hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP desktop-pc's - De computer start niet op en geeft een led- of geluidssignaal

Dit document is van toepassing op desktopcomputers van HP en Compaq.
Als uw computer niet opstart, kunt u het probleem herkennen aan de hand van de ledlampjes of piepjes. De volgende informatie beschrijft de foutcodes met knipperende lampjes en piepjes en hoe u het probleem kunt oplossen.
Specifieke patronen van lang en kort knipperen samen met lange en korte piepjes identificeren (indien van toepassing) fouten. De volgorde van het knipperen/piepen geeft het type fout aan:
 • Het rode lampje knippert, wat betekent dat er een grote fout is (lange lichtsignalen).
 • Het witte lampje knippert, wat betekent dat er een kleine fout is (korte lichtsignalen). Met '3.5' wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er 3 keer lang rood wordt geknipperd en 5 keer kort wit.
 • Er is één seconde pauze na het laatste lange lichtsignaal.
 • Er is twee seconde pauze na het laatste korte lichtsignaal.
 • Er worden gedurende de eerste vijf iteraties van het patroon geluidssignalen afgegeven. Daarna hoort u geen geluidssignalen meer.
 • De volgorde van het knipperen gaat door tot u de computer loskoppelt of op de aan-uitknop drukt.
opmerking:
Niet alle diagnoselampjes en geluidssignalen zijn op alle modellen beschikbaar.
Categorie
Grote/kleine fout
Omschrijving van het probleem
Stappen voor probleemoplossing
BIOS
2.2
Het belangrijkste gebied van het BIOS (DXE) is beschadigd geraakt en er is geen binaire herstelimage beschikbaar. Dit gebeurt ook wanneer het BIOS is bijgewerkt.
Er hoeft geen actie te worden ondernomen.
 1. Geef het systeem de tijd om updates uit te voeren en wijzigingen door te voeren.
 2. Als er updates zijn blijven hangen, voert u een Sure Start Recovery uit.
BIOS
2.3
Het geïntegreerde controllerbeleid vereist dat de gebruiker een toetsenreeks invoert.
 1. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, voert u een Sure Start Recovery uit.
BIOS
2.4
De geïntegreerde controller controleert of herstelt het opstartblok.
 1. Geef de computer de tijd om het BIOS te herstellen.
 2. Als het probleem na enkele minuten nog steeds optreedt, probeert u Sure Start-herstel.
Hardware
3.2
Er is een time-out opgetreden terwijl de geïntegreerde controller wachtte tot het BIOS klaar was met een geheugeninitialisatie.
Hiermee wordt aangegeven dat er mogelijk een fout is opgetreden in het geheugen.
 1. Plaats het geheugen opnieuw.
 2. Corrigeer de geheugenconfiguratie (corrigeer de DIMM-plaatsing en zorg voor de juiste combinaties tussen grootte/type).
 3. Voer tests uit met een geheugen dat goed functioneert.
 4. Vervang het beschadigde onderdeel.
Hardware
3.3
Er is een time-out opgetreden terwijl de geïntegreerde controller wachtte tot het BIOS klaar was met een videokaartinitialisatie.
Geeft aan dat er mogelijk een fout is opgetreden in de grafische chip.
Voor geïntegreerde configuratie:
 1. Voor een geïntegreerde configuratie controleert u of videobeelden worden verwerkt in de processor of via het moederbord.
 2. Voor een geïntegreerde configuratie waarbij de videobeelden worden verwerkt via de CPU, schakelt u over op een processor waarvan u weet dat deze goed werkt.
 3. Voor een geïntegreerde configuratie vervangt u de systeemkaart en/of de processor, indien van toepassing. Als de insteekkaart extra voeding vereist, controleert u of het snoer is aangesloten.
Voor niet-geïntegreerde configuratie:
 1. Plaats de kaart indien mogelijk terug.
 2. Voer indien mogelijk een test uit met een kaart waarvan u weet dat deze werkt.
 3. Vervang het beschadigde onderdeel.
Hardware
3.4
Er wordt een stroomstoring weergegeven (koevoet) voor het moederbord.*
Geeft aan dat er mogelijk een fout is opgetreden met het voedingssysteem.
