet u mogelijk uw cartridges schoonmaken.
Afbeelding : Inktvegen
Wanneer uw pagina met diagnostische gegevens inktvegen vertoont, klikt u hier om door te gaan met de probleemoplossing.

Stap zeven: Er zijn geen defecten

Als u geen defecten zag op de pagina met diagnostische gegevens, functioneren de inktpatronen en printer waarschijnlijk correct. Klik hier om de probleemoplossing verder te zetten.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...