 1. Zorg voor een minimale configuratie (CPU, moederbord, PSU, 1 DIMM aan geheugen) en isoleer het defecte onderdeel.
 2. Maak de configuratie nog beperkter als het probleem zich blijft voordoen.
 3. Voer een test uit met een PSU waarvan u weet dat deze goed werkt.
 4. Vervang het beschadigde onderdeel.
 5. Als u niet kunt herleiden waar het probleem vandaan komt, vervangt u het CPU, het moederbord en de PSU.
Hardware
3.5
Er is geen processor gedetecteerd.*
Hiermee wordt aangegeven dat de CPU mogelijk niet meer goed werkt.
 1. Plaats de CPU indien mogelijk terug.
 2. Indien mogelijk voert u een test uit met een CPU waarvan u weet dat deze goed werkt.
 3. Vervang het beschadigde onderdeel.
 4. Vervang de CPU en het moederbord als u geen stappen kunt uitvoeren.
Hardware
3.6
De processor biedt geen ondersteuning voor een ingeschakelde functie.
De CPU wordt gevraagd om ondersteuning te bieden voor een functie waar deze niet over beschikt.
 1. Wis de CMOS van het apparaat en maak geen gebruik van de gekozen instelling.
 2. Als de CPU is gecontroleerd en de instelling ondersteunt, vervangt u de CPU.
Temperatuur
4.2
De processor is te warm geworden.*
De CPU is te warm geworden.
 1. Controleer of de ventilator(en) naar behoren werken.
 2. Maak de ventilatoren schoon.
 3. Reset het CMOS.
 4. Vervang de koelpasta.
 5. Vervang de CPU.
Temperatuur
4.3
De omgevingstemperatuur is te hoog.
De algehele temperatuur van de computer is te hoog.
 1. Controleer of de ventilatoren werken.
 2. Maak de ventilatoren schoon.
 3. Reset het CMOS.
 4. Vervang de temperatuursensor.
 5. Vervang het moederbord als het probleem zich blijft voordoen.
Temperatuur
4.4
De MXM is te warm geworden.
De MXM-videokaart is te warm geworden.
 1. Controleer of de systeemventilatoren werken.
 2. Maak de ventilatoren schoon.
 3. Reset het CMOS.
 4. Vervang de MXM-kaart.
Moederbord
5.2
De geïntegreerde controller kan geen geldige firmware vinden.
De juiste ROM ontbreekt voor de controller.
 1. Verwijder eventueel onlangs aangesloten hardware.
 2. Reset het CMOS.
 3. Update het BIOS tijdens het verwijderen van getroffen onderdelen.
 4. Voer een test uit met een onderdeel waarvan u weet dat het goed werkt.
 5. Vervang naar behoefte het onderdeel of het moederbord.
Moederbord
5.3
Er is een time-out opgetreden terwijl de geïntegreerde controller wachtte op het BIOS.
Het onderdeel kan binnen een bepaalde tijdslimiet niet worden bereikt door het BIOS.
 1. Plaats het onderdeel terug.
 2. Voer een test uit met een onderdeel waarvan u weet dat het goed werkt.
 3. Vervang naar behoefte het onderdeel of het moederbord.
Moederbord
5.4
Er is een time-out opgetreden terwijl de geïntegreerde controller wachtte tot het BIOS klaar was met een moederbordinitialisatie.
Het moederbord wordt niet snel genoeg geïnitialiseerd voor het onderdeel.
 1. Controleer of de juiste voeding is gebruikt.
 2. Reset het CMOS.
 3. Plaats de onderdelen terug.
 4. Voer een test uit met onderdelen waarvan u weet dat ze goed werken.
 5. Vervang de defecte onderdelen.
* Geeft een door hardware geactiveerde gebeurtenis aan; alle andere gebeurtenissen worden beheerd door het BIOS.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...